Τhe ethnographic perspective of social / cultural anthropology

Course Information
TitleΗ Εθνογραφική Προοπτική της Κοινωνικής / Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας / Τhe ethnographic perspective of social / cultural anthropology
CodeΙΑΛ 701
FacultyPhilosophy
SchoolHistory and Archaeology
Cycle / Level2nd / Postgraduate
Teaching PeriodWinter/Spring
CommonNo
StatusActive
Course ID600016054

Programme of Study: Historical Research

Registered students: 0
OrientationAttendance TypeSemesterYearECTS
Neóterīs kai Sýnchronīs Istorías Elective CoursesWinter/Spring-15

Class Information
Academic Year2018 – 2019
Class PeriodWinter
Faculty Instructors
Class ID
600127546
Course Type 2011-2015
Specific Foundation / Core
Mode of Delivery
 • Face to face
Digital Course Content
Erasmus
The course is also offered to exchange programme students.
Language of Instruction
 • Greek (Instruction, Examination)
Learning Outcomes
It is expected that students who take this course will acquire a working understanding of: a) the relations between the ethnographic and comparative aspects of anthropological praxis b) the aims, principles, means and methods of ethnographic research and, more specifically, of participant observation c) the conceptual and methodological diversity of the ethnographic perspective d) the arguments of the reflexive critique concerning the moral and political dimensions of fieldwork and the textual practices deployed in the representation of alterity e) the approach of historical ethnography and its contribution to the study of the past and the values and meanings attached to memory in different social and cultural contexts f) the major preoccupations and methodological tendencies of Greek ethnography
General Competences
 • Apply knowledge in practice
 • Retrieve, analyse and synthesise data and information, with the use of necessary technologies
 • Work autonomously
 • Work in teams
 • Appreciate diversity and multiculturality
 • Demonstrate social, professional and ethical commitment and sensitivity to gender issues
 • Be critical and self-critical
 • Advance free, creative and causative thinking
Course Content (Syllabus)
Ethnographic research involving participant observation emblematizes the longstanding constitutive commitment of the discipline of social / cultural anthropology to the understanding and describing of social relations and cultural practices from the actors’ point of view. The course begins with a review of the complex and shifting relations between the ethnographic and the cross-cultural or comparative aspect of anthropological praxis and proceeds with a discussion concerning the points of divergence between major anthropological schools or traditions with respect to the research questions posed, the theoretical underpinnings of these questions and the debates fuelled by data which their investigation generated. The next part of the course focuses on the reflexive critiques of the late twentieth century and, more specifically on debates concerning the extent to which conventional ethnographic practices contribute to the reification of cultural difference. These critiques provided the background for the emergence of innovations that are now standard practice. Next, we turn to an extensive review of the fields of historical ethnography and oral history. The course ends with an overview of the issues that have constituted the central foci of Greek ethnography and of the methodological approaches through which they have been investigated.
Keywords
Ethnography, participant observations, qualitative methods, anthropological comparison, reflexive critique, ethnoventrism, cultural relativism, cultural alterity
Educational Material Types
 • Selected bibliography
Use of Information and Communication Technologies
Use of ICT
 • Use of ICT in Course Teaching
 • Use of ICT in Communication with Students
Course Organization
ActivitiesWorkloadECTSIndividualTeamworkErasmus
Seminars401.3
Fieldwork401.3
Reading Assigment2006.7
Written assigments1705.7
Total45015
Student Assessment
Description
Weekly study of english and greek bibliography and brief oral and /or written critical reviews of selected texts. Design and completion of a small scale ethnographic project. Final term paper.
Student Assessment methods
 • Written Assignment (Formative, Summative)
 • oral presentation (Formative, Summative)
Bibliography
Additional bibliography for study
Clifford, James και George Marcus (επιμ.) 1986 Writing Culture: The Poetics and Politics of Ethnography. Μπέρκλεϋ: University of California Press. Hastrup, Kirsten (επιμ.) 1992 Other Histories. Λονδίνο και Νέα Υόρκη: Routledge. Herzfeld, Michael 1998 Η Ανθρωπολογία μέσα από τον Καθρέφτη: Κριτική Εθνογραφία της Ελλάδας και της Ευρώπης. Αθήνα: Εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Geertz, Clifford 1988 Works and Lives: The Anthropologist as Author. Κέημπριτζ: Polity Press. Geertz, Clifford 2009 H Eρμηνεία των Πολιτισμών. Αθήνα: Εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Gingrich, Andre και Richard Fox (επιμ.) 2002 Αnthropology, by Comparison. Λονδίνο και Νέα Υόρκη: Routledge. Ηerzfeld, Michael 1998 Ανθρωπολογία μέσα από τον Καθρέφτη:Κριτική Εθνογραφία της΅Ελλάδας και της Ευρώπης. Μαδιανού, Δήμητρα 1999 Πολιτισμός και Εθνογραφία: Από τον Εθνογραφικό Ρεαλισμό στην Πολιτισμική Κριτική. Αθήνα: Εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Παπαταξιάρχης, Ευθύμιος (επιμ.) 2006 Περιπέτειες της Ετερότητας. Η Παραγωγή της Πολιτισμικής Διαφοράς στη Σύγχρονη Ελλάδα. Αθήνα: Αλεξάνδρεια. Sahlins, Marshall 2008 Iστορικές Μεταφορές και Μυθικές Πραγματικότητες. Αθήνα: Εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Stocking, George (επιμ.) 1983 Οbservers Observed: Essays on Ethnographic Fieldwork. Μάντισον, Γουισκόνσιν: University of Wisconsin Press. Stocking, George 1992 The Ethnographer’s Magic and Other Essays in the History of Anthropology. Μάντισον, Γουισκόνσιν: University of Wisconsin Press.
Last Update
21-09-2018