Λόγω τεχνικού προβλήματος οι δημοσιεύσεις του Ιδρυματικού Καταθετηρίου δεν εμφανίζονται προσωρινά στην ιστοσελίδα της ΜΟΔΙΠ.

EUROPEAN CONSTITUTIONAL LAW-JEAN MONNET

Course Information
TitleΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ-JEAN MONNET / EUROPEAN CONSTITUTIONAL LAW-JEAN MONNET
CodeΕΛΕ33
FacultyLaw
SchoolLaw
Cycle / Level1st / Undergraduate
Teaching PeriodWinter
CommonNo
StatusActive
Course ID100001675

Programme of Study: UPS School of Law (2015-today)

Registered students: 7
OrientationAttendance TypeSemesterYearECTS
Unified OrientationElective Courses744

Class Information
Academic Year2018 – 2019
Class PeriodWinter
Instructors from Other Categories
 • Anastasios Pavlopoulos
Weekly Hours2
Class ID
600133138
Type of the Course
 • General Knowledge
 • Scientific Area
 • Skills Development
Course Category
Specific Foundation / Core
Mode of Delivery
 • Face to face
Language of Instruction
 • Greek (Instruction, Examination)
Prerequisites
General Prerequisites
Basic knowledge of Constitutional law
Learning Outcomes
- to understand the function of the European Union - to learn how the EU institutions work - to realise the intedependance between Member States and the Union - to become familiar with the characteristics of the European Union - to know the political system of EU - to understand the meaning of classical notions of constitutional law, like democracy, citizenship, protection of fundamental rights, constitution, when these notions are transposed from the national to supranational (European) level
General Competences
 • Retrieve, analyse and synthesise data and information, with the use of necessary technologies
 • Adapt to new situations
 • Make decisions
 • Work autonomously
 • Generate new research ideas
 • Appreciate diversity and multiculturality
 • Be critical and self-critical
 • Advance free, creative and causative thinking
Course Content (Syllabus)
Conceptual and Substantive Issues of European Constitutionalism. Syllabus 1. Introduction to EuropeanConstitutional Law 2. Are the Treaties the‘Constitution’ of the Union? 3. What kind of democracy forthe Union? Is there a democratic deficit? a. Thenotion of representative democracy in the Union(Art. 10 Treaty of European Union) b. Citizens’participation to the political governance of the Union(Art. 11 Treaty of EU) c. Therole of national parliaments in the EU (Art. 12 Treaty of EU) and Protocol 1 4. European Citizenship 5. The Unionand Fundamental Rights a. theECJ case-law b. TheCharter of Fundamental Rights as a new source of rights: legal value c. Therole of the ECHR for the protection of rights at EU level 6. Constitutional principles:Subsidiarity 7. Institutions a. TheCouncil b. ThePresident c. TheCommission d. TheParliament) 8. Separation of powers 9. The Relationship between EUlaw and national constitutions 10. The Economic Constitution of the Union
Keywords
European Union, Constitutional Law, European institutions, European citizenship, European democracy
Educational Material Types
 • Notes
 • Slide presentations
 • Book
Use of Information and Communication Technologies
Use of ICT
 • Use of ICT in Course Teaching
 • Use of ICT in Communication with Students
Description
Powerpoints, elearning, e-mail, facebook.
Course Organization
ActivitiesWorkloadECTSIndividualTeamworkErasmus
Lectures251
Reading Assigment502
Written assigments251
Exams20.1
Total1024.1
Student Assessment
Description
Criteria: 1) participation (20%) 2) oral presentation of essay (20%) 3) written essay (40%) 4) synthetic oral exam (20%)
Student Assessment methods
 • Written Exam with Extended Answer Questions (Summative)
 • Written Assignment (Summative)
 • Oral Exams (Formative)
 • Performance / Staging (Formative)
Bibliography
Course Bibliography (Eudoxus)
"1. Δ. Τσάτσου, Ευρωπαϊκή Συμπολιτεία. Για μια Ευρωπαϊκή Ένωση των Κρατών, των Λαών, των Πολιτών και του Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Πολιτισμού, εκδ. Λιβάνης, Αθήνα 2007. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 4597 2. Αντ. Μανιτάκη, Το ‘Σύνταγμα’ της Ευρώπης αντιμέτωπο με την εθνική και λαϊκή κυριαρχία, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 2004. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 30443 3. Κ. Χρυσόγονου: Το μετέωρο βήμα της Ευρώπης, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 2005. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 30464 4. Ferry Jean - Marc, Το ζήτημα του Ευρωπαϊκού κράτους, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 2006. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 30452 5. Γ. Παπαδημητρίου, Η συνταγματοποίηση της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 2002. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 30110 6. Θ. Χίου-Μανιατοπούλου, Η μεταρρυθμιστική συνθήκη της Λισαβώνας, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 2008. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 30072 7. Αντ. Μανιτάκης/ Ν. Παπαδοπούλου, Η προοπτική ενός συντάγματος για την Ευρώπη, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2003. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 34491 8. Π. Ιωακειμίδης, Η Συνθήκη της Λισσαβώνας, εκδ. Θεμέλιο, 2010. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 27239"
Additional bibliography for study
2006, Νίκου Μούση, Η Ευρωπαϊκή Ένωση με ή χωρίς Σύνταγμα. Απαντήσεις στα ερωτήματα των πολιτών, Αθήνα: εκδ. Παπαζήση 2006 2005, Ιωακειμίδης Π.Κ., Ευρωπαϊκό Σύνταγμα και Ευρωπαϊκή Ενοποίηση, Συμβολή στην Κατανόηση και Ερμηνεία της Συνταγματικής Συνθήκης, Αθήνα: Θεμέλιο, 2005 2005, Δημήτρη Τσάτσου, Το αξιακό Σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκδ. Παπαζήση 2005, Δημήτρη Τσάτσου, Τα μεγάλα θεσμικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκδ. Σαββάλα 2005, Δ. Τριανταφύλλου, Το Σύνταγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη Συνθήκη της Ρώμης, Αθήνα 2005 2005, Κώστα Χρυσόγονου, Το μετέωρο βήμα της Ευρώπης. Η Συνθήκη για τη Θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης και το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Αθήνα: εκδ. Παπαζήση 2005 2005, Μηλιαράκης, Πέτρος Ι., Το ευρωπαϊκό σύνταγμα, Αθήνα: Εκδοτικός Οίκος Α. Α. Λιβάνη 2005 2004, Π. Κ. Ιωακειμίδης, Η Ελληνική προβληματική και το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα. Η «κρίση συνταγματοποίησης» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΕΚΕΜ, Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών (ΕΚΕΜ), Αθήνα, 2004 - εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα 2004, Αντώνης Μανιτάκης, Το «Σύνταγμα» της Ευρώπης αντιμέτωπο με την εθνική και λαϊκή κυριαρχία, Αθήνα: Παπαζήση 2004 2003, Α. Μανιτάκη / Λ. Παπαδοπούλου (επιμ.) Η προοπτική ενός Συντάγματος για την Ευρώπη, εκδ. Σάκκουλα: Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2003, Δημήτρη Τριανταφύλλου, Το Σχέδιο Συντάγματος της Ευρωπαϊκής Συνέλευσης. Κριτική των βασικών επιλογών, 148 σελ., εκδ. Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα 2003 2003, Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών (ΕΚΕΜ) & Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Γραφείο για την Ελλάδα, «Το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα», Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2003 2003, Ευάγγελου Βενιζέλου, Η πρόκληση του Ευρωπαϊκού Συντάγματος, Σάκκουλα: Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2003, Ξενοφών Α. Γιαταγάνας, Η μακρά πορεία συνταγματοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Σάκκουλα: Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2002, Γιώργου Παπαδημητρίου, Η συνταγματοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Παπαζήση 2002, Γ. Παπαδημητρίου / Γ. Καριψιάδη / Κ. Παπανικολάου, Η συνέλευση για το Μέλλον της Ευρώπαϊκής Ένωσης, εκδ. Παπαζήση 2001, Δημήτρης Τσάτσος, Ευρωπαϊκή Συμπολιτεία, Αθήνα: Καστανιώτης 2000, Παναγιώτης Μαντζούφας, Το συνταγματικό ζήτημα στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, Θεσσαλονίκη: University Studio Press
Last Update
07-06-2017