THEOLOGY, NATURAL SCIENCES, AND ENVIRONMENT (SEMINAR)

Course Information
TitleΘΕΟΛΟΓΙΑ, ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ) / THEOLOGY, NATURAL SCIENCES, AND ENVIRONMENT (SEMINAR)
CodeΥΕ11
FacultyTheology
SchoolSocial Theology and Christian Culture
Cycle / Level1st / Undergraduate, 2nd / Postgraduate
Teaching PeriodSpring
CoordinatorAikaterini Tsalampouni
CommonYes
StatusActive
Course ID60005086

Class Information
Academic Year2019 – 2020
Class PeriodSpring
Faculty Instructors
Instructors from Other Categories
Weekly Hours3
Class ID
600149487
Course Type 2016-2020
 • General Knowledge
 • Skills Development
Course Type 2011-2015
General Foundation
Mode of Delivery
 • Face to face
Erasmus
The course is also offered to exchange programme students.
Language of Instruction
 • Greek (Instruction, Examination)
 • English (Instruction, Examination)
Learning Outcomes
After the successful completion of the course the students will be able to: (a) make use of their knowledge in theology in the discussion of current issues and theories that are related to the creation of the world and to the relation of the humans to the nature (b) engage themselves in a dialogue with natural sciences regarding ecology (c) discern the epistemological boundaries of natural sciences and the potential of theology (d) trace and describe the dialogue between Theology and natural sciences as it developed itself from Byzantium to modern times (e) to manage in the international Fora ecology issues from the standpoint of theology in collaboration with science
General Competences
 • Apply knowledge in practice
 • Adapt to new situations
 • Make decisions
 • Work in teams
 • Work in an international context
 • Work in an interdisciplinary team
 • Generate new research ideas
 • Appreciate diversity and multiculturality
 • Respect natural environment
 • Demonstrate social, professional and ethical commitment and sensitivity to gender issues
 • Be critical and self-critical
 • Advance free, creative and causative thinking
Course Content (Syllabus)
The course aims to develop an interdisciplinary dialogue between Orthodox Theology and the rest of the sciences, especially physical sciences and ecology. Each year a specific topic is examined from the point of view of various sciences, so that students will have a complete picture on this topic. In this way, they will receive the relevant information directly from the experts and they will be able to form and informed opinion. The topic of this year's course (2019-20) is the body and life of man, how these parameters define both his existence, and his relationship with the rest of the creation. Course structure: 1. Introduction to the topic and the course. 2. The creation of man and his bodily dimension according to the Old Testament. 3. Body and the human identity in the New Testament and ancient Christianity. 4. Body and Sainthood in pateristic tradition. 5. Human body and human identity in world religions. 6. Human body in ancient philosophy. 7. Human body in the teachings of the Orthodox Church. 8. Human body and the environment. 9. Ethics of the body, a christian view. 10. Man and his psycho-somatic health. 11. Art and body. 12. The future of the human body - Artificial Intelligence. 13. Quiz - practical in-class excercise - conclusions.
Keywords
Theology, Theology and Science, Physics, Biology, Ecology.
Educational Material Types
 • Notes
 • Slide presentations
 • Multimedia
 • Book
Use of Information and Communication Technologies
Use of ICT
 • Use of ICT in Course Teaching
 • Use of ICT in Communication with Students
Description
(1) Use of the e-platform of Elearning (2) Communication through e-mailing and electronical submission of assignments (3) Use of computer programmes (e.g. Microsoft Power Point) in the teaching process
Course Organization
ActivitiesWorkloadECTSIndividualTeamworkErasmus
Lectures391.6
Reading Assigment341.4
Field trips and participation in conferences / seminars / activities100.4
Written assigments150.6
Exams20.1
Total1004
Student Assessment
Description
The course is assessed by written exams (60% of the final grade). During the semester, 2 essays are submitted (40% of the final grade).
Student Assessment methods
 • Written Exam with Multiple Choice Questions (Formative)
 • Written Exam with Short Answer Questions (Formative)
 • Written Exam with Extended Answer Questions (Formative)
 • Written Assignment (Formative)
 • Oral Exams (Summative)
Bibliography
Course Bibliography (Eudoxus)
1.Β. ΤΣΙΓΚΟΣ, Άνθρωπος, ο εν μικρώ μέγας, Εκδ. Έννοια, Αθήνα 2019.
Additional bibliography for study
I.Λ. ΓΑΛΑΝΗΣ, Άνθρωπος και κτίση στη βιβλική παράδοση (ΒΒ 44), Πουρναράς, Θεσσαλονίκη 2009 Κ.Ι. ΖΑΧΟΣ, Η Χαμένη Οικειότητα: η Οικολογική Κρίση υπό το Φως του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητή, Τerra incognita, Λάρισα 1998 ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΖΗΖΙΟΥΛΑΣ, Η κτίσις ως ευχαριστία. Θεολογική προσέγγιση στο πρόβλημα της Οικολογίας, Ακρίτας, Αθήνα 1992 Κ. ΖΟΡΜΠΑΣ, Εκκλησία και φυσικό περιβάλλον, Τέρτιος, Κατερίνη 1998 Α. ΚΕΣΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, A. Άνθρωπος και φυσικό περιβάλλον: σπουδή στον Άγιο Συμεών τον Νέο Θεολόγο. Αθήνα: Δόμος 1989 Γ. ΜΑΝΤΖΑΡΙΔΗΣ, Η εμπειρική θεολογία στην οικολογία και την πολιτική, Πουρναράς, Θεσσαλονίκη 1994 Η. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, Θεολογική Οικολογία: Θεωρία και Πράξη, Μαυρομμάτη, Αθήνα 1994 ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ WARE, Οικολογική κρίση και ελπίδα. Ορθοδοξία και Οικολογία 1. Μετάφρ. Π. Τσαλίκη-Κιοσόγλου κ.ά., Ακρίτας, Αθήνα 2008 GEORGE L. CLARKE, Elements of ECOLOGY, JOHN WILEY & SONS: New York 1954. ANNA BRAMWELL, ECOLOGY IN THE 20TH CENTURY A HISTORY, Yale University Press New Haven and London 1989. DAVID W. ORR, The Nature of Design, Ecology, Culture, and Human Intention, Oxford (Univ. Press) 2002. LAWRENCE B. SLOBODKIN, A Citizen's Guide to Ecology, Oxford (Univ. Press) 2003. Laura Marie Hartman, An Ethics of Consumption: Christianity, Economy, and Ecology, University of Virginia May, 2008. THOMAS N. SHERRATT - DAVID M. WILKINSON, Big Questions in Ecology and Evolution, Oxford (Univ. Press) 2009. SCIENCE: PETER HARRISON, THE FALL OF MAN AND THE FOUNDATIONS OF SCIENCE, Cambridge University Press 2007. DAVID SÉNÉCHAL, HISTOIRE DES SCIENCES, Université de Sherbrooke, Faculté des Sciences, Décembre 2004. DEREK TURNER, Making Prehistory. Historical Science and the Scientific Realism Debate, Cambridge University Press 2007. SAMIR OKASHA, Philosophy of Science: A Very Short Introduction, Oxford (Univ. Press) 2002. JOHN LOSEE, A Historical Introduction to the Philosophy of Science, Oxford (Univ. Press) 1972, 2001. STEPHEN GAUKROGER, The Emergence of a Scientific Culture. Science and the Shaping of Modernity, 1210–1685, CLARENDON PRESS - OXFORD 2006. PAUL WALDAU - KIMBERLEY PATTON, A Communion of Subjects: Animals in Religion, Science, and Ethics, Columbia University Press 2006. THOMAS DIXON, GEOFFREY CANTOR - STEPHEN PUMFREY, SCIENCE AND RELIGION. New Historical Perspectives, CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS 2010. NICHOLAS SAUNDERS, DIVINE ACTION AND MODERN SCIENCE, CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS 2002. SALMON - EARMAN - GLYMOUR - LENNOX - MACHAMER MCGUIRE - NORTON - SALMON – SCHAFFNER, Εισαγωγή στη Φιλοσοφία της Επιστήμης, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛEIO 2001. IAN HACKING, ΑΝΑΠΑΡΙΣΤΩΝΤΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΝΤΑΣ. Εισαγωγικά Θέματα στη Φιλοσοφία της Φυσικής Επιστήμης, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ε.Μ.Π. ΑΘΗΝΑ 2002. Γ. ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗΣ – Δ. ΔΙΑΛΕΤΗΣ _ Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ – Κ. ΓΑΒΟΓΛΟΥ, Οι Επιστήμες στην Αρχαία Ελλάδα, στο Βυζάντιο και στο Νεότερο Ελληνισμό, ΕΑΠ, Αθήνα 2001. Δ. ΦΡΑΓΚΑΤΖΗ, Η συμβολή των Εκκλησιαστικών Πατέρων Μεγάλου Βασιλείου και Αγίου Γρηγορίου Νύσσης στο Διάλογο Φιλοσοφίας, Θεολογίας και Επιστήμης, (μετ. εργασία) ΑΠΘ, 2008.
Last Update
18-02-2020