Aesthetics, Art and Politics

Course Information
TitleΑισθητική, τέχνη και πολιτική / Aesthetics, Art and Politics
CodeΦ417
FacultyPhilosophy
SchoolPhilosophy and Education
Cycle / Level1st / Undergraduate, 2nd / Postgraduate
Teaching PeriodWinter/Spring
CoordinatorGeorgios Zografidis
CommonYes
StatusActive
Course ID600014883

Programme of Study: UPS School of Philosophy and Education (2011-today)

Registered students: 76
OrientationAttendance TypeSemesterYearECTS
CoreExchangeWinter/Spring-6
PhilosophyCompulsory courses beloging to the selected specialisationWinter/Spring-6
PedagogicElective CoursesWinter/Spring-6

Class Information
Academic Year2018 – 2019
Class PeriodWinter
Faculty Instructors
Weekly Hours3
Total Hours39
Class ID
600119235
Course Type 2011-2015
Knowledge Deepening / Consolidation
Mode of Delivery
 • Face to face
Erasmus
The course is also offered to exchange programme students.
Language of Instruction
 • Greek (Instruction, Examination)
 • English (Examination)
 • French (Examination)
General Competences
 • Work autonomously
 • Work in an interdisciplinary team
 • Advance free, creative and causative thinking
Course Content (Syllabus)
Philosophy has, since its founding moment, theorized its ambivalent relationship with art, constructing aesthetic theories, interpreting and evaluating art in the light of its real or ideal role in society, politics or education. In this course we will examine the field of the particular relationship of aesthetics with politics in two main directions: (a) the common problems and conditions of aesthetics and politics as branches of value theories, and (b) the presence and the elaboration of political issues in aesthetics and art. The relevant questions that have been raised and attempted to be answered are many: is there an objectivity in the two fields (and if, in what sense), are there are and how are founded aesthetic and political truths, what is the relationship of aesthetic values with politics and the possibility their autonomy, which are the political aspects of artistic activity and aesthetic life (in the creation, distribution, critique and consumption of works of art), whether is justifiable art propaganda and censorship, ii it possible an aesthetically acceptable or even avant-garde but politically extreme? From the history of philosophy and aesthetics, we will insist on moments that embellish the politicization of the aesthetic or the aesthetization of the political, such as the Platonic critique of art, the iconoclastic conflicts of the Middle Ages and the modernity (French, Russian, Chinese revolutions), central issues of Marxist aesthetics, the radical approaches that originate from the Frankfurt School tradition (W. Benjamin, T. Adorno, J. Rancière, T. Eagleton) and the question of the perception of art as a public good in the context of liberalism (J. Rawls, R. Dworkin). For attending the course, it is necessary to register on the e-learning website (https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=10964).
Keywords
Aesthetics, Philosophy of Art, Art and Politics
Educational Material Types
 • Slide presentations
 • Book
Use of Information and Communication Technologies
Use of ICT
 • Use of ICT in Course Teaching
Course Organization
ActivitiesWorkloadECTSIndividualTeamworkErasmus
Lectures
Exams
Total
Student Assessment
Student Assessment methods
 • Written Exam with Multiple Choice Questions (Summative)
 • Written Exam with Short Answer Questions (Summative)
 • Written Exam with Extended Answer Questions (Summative)
Bibliography
Course Bibliography (Eudoxus)
1. Jimenez, Marc. Τι είναι η αισθητική; Αθήνα: Νεφέλη, 2014 (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 41963130). 2. Hegel, G.W.F, Αισθητική. Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2010 (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 183110). 3. Σταυρακάκης, Γιάννης & Σταφυλάκης, Κωστής (επιμ.), Το πολιτικό στη σύγχρονη τέχνη. Αθήνα: Εκκρεμές, 2008 (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 30967).
Additional bibliography for study
- Adorno, Th., Αισθητική θεωρία, μτφ. Λ. Αναγνώστου. Αθήνα: Αλεξάνδρεια, 2000 (1970). - Adorno, Th., M. Horkheimer κ.ά., Τέχνη και μαζική κουλτούρα, μτφ. Ζ. Σαρίκας. Αθήνα: Ύψιλον/βιβλία, 1984. - Benjamin, A. (επιμ.), Walter Benjamin and Art. London: Continuum, 2005. - Benjamin, W., Το έργο τέχνης στην εποχή της τεχνολογικής του αναπαραγωγιμότητας, μτφ. Φ. Τερζάκης. Αθήνα: Επέκεινα, 2013. - Besançon, A., L'image interdite: Une histoire intellectuelle de l'iconoclasme. Paris: Fayard, 1994. - Bleiker, R., Aesthetics and World Politics. London: Palgrave MacMillan, 2009. - Bloch, E., G. Lukács, B. Brecht, W. Benjamin & Th. Adorno, Aesthetics and Politics. London: Verso, 1977. - Bourdieu, P., Η διάκριση: Κοινωνική κριτική της καλαισθητικής κρίσης, μτφ. Κική Καψάμπελη. Αθήνα: Πατάκης, 2002 (1979). - Cova, H., Art et Politique: Les Aléas d’un Projet esthétique. Essai sur la projection politique de l’art. Paris: L’Harmattan, 2005. - Dubin, S., Arresting images: Impolitic art and uncivil actions. London: Routledge, 1992. - Eagleton, T., Η Ιδεολογία του Αισθητικού, μτφ. Εσπερίδες – Σ. Ρηγοπούλου. Αθήνα: Πολύτροπον, 2006. - Ferenc, F. & K. Ziarek, Τέχνη και ριζοσπαστικότητα: Λούκατς, Χάιντεγγερ, Αντόρνο, μτφ. Γ. Λυκιαρδόπουλος. Αθήνα: Ύψιλον/βιβλία, 2006. - Ferry, L., Homo aestheticus, μτφ. Χ. Μπακονικόλα & Φ. Σιατίτσας. Αθήνα: Ευρυδίκη, 2011. - Freedman, L., The offensive art: political satire and its censorship. Westport, Conn.: Praeger, 2009. - Grindon, G. (επιμ.), Aesthetics and Radical Politics. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2008. - Groys, B., Art and Power. Cambridge, Mass.: MIT Press, 2008. - Καβουλάκος, Κ., Τραγωδία και ιστορία: Η κριτική του νεωτερικού πολιτισμού στο νεανικό έργο του Γκέοργκ Λούκατς. Αθήνα: Αλεξάνδρεια, 2012. - Kemal, S. & Ι. Gaskell (επιμ.), Politics and Aesthetics in the Art. Cambridge: Cambridge University Press, 2000. - Kymlicka, W., Liberalism, Community and Culture. Oxford: Oxford University Press, 1989. - Lachaud, J.-M. (επιμ.), Art et Politique. Paris: L’Harmattan, 2006. - Lachaud, J.-M. & O. Neveux (επιμ.), Changer l’art, transformer la société. Paris: L’Harmattan, 2009. - Marcuse, H., H αισθητική διάσταση. Προς μια κριτική της Μαρξιστικής αισθητικής, μτφ. Μ. Μωραΐτης. Αθήνα: Θαυματρόπιο, 1984. - Μαρξ, Κ. & Φ. Ένγκελς, Για την τέχνη, μτφ. Σ. Χρυσικόπουλος. Αθήνα: Εξάντας, 1975. - Matthew, A., Fascist Visions: Art and ideology in France and Italy. Princeton, N.J. : Princeton University Press, 1997. - Πλάτων, Πολιτεία, βιβλία 3 κ 10 (σειρά Oxford Classical Texts) / μτφ. Ν.Μ. Σκουτερόπουλου. Αθήνα: Πόλις, 2002. - Panofsky, E., Gothic architecture and scholasticism. New York: Meridian, 1951. - Rancière, J., Le Spectateur Émanicipé. Paris: La Fabrique, 2008. - Rancière, J., Μερισμός του Αισθητικού. Αισθητική και Πολιτική, μτφ. Θ. Παραδέλλης. Αθήνα: Εκδόσεις του εικοστού πρώτου, 2012. - Ravetto, C., The Unmaking of Fascist Aesthetics. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2001. - Σταυρακάκης, Γ. & Κ. Σταφυλάκης (επιμ.), Το πολιτικό στη σύγχρονη τέχνη. Αθήνα: Εκκρεμές, 2008. - Toby, C., Art and Propaganda in the twentieth century: The political image in the age of mass culture. New York: Harry Abrams, 1997. - Τριανταφυλλίδης, Δ. (επιμ.), Ολοκληρωτισμός και τέχνη. Αθήνα: Μεταμεσονύκτιες εκδόσεις, 2007. - Williams, R., Ο μαρξισμός και η λογοτεχνική κριτική, μτφ. Γ. Αζαριάδης. Αθήνα: Ύψιλον, 1981.
Last Update
08-05-2020