Λόγω τεχνικού προβλήματος οι δημοσιεύσεις του Ιδρυματικού Καταθετηρίου δεν εμφανίζονται προσωρινά στην ιστοσελίδα της ΜΟΔΙΠ.

The Dogmatic Theology of the Orthodoxy in the New Ages (II)

Course Information
TitleΗ Δογματική της Ορθοδοξίας στους νεότερους χρόνους (ΙΙ) / The Dogmatic Theology of the Orthodoxy in the New Ages (II)
Code2300
FacultyTheology
SchoolTheology
Cycle / Level2nd / Postgraduate
Teaching PeriodSpring
CoordinatorChrysostomos Stamoulis
CommonYes
StatusActive
Course ID600015629

Programme of Study: THEOLOGIA KAI POLITISMOS 2018

Registered students: 8
OrientationAttendance TypeSemesterYearECTS
KORMOSCompulsory Course2110
CΗristianikī Grammateía kai IstoríaEE-EMVATHYNSĪS2110
Systīmatikī THeología, Koinōniología kai Spoudī tīs THrīskeíasYE-EMVATHYNSĪS2110
Praktikī THeología kai PaidagōgikīEE-EMVATHYNSĪS2110

Class Information
Academic Year2018 – 2019
Class PeriodSpring
Faculty Instructors
Weekly Hours3
Class ID
600126420
Digital Course Content
Last Update
-