GENERAL SOCIOLOGY

Course Information
TitleΓΕΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ / GENERAL SOCIOLOGY
CodeΓΠ1
FacultyLaw
SchoolLaw
Cycle / Level1st / Undergraduate
Teaching PeriodWinter
CoordinatorAspasia Tsaoussi
CommonNo
StatusActive
Course ID100001561

Programme of Study: UPS School of Law (2015-today)

Registered students: 71
OrientationAttendance TypeSemesterYearECTS
Unified OrientationGeneral Education114

Class Information
Academic Year2019 – 2020
Class PeriodWinter
Instructors from Other Categories
Weekly Hours2
Class ID
600154331
Course Type 2016-2020
 • General Knowledge
Course Type 2011-2015
General Foundation
Mode of Delivery
 • Face to face
Digital Course Content
Language of Instruction
 • Greek (Instruction, Examination)
Learning Outcomes
The students are able to: - learn to think rationally about social problems, through the acquisition of knowledge and through critical discussions on different theories of social organization and social evolution - develop a "knowledge of oneself" by placing themselves, their education, the profession which they intend to practise, as well as all other social roles which they will be called upon to play in the future, within their contemporary social context and environment - acquire a precise, objective, clear and scientifically substantiated corpus of knowledge about society, its institutions and its structure, and they practise engaging in rational democratic dialogue on all these issues - they become conscientious citizens, possessing a critical, all-encompassing, interdisciplinary and at the same time analytical outlook of social issues and problems, such as the origins of modern industrial and post-industrial society, the information society, social inequalities, poverty, immigration, multiculturalism, xenophobia, social progress, work and unemployment, interpersonal relationships, nation-state relations, bureaucracy, the inversion of means and goals during the operation of many different types of organizations within the private or the public sector, the perils and challenges of globalization, etc. - through the use of specific empirical examples and case-studies, they grasp the meaning of multifaceted concepts such as deviance and marginality, functions and dysfunctions, functional alternatives, the manifest and latent functions of institutions, social conflict and social mobility, etc. - they are familiarized with the research methods of the social sciences and their many real-world applications - they develop a socially informed code of ethics for the practice of their profession.
General Competences
 • Apply knowledge in practice
 • Adapt to new situations
 • Make decisions
 • Work autonomously
 • Work in teams
 • Work in an international context
 • Work in an interdisciplinary team
 • Generate new research ideas
 • Appreciate diversity and multiculturality
 • Respect natural environment
 • Demonstrate social, professional and ethical commitment and sensitivity to gender issues
 • Be critical and self-critical
 • Advance free, creative and causative thinking
Course Content (Syllabus)
This course approaches Sociology as a multidimensional social science, through references to its founder Auguste Comte and its main representatives, who identify with particular schools of thought: Emile Durkheim and Functionalism, Karl Marx and Conflict Theory, Max Weber and Interpretive Sociology (Verstehen). More contemporary schools of thought are also presented, such as structural-functionalism and the systems approach (T. Parsons, N. Luhmann), critical functionalism (Robert K. Merton), the theories of the Frankfurt School and the work of P. Bourdieu. Reference is also made to important subfields of Sociology, such as the Sociology of Education, the Sociology of the Family, Urban Sociology, Sociology of Communication and the Mass Media, etc. The course examines fundamental principles, such as socialization, social control, and the elements of social structure (social status, roles, social groups, social stratification, networks, institutions, and a typology of societies). We further investigate social change and the potential for the development and progress of social groups such as minorities through empirical knowledge. Basic methodological problems are also discussed, starting with the distinction between quantitative and qualitative research, and between static and dynamic Sociology. In a separate session, we focus on particular social problems, such as social inequality, structural poverty and deviant behavior. At the end of the course, we take a closer look at contemporary social issues, such as the condition of minorities in the era of globalization, contemporary facets of nationalism and racism, the moral dilemmas generated by technological progress and the future of human work.
Educational Material Types
 • Notes
 • Book
Use of Information and Communication Technologies
Use of ICT
 • Use of ICT in Course Teaching
Course Organization
ActivitiesWorkloadECTSIndividualTeamworkErasmus
Lectures1004
Total1004
Student Assessment
Student Assessment methods
 • Written Exam with Short Answer Questions (Formative, Summative)
 • Written Exam with Extended Answer Questions (Formative, Summative)
 • Written Assignment (Formative)
 • Oral Exams (Formative, Summative)
 • Written Exam with Problem Solving (Formative, Summative)
Bibliography
Course Bibliography (Eudoxus)
(1) Anthony Giddens and Philip W. Sutton, Κοινωνιολογία, 8η έκδοση. Μετ. Θανάσης Βασιλείου, Γιάννης Γαλιάτσος, Βασιλειάνα Ζηκίδη, Γιώργος Μαραγκός, Απόστολος Πρίτσας, Επιστημ. επιμέλεια: Φωτεινή Κουγιουμουτζάκη, Μαίρη Λεοντσίνη, Ηρακλής Μαυρίδης, Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος, Ασπασία Τσαούση (Εκδόσεις Gutenberg 2020) (Κωδικός βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 94644035) (2) Alexander C. Jeffrey, Kenneth Thompson and Laura-Desfor Edles, Σύγχρονη Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία: Κουλτούρα και Κοινωνία σε Μετάβαση, επιμ. Νικόλαος Δεμερτζής & Θανάσης Βασιλείου (Εκδόσεις Gutenberg 2016), ISBN13 9789600118018 (Κωδικός βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 50659677) (3) Νικόλαος Γ. Ιντζεσίλογλου, Κοινωνία και Νέα Τεχνολογία: Εισαγωγή στην Γενική Κοινωνιολογία και Κοινωνικοί Προβληματισμοί, Β΄ έκδοση (Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα 2014) (Kωδικός βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 59358875) (4) Michael Hughes and Carolyn J. Kroehler, Κοινωνιολογία – Οι Βασικές Έννοιες, 2η έκδοση, Μετ. Θεόδωρος Χρηστίδης (Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική 2014)(Κωδικός βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 41955464)
Additional bibliography for study
- Βλαχόπουλος Σ., Γεωργούλας Α., Ιντζεσίλογλου Ν., Κάλφας Α., Μπρίκα Ε., Κοινωνιολογία (Αθήνα: ΟΕΔΒ 1998) - Bottomore Τ., Κοινωνιολογία (Αθήνα: Gutenberg 1974 -επανέκδοση 2000) - Γιούλτης Β., Γενική Κοινωνιολογία (Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη 1997) - Champagne P., Η Κοινωνιολογία (Αθήνα: Εκδ. Σύλλογος Ελλήνων Κοινωνιολόγων 2004) - De Montibert C., Εισαγωγή στην Κοινωνιολογική Συλλογιστική (Αθήνα: Καρδαμήτσας 2000) - Ιντζεσίλογλου Ν., Η Κοινωνικοποίηση του Ατόμου (Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής 1983) - Καββαδίας Γ., Γενική Κοινωνιολογία (Αθήνα: Α. Σάκκουλας 1983) - Κουτλούκα Μ., Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία (Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη 1985) - Κωνσταντοπούλου Χρ., Προσέγγιση στον Κοινωνιολογικό Προβληματισμό (Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη 1985) - Λαμπίρη-Δημάκη Ι. Η Κοινωνιολογία και η Μεθοδολογία της (Αθήνα-Κομοτηνή: Εκδ. Α. Σάκκουλα 1986) - Πέτρου Ι., Κοινωνιολογία (Θεσσαλονίκη: Εκδ. Βάνιας 2007) - Πιπερόπουλος Γ., Κοινωνιολογία (Θεσσαλονίκη: University Studio Press 1991) - Σύγχρονη Κοινωνιολογική Θεωρία (2 τόμοι, συλλογή μεταφρασμένων ως επί το πλείστον άρθρων) (Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Eκδόσεις Κρήτης 1999) - Τάτσης Ν., Κοινωνιολογία: Ιστορική Εισαγωγή και Στοχαστικές Θεμελιώσεις (Αθήνα: Εκδόσεις Οδυσσέα 1989) - Τσαούσης Δ., Η Κοινωνία του Ανθρώπου: Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία (Αθήνα: Gutenberg 1983 -επανεκδόθηκε 2000) - Φίλιας Β., Κοινωνιολογία του Πολιτισμού, Τόμος Γ! (Αθήνα: Εκδ. Παπαζήση 2005)
Last Update
08-07-2020