Cognitive neuroscience in the teaching of the three Hierarchs

Course Information
TitleΗ γνωσιακή Νευροεπιστήμη στη διδασκαλία των Τριών Ιεραρχών / Cognitive neuroscience in the teaching of the three Hierarchs
CodeΧ321
FacultyTheology
SchoolSocial Theology and Christian Culture
Cycle / Level1st / Undergraduate
Teaching PeriodWinter/Spring
CoordinatorStylianos Tsipouras
CommonYes
StatusInactive
Course ID600015773

Class Information
Academic Year2019 – 2020
Class PeriodWinter
Instructors from Other Categories
Weekly Hours3
Class ID
600149667
Course Type 2011-2015
Knowledge Deepening / Consolidation
Mode of Delivery
 • Face to face
Digital Course Content
Language of Instruction
 • Greek (Instruction, Examination)
Prerequisites
General Prerequisites
Not obliged
Learning Outcomes
Upon successful completion of the course students are expected to: 1. Describe and analyze the key parts of the human brain, their function and the factors that influence their development. 2. Describe and analyze the characteristics and peculiarities of cognitive, imotional and spiritual intelligence and development. 3. Embed and apply the pedagogical and teaching findings of cognitive neuroscience 4. Describe, analyze and compare the psychopedagogical and teaching thought of St. John Chrysostom,Great Vasilios,St. Gregory the Theologian, St. Paisios of Mount Athos, Saint Porphyrius of Mount Athos, Saint Nicholas Velimirovits and Father Emilianos Simonopetritis with the positions of neurosciense.
General Competences
 • Apply knowledge in practice
 • Appreciate diversity and multiculturality
 • Demonstrate social, professional and ethical commitment and sensitivity to gender issues
 • Be critical and self-critical
 • Advance free, creative and causative thinking
Course Content (Syllabus)
1. Ιntroduction to cognitive neuroscience 2. The human brain and its function 3. The secrets of the cerebral hemispheres. The differences of their function and differences of Male Female Brain. 4. Modular thinking and learning. Learning as an electrical, biochemical, quantum and fractal process 5. Cognitive, emotional and spiritual intelligence. 6.Factors that affect brain development, learning and thinking (circadian rhythm, sleep, nutrition, movement). 7. Brain and behavior 8. Pedagogical and Teaching Positions of Cognitive Neuroscience. 9. Exploiting the pedagogical and teaching axioms of cognitive neuroscience in the teaching and learning process. 10. The cognitive neuroscience in the psychopedagogical thinking of the Great Basil. 11. Cognitive neuroscience in the psychopedagogical thinking of John Chrysostom. 12. Cognitive neuroscience in the psychopedagogical thinking of Gregory the Theologian and Gregory of Nyssa. 13. Cognitive neuroscience in the psychopedagogical thinking of the newer fathers of Orthodoxy: Paisios Agioritis, Porphyrios Kausokalivitis, Sofronius Essex, Aimilianos Simonopetritis, Justin Popovich, Nikolaev Velimirovits.
Educational Material Types
 • Notes
 • Slide presentations
Use of Information and Communication Technologies
Use of ICT
 • Use of ICT in Course Teaching
 • Use of ICT in Communication with Students
Course Organization
ActivitiesWorkloadECTSIndividualTeamworkErasmus
Lectures391.6
Written assigments351.4
Exams251
Total994.0
Student Assessment
Description
During the lesson, the formative assessment is applied and at the end of the lesson the final assessment. At Sections 1 to 5 appied formative assessment with multiple choice questions and at Sections 6-13 with short answer questions. In this way there is constant feedback between students and teacher.The work that the student undertakes in a text of a Father in the Church comparing his positions with those of neuroscience is presented in public. At the end of the course, the student is examined orally in order to determine the student's effort and learning course. The first evaluation is 10%, the second 10%, the third 30% and the forth 50% of the overall evaluation.
Student Assessment methods
 • Written Exam with Multiple Choice Questions (Formative)
 • Written Exam with Short Answer Questions (Formative)
 • Written Assignment (Summative)
 • Oral Exams (Summative)
 • Performance / Staging (Summative)
Bibliography
Additional bibliography for study
Ατομικές Διαφορές, Μεγάλες Αποκλίσεις, αποκωδικοποιώντας τα μυστικά του εγκεφάλου, Θέματα-1, περιοδικό Scientific American, 2008, Αθήνα, Κάτοπτρο Βαλάκος, Σ. (2002): Νόηση. Η λειτουργία του εγκεφάλου, Αθήνα, Έκδοση περιοδικού RAM Ζαρκαδάκης, Γιώργος, (2001): Το Μυστήριο του Νου, Β΄ Έκδοση, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα Ζαφρανάς, Α., & Ζαφρανά-Κάτσιου, Μ., (2000): Από τον Εγκέφαλο στη Νόηση, Γ΄ Έκδοση, Θεσσαλονίκη, Αφοί Κυριακίδη Ζαφρανάς, Α., & Ζαφρανά-Κάτσιου, Μ., (2001): Ύλη και Εγκέφαλος, Γ΄Έκδοση, Θεσσαλονίκη, Αφοί Κυριακίδη Ζαφρανά-Κάτσιου, Μαρία, (2001): Εγκέφαλος και Εκπαίδευση, Θεσσαλονίκη, Αφοί Κυριακίδη Καραπέτσας, Αργύρης (1988): Νευροψυχολογία του Αναπτυσσόμενου Ανθρώπου, Αθήνα: Σμυρνιωτάκης. Καραντζής, Ιωάννης, (2007): Εφαρμογές βασικών αρχών της μάθησης στην εκπαίδευση, Αθήνα, Gutenberg Κολιάδη Ε., (2002): Γνωστική Ψυχολογία, Γνωστική Νευροεπιστήμη και Εκπαιδευτική Πράξη, Αθήνα Εκδ. ιδίου. Κουτζαμάνης, Αριστείδης, (1997): Νοητική Ανάπτυξη, Ευφυΐα, και Δημιουργική Σκέψη, Μυτιλήνη Κώδικες του Εγκεφάλου, Πώς λειτουργεί ο νους, περιοδικό Scientific Κωσταρίδου-Ευκλείδη Αναστασία, (1997): Ψυχολογία της σκέψης, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα Λυμπεράκης, Στάθης, (): Εγκέφαλος και Ψυχολογία, Εισαγωγή στη Νευροψυχολογία, Β΄Έκδοση, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα Μουτζούρη-Μανούσου, Ειρήνη & Πρόσκολλη, Αργυρώ (2005): Τα μονοπάτια της μάθησης – Εφαρμογές στην εκπαιδευτική πράξη- Πατάκη, Αθήνα Μπαμπινιώτης, Γεώργιος, & Νανόπουλος, Δημήτριος, (2010): Από την κοσμογονία στη γλωσσογονία, 4η Έκδοση, Αθήνα, Καστανιώτη Μπαμπλέκου, Ζωή, (2003): Η ανάπτυξη της μνήμης, Γνωστική διαδρομή στην παιδική ηλικία, Αθήνα, Τυπωθήτω Ντινόπουλος, Αθανάσιος, (2007): Αναζητώντας τον χαμένο χρόνο. Μια νευροβιολογική ανάγνωση. Αθήνα, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Παρισιάνου ΑΕ Παλιά ερωτήματα της Ψυχολογίας, Νέες απαντήσεις της νευροεπιστήμης, Θέματα-6, περιοδιικό Scientific American, 2008, Αθήνα, Κάτοπτρο Πούρκος, Μάριος, (): Ο ρόλος του πλαισίου στην ανθρώπινη επικοινωνία, την εκπαίδευση και κοινωνικοηθική μάθηση, Αθήνα, Gutenberg Τσακπίνη, Κυράνα, Μάθηση, Γλώσσα, Γνώση, Πρόγραμμα Ορίζοντες της Νευροψυχολογίας, Οκτώβριος 2004-Φεβρουάριος 2005, Θεσσαλονίκη Φλουρής, Γεώργιος, Εγκέφαλος, Μάθηση, Νοημοσύνη και Εκπαίδευση, περιοδικό Επιστήμες της Αγωγής, τεύχ. 2/2005 Armstrong, Thomas, (1995): Multiple Intelligences, in the classroom, Virginia, ASCD Bazan, Τony,(2003): Χρησιμοποίησε τη Μνήμη σου, Αθήνα, Αλκυών Bazan, Τony,(2003): Χρησιμοποίησε το Μυαλό σου, Αθήνα, Αλκυών Bazan, Τony, (2011): Οδηγός Μελέτης, Νοητικοί χάρτες, γρήγορο διάβασμα, τεχνικές βελτίωσης της μνήμης, Αθήνα, Πατάκη Bradway, Lauren & Hill, Barbara, (1994): Δυναμώνοντας την ικανότητα του παιδιού για μάθηση, τομ. Α΄και Β΄, Αθήνα, Αναστασιάδη Bruer, John, (1994): Schools For Thought, A Science of Learning in the classroom, Massachusetts, MIT Press Caine, Renate, & Caine, Geoffrey, (1994): Making Connections, Teaching and the Human Brain, California, Addison-Wesley Carter, Philip, &, Ken, Russel,(2006): Ο γρίφος του μυαλού μας και τα μυστικά του, Αθήνα, Κέδρος. Carper, Jean, (2009): Τροφές για δυνατό Εγκέφαλο, Αθήνα, Μοντέρνοι Καιροί Chageux, Jean, & Connew, Alain, (1995): Τα Μαθηματικά και ο Εγκέφαλος, Αθήνα, Κάτοπτρο Changeux, Jean- Pierre, (1983): Ο Νευρωνικός Άνθρωπος, Πώς λειτουργεί ο ανθρώπινος εγκέφαλος; Αθήνα, Ράππα Chomsky, Noam, (2008): Γλώσσα και Νους, Γ΄ Έκδοση, Αθήνα, Πολύτροπον Crone, John, (2005): Πώς λειτουργεί ο εγκέφαλος, Αθήνα, ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Dineen, Jacqueline, (1982): Η μνήμη και η καλλιέργειά της, Αθήνα, Θυμάρι Donaldson, Margaret, (1991): Η σκέψη των παιδιών, Αθήνα, Gutenberg Egan, Kieran, (2005): Ο Πεπαιδευμένος Νους, Πώς τα νοητικά εργαλεία διαμορφώνουν την κατανόησή μας, Αθήνα, Ατραπός Gardner, Howard, (2006): Πώς το παιδί αντιλαμβάνεται τον κόσμο, Μέθοδοι διδασκαλίας σε αρμονία με τους τρόπους σκέψης του παιδιού, Αθήνα, Ατραπός Gardner, Howard, (1983): Frames of Mind, The theory of Multiple Intelligences, 2nd Edition, Massachusetts, Fontana Press Gazzaniga, Michael, (2009): Άνθρωπος, Η επιστήμη πίσω από όσα μας κάνουν μοναδικούς, Αθήνα, Κάτοπτρο Gellatly, A., & Zarate, O., (2011): Νους και Εγκέφαλος, Εικονογραφημένος Οδηγός, , Αθήνα, ΤΑ ΝΕΑ Glasser, William, (1998): The Quality School, Managing Students without Coersion, NY, HarperPerennial Goleman, Daniel, (1988): Η συναισθηματική Νοημοσύνη, Ζ΄ Έκδοση, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα Harsiman, Mariale,(2003) Connecting Brain Research with Effective Teaching, The Brain-Targeted Teaching Model, N. York, Rowman & Littlefield Education Healy, Jane, (1996): Μυαλά που χάνονται, Γιατί τα παιδιά μας δεν Σκέφτονται, Αθήνα, Λύχνος Hüther, Gerald, (2007): Οδηγίες χρήσης ενός ανθρώπινου μυαλού, Αθήνα, Πούτροπον Jacquard, Albert, (1999): Είμαι αρκετά έξυπνος; Αθήνα, Κάτοπτρο Hunziker, E., & Mazzola,G., (1995): Η Νευρωνική Ζούγκλα, Αθήνα, Π. Τραυλός- Ε. Κωσταράκη Jensen, Eric, (2008) Teaching with the brain in mind, ASCD, Virginia, USA Jensen, Eric, (2009): Super Teaching, 4th Edition, California, Corwin Press Jensen, Eric,(2001): Arts with the brain in mind, ASCD, Virginia, USA Joycer, B., Weil, M., Calhoun, E., (2009): Διδακτική Μεθοδολογία, Διδακτικά Μοντέλα, Αθήνα, Έλλην Kalat, James. (2003). Βιολογική Ψυχολογία, τόμ Α΄και Β΄, 5η Έκδοση. Αθήνα: Έλλην. Kandel, E., Schwartz, J., Jessell,T., (1997): Νευροεπιστήμη και συμπεριφορά, Ηράκλειο, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Lazothes, Guy, (1991): Εγκέφαλος και Πνεύμα, πολυπλοκότητα και Πλαστικότητα, Αθήνα, Γκοβόστη Lipman, Matthew, (2003): Thinking in Education, Cambridge University Press, Cambridge. Luria, Α., (1995): Γνωστική Ανάπτυξη, Β΄ Έκδοση, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα Luria, Α., (1998): Η λειτουργία του Εγκεφάλου, Εισαγωγή στη Νευροψυχολογία, Αθήνα: Καστανιώτη Luria, Α., (2002): Ο άνθρωπος με το Θρυμματισμένο κόσμο, Η ιστορία ενός εγκεφαλικού τραύματος,, Αθήνα: Καστανιώτη βιολογικές ρίζες της ανθρώπινης νόησης, Αθήνα, Κάτοπτρο Mercer, Neil, (2000): Η Συγκρότηση της Γνώσης, Αθήνα, Μεταίχμιο Maturana, Humberto, & Varela, Francisco, (1992): Το Δέντρο της Γνώσης, Οι Merényi, A., Szabó, V., Takács A., Επιμέλεια, (2010); 101 Ιδέες για πρωτοπόρους Εκπαιδευτικούς, Microsoft Ουγγαρίας, Αθήνα, Καλειδοσκόπιο. National Research Counsil, (2000) How People Learn (Brain, Mind, Experience and School, National Academy Press, Washington Laniado, Nessia, (2007): Πώς να κινητοποιήσετε την ευφυΐα των παιδιών σας, Αθήνα, Lector Piaget, Jean, (1986): Η Ψυχολογία της νοημοσύνης, Αθήνα,, Καστανιώτη Penrose, Roger, (1999): Το μεγάλο, το μικρό και η ανθρώπινη νόηση, Αθήνα, Κάτοπτρο Simonnet, Dominique, (2000): Αχ, αυτά τα μωρά πόσα ξέρουν, 4η Έκδοση, Αθήνα, Θυμάρι Squire, L., & Kandel, E. (Βραβείο Νόμπελ Ιατρικής) (2012). Μνήμη, από τον νου στα μόρια. Αθήνα: Κάτοπτρο. Sternberg, Robert, (2001): Psychology, In search of the human mind, Philadelphia, Harcourt college Publishers Stillings, Neil, & Weisler,S., &Chase, Chr., Feinstein, M., &Garfield, jay, &Rissland, Ed., (2002): Εισαγωγή στη Γνωσιοεπιστήμη, Αθήνα, Μορφωτική Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης Vecchi, Gérard, (2003): Διδάσκοντας μαζί, Μαθαίνοντας μαζί, Αθήνα, Σαββάλας Verykouki, Eleni, (2008): Stochastic Models of Memory, ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη Vitale, Barbara, (1994): Οι Μονόκεροι Υπάρχουν, το δεξί ημισφαίριο του εγκεφάλου και η συμβολή του στη μάθηση, Β΄ έκδοση, Αθήνα, Θυμάρι Wolf, Maryanne, (2007: Ο Προυστ και το καλαμάρι, Πώς ο εγκέφαλος έμαθε να διαβάζει. Αθήνα, Πατάκη Young, John, Ο εγκέφαλος και οι Φιλόσοφοι, από τους νευρώνες στη συνείδηση: Ένα γοητευτικό ταξίδι στο σύμπαν των νευροεπιστημών, Αθήνα, Κάτοπτρο Πατρολογία Migne Greace Ιωάννου Χρυσοστόμου, Περί κενοδοξίας όπως δει τους γονέας ανατρέφει τα τέκνα Μεγάλου Βασιλείου,Προς τους νέους, όπως αν εξ Ελληνικών ωφελοίντο λόγων, Μεγάλου Βασιλείου, Ομιλία Εις την αρχήν των Παροιμιών Μεγάλου Βασιλείου, Όροι κατά πλάτος.
Last Update
04-11-2020