Λόγω τεχνικού προβλήματος οι δημοσιεύσεις του Ιδρυματικού Καταθετηρίου δεν εμφανίζονται προσωρινά στην ιστοσελίδα της ΜΟΔΙΠ.

INTERNATIONAL INSTITUTIONS

Course Information
TitleΔΙΕΘΝΕΙΣ ΘΕΣΜΟΙ / INTERNATIONAL INSTITUTIONS
CodeΕΛΕ30
FacultyLaw
SchoolLaw
Cycle / Level1st / Undergraduate
Teaching PeriodWinter
CommonNo
StatusActive
Course ID100001672

Programme of Study: UPS School of Law (2015-today)

Registered students: 21
OrientationAttendance TypeSemesterYearECTS
Unified OrientationElective Courses744

Class Information
Academic Year2018 – 2019
Class PeriodWinter
Instructors from Other Categories
 • Vasilikī Tzatzakī
Weekly Hours2
Class ID
600126622
Type of the Course
 • Scientific Area
Course Category
Specific Foundation / Core
Mode of Delivery
 • Face to face
Digital Course Content
Language of Instruction
 • Greek (Instruction, Examination)
Learning Outcomes
By the end of the course, students will be able to: - understand the function and complexity of the international organization. - realize the significance, and the multiple roles of international institutions and organizations. - approach on a realistic basis the expectations from the international organizations and the results of international organizations’ policies. - deal with a comprehensive way with the international community, beyond a simplistic and state-centric reading. - apply a legal approach in the understanding of the law of international organizations.
General Competences
 • Apply knowledge in practice
 • Retrieve, analyse and synthesise data and information, with the use of necessary technologies
 • Make decisions
 • Work autonomously
 • Work in teams
 • Work in an international context
 • Work in an interdisciplinary team
 • Appreciate diversity and multiculturality
 • Respect natural environment
 • Demonstrate social, professional and ethical commitment and sensitivity to gender issues
 • Advance free, creative and causative thinking
Course Content (Syllabus)
The course of International Institutions attempts to present different forms of international cooperation and integration. International intergovernmental organizations are the main focus of analysis, whilst non-formal ways of international cooperation are also explored. Moreover, there are issues examined, like the legal personality, the powers, competences, responsibilities, and privileges of international organizations, whereas their influence in the international law-making, their relation with member-states and non member-states, and of course the relation between them is also evaluated. Special attention is given to the System of the United Nations and the specialized agencies connected to the Organization of the United Nations.
Keywords
international organizations, international organization, international institutions
Educational Material Types
 • Notes
 • Multimedia
 • Book
Use of Information and Communication Technologies
Use of ICT
 • Use of ICT in Course Teaching
 • Use of ICT in Communication with Students
Description
Students are welcome to use Moodle and digital data bases such as Westlaw and Jstor, and retrieve information from the websites of the United Nations and other international organizations. Also, they may contact the teaching staff via email.
Course Organization
ActivitiesWorkloadECTSIndividualTeamworkErasmus
Lectures1204.8
Total1204.8
Student Assessment
Description
Students are assessed at the end of the semester through written or oral examination.
Student Assessment methods
 • Written Exam with Extended Answer Questions (Summative)
 • Oral Exams (Summative)
Bibliography
Course Bibliography (Eudoxus)
"[ΕΥΔΟΞΟΣ 50661866]:Νάσκου-Περράκη Παρούλα, Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος ,Σαρηγιαννίδης Μιλτιάδης, Διεθνείς οργανισμοί, 1η/2015, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΕ [ΕΥΔΟΞΟΣ: 31214] Le Roy B. A. & Oliver J. K., Διεθνείς Οργανισμοί: Αρχές και Προβλήματα (Μετάφραση: Σαλιμπά Ζ. & Κωνσταντινίδης Χ., Αθήνα: Γ. Δαρδανός, 2006)."
Additional bibliography for study
Ιωάννου Κ., Η Οργάνωση της Διεθνούς Κοινωνίας: Τεύχος Α΄ (Θεσσαλονίκη: Πανεπιστημιακές Παραδόσεις, 1978). Κεντρωτής Κ. & Κάτσιος Στ., Διεθνείς Οργανισμοί: Ανάμεσα στον Πόλεμο και στην Ειρήνη (Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 2002). Κουλουμπής Θ., Κούφα Κ., Σβολόπουλος Κ., Εισαγωγή στην Οργάνωση της Διεθνούς Κοινωνίας (Θεσσαλονίκη: Σάκκουλας, 1985). Περράκης Στ. (επιμ.), Διεθνής Συνεργασία σε Οικουμενικό και Περιφερειακό Επίπεδο: Οι Διεθνείς Θεσμοί σε Κίνηση (Αθήνα: Εκδόσεις Σιδέρη, 2011). Περράκης Στ. (επιμ.), Σύγχρονες Ματιές στις Νομικές και Πολιτικές Όψεις της Διεθνούς Οργάνωσης (Αθήνα-Κομοτηνή: Σάκκουλας, 2009). Σαρηγιαννίδης Μ., Ο Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών ως Νομικό Θεμέλιο (Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα, 2009). Χριστοδουλίδης Θ. & Μπουραντώνης Δ. (επιμ.), Ο ΟΗΕ στο Κατώφλι της Μεταψυχροπολεμικής Εποχής (Αθήνα: Εκδόσεις Σιδέρη, 1998). Barnett M. & Finnemore M., Κανόνες για τον Κόσμο: Οι Διεθνείς Οργανισμοί στην Παγκόσμια Πολιτική (Αθήνα: Εκδόσεις Σιδέρη, 2008). Amerasinghe C. F., Principles of the Institutional Law of International Organizations (2nd edn, Cambridge: Cambridge University Press, 2005). Claude I. L. Jr., Swords into Plowshares: The Problems and Progress of International Organization (3rd edn, New York: Random House, 1964). Klabbers J., An Introduction to International Institutional Law (2nd edn, Cambridge: Cambridge University Press, 2009). Watson A., The Evolution of International Society: A Comparative Historical Analysis (London: Routledge, 1992). White N. D., The Law of International Organizations (2nd edn, Manchester: Manchester University Press, 2005).
Last Update
21-07-2015