Λόγω τεχνικού προβλήματος οι δημοσιεύσεις του Ιδρυματικού Καταθετηρίου δεν εμφανίζονται προσωρινά στην ιστοσελίδα της ΜΟΔΙΠ.

POLITICAL SCIENCE

Course Information
TitleΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ / POLITICAL SCIENCE
CodeΓΠ4
FacultyLaw
SchoolLaw
Cycle / Level1st / Undergraduate
Teaching PeriodWinter
CoordinatorAndreas Pantazopoulos
CommonNo
StatusActive
Course ID100001564

Programme of Study: UPS School of Law (2015-today)

Registered students: 36
OrientationAttendance TypeSemesterYearECTS
Unified OrientationGeneral Education114

Class Information
Academic Year2018 – 2019
Class PeriodWinter
Weekly Hours2
Class ID
600126587
Type of the Course
  • Background
Course Category
General Foundation
Mode of Delivery
  • Face to face
Digital Course Content
Language of Instruction
  • Greek (Instruction, Examination)
General Competences
  • Apply knowledge in practice
  • Be critical and self-critical
  • Advance free, creative and causative thinking
Educational Material Types
  • Book
Use of Information and Communication Technologies
Use of ICT
  • Use of ICT in Course Teaching
  • Use of ICT in Communication with Students
Course Organization
ActivitiesWorkloadECTSIndividualTeamworkErasmus
Lectures391.6
Reading Assigment401.6
Written assigments27.51.1
Total106.54.3
Student Assessment
Student Assessment methods
  • Written Exam with Extended Answer Questions (Formative, Summative)
Bibliography
Course Bibliography (Eudoxus)
Heywood, Andrew (2014) Εισαγωγή στην Πολιτική, 4η Έκδοση, Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο (ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΥΔΟΞΟΣ 41955913)
Additional bibliography for study
Roskin, Michael/Cord, Robert/Medeiros, James/ Jones, Walter (2008) Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη, 10η Έκδοση, Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη. Carnoy, Martin (1990) Κράτος και Πολιτική Θεωρία, Οδυσσέας, Αθήνα Hague, Rod/ Harrop, M. (2011) Συγκριτική Πολιτική και Διακυβέρνηση, Κριτική, Αθήνα
Last Update
15-11-2016