Pilgrimage and Travel: Testimonies and Monuments

Course Information
TitleΠεριηγητισμός και ταξίδια: Μαρτυρίες και μνημεία / Pilgrimage and Travel: Testimonies and Monuments
CodeΘ342
FacultyTheology
SchoolSocial Theology and Christian Culture
Cycle / Level1st / Undergraduate
Teaching PeriodSpring
CoordinatorAngeliki Trivyzadaki
CommonYes
StatusActive
Course ID600018273

Class Information
Academic Year2019 – 2020
Class PeriodSpring
Faculty Instructors
Weekly Hours3
Class ID
600149561
Course Type 2016-2020
 • Scientific Area
Course Type 2011-2015
Knowledge Deepening / Consolidation
Mode of Delivery
 • Face to face
Digital Course Content
Language of Instruction
 • Greek (Instruction, Examination)
Learning Outcomes
Upon successful completion of the course students will: 1. have been aware of the phenomenon of pilgrimage through texts and monuments, 2. have understood the categories and terms of pilgrimage and travels 3. be able to assess modern pilgrimage mobility and travel activity centered on the monument, archaeological site and museum, within the limits of: (a) the pilgrimage of migrants, (b) their desire for a cultural approach and ) their recreational will.
General Competences
 • Apply knowledge in practice
 • Work in an interdisciplinary team
 • Generate new research ideas
 • Appreciate diversity and multiculturality
 • Be critical and self-critical
 • Advance free, creative and causative thinking
Course Content (Syllabus)
Pilgrimage and travel are activities of the Christian life with extensive presence throughout the Byzantine, post-Byzantine and modern times. During the course the different qualitative characteristics of the two actions are presented, although they are both manifestations of Christian culture. So, the textual testimonies of the travels and visits to places of Christianity over the centuries are sought and the evidence provided is evaluated.The routes, conditions and results of these travels and pilgrims’ visits are presented. The lesson then turns to the monuments that are the destinations of travelers and pilgrims. Finally, the reasons for selecting specific destinations are presented as well as the way monuments are handled by visitors (recruitment). It is also suggested the correct ecclesiastical approach and demarcation of monuments. 1. The phenomenon of pilgrimage. Definition, phases, features. 2. The phenomenon of traveling. Definition, phases, features. 3. Pilgrimage and travel. Ways of implementation, goals, consequences. 4. Texts of the Byzantine era. 5. Post-Byzantine texts. 6. Modern calendars. 7. Practical training. 8. Monuments of the Byzantine era. 9. Monuments of the post-Byzantine era. 10. Monuments of the modern era. 11. Practical training. 12. 21st Century Pilgrimage and Travels. 13. Monuments of the modern world as destinations for the future traveler and pilgrim. The model of the future traveler and pilgrim.
Keywords
Pilgrimage, Travel, Greece, Culture, Art
Educational Material Types
 • Slide presentations
 • Book
Use of Information and Communication Technologies
Use of ICT
 • Use of ICT in Course Teaching
 • Use of ICT in Communication with Students
Course Organization
ActivitiesWorkloadECTSIndividualTeamworkErasmus
Lectures391.6
Fieldwork351.4
Reading Assigment110.4
Exams150.6
Total1004
Student Assessment
Student Assessment methods
 • Oral Exams (Summative)
Bibliography
Course Bibliography (Eudoxus)
1. Φ.Μ. Τσιγκάκου, Η Αθήνα με τα μάτια των ζωγράφων – περιηγητών 16ος – 19ος, Γ. Κωστόπουλος, 2007. 2. Π. Μοίρα, Θρησκευτικός τουρισμός και προσκήνυμα,Ίδρυμα Νικητόπουλος Σ. και ΣΙα ΕΕ, 2019.
Additional bibliography for study
Ι. Βιγγοπούλου (επιμ.), Tο ταξίδι από τους αρχαίους έως τους νεότερους χρόνους, Aθήνα 2003. Ι. Βιγγοπούλου, Le Monde Grec Vu par les Voyageurs du XVIe Siècle, Αθήνα 2004. Ι. Βιγγοπούλου, "Το περιηγητικό ρεύμα στον 19ο αιώνα. Ένας πολιτισμικός διάλογος ή ένας διάλογος πολιτισμών", Σύγκριση 15 (2017) 175-185. Ε. Bουραζέλης, Ο βίος του Ελληνικού λαού κατά την Tουρκοκρατίαν επί τη βάσει των ξένων περιηγητών, τ. I, Aθήνα 1939. Αλ. Γρηγορίου & Ε. Χεκίμογλου, Η Θεσσαλονίκη των περιηγητών 1430-1930, Θεσσαλονίκη-Αθήνα 2008. Ε. Δαμουλή, Ο Άθως στη λογοτεχνία. Συμβολή στη καταγραφή κειμένων για το Άγιο Όρος ελλήνων και γάλλων ταξιδιωτών - συγγραφέων στον 20ο αιώνα, Διδ. Διατριβή, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, 2007. H KAΘHMEPINH-KYPIAKH 2 AΠPIΛIOY 2000 (7 ΗΜΕΡΕΣ). Κ. Kορρέ-Zωγράφου, Παραδοσιακή Zωή και Tέχνη στα κείμενα των Περιηγητών, 15ος-19ος αι., Aθήνα 2003. Ν. Λέκκας, Ο περιηγητισμός εν Ελλάδι, Αθήνα 1925. Π. Νίγδελης, Πέτρου Ν. Παπαγεωργίου του Θεσσαλονικέως. Αλληλογραφία (1880-1912), Θεσσαλονίκη 2004. Ο ελληνικός κόσμος μέσα από το βλέμμα των περιηγητών 15ος-20ός αιώνας. Ανθολόγιο από τη συλλογή του Δημητρίου Κοντομηνά: Κατάλογος έκθεσης, Μουσείο Μπενάκη, 8 Φεβρουαρίου 2005- 6 Μαρτίου 2005, Αθήνα 2005. Στ. Παλιομπέης, Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου. Περιηγητών αναμνήσεις (15ος – 19ος αιώνας), Άγιον Όρος 2003. "Πέντε αιώνες περιηγήσεων και προσκυνημάτων στο Άγιον Όρος 1405-1930", Πρακτικά του Β΄ Επιστημονικού Συνεδρίου, Αγιορειτική Εστία, Θεσσαλονίκη 15-16/12/2007, Θεσσαλονίκη. Περιηγήσεις στον Ελληνικό χώρο, Αθήνα 1968. K. Σιμόπουλος, Ξένοι Tαξιδιώτες στην Eλλάδα, τ. I-IV, Aθήναι 1972-1985. Σ. Ταμπάκη, Η Θεσσαλονίκη στις περιγραφές των περιηγητών 12ος-19ος αι. μ.Χ., Θεσσαλονίκη 1998. Τόπος και Εικόνα. Χαρακτικά ξένων περιηγητών για την Ελλάδα, τ. Α΄-Ζ', Αθήνα 1982. K. Φιλοπούλου-Δεσύλλα, Tαξιδιώτες της Δύσεως. Πηγή για την οικονομική και κοινωνική ιστορία της Oθωμανικής Αυτοκρατορίας στους χρόνους του Σουλεϋμάν του Mεγαλοπρεπούς (1520-1566), Aθήνα 1987. Ι. Χατζηπαναγιώτη, "Για μια τυπολογία της ταξιδιωτικής φιλολογίας του 18ου αιώνα", Τετράδια Εργασίας 17 (1993) 453-502. H. Angelomatis-Tsougarakis, The Eve of the greek Revival: British Travellers’ Perceptions of the early ninetheeth century Greece, London-New York--Routledge 1990. C.-Ph. Bracken, Kυνηγοί Aρχαιοτήτων στην Eλλάδα 1800-1830, Θεσσαλονίκη χ.χ. B. Breydenbach, Peregrinationes. Un viaggiatore del quattrocento a Gerusalemme e in Egitto. Ristampa anastatica dell’ incunabolo. Traduzione italiana e note di Gabriellea Bartolini e Guilio Caporali. Prefazione di Massimo Miglio, Roma 1999. British Travellers in Greece 1750-1820, Κατάλογος Έκθεσης, London 1995. L. Droulia, "The Pilgrim Traffic in the Eastern Mediterranean", Medieval Ship and the Birth of Thechnological Societies,τ. II, Valetta 1992, 235-242. L. Droulia, "The View of the Modem Greeks through the mid-sixteenth Century Travellers Accounts", Balkan Studies 21 (1980) 275-285. G.P. Majeska, Russian Travelers to Constantinople in the Fourteenth and Fifteenth centuries, Washington 1984. E. Malakis,French travellers in Greece (1770-1820), Philadelphia 1925. http://el.travelogues.gr/ https://traveltrails.gr/ http://tourismmuseum.gr/periegetism/ https://www.benaki.org/index.php?option=com_landings&view=finopoulos&lang=el
Last Update
26-03-2020