Byzantine Monastic Hagiography. Personalities and Texts

Course Information
TitleΒυζαντινή Μοναστική Αγιολογία: Πρόσωπα και Κείμενα / Byzantine Monastic Hagiography. Personalities and Texts
CodeΘ343
FacultyTheology
SchoolSocial Theology and Christian Culture
Cycle / Level1st / Undergraduate
Teaching PeriodSpring
CoordinatorDimosthenis Kaklamanos
CommonYes
StatusInactive
Course ID600018274

Class Information
Academic Year2019 – 2020
Class PeriodSpring
Faculty Instructors
Weekly Hours3
Class ID
600149562
Course Type 2016-2020
 • Scientific Area
Course Type 2011-2015
Knowledge Deepening / Consolidation
Mode of Delivery
 • Face to face
Digital Course Content
Erasmus
The course is also offered to exchange programme students.
Language of Instruction
 • Greek (Instruction, Examination)
 • English (Examination)
 • French (Examination)
Learning Outcomes
By the end of the semester, students will be expected to: - be able to recognize, describe and compare between the various kinds of the Byzantine monastic Hagiography - be able to analyze and describe the formation and development of the genre of the Byzantine monastic Hagiography - be able to recognize, describe and compare between the individual personalities of ascetic and hermitic life
General Competences
 • Apply knowledge in practice
 • Retrieve, analyse and synthesise data and information, with the use of necessary technologies
 • Work autonomously
 • Work in teams
 • Work in an interdisciplinary team
 • Generate new research ideas
 • Advance free, creative and causative thinking
Course Content (Syllabus)
Selected monastic Vitae (Biographies) are presented and examined in terms of history, grammatology and theology, and specific reference is made to individual personalities of the monastic and hermitic life in Byzantium. 1. General Introduction to Byzantine Monasticism. 2. The Hagiographical Biography in Byzantium. 3. Early Byzantine Monastic Hagiography: The Life of Saint Antony and its significance for the formation and development of the Byzantine monastic biography. 4. The Life of Saint Pachomios. 5. The Byzantine Ascetic-Hagiographical Collections Ι: Sayings of the Fathers – Gerontika – Palladios of Helenopolis, The Lausiac History. 6. The Byzantine Ascetic-Hagiographical Collections ΙΙ: Theodoret of Cyrrhus, Religious History – John Moschus, Spiritual Meadow, Paul Evergetinos, Synagoge. 7. Monasticism and Sainthood in the Hagiographical Text of Cyril of Scythopolis: Lives of Saints Euphemius the Great and Sabbas the Sanctified. 8. Stylites – Dendrites (Tree dwellers). 9. Women Monastics in Male Monasteries: Lives of Saints Eugenia, Pelagia, Euphrosyne. 10. Iconoclasm and Monastic Hagiography: Lives of Saints Stephen the Younger, Plato of Sakkoudion, Theodore the Stoudite. 11. Early Athonite Monastic Hagiography: Lives of Saints Peter and Athanasius the Athonites. 12. The Monastic Biography During 11th and 12th Centuries: Lives of Saints Symeon the New Theologian, Nikon the “Metanoeite”, Lazaros of Galesion, Meletios the Younger. 13. Hesychasm and Monastic Hagiography.
Keywords
Monasticism, Hagiography, Biography
Educational Material Types
 • Slide presentations
 • Book
Use of Information and Communication Technologies
Use of ICT
 • Use of ICT in Course Teaching
 • Use of ICT in Communication with Students
Description
Use of audio-visual tools in the process of teaching (especially powerpoint and video clips). Supplementary material, additional data and exercises / tests on Blackboard. Communication and research counseling through e-mails
Course Organization
ActivitiesWorkloadECTSIndividualTeamworkErasmus
Lectures391.6
Reading Assigment301.2
Written assigments301.2
Exams10.0
Total1004
Student Assessment
Description
Οral exam on the material covered throughout the semester or written assignment (90%). Class participation (10%).
Student Assessment methods
 • Written Assignment (Summative)
 • Oral Exams (Summative)
Bibliography
Course Bibliography (Eudoxus)
Ι. Πολέμης, Οι Βίοι του αγίου Μελετίου του Νέου, [Κείμενα Βυζαντινής Λογοτεχνίας 9], εκδ. Κανάκη, Αθήνα 2018.
Additional bibliography for study
- Λ. Αμπελαργά, Ο Βίος της αγίας Συγκλητικής. Εισαγωγή - Κριτικό κείμενο - Σχόλια. Συμβολή στη διερεύνηση και μελέτη της πρώιμης ασκητικής γραμματείας, [ΚΒΕ/ΒΚΜ 31], Θεσσαλονίκη 2002. - Έ. Βρανούση, Τα αγιολογικά κείμενα του οσίου Χριστοδούλου ιδρυτού της εν Πάτμῳ Μονής. Φιλολογική παράδοσις και Ιστορικαί μαρτυρίαι, Αθήναι 1966. - Ε. Ζούκοβα, Μονάστριες που ασκήτεψαν σε ανδρικά Μοναστήρια, εκδ. Αρμός, Αθήνα 2006. - Δ. Κακλαμάνος, Ο άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης και το αγιολογικό του έργο. Συμβολή στη μελέτη της εκκλησιαστικής γραμματείας της μεσοβυζαντινής περιόδου, [Ανάλεκτα Βλατάδων 70], Θεσσαλονίκη 2018. - Ε. Κουντούρα-Γαλάκη, Ο βυζαντινός κλήρος και η κοινωνία των «σκοτεινών αιώνων», [ΕΙΕ/ΙΒΕ, Μονογραφίες 3], Αθήνα 1996. - Σ. Κούτσας, Βίος και πολιτεία του εν αγίοις πατρός ημών Συμεών του Νέου Θεολόγου, Αθήνα 1996. - Α. Λαμπροπούλου, Ο Βίος του οσίου Λαζάρου, Αθήνα 1986. - Φ. Παπανικολάου, Η έρημος και η πόλη στην ασκητική γραμματεία των πρώτων αιώνων, εκδ. Πουρναράς, Θεσσαλονίκη 2007. - Σ. Πασχαλίδης, Ο Βίος της οσιομυροβλύτιδος Θεοδώρας της εν Θεσσαλονίκη. Εισαγωγή - Κριτικό κείμενο - Μετάφραση, [Κέντρον Αγιολογικών Μελετών 1], Θεσσαλονίκη 1991. - Σ. Πασχαλίδης, «Ο πρωτόλειος Λόγος του αγίου Γρηγορίου του Παλαμά στον όσιο Πέτρο τον Αθωνίτη και το ιστορικογραμματολογικό του πλαίσιο», στο: Μωυσέως Ωδή. Αφιερωματικός τόμος προς τιμήν του μακαριστού γέροντος Μωυέσως του Αγιορείτου, Άγιον Όρος 2017, σ. 679-692. - Δ. Σοφιανός, Ο όσιος Αθανάσιος ο Μετεωρίτης. Βίος-Ακολουθία-Συναξάρια, Μετέωρα 1990. - Δ. Τσάμης, Μητερικόν. Διηγήσεις και Βίοι των αγίων μητέρων της ερήμου, ασκητριών και οσίων γυναικών της Ορθοδόξου Εκκλησίας, τ. Α´-Ζ´, Θεσσαλονίκη 1990-1997. - M.-F. Auzépy, La Vie d'Étienne le Jeune par Étienne le diacre. Introduction, édition et traduction, [Birminghan Byzantine and Ottoman Studies 3], Aldershot-Brookfield 1997 - G. Bartelink, Athanase d’Alexandrie. Vie d’Antoine [SC 400], Paris 1994. - Β. Flusin, Miracle et histoire dans l᾽oeuvre de Cyrille de Scythopolis, Paris 1983 - P. Hatlie, The Monks and Monasteries of Constantinople ca. 350-850, Cambridge 2007. - S. Kotzabassi, Das hagiographische Dossier der heiligen Theodosia von Konstantinopel. Einleitung, Edition und Kommentar, [Byzantinisches Archiv 21], Berlin - New York 2009. - D. Papachrysanthou, «La vie monastique dans les campagnes byzantines du VIIIe au XIe siècle. Ermitages, groupes, communautés», Byzantion 43 (1973) 158-180.
Last Update
02-11-2020