Λόγω τεχνικού προβλήματος οι δημοσιεύσεις του Ιδρυματικού Καταθετηρίου δεν εμφανίζονται προσωρινά στην ιστοσελίδα της ΜΟΔΙΠ.

Greek scholars and Christian tradition (17th - 19th centuries)

Course Information
TitleΈλληνες λόγιοι & χριστιανική παράδοση (17ος-19ος αι.) / Greek scholars and Christian tradition (17th - 19th centuries)
Code2211
FacultyTheology
SchoolTheology
Cycle / Level2nd / Postgraduate
Teaching PeriodSpring
CoordinatorDionysios Valais
CommonYes
StatusActive
Course ID600015614

Programme of Study: THEOLOGIA KAI POLITISMOS 2018

Registered students: 4
OrientationAttendance TypeSemesterYearECTS
KORMOSCompulsory Course2110
CΗristianikī Grammateía kai IstoríaYE-EMVATHYNSĪS2110
Systīmatikī THeología, Koinōniología kai Spoudī tīs THrīskeíasEE-EMVATHYNSĪS2110
Praktikī THeología kai PaidagōgikīEE-EMVATHYNSĪS2110

Class Information
Academic Year2018 – 2019
Class PeriodSpring
Faculty Instructors
Weekly Hours3
Class ID
600126419
Course Category
Knowledge Deepening / Consolidation
Mode of Delivery
 • Face to face
Digital Course Content
Language of Instruction
 • Greek (Instruction, Examination)
Learning Outcomes
• Knowledge about the most important factors that contributed to the development of Greek education • Evaluation of the action of the most important Greek scholars, especially clerics and monks • Knowledge and explanation of the theological and philosophical thought of Greek scholars • Practicing the scientific methodology and the use of historical sources • Development of analytical and critical thinking • Familiarity in collaborative work
General Competences
 • Apply knowledge in practice
 • Retrieve, analyse and synthesise data and information, with the use of necessary technologies
 • Work autonomously
 • Work in teams
 • Work in an interdisciplinary team
 • Generate new research ideas
 • Be critical and self-critical
 • Advance free, creative and causative thinking
Course Content (Syllabus)
This course examines ecclesiastical issues and topics of Greek education during the period of the 17th-19th centuries through the action of the most important Greek scholars, especially of ecclesiastical personalities.
Keywords
Greek Orthodox Church, theology, education, Greek scholars, tradition
Educational Material Types
 • Notes
 • Slide presentations
 • Multimedia
Use of Information and Communication Technologies
Use of ICT
 • Use of ICT in Course Teaching
 • Use of ICT in Communication with Students
Description
video projector / Internet
Course Organization
ActivitiesWorkloadECTSIndividualTeamworkErasmus
Lectures13
Reading Assigment83
Tutorial26
Project100
Written assigments26
Exams2
Total250
Student Assessment
Description
Essays Oral exam
Student Assessment methods
 • Written Assignment (Formative, Summative)
 • Oral Exams (Formative, Summative)
 • Performance / Staging (Formative, Summative)
Bibliography
Additional bibliography for study
Βαλαής Διον., Εκκλησία και σχολική παιδεία επί τη βάσει πατριαρχικών και συνοδικών εγγράφων της περιόδου 1593-1821, εκδ. Μπαρμπουνάκη, Θεσσαλονίκη 2018. Ευαγγελίδης Τρύφων, Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας (Ελληνικά σχολεία από της Αλώσεως μέχρι Καποδιστρίου), εν Αθήναις 1936, τ.Α΄-Β΄. Σάθας Κων., Νεοελληνική Φιλολογία. Βιογραφίαι των εν τοις γράμμασι διαλαμψάντων Ελλήνων, από της καταλύσεως της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας μέχρι της Ελληνικής εθνεγερσίας (1453-1821), εν Αθήναις 1868. Χατζόπουλος Κων., Ελληνικά σχολεία στην περίοδο της Οθωμανικής κυριαρχίας (1453-1821), εκδ. Βάνιας, Θεσσαλονίκη 1991. Henderson G., Η αναβίωση του ελληνικού στοχασμού 1620-1830. Η ελληνική φιλοσοφία στα χρόνια της Τουρκοκρατίας, μετφρ. Φ.Κ. Βώρου, Αθήναι 1977. Podskalsky Gerhard, Η ελληνική θεολογία επί Τουρκοκρατίας 1453-1821. Η Ορθοδοξία στη σφαίρα επιρροής των δυτικών δογμάτων μετά τη Μεταρρύθμιση, μετφρ. Πρωτοπρ. Γ. Δ. Μεταλληνός, ΜΙΕΤ, Αθήνα 2005.
Last Update
23-05-2020