Αcquisition, processing and management of environmental data

Course Information
TitleΑπόκτηση, επεξεργασία και διαχείριση περιβαλλοντικών δεδομένων / Αcquisition, processing and management of environmental data
CodeΠΠΒΑΑ04-2018
FacultyEngineering
SchoolCivil Engineering
Cycle / Level2nd / Postgraduate
Teaching PeriodWinter
CommonYes
StatusActive
Course ID600016655

Programme of Study: PMS PPVA 2018-2023

Registered students: 21
OrientationAttendance TypeSemesterYearECTS
KORMOSCompulsory Course119

Class Information
Academic Year2019 – 2020
Class PeriodWinter
Faculty Instructors
Class ID
600154481
SectionInstructors
1. ΠΠΒΑΑ04-2018Maria Lazaridou, Margaritis Vafeiadis, Ioannis Yfantis
Digital Course Content
Last Update
-