SPECIAL TOPICS ON LITERATURE: K.D.KAVAFI'S "THEATRICAL" POEMS

Course Information
TitleΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ: Κ.Π.ΚΑΒΑΦΗ, ΤΑ "ΘΕΑΤΡΙΚΑ" ΠΟΙΗΜΑΤΑ / SPECIAL TOPICS ON LITERATURE: K.D.KAVAFI'S "THEATRICAL" POEMS
CodeΔΣ0401
FacultyFine Arts
SchoolDrama
Cycle / Level1st / Undergraduate
Teaching PeriodWinter/Spring
CoordinatorMaria Athanasopoulou
CommonYes
StatusActive
Course ID120001111

Programme of Study: PPS Tmīmatos THeátrou (2019-sīmera)

Registered students: 0
OrientationAttendance TypeSemesterYearECTS
Dramatología-ParastasiologíaElective Courses belonging to the selected specialization425

Programme of Study: PPS Tmīmatos THeátrou (2015-2018)

Registered students: 59
OrientationAttendance TypeSemesterYearECTS
KORMOSElective Courses belonging to the selected specialization424.5

Class Information
Academic Year2019 – 2020
Class PeriodSpring
Faculty Instructors
Weekly Hours3
Class ID
600160202
Type of the Course
 • Scientific Area
Course Category
Knowledge Deepening / Consolidation
Mode of Delivery
 • Face to face
Digital Course Content
Erasmus
The course is also offered to exchange programme students.
Prerequisites
Required Courses
 • ΓΠ0200 INTRODUCTION TO MODERN GREEK LITERATURE
Learning Outcomes
Apprehension of the technique of 'close reading' of a literary text; acquaintance with the work of one of the greatest poets of contemporary Europe; acquaintance with the techniques of literary analysis offered by the notions of 'intertextuality' and of 'reinscription' of a source text. Awareness of the dynamic of interdisciplinarity, to the extent that knowledge derived from the students' courses on ancient drama is seen to be redeployed in the analysis of the work of an early 20th c. poet.
General Competences
 • Apply knowledge in practice
 • Work in an interdisciplinary team
 • Generate new research ideas
 • Appreciate diversity and multiculturality
 • Demonstrate social, professional and ethical commitment and sensitivity to gender issues
 • Be critical and self-critical
 • Advance free, creative and causative thinking
Educational Material Types
 • Notes
 • Slide presentations
 • Multimedia
 • Book
Use of Information and Communication Technologies
Description
The present course examines the multivalent presence of 'theatre' in the work of C.P. Cavafy. After a short description of C.P. Cavafy's writing techniques, the course embarks on an examination of his texts' relations to a. Ancient Drama, and b. Elizabethan Tragedy, with particular reference to Shakespeare's Hamlet, and his 'Roman Trilogy'. It subsequently examines Cavafy's later poems' shift to an understanding of theatre as synonymous to 'drama' to an understanding of 'theatre' as synonymous to performance, i.e. to his later depictions of the theatricality of everyday life in both historical and contemporary settings. C.P. Cavafy is a profoundly dramatic and theatrical author this course claims, contrary to the established beliefs that he is primarily an 'historical' author.
Course Organization
ActivitiesWorkloadECTSIndividualTeamworkErasmus
Lectures391.6
Reading Assigment612.4
Exams220.9
Total1224.9
Student Assessment
Description
Students are evaluated as regards their skill on close readings of texts, as well as regards their grasp of contemporary theatre-theories on texts and performance.
Student Assessment methods
 • Written Exam with Extended Answer Questions (Formative, Summative)
Bibliography
Course Bibliography (Eudoxus)
Μαρία Αθανασοπούλου, Κ.Π. Καβάφη, Τα 'θεατρικά'ποιήματα, Κριτική, ΑΘήνα 2014, Άγγελος Χανιώτης, Θεατρικότητα και Δημόσιος Βίος στον Ελληνιστικό Κόσμο, ΠΕΚ, Ηράκλειο 2009, Δημήτρης Δασκαλόπουλος, Μαρία Στασινοπούλου, Ο Βίος και το Έργο του Κ.Π. Καβάφη, Μεταίχμιο 2002.
Additional bibliography for study
Βιβλιογραφία Ι. ΠΗΓΕΣ Καβάφη, Κ.Π., Τα Ποιήματα (1897-1918), νέα έκδοση Γ.Π. Σαββίδη, Ίκαρος, Αθήνα 1991 [2009] Καβάφη, Κ.Π., Τα Ποιήματα (1919-1933), νέα έκδοση Γ.Π. Σαββίδη, Ίκαρος, Αθήνα 1991 [2009] Καβάφη, Κ.Π., Ανέκδοτα Ποιήματα (1882-1923), φιλ. επιμ. Γ.Π. Σαββίδη, Ίκαρος, Αθήνα 1968 Καβάφη, Κ.Π., Τα Αποκηρυγμένα. Ποιήματα και Μεταφράσεις, φιλ. επιμ. Γ.Π. Σαββίδη, Ίκαρος, Αθήνα 1983 Καβάφης, Κ.Π., Κρυμμένα Ποιήματα (1877;-1923), φιλ. επιμ. Γ.Π. Σαββίδης, Ίκαρος, Αθήνα 1993 [2000] Καβάφης, Κ.Π., Ατελή Ποιήματα (1918-1932), φιλ. έκδοση και επιμέλεια Renata Lavagnini, Ίκαρος, Αθήνα 1994 Καβάφη, Κ.Π., Τα Πεζά, φιλ. επιμ. Μιχάλης Πιερής, Ίκαρος, Αθήνα 2003 [2010] ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ – επιλεκτικά Σιδέρης, Γιάννης, Το Αρχαίο Θέατρο στη Νέα Ελληνική Σκηνή, τ. Α΄: 1817-1932, Ίκαρος, Αθήνα 1976 Χανιώτης, Άγγελος, Θεατρικότητα και Δημόσιος Βίος στον Ελληνιστικό Κόσμο, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2009 Balme, Chistopher, Εισαγωγή στις Θεατρικές Σπουδές [2008], μτφρ. Ρ. Κοκκινάκης – Β. Λιακοπούλου, Πλέθρον, Αθήνα 2012 Dupont, Florence, Η Αυτοκρατορία του Ηθοποιού: Το θέατρο στην αρχαία Ρώμη, μτφρ. Σ. Γεωργακοπούλου, ΜΙΕΤ, Αθήνα 2003 Fischer-Lichte, Erika, «Ενσάρκωση: Από το χαρτί στη σκηνή. Η θεατρική μορφή», μτφρ. Λ. Τριανταφυλλίδου - Ελ. Παπάζογλου, Σκηνή, τχ. 3, διαδικτυακός τόπος Τμήματος Θεάτρου Α.Π.Θ. (www.thea.auth.gr), 1-12 Lavagnini, Renata, «Νεότερες τύχες της ηθοποιίας», στο: Πιερής, Μιχάλης (επιμ.), Νερά της Κύπρου, της Συρίας και της Αιγύπτου. Σπουδή στον «Θεατρικό Καβάφη». Πρόγραμμα Παράστασης, Λευκωσία 2013, σσ. 141-146 Easterling, P.E., (επιμ.), The Cambridge Companion to Greek Tragedy, Cambridge University Press, Κέιμπριτζ 1997 Easterling, Pat – Hall, Edith (επιμ.), Greek and Roman Actors; Aspects of an ancient profession, Cambridge University Press, Κέιμπριτζ 2002 Hall, E. –Macintosh, F., Greek Tragedy and the British Theatre 1660-1914, Oxford University Press, Οξφόρδη 2005 Marshall, C. W., The Stagecraft and Performance of Roman Comedy, Cambridge University Press, Κέιμπριτζ 2006 Mehl, Dieter, Shakespeare’s Tragedies; An Introduction, Cambridge University Press, Κέιμπριτζ 1986 Petrides, Antonis K. –Papaioannou, Sophia (επιμ.), New Perspectives on Postclassical Comedy, Cambridge Scholars Publishing, Κέιμπριτζ 2010 Roach, J. R., The Player’s Passion; Studies in the science of acting, Νιούαρκ: University of Delaware Press, Λονδίνο / Τορόντο: Associated University Presses Sharrock, Alison, Reading Roman Comedy. Poetics and Playfulness in Plautus and Terence, Cambridge University Press, Κέιμπριτζ 2009. ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΒΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ– επιλεκτικά Α. Βιβλία Άγρας, Τέλλος, Κριτικά Α΄, φιλ. επιμ. Κ. Στεργιόπουλος, Ερμής, Αθήνα 1980 Δημαράς, Κ.Θ., Σύμμικτα, Γ΄: Περί Καβάφη, φιλ. επιμ. Γ.Π. Σαββίδη, Γνώση, Αθήνα 1992 Καραμπίνη-Ιατρού, Μ. (επιμ.), Η Βιβλιοθήκη του Κ.Π. Καβάφη, Αρχείο Καβάφη / Ερμής, Αθήνα 2003 *Κωσταρά, Ευφροσύνη Καβάφης και Αρχαίο Θέατρο, Πάτρα 2014 Πιερής, Μιχάλης (επιμ.), Νερά της Κύπρου, της Συρίας και της Αιγύπτου. Σπουδή στον «Θεατρικό Καβάφη». Πρόγραμμα Παράστασης, Λευκωσία 2013 Τσίρκας, Στρατής, Ο Καβάφης και η Εποχή του, Κέδρος, Αθήνα 71983 [1958] Haas Diana - Πιερής, Μιχάλης, Βιβλιογραφικός Οδηγός στα 154 Ποιήματα του Καβάφη, Ερμής, Αθήνα 1984 Β. Άρθρα Γεωργουσόπουλος, Κ., «Θεατρικά κείμενα στη θεματογραφία του Καβάφη», Η Λέξη 23 (1983), 214-219 Δημαράς, Κ.Θ., «Η "ηθοποιία" του Καβάφη», Σύμμικτα, Γ΄: Περί Καβάφη, φιλ. επιμ. Γ.Π. Σαββίδη, Γνώση, Αθήνα 1992, σσ. 59-66 Καράογλου, Χ.Λ., «Για το ποίημα "Ο Βασιλεύς Δημήτριος" του Κ.Π. Καβάφη», Διαγώνιος 6 (1980), 272-284 Κωσταρά, Ε., «"[Απόσπασμα περί των σοφιστών]": Ένας ημιτελής "Διάλογος" του Καβάφη με τον Αριστοφάνη», Λογείον 2 (2012): www.logeion.upatras.gr /index.php/component/content/ article?id=104 Κωσταρά, Ευφροσύνη, «Αρχαίο θέατρο και παρακμή στον Καβάφη: Η πορεία προς τα "Τιγρανόκερτα"», στο: Πιερής, Μιχ. (επιμ.), Νερά της Κύπρου, της Συρίας και της Αιγύπτου. Σπουδή στον «Θεατρικό Καβάφη», Λευκωσία, 2013, σσ. 195-201. Μαρωνίτης, Δ.Ν., «Κ.Π. Καβάφης: Ένας ποιητής-αναγνώστης», Κύκλος Καβάφη, Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας Σχολής Μωραΐτη, Αθήνα 1983, σσ. 53-79 Μαρωνίτης, Δ.Ν., «Δύο αισχυλικά ποιήματα» [1992], Κ.Π. Καβάφης. Μελετήματα, Πατάκης, Αθήνα, 2007, σσ. 137-54. Πατρικίου, Έλενα, «Τα Τραγικά Ποιήματα του Καβάφη ως Ασκήσεις Θεατρικού Ύφους: Δοκίμιο για την καταγωγή της καβαφικής θεατρικότητας», Παράβασις 5 (2002), 273-294 Σαββίδης, Γ.Π., «Τα "Τιγρανόκερτα", ο Καβάφης και το θέατρο», Μικρά Καβαφικά, τ. Β΄, Ερμής, Αθήνα, 1987, σ. 155 Haas, D., «Ο Καβάφης και ο κόσμος του θεάτρου», στο: Πιερής, Μιχάλης (επιμ.), Νερά της Κύπρου, της Συρίας και της Αιγύπτου. Σπουδή στον «Θεατρικό Καβάφη», Λευκωσία 2013, σσ. 203-209 Bowersock, G.W., «The Julian Poems of C.P. Cavafy», Byzantine and Modern Greek Studies 7 (1981), 89-104 Catsaouni, Helen, «Cavafy and the Τheatrical Representation of History», Journal of the Hellenic Diaspora, 10.1-2 (1983), 105-116
Last Update
12-04-2020