Λόγω τεχνικού προβλήματος οι δημοσιεύσεις του Ιδρυματικού Καταθετηρίου δεν εμφανίζονται προσωρινά στην ιστοσελίδα της ΜΟΔΙΠ.

New Testament Epistles-Methodology and Interpretation in Late Modernity (I)

Course Information
TitleΕπιστολές της Καινής Διαθήκης – Μεθοδολογία και ερμηνεία στην ύστερη νεοτερικότητα (I) / New Testament Epistles-Methodology and Interpretation in Late Modernity (I)
Code1103
FacultyTheology
SchoolTheology
Cycle / Level2nd / Postgraduate
Teaching PeriodWinter
CoordinatorCharalampos Atmatzidis
CommonYes
StatusActive
Course ID600015566

Programme of Study: THEOLOGIA KAI POLITISMOS 2018

Registered students: 4
OrientationAttendance TypeSemesterYearECTS
CΗristianikī Grammateía kai IstoríaYE-EMVATHYNSĪS1110
Systīmatikī THeología, Koinōniología kai Spoudī tīs THrīskeíasEE-EMVATHYNSĪS1110
Praktikī THeología kai PaidagōgikīEE-EMVATHYNSĪS1110

Class Information
Academic Year2018 – 2019
Class PeriodWinter
Faculty Instructors
Weekly Hours3
Class ID
600126376
Course Category
Knowledge Deepening / Consolidation
Mode of Delivery
 • Face to face
Digital Course Content
Erasmus
The course is also offered to exchange programme students.
Language of Instruction
 • Greek (Instruction, Examination)
 • English (Examination)
 • German (Examination)
Prerequisites
Required Courses
 • 1100 Christological Interpretation of the Old Testament (I)
 • 1101 Translation Problems in the Earliest Copies of the Old Testament (I)
 • 1102 Prophecy in Biblical Israel (1)
 • 1104 Sources and methodology of the research in the Gospels (canonical and apocryphal)
 • 1201 Church History as a cultural chronicle (I)
 • 1205 Patristic literature:Orthodox interpretation of the Bible
 • 1300 The Dogmatic Theology of the Orthodoxy in the New Ages (I)
 • 1301 Dogmatics and Dialogue of Orthodoxy in Modern Times (Ι)
 • 1302 Topics of Historical Theology
 • 1303 Issues of Symbolic Theology
 • 1305 Contemporary Ecumenical Dialogue and Ecclesiological Prombematics
 • 1400 Ethics, Religion and science
 • 1504 Contemporary Liturgical Issues: historical, theological and cultural conditions
 • 1506 Church and State relations in European Union
General Prerequisites
Knowledge of English and German Basic knowledge of IT High grade in undergraduate lessons in the New Testament and the Old Testament
Learning Outcomes
Upon successful completion of the course, the students will they will be able to search the sources of the New Testament and the Old Testament they will be able to use the modern methods of interpreting the New Testament will be able to link the findings of their research to modern post-modern reality
General Competences
 • Apply knowledge in practice
 • Retrieve, analyse and synthesise data and information, with the use of necessary technologies
 • Adapt to new situations
 • Make decisions
 • Work autonomously
 • Work in teams
 • Work in an international context
 • Work in an interdisciplinary team
 • Generate new research ideas
 • Appreciate diversity and multiculturality
 • Respect natural environment
 • Demonstrate social, professional and ethical commitment and sensitivity to gender issues
 • Be critical and self-critical
 • Advance free, creative and causative thinking
Course Content (Syllabus)
Course title: New Testament Letters - Methodology and Interpretation in Post-Modernity The lesson examines the New Testament Letters (form, methods of research, interpretation) The letters and their message are connected with the post-modern reality Research findings are used to address modern problems
Keywords
New Testament, Old Testament, Letters of the New Testament, History and culture of the Greco-Roman world, Theology, post-modernity
Educational Material Types
 • Notes
 • Slide presentations
 • Interactive excersises
Use of Information and Communication Technologies
Use of ICT
 • Use of ICT in Course Teaching
 • Use of ICT in Communication with Students
 • Use of ICT in Student Assessment
Description
The lesson is done using a computer Specialized programs for the research of the Bible and other ancient sources are used (TLG, Patrologia Greca, Accordance, Logos, Bible Works)
Course Organization
ActivitiesWorkloadECTSIndividualTeamworkErasmus
Lectures
Laboratory Work
Reading Assigment
Field trips and participation in conferences / seminars / activities
Written assigments
Total
Student Assessment
Description
The evaluation of postgraduate students is permanent
Student Assessment methods
 • Written Assignment (Formative, Summative)
 • Performance / Staging (Formative, Summative)
 • Report (Formative, Summative)
 • Labortatory Assignment (Formative, Summative)
Bibliography
Additional bibliography for study
Χρησιμοποιείται ελληνόγλωσση και ξενόγλωσση βιβλιογραφία
Last Update
04-10-2018