SOCIAL EXCLUSION AND ANTIRACIST EDUCATION

Course Information
TitleΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ / SOCIAL EXCLUSION AND ANTIRACIST EDUCATION
CodeΚΕΠ.303
FacultyEducation
SchoolPrimary Education
Cycle / Level2nd / Postgraduate
Teaching PeriodWinter/Spring
CoordinatorChristos Tourtouras
CommonNo
StatusActive
Course ID80003705

Programme of Study: Master’s Degree Programme in Education (2013-today)

Registered students: 8
OrientationAttendance TypeSemesterYearECTS
Society, Education, and PedagodyCompulsory Course belonging to the selected specialization (Compulsory Specialization Course)3210

Class Information
Academic Year2018 – 2019
Class PeriodWinter
Faculty Instructors
Weekly Hours3
Total Hours39
Class ID
600134784
Digital Course Content
Language of Instruction
 • Greek (Instruction, Examination)
Learning Outcomes
After the end of the course, the students should: • Be able Understand and evaluate concepts related to gender in education, especially the education of national and culturally "different" groups. • Be aware of, and able to critically analyze and evaluate educational institutions and educational policies in managing students and female students from different social and cultural environments. In addition, students should be able to recognize the economic, social and ideological factors that influence the formation of the above policies. • To recognize discrimination, racism and exclusion, where they exist, either in schools or in society. • To further cultivate the ability to relate their experiences with the empirical and theoretical data relevant scientific areas.
General Competences
 • Apply knowledge in practice
 • Retrieve, analyse and synthesise data and information, with the use of necessary technologies
 • Adapt to new situations
 • Make decisions
 • Work autonomously
 • Work in teams
 • Work in an interdisciplinary team
 • Generate new research ideas
 • Appreciate diversity and multiculturality
 • Respect natural environment
 • Demonstrate social, professional and ethical commitment and sensitivity to gender issues
 • Be critical and self-critical
 • Advance free, creative and causative thinking
Course Content (Syllabus)
During the course we will study the causes of the reproduction of the phenomenon of social exclusion, including racism as one of the most basic of them. Focus will be on theories and research data regarding the educational exclusion and in anti-racist education. We also examine the way that factors as class, race, gender and culture inter-relate within the educational proccess. Finally, during the course we are going to explore some of the appropriate educational policies that could meet the needs of a multicultural society. Sub-themes of the course 1. Economic, social, ethnic, cultural differences in the new multicultural environment. 2. Capitalism, Immigration & Education. 3. Socio-economic inequalities, poverty and social / educational exclusion. 4. Diversity and educational policies i. Assimilation ii. Integration iii. Multicultural education iv. Antiracist education v. Intercultural Education 5. Educational institutions and different student population 6. Democracy at school (Individual and Social Rights and Equality in Education).
Keywords
social exclusion, antiracist education, social and educational inequalities
Educational Material Types
 • Notes
 • Slide presentations
Use of Information and Communication Technologies
Use of ICT
 • Use of ICT in Course Teaching
 • Use of ICT in Communication with Students
Course Organization
ActivitiesWorkloadECTSIndividualTeamworkErasmus
Lectures39
Reading Assigment150
Written assigments111
Total300
Student Assessment
Description
1. Active participation of students in the process of the presentation and the discussion of related articles (40% of the final score). 2. Preparation and presentation of literature or research work. Students present a small, bibliographic work related to one of the theme of the course (60% of the final score).
Student Assessment methods
 • Written Assignment (Formative, Summative)
Bibliography
Additional bibliography for study
Allport, G. (1979). The Nature of Prejudice. New York: Basic Books. • Banks, A. J. (2004). Εισαγωγή στην Πολυπολιτισμική Εκπαίδευση (Αθήνα, Παπαζήση). • Γαρδικιώτης, Αντ. (2008). Κοινωνική επιρροή. Επισκόπηση και αξιολόγηση της έρευνας και των θεωριών. Αθήνα: Gutenberg. • Castles, S., & Miller, M. (2003). The Age of Migration. International Population Movements in the Modern World. London: Macmillan. • Cole, M., Hill, D., & Shan, S. (ed.) (1997). Promoting Equality in Primary Schools. London: Cassell. • Cummins, J. (1999). Ταυτότητες υπό διαπραγμάτευση. Εκπαίδευση με σκοπό την Ενδυνάμωση σε μια Κοινωνία της Ετερότητας (Αθήνα, Gutenberg). • Darder, A., & Torres R. D. (2004). After Race: Racism After Multiculturalism. New York: New York University Press. • Ευαγγέλου, Οδ., & Παλαιολόγου, Ν. (2007). Σχολικές επιδόσεις αλλόφωνων μαθητών. Εκπαιδευτική πολιτική-Ερευνητικά δεδομένα. Αθήνα: Ατραπός. • Gaine, C., & George, R. (1999). Schooling and Equality: Gender, `Race' and Social Class. London: Falmer. • Fay, B. (1987). Critical Social Science. New York: Cornell University Press. • Fleras, Α., & Elliott, J. L. (1992). The 'Nations Within': Aboriginal-State Relations in Canada, the United States, and New Zealand. Oxford: Oxford University Press. • Gillborn, D. (2002). ‘Race’, Ethnicity & Education. London: Routledge Falmer. • Gillborn, D., & Mirza, H. (2000). Educational Inequality: Mapping Race, Class and Gender- a synthesis of research evidence. London: Ofsted. • Gintis, H. & Bowles, S., (1980). Contradiction and Reproduction in Educational Theory. In: L., Barton, R., Meighan, and S., Walker. (eds) Schooling, Ideology and the Curriculum, Falmer Press, Lewes. • Jones, R. (1999). Teaching Racism or Tackling It? Stoke-on-Trent: Trentham Books. • Hall, S. (1977). Schooling and Society: A Review of Theories. Milton Keynes: Open University Press. • Μαυρομάτης, Γ. (2005). Τα παιδιά της Καλκάντζας. Εκπαίδευση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός σε μια κοινότητα μουσουλμάνων της Θράκης. Αθήνα: Μεταίχμιο. • Μητακίδου, Σ. & Τρέσσου, Ευ. (2007). Να σου πω εγώ πως θα μάθουν γράμματα. Τσιγγάνες μιλούν για την εκπαίδευση των παιδιών τους. Αθήνα: Καλειδοσκόπιο. • Macedo, D., & Gounari, P. (2008). Η Παγκοσμιοποίηση του Ρατσισμού. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. • May, S., Modood T., & Squires J. (2004). (eds). Ethnicity, Nationalism and Minority Rights. Cambridge: Cambridge University Press. • May, S. (1994). Making Multicultural Education Work. Clevedon: Multilingual Matters. • May, S., & Sleeter, C. (2010). Critical Multiculturalism: Theory and Praxis. New York: Routledge Falmer. • Miles, R. (1989). Racism. London: Routledge. • Sarup, M. (1991). Education and the Ideologies of Racism. England: Trentham Books. • Schnapper, D., & Allemand, S. (2004). Κρίνοντας το ρατσισμό. Αθήνα: Πατάκη. • Seitz, V. (1977). Social Class and Ethnic Group Differences in Learning to Read. Newark: New Jersey International Reading Association. • Shipman, P. (1998). Η εξέλιξη του ρατσισμού. Οι ανθρώπινες διαφορές και η χρήση και κατάχρηση της επιστήμης. Αθήνα: «Νέα Σύνορα»-Λιβάνη. • Simpson, G., & Yinger, M. (1985). Racial and cultural minorities: Αn analysis of prejudice and discrimination. New York: Plenum Press. • Siraj-Blatchford, I. (2012). Tα πρώτα χρόνια της παιδικής ηλικίας θέτουν τα θεμέλια της φυλετικής ισότητας. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. • Τουρτούρας, Δ. Χρ. (2012). (β΄ έκδοση). Σχολική αποτυχία και αποκλεισμός. Η περίπτωση των παιδιών από την πρώην Σοβιετική Ένωση. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. • Τσιάκαλος, Γ. (2006). Απέναντι στα εργαστήρια του ρατσισμού. Αθήνα: Τυπωθήτω-Γ. Δαρδανός. • Τσομπάνογλου, Ο. Γ., Κορρές, Γ., & Γιαννοπούλου, Ι. (2005). (Επιμέλεια). Κοινωνικός αποκλεισμός και πολιτικές ενσωμάτωσης. Αθήνα: Παπαζήση. • Χάμπερμας, Γ. (1995). Προβλήματα πολιτισμικής πολλαπλότητας. Κίνηση πολιτών κατά του ρατσισμού. Η Ευρώπη αντιμέτωπη με το φαινόμενο του ρατσισμού. Αθήνα: Παρασκήνιο.
Last Update
04-07-2016