Holocaust and Historical Memory

Course Information
TitleΟλοκαύτωμα και Ιστορική Μνήμη / Holocaust and Historical Memory
CodeΚΕ0Ε37
FacultyEconomic and Political Sciences
SchoolPolitical Sciences
Cycle / Level1st / Undergraduate, 2nd / Postgraduate
Teaching PeriodSpring
CoordinatorAndreas Bouroutis
CommonYes
StatusActive
Course ID100001444

Programme of Study: UPS School of Political Sciences (2014-today)

Registered students: 48
OrientationAttendance TypeSemesterYearECTS
CoreElective CoursesSpring-4

Class Information
Academic Year2020 – 2021
Class PeriodSpring
Instructors from Other Categories
Weekly Hours3
Class ID
600166430
Course Type 2016-2020
 • General Knowledge
Course Type 2011-2015
General Foundation
Mode of Delivery
 • Face to face
Language of Instruction
 • Greek (Instruction, Examination)
 • English (Examination)
Prerequisites
General Prerequisites
It's an elective course which is addressed to students of all semesters except of A and B.
Learning Outcomes
After the completion of this course, students will be able to: - Describe and identify the historical circumstances within which the Holocaust took place and its consequences. - Recognize and treat critically the multiple and differing historiographical interpretations of this process and to examine important factors that affect the historical development (economy, nationalism, ideologies) - Study primary historical sources and produce historical arguments through which they'll be able to explain the causes of events, their results and the long-term consequences. - Explain historical continuity and change. - Comprehend the meaning of collective memory.
General Competences
 • Apply knowledge in practice
 • Retrieve, analyse and synthesise data and information, with the use of necessary technologies
 • Adapt to new situations
 • Make decisions
 • Work autonomously
 • Work in teams
 • Work in an interdisciplinary team
 • Generate new research ideas
 • Appreciate diversity and multiculturality
 • Demonstrate social, professional and ethical commitment and sensitivity to gender issues
 • Be critical and self-critical
 • Advance free, creative and causative thinking
Course Content (Syllabus)
In this course we’ll examine the history of the genocide of Jews by the Nazi regime, but also the silence around the issue until the 80s, both in historiography and in public discourse (in Greece mainly, Europe or USA). We will attempt to reach both the history of the victims, not as numbers but as human beings, and especially the history of the "responsible", just because it is not a private affair of the Jewish people, but a European affair, which marked the conscience of postwar European society. Our goal is to focus on the Greek case in comparison to the events in Europe and the Balkans, through the approach of anti-Semitism in the 30s, the Weimar Republic and the totalitarian regimes, the “Kristallnacht” and the first concentration camps, the reaction of U.S. and the world at the meeting of Evian, the World War II, the gradual opening of the displacements and the ghettos, the relative delay of the implementation of these measures in Greece and the local variations, the universal implementation of the "Final Solution", the importance of the economic aspect, the resistance, the rescue attempts. Therefore, we understand more thoroughly the history of the “Final Solution” in its Greek version, integrating it to the long duration of the Modern Greek and European history, with the national, religious and social contrasts that characterized it. In this way, we have a historical example to comprehend better what was happening in the processes of differentiation and exclusion in that period, and what point can human beings reach, when they are involved in such processes. As Hannah Arendt wrote “Comprehension (in this case) means the unpremeditated, attentive facing up to, and resisting of, reality – whatever it may be”.
Keywords
Antisemitism, Holocaust, Genocide, Jews, Second World War, Nazism, Fascism
Educational Material Types
 • Notes
 • Slide presentations
 • Video lectures
 • Audio
 • Multimedia
 • Book
Use of Information and Communication Technologies
Use of ICT
 • Use of ICT in Course Teaching
 • Use of ICT in Communication with Students
Description
There is a regular use of ICT in teaching. In particular, there is use of the internet during the course to access and view Web pages, information, movies, documentaries related to the lesson. There is a regular use of ICT in communicating with students: consultation on the educational process, discussing questions and concerns about their study.
Course Organization
ActivitiesWorkloadECTSIndividualTeamworkErasmus
Lectures552
Reading Assigment150.5
Field trips and participation in conferences / seminars / activities100.4
Written assigments150.5
Exams150.5
Total1104
Student Assessment
Description
The precise method of assessment for each course is determined by the faculty member responsible for teaching, and may be based on written or oral examinations, or on students’ assignments, or on a combination of the above. Course grading is based on a scale from one to ten. Five is set as the pass grade. 2. In case of failure in a core course, students are required to repeat it in subsequent semesters. 3. In case of failure in an elective course, students are required either to repeat the course in subsequent semesters or change it with another elective course. The score is based upon: a) The level of knowledge on the subject b)The capability of analysis and synthesis c)The understanding of the subject
Student Assessment methods
 • Written Exam with Multiple Choice Questions (Formative)
 • Written Exam with Short Answer Questions (Formative, Summative)
 • Written Exam with Extended Answer Questions (Formative, Summative)
 • Written Assignment (Formative)
 • Oral Exams (Formative)
 • Performance / Staging (Formative)
Bibliography
Course Bibliography (Eudoxus)
1) Μαρία Καβάλα, Η καταστροφή των Εβραίων της Ελλάδας (1941-1944), Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα, Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών, ΕΣΠΑ 2007-2013, Αθήνα 2015. 2) Αντωνίου Γιώργος, Δορδανάς Στράτος, Ζάικος, Νίκος, Μαραντζίδης Νίκος, Ολοκαύτωμα στα Βαλκάνια, Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη 2011, κωδικός Εύδοξου 12294829 3) Μπουρούτης Ανδρέας, Ολοκαύτωμα στη Θεσσαλονίκη. Η ιταλική στάση και οι Εβραίοι μαθητές του Ουμπέρτο Πρίμο, Αλεξάνδρεια 2019, κωδικός Εύδοξου 94643839
Additional bibliography for study
Αμπατζοπούλου Φραγκίσκη, Το Ολοκαύτωμα στις μαρτυρίες των Ελλήνων Εβραίων, Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη 2007, κωδικός Εύδοξου 15183 Αμπατζοπούλου Φραγκίσκη, Ο άλλος εν διωγμώ, Πατάκης, Αθήνα 2020 κωδικός Εύδοξου 94700706 Αβδελά Έφη – Βαρών-Βασάρ Οντέτ. (επιμ.), Οι Εβραίοι στον ελληνικό χώρο: Ζητήματα Ιστορίας στη μακρά διάρκεια, Πρακτικά του Α΄ Συμποσίου Ιστορίας 21 - 24 Νοεμβρίου 1991, Γαβριηλίδης, Αθήνα 1995 Κούνιο - Αμαρίλιο Έρικα,Ναρ Αλμπέρτος, Προφορικές μαρτυρίες Εβραίων για το Ολοκαύτωμα, Ευρασία, Αθήνα 2015, κωδικός Εύδοξου 94690988 Mazower Mark, Η αυτοκρατορία του Χίτλερ, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2009, κωδικός Εύδοξου 15394 Mazower Mark, Στην Ελλάδα του Χίτλερ, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2009, κωδικός Εύδοξου 15506 Παπαστεφανάκη Λήδα, Μαχαιρά Άννα, Εβραϊκές κοινότητες ανάμεσα σε ανατολή και δύση, 15ος - 20ος αιώνας, Ισνάφι, Ιωάννινα 2016, κωδικός Εύδοξου 68399122 Βιβλιογραφία για περαιτέρω εμβάθυνση και μελέτη Αβδελά Έφη – Βαρών-Βασάρ Οντέτ. (επιμ.), Οι Εβραίοι στον ελληνικό χώρο: Ζητήματα Ιστορίας στη μακρά διάρκεια, Πρακτικά του Α΄ Συμποσίου Ιστορίας 21 - 24 Νοεμβρίου 1991, Γαβριηλίδης, Αθήνα 1995 Ασέρ Αριέλλα, Βαρών - Βασάρ Οντέτ, Bowman Steven, Νέοι στη δίνη της κατοχικής Ελλάδας. Ο διωγμός και το ολοκαύτωμα των Εβραίων 1943 – 1944, Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος, 2008. Bowman Steven, Η αντίσταση των Εβραίων στην κατοχική Ελλάδα, Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος, Αθήνα 2012 Friedlander Saul, Η ναζιστική Γερμανία και οι Εβραίοι, Πόλις, Αθήνα 2013 Λάμψα Κορίνα, Σιμπή Ιακώβ, Η Διάσωση, Καπόν, Αθήνα 2012, κωδικός Εύδοξου 38118690 Levi Primo, Εάν αυτό είναι ο άνθρωπος, Άγρας, Αθήνα 1998 Μαργαρίτης Γιώργος, Ανεπιθύμητοι συμπατριώτες: στοιχεία για την καταστροφή των μειονοτήτων της Ελλάδας: Εβραίοι, Τσάμηδες, Βιβλιόραμα, Αθήνα 2005. κωδικός Εύδοξου 3642 Mazower Mark, Θεσσαλονίκη πόλη των φαντασμάτων, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2006, κωδικός Εύδοξου 15430 Μόλχο Ρένα, Το Ολοκαύτωμα των Ελλήνων Εβραίων, Πατάκης, Αθήνα 2015, κωδικός Εύδοξου 50662386 Μπενβενίστε Ρίκα, Αυτοί που επέζησαν, Πόλις, Αθήνα 2014 Μπενβενίστε Ρίκα, Λούνα, Πόλις, Αθήνα 2017 Traverso Enzo, Οι ρίζες της ναζιστικής βίας, εκδόσεις Εικοστού Πρώτο, Αθήνα 2013, κωδικός Εύδοξου 41954596 Traverso Enzo, Κατανοώντας τη ναζιστική γενοκτονία.Ο Μαρξισμός μετά το Άουσβιτς, Επέκεινα, Αθήνα 2017. Φλάισερ Χάγκεν, Στέμμα και Σβάστικα. Η Ελλάδα της Κατοχής και της Αντίστασης 1941 -1944, Αθήνα 1995. Επιστημονικά άρθρα και ξενόγλωσση βιβλιογραφία Apostolou Andrew, “The exception of Salonika: Bystanders and Collaborators in Northern Greece”, in Holocaust and Genocide Studies, V14, N2, Fall 2000, σ. 179-195 Apostolou Andrew, “Strategies of evasion: Avoiding the issue of collaboration and indifference during the Holocaust in Greece”, στο Roni Stauber, Collaboration with the Nazis, Public discourse after the Holocaust, Routledge, New York 2011, σ. 138-165Bankier David (ed.), The Jews are coming back: The return of the Jews to their country of origin after World War II, Ιερουσαλήμ 2005 Bouroutis Andreas, From Emancipation in national lines to Isolation and Destruction: The Jewish community of Salonika and the Italian diplomacy in “People of the Mediterranean: Patterns, Networks and Conflicts (1492-1945)”, Goldstein-Goren Diaspora Research Center of Tel Aviv University and the Department of Jewish History of the University of Haifa in honor of Prof. Minna Rozen, Tel Aviv Bowman Steven, The Agony of Greek Jews, 1940-1945, Stanford University Press, Stanford 2009 Browning Dan, Ordinary Men, Reserve Battalion 101 and the Final Solution in Poland, Harper Perennial, New York 1998 Caplan Jane, Government without Administration: State and Civil Service in Weimar and Nazi Germany, Oxford University Press, Oxford 1988 Carpi Daniel, Italian Diplomatic Documents on the History of the Holocaust in Greece (1941-1943), Chair for the History and culture of the Jews of Salonika and Greece,Diaspora Research Institute, Tel Aviv University, Tel Aviv 1993 Goldberg Alan Chad, “The Jews, the Revolution, and the Old Regime in French Anti-Semitism and Durkheim's Sociology”, Sociological Theory, Vol. 29, No. 4 (December 2011), σ. 248-271. Hayes Peter, “State Policy and Corporate Involvement in the Holocaust”, στο Michael Berenbaum, Abraham J. Peck (ed.), The Holocaust and History: The Known, the Unknown, the Disputed and the Reexamined, Indiana University Press, Bloomington 1998, σ. 197-218 Michman Dan, “Perpetrator Testimony and Historiography: The Case of Dieter Wisliceny and the Decision-Making Process on the «Final Solution»”, Journal of Contemporary Antisemitism, vol. 1, no. 2 (Spring 2018), σ. 15-32 Rozen Minna, “The Jewish Community of Salonika, 1912–1941: Organizational Patterns”, στο Αρχείων Ανάλεκτα, 1, Θεσσαλονίκη 2016, σ. 307-367 Rozen Minna, “Jews and Greeks Remember Their Past: The Political Career of Tzevi Koretz (1933-43),” Jewish Social Studies 12, no. 1 (Fall 2005), σ. 111-166
Last Update
27-11-2020