PEDAGOGY OF THEATRE: Theatre Education in Primary and Secondary Education

Course Information
TitleΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ Ι: Η ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ / PEDAGOGY OF THEATRE: Theatre Education in Primary and Secondary Education
CodeΦΡ0204
FacultyFine Arts
SchoolDrama
Cycle / Level1st / Undergraduate
Teaching PeriodWinter/Spring
CoordinatorMyrto Pigkou repousi
CommonNo
StatusActive
Course ID600013836

Programme of Study: PPS Tmīmatos THeátrou (2019-sīmera)

Registered students: 0
OrientationAttendance TypeSemesterYearECTS
KORMOSCompulsory Course745

Class Information
Academic Year2019 – 2020
Class PeriodWinter
Faculty Instructors
Class ID
600160964
Course Type 2016-2020
 • Scientific Area
 • Skills Development
Course Type 2011-2015
Specific Foundation / Core
Mode of Delivery
 • Face to face
Digital Course Content
Prerequisites
Required Courses
 • ΕΡ0202 ERGASTĪRIO 2: THEATROPAIDAGŌGIKES EFARMOGES I
 • ΦΡ0203 INTRODUCTION TO THE PEDAGOGY OF THEATRE
Learning Outcomes
Upon the successful completion of the course, students - will have acquired advanced and specialised knowledge on the pedagogical and educational dimensions of the most important forms of Applied Drama, which are used in Drama/Theatre in Education in theoretical as well as practical level. - will be in a position to design and implement D/TiE projects and/or interventions in the context of the teaching of various subjects in Primary and Secondary Education.
General Competences
 • Adapt to new situations
 • Make decisions
 • Work autonomously
 • Generate new research ideas
 • Appreciate diversity and multiculturality
 • Demonstrate social, professional and ethical commitment and sensitivity to gender issues
 • Advance free, creative and causative thinking
Course Content (Syllabus)
The course offers: 1. Advanced training in the forms of Applied Theatre which are adopted by Theatre in Education in the school environment and in the connection of theory and practice (educational drama and theatre and their methods, dramatisation, theatre of the oppressed etc). 2. Presentation and analysis of the Applied Drama forms which are adopted in Drama/theatre in Education for the design of Theatre Pedagogics projects and/or broader TiE interventions in the school environment. 3.Training in the implementation, evaluation and self-evaluation of D/TiE courses and/or interventions both inside and outside the context of the school curriculum (other subjects or interdisciplinary subjects) 4. Training in the design and direction of the various forms of theatrical performances inside the school (theatre productions, school celebrations). 5. Education in s wide variety of special methods, techniques and implementations of D/TiE, used in problem solving (everyday class issues, solutions to interpersonal conflicts, approach of students with special needs and vulnerable social groups (intercultural-antiracist education).
Educational Material Types
 • Notes
 • Slide presentations
 • Book
Use of Information and Communication Technologies
Use of ICT
 • Use of ICT in Course Teaching
 • Use of ICT in Communication with Students
Description
ppt / e-learning
Course Organization
ActivitiesWorkloadECTSIndividualTeamworkErasmus
Lectures261.0
Reading Assigment351.4
Written assigments361.4
Exams281.1
Total1255
Student Assessment
Description
Evaluation through essay and written exams.
Student Assessment methods
 • Written Exam with Extended Answer Questions (Summative)
 • Written Assignment (Formative)
Bibliography
Course Bibliography (Eudoxus)
Αυδή, Α. & Χατζηγεωργίου, Μ. (2007) Η τέχνη του Δράματος στην Εκπαίδευση. 48 προτάσεις για εργαστήρια θεατρικής αγωγής, Αθήνα: Μεταίχμιο. Κατσαρίδου, Μ. (2014) Η θεατροπαιδαγωγική μέθοδος, Θεσσαλονίκη: Κ. & Μ. Αντ. Σταμούλη, Θεσσαλονίκη
Additional bibliography for study
Βιβλιογραφία στα Ελληνικά Άλκηστις, (1989) Το βιβλίο της δραματοποίησης, Αθήνα: Άλκηστις Άλκηστις, (2008) Μαύρη αγελάδα-άσπρη αγελάδα. Δραματική τέχνη στην εκπαίδευση και διαπολιτισμικότητα, Αθήνα: Τόπος. Bruner, J. (1997) Πράξεις νοήματος, μτφρ. Η.Ρόκου-Γ.Καλομοίρης, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Bruner, J. (2004) Δημιουργώντας Ιστορίες, Νόμος, Λογοτεχνία, Ζωή, μτφρ. Β. Τσούρτου, Κ. Πολυδάκη, Γ. Κουγιουμτζάκης, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Γούναρη Π. & Γρόλλιος Γ. (2010) Κριτική Παιδαγωγική, Αθήνα: Gutenberg. Γραμματάς, Θ. (1996) Fantasy land. Θέατρο για παιδικό και νεανικό κοινό, Αθήνα: Τυπωθήτω. Γραμματάς, Θ. (1997) Θέατρο και παιδεία, Αθήνα: Τελέθριον. Γραμματάς, Θ. & Τζαμαργιάς, Τ. (2004) Πολιτιστικές εκδηλώσεις στο σχολείο, Αθήνα: Ατραπός. Γραμματάς, Θ. (2007) Η Σχολική Θεατρική Παράσταση, Οδηγός για Εκπαιδευτικούς, Αθήνα: Ατραπός. Ελένη, Ε. & Τριανταφυλλοπούλου Κ. (2004) Το εκπαιδευτικό θέατρο στο νηπιαγωγείο και στο δημοτικό, Αθήνα: Πατάκης. Ερίλ, Α. & Μεγκριέ, Ντ. (2000) Το θεατρικό παιχνίδι στο Νηπιαγωγείο, Αθήνα: Ντουντούμη. Έσσλιν, Μ. (2005) Μπρεχτ. Ο άνθρωπος και το έργο του, Αθήνα - Γιάννινα: Δωδώνη. Kempe, Α. (2001) Εκπαιδευτικό Δράμα και ειδικές ανάγκες, μτφρ. Α.Βεργιοπούλου, Αθήνα: Πατάκης. Κοντογιάννη, Α. (2012) Η Δραματική τέχνη στην εκπαίδευση. Αθήνα: Πεδίο. Marshall, L. (2001) Το σώμα μιλά, Αθήνα: Κοαν. Ματσαγγούρας, Η. (2006) Στρατηγικές διδασκαλίας, Αθήνα: Gutemberg. Μώρου, Α. & Φραγκή, Μ. (1999) Θεατρική Αγωγή, Ενιαίο Πλαίσιο, Πρόγραμμα Σπουδών, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Μουδατσάκις, Τ. (1994) Η θεωρία του Δράματος στη σχολική πράξη. Το Θεατρικό Παιχνίδι. Η Δραματοποίηση, Αθήνα: Καρδαμίτσα. Ο’Sullivan, C. (2005) Σημειώσεις για το εργαστήριο που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ετησίου σεμιναρίου «Εκπαιδευτικό Δράμα: Βασικές αρχές, διαδικασία σχεδιασμού μαθημάτων και δυνατότητες», Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτικού Δράματος. Παπαδόπουλος, Σ. (2007), Με τη Γλώσσα του Θεάτρου, Αθήνα: Κέδρος. Παρούση, Α. (2012) Κουκλοθέατρο στην Εκπαίδευση, Εκπαίδευση στο Κουκλοθέατρο, Αθήνα: Πλέθρον. Reble, A. (1990) Ιστορία της Παιδαγωγικής, μτφρ. Θ.Χατζηστεφανίδης & Σ. Χατζηστεφανίδου-Πολυζώη, Αθήνα: εκδ. Παπαδήμα. Rohrs, H. (1984) Το κίνημα της προοδευτικής εκπαίδευσης, μτφρ. Κ.Δεληκωσταντής-Σ.Μουζάκης, Θεσσαλονίκη: Αφοι Κυριακίδη. Σέξτου, Π. (1998) Δραματοποίηση. Το βιβλίο του παιδαγωγού-εμψυχωτή, Αθήνα: Καστανιώτης. Σέξτου, Π. (2005), Θεατροπαιδαγωγικά προγράμματα στα σχολεία, Αθήνα: Μεταίχμιο. Σέξτου, Π. (2007), Πρακτικές εφαρμογές θεάτρου στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, Μουσειακή Εκπαίδευση, Αγωγή Υγείας, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Γλώσσα και Λογοτεχνία, Αθήνα: Καστανιώτη. Stanislavsky, K. (1959), Ένας ηθοποιός δημιουργείται, Αθήνα: Δραματική σχολή θεάτρου Χρ. Βαχλιώτη & Γκόνη. Τσιάρας, Α. (2014) Η αναπτυξιακή διάσταση της διδακτικής του δράματος στην εκπαίδευση. Αθήνα: Παπαζήσης. Vygotsky, L.S. (2000) Νους στην κοινωνία, (επιμ.) Σ. Βοσνιάδου, Αθήνα: Gutemberg. Woolland, B. (1999) Η διδασκαλία του Δράματος στο Δημοτικό Σχολείο, μτφρ. Ε.Κανηρά, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Φρέιρε, Π. (1977) Η αγωγή του καταπιεζόμενου, μτφρ. Γ. Κρητικός, Αθήνα: Κέδρος. Φρέιρε, Π. (2006) Δέκα επιστολές προς εκείνους που τολμούν να διδάσκουν, (επιμ.). Τ. Λιάμπας, Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Βιβλιογραφία στα Αγγλικά Baldwin, P. (2012) With Drama in Mind, Real Learning in Imagined Worlds, London and New York: Continuum. Boal, A. (1979) Theatre of the Oppressed, London: Pluto Press. Boal, A. (1992) Games for Actors and Non Actors, London: Routledge. Boal, A. (1995) The Rainbow of desire, London: Routledge. Bolton, G. (1984) Drama as education, London: Longmans. Bolton, G. (1992) New perspectives οn Classroom Drama, London: Simon & Schuster. Bolton, G. (1998) Acting in Classroom Drama. A critical analysis, Trentham Books in association with the University of Central England. Booth, D. (1994) Story drama. Reading, writing and roleplaying across the curriculum, Ontario: Pembroke. Brandes, D. & Phillips, H. (1977) Gamesters Handbook, Cheltenham: Stanley Thornes. Boyd, W. & Rawson, W. (1965) The story of the New Education, London: Heinemann. Bowell, P. & Heap, B.S. (2001) Planning Process Drama, London: David Fulton Publishers. Bruner, J. και Haste, H. (1990) Making Sense, London: Routledge. Davis, D. (επιμ.) (2005) Edward Bond and the Dramatic Child. Edward Bond’s plays for young people, London: Trentham Books. Davis, D. & Lawrence, C. (1986) Gavin Bolton: Selected writings on drama in education, London: Longman. Fleming, M.(1994) Starting Drama Teaching, London: David Fulton Publ. Fleming, M. (1997) The art of drama teaching, London: David Fulton Publishers Fleming, M. (2001) Teaching Drama in Primary and Secondary Schools. An Integrated Approach, London: David Fulton Publ. Gillham, G. (1988) «What life is for. An analysis of D. Heathcote’s ‘Levels’ of Explanation”, Theatre and Education Journal, τ. 1. Grady, T. & O’ Sullivan, C. (επιμ.) (1998) “A head taller”. Developing a humanising curriculum through Drama, Birmingham: The University of Birmingham. Hagen, U. and Frankel H. (1973) Respect for acting, USA: MacMillan. Heathcote, D. & Bolton, G. (1995) Drama for learning: Dorothy Heathcote’s Mantle of the Expert approach to Education, Portsmouth, USA: Heinemann. Heathcote, D. (1990) Key Address, The Fight for Drama, the Fight for Education, NATD Conference, October 1989. Johnson, L. & O’ Neill, C. (1984) Dorothy Heatcote. Collected writings on education and Drama, London: Hutchinson. Kempe, Α. (1995) The GCSE Drama Coursebook, Stanley Thorns Publ. Laban, R. (1960) The Mastery of Movement, London: MacDonald & Evans. Lecoq, J. (2000) The Moving Body, London: Methuen. McCaslin, N. (1990) Creative Drama in the Classroom, California: Players Press Inc. McGregor, L., Tate, M. & Robinson, K. (1987) Learning through Drama, Report of the Schools Council Drama Teaching Project (10-16), London Heinemann Educational. Morgan, N. & Saxton, J. (1987) Teaching Drama. A mind of many wonders, London: Hutchinson. Neelands, J. (1984), Making sense of Drama, London: Heinemann. Neelands, J. (1997) Beginning Drama 11-14, London: David Falmer. Νeelands, J. & Goode, T. (2000) Structuring drama work, Cambridge: Cambridge University Press. Nicholson, H. (2005) Applied Drama. The Gift of Theatre, Hampshire: Palgrave, Macmillan. O’Neill, C. (1995), Drama Worlds: a framework for process drama, Portsmouth: Heinemann. O’Toole, J. (1992), The Process of Drama: Negotiating art and meaning, London: Routledge. O’Toole, J. & Haseman, B. (1988), Dramawise. An introduction to GCSE Drama, Oxford: Heinemann Educational. Preston-Dunlop, V. (1980) A Handbook for Dance in Education, U.K.: Longman. Schutzman, M. & Cohen-Cruz, J. (επιμ.) (1990) Playing Boal: theatre,therapy, activism, N.Y.: Routledge. Sherborne, V. (1990) Developmental Movement for Children, G.B.: Scotprint. Slade, P. (1954) Child Drama, University of London Press. Somers, J. (1994) Drama in the Curriculum, London: Cassel Educational. Spolin, V., (1986) Theater Games for the classroom, A Τeacher’s Handbook, Εvanston, Illinois: Northwestern University Press. Toye, N. & Prendiville, F. (2000) Drama and Traditional Story for the Early Years, London: Routledge/Falmer. Wagner, B.J. (1979) Dorothy Heathcote, Drama as a learning medium, London: Hutchinson Education. Way, B. (1967) Development through Drama, London: Longman. Ιστοσελίδες Όλα τα βιβλία του Υπουργείου Παιδείας για όλες τις τάξεις υπάρχουν στην ιστοσελίδα: http://dschool.edu.gr/ Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση www.theatroedu.gr Συναφή επιστημονικά περιοδικά Research in Drama Education: The Journal of Applied Theatre and Performance (UK) Journal for Drama in Education (UK) Drama Research: International Journal of Drama in Education (UΚ) Teaching Theatre Journal (USA) Applied Theatre Research (Aus) Εκπαίδευση και Θέατρο, Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση.
Last Update
01-05-2017