SPECIAL TOPICS IN THEATRE HISTORY: POPULAR GENRES OF THE LONG 19th CENTURY

Course Information
TitleΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ:ΛΑΪΚΑ ΘΕΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΣΤΟ ΔΥΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ, 19ος αιώνας / SPECIAL TOPICS IN THEATRE HISTORY: POPULAR GENRES OF THE LONG 19th CENTURY
CodeΣΤ0607
FacultyFine Arts
SchoolDrama
Cycle / Level1st / Undergraduate
Teaching PeriodWinter/Spring
CoordinatorIoulia Pipinia
CommonNo
StatusActive
Course ID120000971

Programme of Study: PPS Tmīmatos THeátrou (2019-sīmera)

Registered students: 0
OrientationAttendance TypeSemesterYearECTS

Class Information
Academic Year2019 – 2020
Class PeriodWinter
Faculty Instructors
Weekly Hours3
Class ID
600156866
Course Type 2016-2020
 • Scientific Area
Course Type 2011-2015
Knowledge Deepening / Consolidation
Mode of Delivery
 • Face to face
Erasmus
The course is also offered to exchange programme students.
Language of Instruction
 • Greek (Instruction, Examination)
 • English (Instruction, Examination)
Prerequisites
General Prerequisites
It quite useful for the students to have attended the compulsory 'history of the theatre' classes.
Learning Outcomes
Among the course objectives are the understanding of theatrical developments and historical change in the long 19th-century theatre, the exploration of the various aspects of popular culture, the evaluation of the social and cultural formations of the ‘popular’ and the market economy, and the discussion of different methods of reading and interpretation applied when examining the popular genres and theatres of 19th-century western tradition.
General Competences
 • Apply knowledge in practice
 • Retrieve, analyse and synthesise data and information, with the use of necessary technologies
 • Adapt to new situations
 • Work autonomously
 • Work in teams
 • Generate new research ideas
 • Appreciate diversity and multiculturality
 • Respect natural environment
 • Demonstrate social, professional and ethical commitment and sensitivity to gender issues
 • Be critical and self-critical
 • Advance free, creative and causative thinking
Course Content (Syllabus)
The course examines the blooming of secondary genres and the emphasis on spectacle, western stage experienced during the long 19th century. During the weekly meetings several minor genres from melodrama to vaudeville and from pantomime to music-hall will be discussed in an attempt to comprehend the development of theatrical activity in cities such as Paris, London and New York in the aftermath of the French Revolution and the consolidation of bourgeois culture.
Keywords
popular theatre, secondary theatres, minor genres, France, England, USA, 19th century
Educational Material Types
 • Notes
 • Slide presentations
 • Audio
 • Multimedia
 • Book
Use of Information and Communication Technologies
Use of ICT
 • Use of ICT in Course Teaching
 • Use of ICT in Communication with Students
Description
Visual and sound material in forms such as dvd and cd, powerpoint presentations, internet archives, elearning facilities.
Course Organization
ActivitiesWorkloadECTSIndividualTeamworkErasmus
Lectures391.6
Reading Assigment301.2
Written assigments301.2
Oral presentation261.0
Total1255
Student Assessment
Description
The student assessment is based on three different methods, explicitly defined in the first meeting and fully described in the handout distributed at the introductory lecture of the semester (the criteria are also posted on the Department's site (course unit) and the blackboard platform of the course): 1. Evaluation of the student's attendance and participation in the class (10%) 2. Oral presentation of the subject chosen by each group (40% of the final assessment) 3. Written essay on the subject presented (50% of the final grade). The criteria of each evaluation are presented and discussed during the first and again at the final meeting of the course.
Student Assessment methods
 • Written Assignment (Summative)
 • Performance / Staging (Summative)
Bibliography
Course Bibliography (Eudoxus)
• Σάββας Πατσαλίδης και Αναστασία Νικολοπούλου (επιμ.), Μελόδραμα: Ειδολογικοί και Ιδεολογικοί μετασχηματισμοί, University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2001. (PN1912.M4 2001) • Σάββας Πατσαλίδης, Θέατρο, Κοινωνία, Έθνος: Από την Αμερική στις Ηνωμένες Πολιτείες, τ. Α΄: 1620-1960, University Studio Press, Θεσσαλονίκη, 2010. (PN2226.P3 2010) • Patrick Barbier, Η καθημερινή ζωή στην Όπερα τον καιρό του Ροσίνι και του Μπαλζάκ, Παρίσι 1800-1850, μτφ. Σταύρος Βλοντάκης, Παπαδήμας, Αθήνα 1994. (ML1727.8. P2 B316, 1994) • Ρίτσαρντ Σένετ, Η τυραννία της οικειότητας. Ο δημόσιος και ιδιωτικός χώρος στον δυτικό πολιτισμό, μτφ. Γιώργος Ν. Μερτικας, επιμ. Γεράσιμος Λυκιαρδόπουλος, Νεφέλη, Αθήνα 1999
Additional bibliography for study
Θεατρικά κείμενα: 1.Ένα από τα τρία παρακάτω: α. Alponse D’ennery & Εugène Cormon, Αι δύο ορφαναί (Les deux, orphelines, 1874), μτφ. Δ. Π. Λάμπρου, Φέξης, Αθήνα 1903 (φωτ. στο Τμήμα). β. Alphonse D’ennery, Οι ιππόται της ομίχλης (Les Chevaliers du brouillard, 1857), μτφ. μτφ. Χρ. Δ. Αλεξιάδου, Φέξης, Αθήνα 1903 (pdf στο blackboard). γ. Victor Séjour, Ο υιός της νυχτός (Le Fils de la nuit, 1856), Φέξης, Αθήνα 1903 (pdf στο blackboard). 2.John Walker, Το παλληκάρι της φάμπρικας (The Factory Lad, 1832), μτφ. Ζαρίφη Βάσογλου στο Σ. Πατσαλίδης - Α. Νικολοπούλου (επιμ.), Μελόδραμα: Ειδολογικοί και Ιδεολογικοί Μετασχηματισμοί, University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2001, σσ. 687-715. Επιλογή άρθρων και μελετών 1. Denys Cuche, Η έννοια της κουλτούρας στις Κοινωνικές Επιστήμες, μτφ. Φώτης Σιάτιτσας, επιμ. Μαίρη Λεοντσίνη, Τυπωθήτω-Γιώργος Δάρδανος, Αθήνα 2001, σελ. 119-140. (pdf) 2. Raymond Williams, Κουλτούρα και ιστορία, επιμ.-μτφ. Βενετία Αποστολίδου, Γνώση, Αθήνα 1994, σσ. 337-344. (pdf) 3. Ζαν Ντυβινιό, Ο Ηθοποιός, μτφ. Μυρτώ Ράϊς, Νεφέλη, Αθήνα 2000, σσ.177-244. (pdf) 4. Ρίτσαρντ Σένετ, Η τυραννία της οικειότητας. Ο δημόσιος και ιδιωτικός χώρος στον δυτικό πολιτισμό, μτφ. Γιώργος Ν. Μερτικας, επιμ. Γεράσιμος Λυκιαρδόπουλος, Νεφέλη, Αθήνα 1999, σσ. 252-280. (pdf) 5. Ρολάν Μπαρτ, Μυθολογίες. Μάθημα, μτφ. Καίτη Χατζηδήμου – Ιουλιέττα Ράλλη, επιμ. μτφ. Γιάννης Κρητικός εκδ. Ράππα, 1979, σσ.159-166. (pdf) 6. Σάββας Πατσαλίδης – Αναστασία Νικολοπούλου (επιμ.), Μελόδραμα: Ειδολογικοί και Ιδεολογικοί Μετασχηματισμοί, University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2001, τα άρθρα: 1. Κάριν Λαγοπούλου, «Το μελόδραμα και ο λαϊκός πολιτισμός της Ευρώπης πριν το 1830», σ. 33-62. 2. Michael Hays, «Ανα-παραστάσεις της αυτοκρατορίας: τάξεις, κουλτούρα και το λαϊκό θέατρο του 19ου αι.», σ. 63-92. 3. Αναστασία Νικολοπούλου, «‘Η τελευταία εξέγερση των εργατών’: Αγροτικά και λουδιτικά μελοδράματα στην Αγγλία, 1830-1833», σ. 93-121. 4. Ζωή Δέτση-Διαμαντή, «Η ιδεολογία του μελοδράματος και ο ‘εκδημοκρατισμός’ της αμερικανικής κοινωνίας, 1773-1850», σ. 123-162. 7. Σάββας Πατσαλίδης, Θέατρο, Κοινωνία, Έθνος: Από την Αμερική στις Ηνωμένες Πολιτείες, τ. Α΄: 1620-1960, University Studio Press, Θεσσαλονίκη, 2010, οι ενότητες: 1. «Γραφή, ταυτότητα και έθνος: μεθ-οριακές δοκιμασίες», σ. 121-169. 2. «Περί υψηλού και λαϊκού: η περίπτωση του Σαίξπηρ», σ. 194-201. 3. Ο Augustin Daly (1838-1899) και η νέα Αμερική του» & «Dion Boucicault (1820-1890): η μελοδραματική εκδοχή του ρεαλιστικού» σ. 212-218. 4. «Το μουσικοχορευτικό θέατρο: η μακροβιότερη αμερικανική παράδοση», σ. 235-276 5. «Η Αμερική της κατανάλωσης και του θεάματος» σ. 313-329 και 338-342
Last Update
14-04-2020