Λόγω τεχνικού προβλήματος οι δημοσιεύσεις του Ιδρυματικού Καταθετηρίου δεν εμφανίζονται προσωρινά στην ιστοσελίδα της ΜΟΔΙΠ.

Measurement Principles and Methodology - Advanced Instrumental Analysis II

Course Information
TitleΑρχές και Μεθοδολογία Διεξαγωγής Μετρήσεων - Προηγμένη Ενόργανη Ανάλυση ΙΙ / Measurement Principles and Methodology - Advanced Instrumental Analysis II
CodeEA2
FacultyEngineering
SchoolChemical Engineering
Cycle / Level2nd / Postgraduate
Teaching PeriodSpring
CommonYes
StatusActive
Course ID600015539

Programme of Study: GSP CHEMICAL AND BIOMOLECULAR ENGINEERING (2018-until now)

Registered students: 8
OrientationAttendance TypeSemesterYearECTS
Health-FoodCompulsory Seminar212
Energy-EnvironmentCompulsory Seminar212

Class Information
Academic Year2019 – 2020
Class PeriodSpring
Faculty Instructors
Instructors from Other Categories
Weekly Hours3
Class ID
600154298
Course Category
General Foundation
Mode of Delivery
  • Face to face
Digital Course Content
Learning Outcomes
The scope of the course is to familiarize students with the choice of opportunities and the field of applications of modern measurement techniques. Initially, the basic principles of measurements will be presented that are independent of the type of measurement yet relate to the functional characteristics of the instrumentation employed and the methodology of designing experiments (Design of Experiments, DOE). A series of seminars will ensue on advanced measurement techniques, accompanied by demonstration of relevant instrumentation equipment. Seminars include: • Techniques on analysis and characterization, such as Raman spectroscopy, X-ray diffraction, atomic absorption spectroscopy, mass spectrometry in combination with liquid chromatography, nuclear magnetic resonance spectroscopy, TGA, DSC (Differential scanning calorimetry) • 3D printing of biomaterials • Measurement of fluid-mechanics parameters through non-invasive techniques, such as μ-PIV, μ-LIF, and optical measurements of rapidly evolving phenomena. Students will get in touch with different measurement techniques and methodologies so they can apply them in a relevant work environment, link theory with practice, understand the interdisciplinarity of methodologies and applications, understand the fundamentals of measurement, become familiar with possible measurement errors, evaluation of results, etc.
General Competences
  • Apply knowledge in practice
  • Retrieve, analyse and synthesise data and information, with the use of necessary technologies
  • Work in an international context
  • Work in an interdisciplinary team
  • Generate new research ideas
Course Content (Syllabus)
- Design of Experiments (DOE). - A series of seminars/theory and laboratories on advanced measurement/analytical techniques and methodologies, such as: • Techniques on analysis and characterization, such as Raman spectroscopy, X-ray diffraction, atomic absorption spectroscopy, mass spectrometry in combination with liquid chromatography, nuclear magnetic resonance spectroscopy, TGA, DSC (Differential scanning calorimetry) - extraction and separation methods (accelerated solvent extraction, Soxhlet, sonication-probe and bath) • 3D printing of biomaterials • Measurement of fluid-mechanics parameters through non-invasive techniques, such as μ-PIV, μ-LIF, and optical measurements of rapidly evolving phenomena. - Confocal microscopy - PCR - Cell culture techniques
Educational Material Types
  • Notes
  • Slide presentations
Use of Information and Communication Technologies
Use of ICT
  • Use of ICT in Laboratory Teaching
Description
Use of specialized softwares for the laboratories
Course Organization
ActivitiesWorkloadECTSIndividualTeamworkErasmus
Lectures12
Seminars4
Laboratory Work25
Total41
Student Assessment
Description
Αttendance is compulsory and the grades are derived from the participation in theory and laboratories by the Professors. There is no written examination.
Last Update
21-01-2020