Λόγω τεχνικού προβλήματος οι δημοσιεύσεις του Ιδρυματικού Καταθετηρίου δεν εμφανίζονται προσωρινά στην ιστοσελίδα της ΜΟΔΙΠ.

Inclusive education, diversity, multiculturalism in Religious Education. Teaching models and methodologies and ICT in the Religion course.

Course Information
TitleΣυμπερίληψη, συνεκπαίδευση, διαφορετικότητα, πολυπολιτισμικότητα στην Θρησκευτική εκπαίδευση. Διδακτικά μοντέλα, και μεθοδολογίες και ΤΠΕ στο Μάθημα τ / Inclusive education, diversity, multiculturalism in Religious Education. Teaching models and methodologies and ICT in the Religion course.
Code2500
FacultyTheology
SchoolTheology
Cycle / Level2nd / Postgraduate
Teaching PeriodSpring
CoordinatorVasiliki Mitropoulou
CommonYes
StatusActive
Course ID600015656

Programme of Study: THEOLOGIA KAI POLITISMOS 2018

Registered students: 6
OrientationAttendance TypeSemesterYearECTS
KORMOSCompulsory Course2110
CΗristianikī Grammateía kai IstoríaEE-EMVATHYNSĪS2110
Systīmatikī THeología, Koinōniología kai Spoudī tīs THrīskeíasEE-EMVATHYNSĪS2110
Praktikī THeología kai PaidagōgikīYE-EMVATHYNSĪS2110

Class Information
Academic Year2018 – 2019
Class PeriodSpring
Faculty Instructors
Weekly Hours3
Class ID
600126432
Digital Course Content
Learning Outcomes
The students at the end of the course should be able: - to know the difference between inclusive and co-education and when it can be applied - to distinguish the difference between interculturalism and multiculturalism during the teaching of Religion - to find out the implementation of ICT in contemporary teaching models - to be able to implement all the above in the Religion course
General Competences
 • Apply knowledge in practice
 • Retrieve, analyse and synthesise data and information, with the use of necessary technologies
 • Adapt to new situations
 • Work in an interdisciplinary team
 • Appreciate diversity and multiculturality
 • Be critical and self-critical
 • Advance free, creative and causative thinking
Course Content (Syllabus)
Inclusive education as educational philosophy calls schools to provide high quality education to all students. It is a constant process and not a final aim, which should be achieved within a specific time. Co-education concerns the effort for co-existence and co-instruction of the students with learning difficulties with their classmates who do not have such learning difficulties.It appplied the theory that education is a right for all children and pursues the creation of schools which will recognize, understand and know how to face the particularities of the students with special educational needs. Diversity is a term very used in our days. It concerns the outside and inside of a person. The educational system is called to respond to diversity. Teachers are called to manage effectively the situation and should acquire knowledg of psychology, and of special education, sociology and anthropology, so as to include effectively the diversity in their classrooms. The term multiculturalism means the co-existence in a specific geographical space a multiple cultural otherness, which is based on the national, religious and linguistic difference. There are investigated the teaching models and methodologies in Religion course and is examined their modification when ICT are implemented as teaching medium.
Keywords
Inclusion, diversity, multiculturalism, teaching models, ICT, Religious Education
Educational Material Types
 • Notes
 • Slide presentations
 • Multimedia
Use of Information and Communication Technologies
Use of ICT
 • Use of ICT in Course Teaching
 • Use of ICT in Communication with Students
 • Use of ICT in Student Assessment
Course Organization
ActivitiesWorkloadECTSIndividualTeamworkErasmus
Lectures
Reading Assigment
Written assigments
Exams
Total
Student Assessment
Student Assessment methods
 • Written Assignment (Formative, Summative)
 • Performance / Staging (Formative, Summative)
Last Update
05-08-2018