Λόγω τεχνικού προβλήματος οι δημοσιεύσεις του Ιδρυματικού Καταθετηρίου δεν εμφανίζονται προσωρινά στην ιστοσελίδα της ΜΟΔΙΠ.

Homiletics

Course Information
TitleΟμιλητική / Homiletics
Code607
FacultyTheology
SchoolTheology
Cycle / Level1st / Undergraduate
Teaching PeriodSpring
CoordinatorDimitra Koukoura
CommonYes
StatusActive
Course ID60000290

Programme of Study: Anamorfōméno PPS Tmīmatos THeologías (2020)

Registered students: 0
OrientationAttendance TypeSemesterYearECTS
KORMOSCompulsory Course634

Programme of Study: UPS School of Theology (2013-today)

Registered students: 213
OrientationAttendance TypeSemesterYearECTS
CoreCompulsory Course635

Class Information
Academic Year2018 – 2019
Class PeriodSpring
Faculty Instructors
Weekly Hours2
Class ID
600125820
Type of the Course
 • General Knowledge
 • Scientific Area
Course Category
Specific Foundation / Core
Mode of Delivery
 • Face to face
Digital Course Content
Erasmus
The course is also offered to exchange programme students.
Language of Instruction
 • Greek (Instruction, Examination)
 • English (Examination)
 • French (Examination)
 • Italian (Examination)
Learning Outcomes
1. FOR THE STUDENTS TO RECOGNIZE THE LITERARY ENVIRONMENT OF THE HELLENISTIC AGE, AND ITS LITERARY GENRES IN PARTICULAR, AS IT WAS LIVED OUT IN NEW FORM DURING THE CHRISTIAN PERIOD. 2. TO CONFIRM THAT THE BOOKS OF THE NEW TESTAMENT CONSTITUTE A NEW LITERARY GENRE IN THIS EPOCH. 3. TO FOLLOW THE FORMATION OF THE CHRISTIAN HOMILY, WHICH CONSTITUTES BOTH A NEW LITERARY GENRE, THE CHARACTERISTICS OF WHICH TOWARDS THE FORMATION AND CONTENT OF THE INFLUENCES WHICH IT ABSORBED.
General Competences
 • Apply knowledge in practice
 • Make decisions
 • Work autonomously
 • Work in teams
 • Work in an interdisciplinary team
 • Generate new research ideas
 • Demonstrate social, professional and ethical commitment and sensitivity to gender issues
 • Be critical and self-critical
 • Advance free, creative and causative thinking
Course Content (Syllabus)
The Judeo- Hellenistic literary context of the "christian homily" as a new genre litéraire: The relation of the Gospel with the preaching of Synagogue. The "diatribe: of Cynics and its influence on christian preaching. The first christian homily - analysis of content and style.
Keywords
midrash, misnsh, diatrbe, homily, Second Sophistic
Educational Material Types
 • Notes
 • Book
Course Organization
ActivitiesWorkloadECTSIndividualTeamworkErasmus
Lectures1004
Laboratory Work251
Total1255
Student Assessment
Description
Written exams at the end of semester
Student Assessment methods
 • Written Exam with Extended Answer Questions (Formative)
 • Oral Exams (Formative, Summative)
Bibliography
Course Bibliography (Eudoxus)
1) Δήμητρας A. Κούκουρα, Η χριστιανική ‘’ομιλία’’. Η γένεση και η διαμόρφωσή της, Εκδόσεις Μπαρμπουνάκη, Θεσσαλονίκη, 2017. 2) Δήμητρας A. Κούκουρα, H χριστιανική ομιλία, Εκδόσεις Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2013.
Last Update
04-07-2019