Archaiología kai téchnī stī stauroforikī Anatolī

Course Information
TitleΑρχαιολογία και τέχνη στη σταυροφορική Ανατολή / Archaiología kai téchnī stī stauroforikī Anatolī
CodeΑΒΥ 710
FacultyPhilosophy
SchoolHistory and Archaeology
Cycle / Level2nd / Postgraduate
Teaching PeriodWinter/Spring
CommonNo
StatusActive
Course ID600015955

Programme of Study: PMS stīn Archaiología, Téchnī kai Politismó

Registered students: 0
OrientationAttendance TypeSemesterYearECTS
Vyzantinī ArchaiologíaCompulsory CourseWinter/Spring-15

Class Information
Academic Year2018 – 2019
Class PeriodWinter
Class ID
600134407
Course Type 2016-2020
 • Scientific Area
Course Type 2011-2015
Knowledge Deepening / Consolidation
Mode of Delivery
 • Face to face
Digital Course Content
Erasmus
The course is also offered to exchange programme students.
Language of Instruction
 • Greek (Instruction, Examination)
 • English (Examination)
 • French (Examination)
Learning Outcomes
Students who attend the course are expected to • familiarise themselves with the particular cultural environment of the Crusader Levant and its specificities • learn the characteristics of the so-called ‘Crusader’ art and its relationship with the pre-existing local artistic traditions • become acquainted with the diverse (‘national’, religious, dogmatic, social, gender) identi-ties, that characterise the Crusader populations, as well as with their reflection on art and material culture • comprehend the role of sponsors - individuals or communities (e.g. monastic orders)- in Crusader art and architecture • to become sensitive to methodological and practical issues related to their field of study • practice their skills to present orally and in written their ideas and arguments
General Competences
 • Retrieve, analyse and synthesise data and information, with the use of necessary technologies
 • Make decisions
 • Work autonomously
 • Work in teams
 • Generate new research ideas
 • Appreciate diversity and multiculturality
 • Demonstrate social, professional and ethical commitment and sensitivity to gender issues
 • Be critical and self-critical
 • Advance free, creative and causative thinking
Course Content (Syllabus)
Beginning in the late 11th century, the Crusader movement led to the gradual expansion of Latin Christendom beyond the borders of Western Europe and to the formation of ethnically and reli-giously mixed societies in the Eastern Mediterranean, where Latins -or Franks- mingled with Byzan-tines, Muslims, Jews and Christians of the Levant. This political restructuring and blending of popu-lations had important consequences on the everyday life and the artistic production of both locals and newcomers. With regard to material culture, we evidence the creation of new habits in dietary practices, housing, the construction of buildings (secular and religious), clothing, the method of conducting war, urban and rural organisation etc. These were either introduced unaltered from the Crusader metropoleis in Western Europe or came about through the mingling of Crusader and local populations. As for the artistic production, new centres of artistic production were created in the area, while new artistic traditions, apt to the aesthetic, intellectual and ideological particularities and needs of these societies, were gradually forged. The course aims at examining the specificities of the material culture, architecture and artis-tic production of the Latin Levant, that is of the Crusader polities of the Syro-palestinian coast, Greece (with emphasis on the Peloponnese, Central Greece , Rhodes and Crete), and Cyprus from the 11th to the 15th century. At the same time, it addresses issues focusing on the social circumstances, ideological necessities and aesthetic predilections that were cru-cial in the formation of a particular vocabulary in architecture, artisanal, and artistic produc-tion. Particular emphasis will be given on the projection of the self-concept, that is the iden-tity of diverse social groups or individuals through material culture and patronage of build-ing and works of art.
Keywords
Crusades, Art, Archaeology, Material Culture, Architecture, Identity, Christians, Muslims, Jews, Monastic Orders, Frankish rule, Venetian rule
Educational Material Types
 • Notes
 • Slide presentations
Use of Information and Communication Technologies
Use of ICT
 • Use of ICT in Course Teaching
 • Use of ICT in Communication with Students
Course Organization
ActivitiesWorkloadECTSIndividualTeamworkErasmus
Seminars1003.3
Reading Assigment1505
Field trips and participation in conferences / seminars / activities501.7
Written assigments1505
Total45015
Student Assessment
Description
Each week students are expected to study a select bibliography (in Greek and/or in foreign languages), on which they will present either orally or in written; alternatively they will be asked to prepare a small written essay or short oral presentation on a given subject. Their evaluation will depend on these weekly presentations, their overall ability to present their arguments and to answer questions regarding their readings, as well as on their participa-tion in the discussion that will take place in the seminar. Of particular importance to the final grade is the oral presentation and the written essay they will prepare on a topic relevant to the course’s thematic.
Student Assessment methods
 • Written Assignment (Formative, Summative)
 • Oral Exams (Formative)
 • Performance / Staging (Formative)
 • Report (Formative)
Bibliography
Additional bibliography for study
ΓΕΝΙΚΑ •A History of the Crusades, γεν. επιμ. Kenneth M. Setton, 6 τ., Madison (WI) 1969-19892. Ο τέταρτος τόμος (IV: The art and architecture of the Crusader states, επιμ. Harry W. Hazard) είναι αφιερωμένος στην τέχνη των σταυροφοριών, με κεφάλαια που καλύπτουν όλες τις επιμέρους περιοχές που εξετάζονται στο μάθημα. •Archaeology and the Crusades, επιμ. P. Edbury και S. Kalopissi-Verti, Athens 2007. •Balard M., Croisades et Orient latin (XIe-XIVe siècles), [Collection U. Histoire], Paris 2001. •Balard M., Les Latins en Orient (XIe-XVe siècles), [Nouvelle Clio – l’histoire et ses problèmes], Paris 2006. • Bon A., La Morée franque: Recherches historiques, topographiques et archéologiques sur la principauté d’Achaïe (1205-1430), 2 τ., Paris 1969. •Chrissis N,G,, Crusading in Frankish Greece: A Study of Byzantine-Western Relations and Attitudes, 1204-1282, [Me-dieval Church Studies 22], Turnhout 2012. •A Companion to Latin Greece, επιμ. Nickiphoros I. Tsougarakis και Peter Lock, [Brill’s Companions to European His-tory 6], Leiden / Boston 2015. •A Companion to Venetian History, 1400-1797, επιμ. Eric R. Dursteler, [Brill’s Companions to European History 4], Leiden / Boston 2013. •Contact and Conflict in Frankish Greece and the Aegean, 1204-1453: Crusade, Religion and Trade between Latins, Greeks and Turks, επιμ. N.G. Chrissis και M. Carr, [Crusades Subsidia 5], Farnham 2014. •Cyprus: Society and Culture 1191-1374, επιμ. A. Nicolaou-Konnari και C. Schabel, [The Medieval Mediterranean 58], Leiden / Boston 2005. •East and West in the Crusader States: Context, Contacts, Confrontations, επιμ. K. Ciggaar, A. Davids και H. Teule, 3 τ., [Orientalia Lovaniensia Analecta 75, 92, 125], Leuven 1993-2000. • Edbury P.E., The Kingdom of Cyprus and the Crusades, 1191-1374, Cambridge 1991. Μετάφραση στην ελληνική ως Το βασίλειο της Κύπρου και οι σταυροφορίες, 1191-1374, (μτφρ. Ά. Νικολάου-Κονναρή), Αθήνα 2003. •France and the Holy Land: Frankish Culture at the End of the Crusades, επιμ. D.H. Weiss και L. Mahoney, Baltimore / London 2004. •Η Κύπρος και οι Σταυροφορίες /Cyprus and the Crusades, επιμ. Ν. Κουρέας και Τζ. Ράιλυ-Σμιθ, Λευκωσία 1995. • Ilieva A., Frankish Morea (1205-1262): Socio-Cultural Interaction between the Franks and the Local Population, Athens 1991. • Lock P., The Franks in the Aegean, 1204-1500, London / New York 1995. Μετάφραση στην ελληνική ως Οι Φράγκοι στο Αιγαίο, 1204-1500, (μτφρ. Γιώργος Κουσουνέλος), Αθήνα 1998. •Η Τέταρτη Σταυροφορία και ο ελληνικός κόσμος, επιμ. Ν.Γ. Μοσχονάς, [Το Βυζάντιο σήμερα 5], Αθήνα 2008. • Ντούρου-Ηλιοπούλου M., Από τη Δυτική Ευρώπη στην Ανατολική Μεσόγειο: Οι σταυροφορικές ηγεμονίες στη Ρωμανία (13ος-15ος αιώνας): Πολιτικές και θεσμικές πραγματικότητες, [Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κύπρου 6], Αθήνα 2012. • The Oxford Illustrated History of the Crusades, επιμ. J. Riley-Smith, Oxford / New York 1995. • Tsougarakis Ν.Ι., The Latin Religious Orders in Medieval Greece, 1204-1500, [Medieval Church Studies 18], Turn-hout 2012. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ και TEXNH •Crusader landscapes in the Medieval Levant : the Archaeology and History of the Latin East, επιμ. Μ. Sinibaldi, K.J. Lewis K.J., M. Balázs M. και J.A.Thompson, Cardiff 2016. Byzantine Medieval Cyprus, επιμ. Demetra Papanikola-Bakirtzis και Maria Iacovou, Nicosia 1998, 51-60. Για την ελληνική έκδοση: Βυζαντινή Μεσαιωνική Κύπρος: βασίλισσα στην Ανατολή και ρήγαινα στη Δύση, επιμ. Δήμητρα Παπανικόλα-Μπακιρτζή και Μαρία Ιακώβου, Λευκωσία 1997. •Η βυζαντινή τέχνη μετά την Τέταρτη Σταυροφορία: Η Τέταρτη Σταυροφορία και οι επιπτώσεις της, επιμ. Π.Λ. Βοκοτόπουλος, Αθήνα 2007. •Γλαρέντζα / Clarence, επιμ. Δ. Αθανασούλης και Α. Ράλλη, [Υπουργείο Πολιτισμού, 6η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων / Hellenic Ministry of Culture, 6th Ephorate of Byzantine Antiquities], Αθήνα 2005. •Famagusta: Art and Architecture, Volume I, επιμ. A. Weyl Carr, [Mediterranean Nexus 1100-1700 2], Turnhout 2014. •Identity / Identities in Late Medieval Cyprus, επιμ. T. Papacostas και G. Saint-Guillain, Nicosia 2014. •Jerusalem, 1000-1400: Every People under Heaven, επιμ. Barbara Drake Boehm και Melanie Holcomb, New York 2016 (κατάλογος της ομώνυμης έκθεσης του Μητροπολιτικού Μουσείου Τέχνης της Νέας Υόρκης). •Mechanisms of Exchange: Transmission in Medieval Art and Architecture of the Mediterranean, ca. 1000-1500, επιμ. H.E. Grossman και A. Walker, [Medieval Encounters 18/4-5], Leiden / Boston 2013. Πολύ χρήσιμα θεωρητικά κείμενα για την κατανόηση των καλλιτεχνικών δρωμένων της εποχής σε Κύπρο, Κρήτη και Πελοπόννησο. •Remembering the Crusades: Myth, Image, and Identity, επιμ. N. Paul και S. Yeager, Baltimore 2012. •Shipping, Trade and Crusade in the Medieval Mediterranean: Studies in Honour of John Pryor, επιμ. Ruthy Ger-twagen και Elizabeth Jeffreys, Farnham / Burlington (VT) 2012. •Σταυροφορίες: Μύθος και πραγματικότητα, επιμ. Γ. Τουμαζής, A. Pace, M.R. Belgiorno, Σ. Αντωνιάδου, Λευκωσία 2004. •Chypre entre Byzance et l’Occident IVe-XVIe siècle, επιμ. J. Durand, D. Giovannoni και D. Mastoraki, Paris 2012. •The Crusades from the Perspective of Byzantium and the Muslim World, επιμ. A.E. Laiou και R. P. Mottahedeh, [Dumbarton Oaks Research Library and Collection], Washington, D.C. 2001. •The Meeting of Two Worlds: Cultural Exchange Between East and West during the Period of the Crusades, επιμ. Ch.V. Bornstein και V.P. Goss, [Studies in Medieval Culture 21], Kalamazoo (MI) 1986. •Viewing the Morea: Land and People in the Late Medieval Peloponnese, επιμ. Sh.E.J. Gerstel, [Dumbarton Oaks Byzantine Symposia and Colloquia], Washington, D. C. 2013. • Αθανασούλης Δ., ‘Η αναχρονολόγηση του ναού της Παναγίας της Καθολικής στη Γαστούνη’, Αρχαιολογικό Δελτίον 24 (2003), 63-78. • Αθανασούλης Δ., Η Ναοδομία στην Επισκοπή Ωλένης κατά την μέση και ύστερη βυζαντινή περίοδο, αδημ. διδ. διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 2006. Διαθέσιμο και στο http://ikee.lib.auth.gr/record/66388?ln=el • Αθανασούλης Δ., Το κάστρο Ακροκορίνθου και η ανάδειξή του (2006-2009), Αρχαία Κόρινθος 2009. • Athanasoulis D., ‘Clermont-Chloumoutzi: Le château-palais des princes francs d’Achaïe’, στο Un palais dans la ville: Volume 1: Le Palais des rois de Majorque à Perpignan, επιμ. Olivier Passarrius και Aymat Catafau, Canet 2014, 337-357. • Ayalon E., Tal O. και Yehuda L., “A Twelfth-Century Oil Press Complex at the Crusader Town of Arsur (Apollonia) and the Olive Oil Industry in the Latin Kingdom of Jerusalem”, Journal of Eastern Mediterranean Archaeology and Heritage Studies 1/4 (2013), 259-291. • Boas A.J., Archaeology of the Military Orders: A Survey of the Urban Centres, Rural Settlement and Castles of the Military Orders in the Latin East (c. 1120-1291), Abingdon / New York 2006. • Boas A.J., Crusader Archaeology: The Material Culture of the Latin East, London / New York 1999. • Boas A.J., Domestic Settings: Sources on Domestic Architecture and Day-to-Day Activities in the Crusader States, [The Medieval Mediterranean 84], Leiden 2010. • Boas A.J., Jerusalem in the Time of the Crusades: Society, Landscape and Art in the Holy City under Frankish Rule, London / New York 2001. • Buchthal H., Miniature Painting in the Latin Kingdom of Jerusalem, London 1986. • Γκράτζιου Ό., Η Κρήτη στην ύστερη μεσαιωνική εποχή: Η μαρτυρία της εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής, Ηράκλειο 2010. • Campbell Sh.D., ‘The Cistercian Monastery of Zaraka’, Échos du Monde classique / Classical Views, XLI, n. s., 16 (1997), 177-196. • Christoforaki I., ‘Cyprus between Byzantium and the Levant: Eclecticism and Interchange in the Cycle of the Life of the Virgin in the Church of the Holy Cross at Pelendri’, EKEE XXII (1996), 215-245. • Cooper N.K., ‘The Frankish Church of Hagia Sophia at Andravida, Greece’, στο The Archaeology of Medieval Greece, επιμ. Peter Lock και Guy D. R. Sanders, [Oxbow Monograph 59], Oxford 1996, 29-47. •Coulson M.L., ‘The Dominican Church of Saint Sophia at Andravida’, στο The Archaeology of Medieval Greece, επιμ. P.Lock και G.D. R. Sanders, [Oxbow Monograph 59], Oxford 1996, 49-54. • Δεληνικόλας N.Δ. και Βέμη Β., ‘Η Αγία Παρασκευή Χαλκίδας. Ένα βενετικό πρόγραμμα ανοικοδόμησης το 13ο αιώνα’, Βενετία-Εύβοια: Από τον Έγριπο στο Νεγροπόντε, επιμ. Χρύσα Α. Μαλτέζου και Χριστίνα Ε. Παπακώστα, [Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας – Συνέδρια 10], Βενετία-Αθήνα 2006, 229-266. • Folda J., Crusader Art in the Holy Land: From the Third Crusade to the Fall of Acre, 1187-1291, Cambridge 2005. • Folda J., Crusader Art: The Art of the Crusaders in the Holy Land, 1099-1291, Aldershot 2008. • Folda J., Crusader Manuscript Illumination at Saint-Jean d’Acre, 1275-1291, Princeton (NJ) 1976. • Folda J., The Art of the Crusaders in the Holy Land, 1098-1187, Cambridge 1995. • Georgopoulou M., ‘The Artistic World of the Crusaders and Oriental Christians in the Twelfth and Thirteenth Centu-ries’, Gesta 43/2 (2004), 115-128. • Georgopoulou Μ., ‘Private Residences in Venetian Candia (Thirteenth to Fifteenth Centuries)’, Θησαυρίσματα 30 (2000), 95-126. • Grossman Η.Ε., ‘Syncretism Made Concrete: The Case for a Hybrid Moreote Architecture in Post-Fourth Crusade Greece’, στο Archaeology in Architecture: Studies in Honor of Cecil L. Striker, επιμ. J.J. Emerick και D.M. Deli-yannis, Mainz 2005, 65-73. • Hirschbichler Μ., ‘The Crusader Paintings in the Frankish Gate at Nauplia, Greece: A Historical Construct in the Latin Principality of Morea’, Gesta 44 (2005), 13-30. • Jackson-Tal R.E. και Τal O., “Crusader Glass in Context: The Destruction of Arsur (Apollonia-Arsuf, Israel), April 1265”, Journal of Glass Studies 55 (2013), 85-100. • Joyner L., “Byzantine and Frankish cooking wares at Corinth, Greece: Changes in diet, style and raw material exploitation”, στο Α. Sinclair, E. Slater και J. Gowlett (επιμ.), Archaeological Sciences 1995, Οξφόρδη 1997, 82-87. • Joyner L., Cooking pots as indicators of cultural change. A petrographic study of Byzantine and Frankish cooking wares from Corinth, Hesperia 76 (2007), 183-227. Διαθέσιμo και στο http://www.ascsa.edu.gr/index.php/publications/hesp-open-access. • Karassava-Tsilingiri F., ‘Fifteenth-Century Hospitaller Architecture on Rhodes: Patrons and Master Ma-sons’ στο The Military Orders: Welfare and Warfare, επιμ. Helen Nicholson, Aldershot 1998, 259-266. • Kennedy H.,, Crusader Castles, Cambridge 1994. • Kitsiki-Panagopoulos Β., Cistercian and Mendicant Monasteries in Medieval Greece, Chicago 1979 (εξετάζει και μνημεία του ευρύτερου ‘ελληνόφωνου’ χώρου, όπως της Κύπρου και της Κρήτης). • Κόλλιας H., Η Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου και το Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου, Αθήνα 20002. • Κόλλιας H.E., Η μνημειακή εκλεκτική ζωγραφική στη Ρόδο στα τέλη του 15ου και στις αρχές του 16ου αιώνα, Αθήνα 2000. • Κόλλιας Η. και Μιχαηλίδου Μ., «Το μεσαιωνικό εργαστήριο επεξεργασίας ζάχαρης της Ρόδου», Τεχνογνωσία στη λατινοκρατούμενη Ελλάδα, Αθήνα 2000, 36-49. • Κόλλιας Η. και Μιχαηλίδου Μ., «Βιοτεχνικές εγκαταστάσεις παραγωγής ζάχαρης κατά το Μεσαίωνα στη νοτιοανατολική Μεσόγειο και τη Ρόδο», Αρχαιολογικά τεκμήρια βιοτεχνικών εγκαταστάσεων κατά τη βυζαντινή εποχή, 5ος-15ος αιώνας, Αθήνα 2004,11-26, 376. • Κόλλιας Η., «Το μεσαιωνικό εργαστήριο επεξεργασίας ζάχαρης της Ρόδου», Αρχαιολογία και Τέχνες 96 (2005), 38-45. Διαθέσιμο και στο http://www.archaiologia.gr/wp-content/uploads/2011/07/96-4.pdf. • Kühnel B.,, Crusader Art of the Twelfth Century. A Geographical, an Historical or an Art Historical Notion?, Berlin 1994. • Lev-Tov J., “The influences of religion, social structure, and ethnicity on diet: An example from Frankish Corinth”, στο S.J. Vaughan και W.D.E. Coulson (επιμ.), Palaeodiet in the Aegean. Papers from a Colloquium Held at the 1993 Meeting of the Archaeological Institute of America in Washington D.C., Οξφόρδη 1999, 85-98. • Mahoney L., “The Frankish Icon: Art and Devotion in the Latin Kingdom of Jerusalem”, στο E. Lapina, A.J. Morris, S.A. Throop, L.J. Whatley (επιμ.), Crusades and Visual Culture, Farnham – Burlington VT 2015, 15-34. • Metcalf D.M., Coinage of the Crusades and the Latin East in the Ashmolean Museum Oxford, London 21995. • Μουτσόπουλος Ν., «Φραγκικές εκκλησίες στην Ελλάδα», Τεχνικά χρονικά 37 (1960), 13–33.\ • Μουτσόπουλος Ν., «Η Παναγία και ο Άγιος Νικόλαος της Ίσοβας», Τεχνικά χρονικά 33 (1956), 95-101. • Moutsopoulos N., “Le monastère franc de Notre-Dame d’Isova”, Bulletin de Correspondence Hellènique 80 (1956), 80-102. • Ορλάνδος A., «Η φραγκική εκκλησία της Στυμφαλίας», Mélanges Octave et Melpo Merlier, Αθήνα 1957, τομ. III, 99-118. • Ousterhout R., “Architecture and Cultural Identity in the Eastern Mediterranean”, στο Borgolte M. και Schneidmüller B. (επιμ.), Hybride Kulturen im mittelalterlichen Europa/ Hybrid Cultures in Medieval Europe, Βερολίνο 2010, 261-275. • Ousterhout R., "The French Connection? Construction of Vaults and Cultural Identity in Crusader Archi-tecture" στο D. Weiss (επιμ.), Frankish Culture at the End of the Crusades: France and the Holy Land, Βαλτιμόρη 2003, 77-94. • Ousterhout R., “Architecture as Relic and the Construction of Sanctity: The Stones of the Holy Sepul-chre”, Journal of the Society of Architectural Historians 62/1 (Μαρτ. 2003), 4-23. • Ousterhout R., "Rebuilding the Temple: Constantine Monomachus and the Holy Sepulchre”, Journal of the Society of Architectural Historians 48 (1989), 66-78. • Papadopoulou P., “Betwixt Greeks, Saracens and Crusaders: Lusignan Coinage and its Place in the Eastern Mediterranean (1192 – 1324)”, στο G. Grivaud (επιμ.), France de Chypre, 1192-1474 [= Cahiers du Centre des Études Chypriotes 43 (2013)], 473-492. • Politis K., “The sugar industry in the Ghawr aṣ-Ṣafī, Jordan”, Studies in the history and archaeology of Jor-dan 11 (2010), 467-480. • Pringle D., Churches, Castles and Landscape in the Frankish East, [Variorum Collected Studies], Farnham 2013. • Pringle D., Secular Buildings in the Crusader Kingdom of Jerusalem: An Archaeological Gazetteer, Cambridge 1997. • Pringle D., The Churches of the Crusader Kingdom of Jerusalem: A Corpus, 4 τ., Cambridge 1993-2009. • Raphael K. και Tepper Y., “The Archaeological Evidence from the Mamluk Siege of Arsuf”, Mamluk Studies Review 9 (2005), 85-100. • Sanders, G.D.R. ‘William of Moerbeke’s Church at Merbaka. The Use of Ancient Spolia to Make Personal and Politi-cal Statements’, Hesperia 84/3 (2015), 583-626. • Sanders G., Babesch Byvanck Lecture 2016: Recent Finds from Ancient Corinth: How Little Things Make Big Differ-ences, Γάνδη 2016. • Sheppard C.D., ‘Excavations at the Cathedral of Haghia Sophia, Andravida, Greece’, Gesta XXV (1986), 139-144. • Σολομίδου – Ιερωνυμίδου Μ., «Αρχαιολογικές έρευνες στους μεσαιωνικούς ζαχαρόμυλους Κολοσσίου και Επισκοπής και η παραγωγή ζάχαρης στην Κύπρο», Αρχαιολογικά τεκμήρια βιοτεχνικών εγκαταστάσεων κατά τη Βυζαντινή εποχή 5ος-15ος αιώνας, Αθήνα 2004, 303-325. • Stern E., “Pottery and Identity in the Latin Kingdom of Jerusalem: A Case Study of Acre and Western Galilee”, στο J. Vroom (επιμ.), Medieval and Post-Medieval Ceramics in the Eastern Mediterranean – Fact and Fiction, Turnhout 2015, 287-315. • Stern E.J., The Excavations at Lower Horbat Manot: A Medieval Sugar Production Site, Atiqot 42 (2001), 277-308. • Tal O., The Last Supper in Apollonia: The Final Days of the Crusader Castle in Herzliya, Tel Aviv 2011. Διαθέσιμο και στο http://archaeology.tau.ac.il/arch_files/info/Apollonia_EIM_Tal_to%20upload.pdf • Τανούλας T., ‘«Το πολυτιμότερο στολίδι του κόσμου» στο στέμμα της Αραγωνίας: η αθηναϊκή Ακρόπολη υπό καταλανική κυριαρχία (1311-1388)’, στο Η Καταλανο-αραγωνική κυριαρχία στον ελληνικό χώρο, Αθήνα 2012, 23-65. • Vroom J., “The Morea and Its Links with Southern Italy after AD 1204: ceramics and identity”, Archeologia Medie-vale 38 (2011), 409-430. • Weitzmann K., “Thirteenth Century Crusader Icons on Mount Sinai”, Art Bulletin 45 (1963), 179-203 (ανατύπ. στο Κ. Weitzmann, Studes in the Arts at Sinai, Princeton 1982, αρ. ΧΙ). • Weitzmann K., “Icon Painting in the Crusader Kingdom”, Dumbarton Oaks Papers 20 (1966), 49-83 (ανατύπ. στο Κ. Weitzmann, Studes in the Arts at Sinai, Princeton 1982, αρ. ΧΙΙ). • Weyl Carr A., Cyprus and the Devotional Arts of Byzantium in the Era of the Crusades, [Variorum Collected Studies], Aldershot 2005. • Weyl Carr A., ''The Mural Paintings of Abu Ghosh and the Patronage of Manuel Comnenus in the Holy Land'', στο J. Folda (επιμ.), Crusader Art in the Twelfth Century, Jerusalem 1982, 215-244. • Williams II C.K.,, “Frankish Corinth: An overview”, στο C.K. Williams II, N. Bookidis (επιμ.), Corinth, vol. XX: Corinth, The Centenary 1896-1996 , Princeton 2003, 423-434. • Wollesen J.T., Acre or Cyprus? A New Approach to Crusader Painting around 1300, [Ars et Scientia 5], Berlin 2013. • Χριστοφοράκη I., ‘Η τέχνη στην Κύπρο την εποχή του Μαχαιρά και του Βουστρώνιου’, στο Λεόντιος Μαχαιράς – Γεώργιος Βουστρώνιος: Δυο χρονικά της μεσαιωνικής Κύπρου, επιμ. Λουκία Λοΐζου-Χατζηγαβριήλ, Λευκωσία 1997, 87-96.
Last Update
19-09-2018