INSIGHTS: COLLECTIVE HOUSING IN THESSALONIKI

Course Information
TitleΕΜΒΑΘΥΝΣΕΙΣ: ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / INSIGHTS: COLLECTIVE HOUSING IN THESSALONIKI
Code08EM10
FacultyEngineering
SchoolArchitecture
Cycle / Level1st / Undergraduate
Teaching PeriodSpring
CommonNo
StatusActive
Course ID20002436

Programme of Study: PROGRAMMA SPOUDŌN 2020-21 EŌS SĪMERA

Registered students: 0
OrientationAttendance TypeSemesterYearECTS
KORMOSElective Courses belonging to the selected specialization8412

Class Information
Academic Year2018 – 2019
Class PeriodSpring
Faculty Instructors
Weekly Hours8
Class ID
600127944
Course Type 2016-2020
 • Scientific Area
Course Type 2011-2015
Specific Foundation / Core
Mode of Delivery
 • Face to face
Digital Course Content
Erasmus
The course is also offered to exchange programme students.
Learning Outcomes
Students are expected that, within the course: • acquire knowledge and skills through synthetic practice on issues of great complexity • Manage multi-parameter issues and specific approaches to each synthetic subject • combine synthetic with analytical thinking about architecture (trends, buildings, architects etc ...) • gain experience through planning on issues of developing complex and comprehensive proposals • will deepen the construction logic and materiality • Be familiar with the design processes throughout their range, from the creation of ideas to their final presentation.
General Competences
 • Apply knowledge in practice
 • Retrieve, analyse and synthesise data and information, with the use of necessary technologies
 • Make decisions
 • Work in teams
 • Work in an international context
 • Work in an interdisciplinary team
 • Design and manage projects
 • Appreciate diversity and multiculturality
 • Respect natural environment
 • Be critical and self-critical
 • Advance free, creative and causative thinking
Course Content (Syllabus)
Subject of the course is the process of composition and design of an apartment building in the city of Thessaloniki. The objective is to explore and solve problems related to the integration of the building into the urban environment, environmental behavior, the materiality, structure and organization of its functions, and its socio-psychological qualities. Research of the above will be done in the framework of planning ordinances effective today, and will be given special weight in the articulation of individual units (houses) in plans and sections as well as in the common/social activities and meeting places of the residents, namely spaces in between of relationship that give to housing grades of urban environment. This peculiarity of the program enables students to experiment with the nature of the building in the difficult condition of our urban reality. In the context of the course are organized lectures with topics covering the objectives we set above.
Keywords
design of great complexity
Educational Material Types
 • Slide presentations
 • Multimedia
 • Book
Use of Information and Communication Technologies
Use of ICT
 • Use of ICT in Course Teaching
 • Use of ICT in Laboratory Teaching
 • Use of ICT in Communication with Students
Course Organization
ActivitiesWorkloadECTSIndividualTeamworkErasmus
Lectures30
Laboratory Work240
Reading Assigment30
Total300
Student Assessment
Description
student assessment is based on a. their participation in the studio b. their analytical and synthetic ability c. the perception of architectural and constructional issues and how they are designed d. deepening into partial compositional and construction issues and completeness of program objectives e. the quality, completeness and organisation of public presentations and the way of supporting design proposals and choices.
Student Assessment methods
 • Oral Exams (Summative)
 • Performance / Staging (Summative)
 • Labortatory Assignment (Formative, Summative)
 • group/individual presentation
Bibliography
Course Bibliography (Eudoxus)
C. Conenna, Κ. Τσουκαλά & άλ. (2013). Η διδασκαλία του Louis Kahn και άλλα δοκίμια. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. C. Conenna, Κ. Τσουκαλά & άλ. (2014). Enric Miralles Αρχιτέκτων. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.
Additional bibliography for study
Π. Δραγώνας, Μετά (την) ιδιωτικότητα: Βασικές έννοιες για τη σύγχρονη αστική κατοίκηση,  Κείμενο εισήγησης στο Συμπόσιο με θέμα “Κατοικία: Σχεδιάζω, κατασκευάζω, σκέπτομαι” που οργανώθηκε από το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΑΠΘ στις 25‐27 Φεβρουαρίου 2011. http://panosdragonas.net/?p=412 Αστική πολυκατοικία, εκτεταμένο αφιέρωμα σε επιμέλεια Δ.Φιλιππίδη, Αρχιτεκτονικά Θέματα 12, Αθήνα 1978,  σελ.102‐167. Σ. Αντωνακάκη, Δ. Αντωνακάκης και Κ.Χατζημιχάλης, Οι απρόβλεπτες μεταβολές στην κατοικία, Θέματα Χωρου και Τεχνών, 1975. Κ. Αξαρλή, Δ. Φατούρος Α., Λ. Παπαδόπουλος , Β. Τεντοκάλη , Μελέτες για την κατοικία στην Ελλάδα: προβλήματα παραγωγής και οργάνωσης χώρου, εκδόσεις παρατηρητής, Θεσσαλονίκη, 1979. Α. Βρυχέα, Κατοίκιση και κατοικία, εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, 2003.  Ν. Βατόπουλος, Οι νοσταλγοί της πολυκατοικίας, εφημερίδα Καθημερινή, 4/05/2003. Ν. Καλογεράς, Η αστική πολυκατοικία και η συνέχεια του Μοντερνισμού στην Ελλάδα, Θέματα χώρου και τεχνών, τευχος 29, 1998. Μ. Μαρμαράς, Η αστική πολυκατοικία της μεσοπολεμικής Αθήνας, εκδόσεις ΕΤΒΑ, 1991 Λ. Παπαδόπουλος, Γ. Παπακώστας, Α. Σαμουηλίδου , Σ. Τσιτιρίδου, Συντακτικές, Μορφολογικές και κατασκευαστικές Παράμετροι στη Μεσοπολεμική Αρχιτεκτονική της Θεσσαλονίκης, Οριον, Τιμητικός τόμος στον καθηγητή Δ.Α.Φατούρο. Ε. Πατατούκα, Η παραγωγή του χώρου στην Ελλάδα, Ερευνητική εργασία, Α.Π.Θ., Τμήμα Αρχιτεκτόνων, 2010. Α. Σκιπετάρη, Η εξέλιξη της πολυκατοικίας στην Θεσσαλονίκη, Ερευνητική εργασία, Α.Π.Θ., Τμήμα Αρχιτεκτόνων, 2008. Π. Τζώνος, Τυπολογία της κατοικίας, εκδόσεις Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη, 1983. Arc en Reve Centre D'Architecture, New Forms of Collective Housing in Europe, Birkhauser, Basel, 2009 Gausa M., Housing: new alternatives, new systems, Birkhauser Publishers, Basel, 1998. Günter Pfeifer and Per Brauneck, A housing typology, Birkhauser, Basel, 2010. K. Frampton, Η εξέλιξη των ιδεών για την κατοικία: 1870‐1970, Αρχιτεκτονικά Θέματα, 8/1974 Friederike Schneider, Oliver Heckmann, Floor Plan Manual, Birkhauser, Basel,2004. R. Sherwood, Modern Housing Prototypes, Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1994. R. Woditsch, Plural: Public and private spaces of the polykatoikia in Athens, phD Thesis, TU Berlin, 2009.
Last Update
15-07-2019