The Development of the Religious and Ethical Awareness in Childhood

Course Information
TitleΗ ανάπτυξη της θρησκευτικής και ηθικής σκέψης στην παιδική ηλικία / The Development of the Religious and Ethical Awareness in Childhood
CodeΘ330
FacultyTheology
SchoolSocial Theology and Christian Culture
Cycle / Level1st / Undergraduate
Teaching PeriodSpring
CoordinatorStylianos Tsipouras
CommonYes
StatusActive
Course ID600015775

Programme of Study: UPS of School of Pastoral and Social Theology (2013-today)

Registered students: 50
OrientationAttendance TypeSemesterYearECTS
CoreElective CoursesSpring-4

Class Information
Academic Year2020 – 2021
Class PeriodSpring
Instructors from Other Categories
Weekly Hours3
Class ID
600167410
Course Type 2011-2015
Knowledge Deepening / Consolidation
Mode of Delivery
 • Face to face
Digital Course Content
Language of Instruction
 • Greek (Instruction, Examination)
Prerequisites
General Prerequisites
Are not required
Learning Outcomes
This course attempts to consider the development and ways of development two basic dimensions of preschool and school child thinking,religious and ethic, because on the one hand, the qualitative composition of these determines to a great extent the evolution and the general course of its social life and on the other hand, the understanding of their development provides anyone who wants to deal with the child the guarantees of a discreet and effective treatment.
General Competences
 • Apply knowledge in practice
 • Retrieve, analyse and synthesise data and information, with the use of necessary technologies
 • Work autonomously
 • Work in teams
 • Work in an international context
 • Work in an interdisciplinary team
 • Generate new research ideas
 • Appreciate diversity and multiculturality
 • Demonstrate social, professional and ethical commitment and sensitivity to gender issues
 • Be critical and self-critical
 • Advance free, creative and causative thinking
Course Content (Syllabus)
1.Emotional intelligence of the heart 2. Theories of Religious Development 3. The development of religious thought in preschool and school age 4. The stages of faith development 5. Religious development and education 6. Religious development and family 7. The development of religious thought and the lesson of the Religious 8. The development of religious thought and church and school life 9. Theories of moral development 10. Moral development in preschool and school age 11. Empathy and ethical behavior. 12. Factors which influences Moral Development: (Social Environment, Church, Family, School Life, Intergroups) 13. Moral development and Education. From research to practice
Keywords
moral, religious, faith, development, education, family, preschool, school, church, behavior, research documents
Educational Material Types
 • Notes
 • Slide presentations
 • Interactive excersises
Use of Information and Communication Technologies
Use of ICT
 • Use of ICT in Course Teaching
 • Use of ICT in Communication with Students
 • Use of ICT in Student Assessment
Description
In the course, the power point is used to demonstrate to the students the main points of the theories of development of moral and religious thought as well as to make a comparative table with the common and non-common points. The same methodology is followed for the presentation of existing research results to preschool, school and adolescent students. The communication with the students is carried out by using the ZOOM platform at: https: //authgr.zoom.us/j/93383196584 and aims to solve the questions and to make the student feel that his teacher is next to him as his fellow traveler. For assessment is given a worksheet that contains exercises to fill in the blanks, because they are more functional for the brain
Course Organization
ActivitiesWorkloadECTSIndividualTeamworkErasmus
Lectures391.6
Project351.4
Exams251
Total994.0
Student Assessment
Description
At the end of the presentation of the theories on the moral and religious development of children, a questionnaire with multiple choice questions and two short answers is given. Written work, Project Product, deals with case study and its classification into development.The development of the criteria according to which the student ranked the student at a particular stage is made in public support.At the end of the lessons, an oral examination is followed to draw the final conclusions about the student's effort and learning course.The first form of evaluation is 25%, the second 25% and the third 50%.
Student Assessment methods
 • Written Exam with Multiple Choice Questions (Formative)
 • Written Exam with Short Answer Questions (Formative)
 • Written Assignment (Summative)
 • Oral Exams (Summative)
 • Performance / Staging (Summative)
Bibliography
Course Bibliography (Eudoxus)
Αγουρίδη Σάββα, (1978). Ψυχολογία και Θρησκευτική Ζωή. Θεσσαλονίκη: Πουρναρά. Craig Dykstra & Sharon Parks, (1986). Faith Development and Fowler. ReligiousEducationPress, Birmihgham. Hyde Kenneth, (1990). Religion in Childhood and Adolescence. A Comprehensive Review of the Research. Religious Education Press, Birmihgham. Fowler James, (1995). Stages of Faith. Harper One. FowlerJames, (2000). Becoming Adult, Becoming Christian. Jossey –Bass. Φράγκος Κωνσταντίνος, (1963). Η παιδική λατρεία ως θεσμός λατρευτικής αγωγής και χριστιανικής μορφώσεως. Ιωάννινα. Κακαβούλης Αλέξανδρος, (1994). Ηθική Ανάπτυξη και Αγωγή. Αθήνα. Κρασανάκης, Γεώργιος, (2010). Μορφές της ηθικής ζωής του παιδιού. Αθήνα: Παρρησία. Καστανάς Θεόδωρος, (1949). Η Σχολική Θρησκευτική Ζωή. Θεσσαλονίκη. Κογκούλης Ιωάννης, (1976). Ηθική Ανάπτυξις εις την παιδικήν ηλικίαν. Θεσσαλονίκη. Ratcliff Donald, (1988). Handbook of Preschool Religious Education. Wipf& Stock Parks Sharon, (1991). The critical Years. Young Adults and the Search for Meaning, Faith, and Commitment. SanFrancisco: Harper. Περσελής Εμμανουήλ, (2013). Πίστη και Χριστιανική Αγωγή. Αθήνα: Γρηγόρη. Περσελής Εμμανουήλ, (2007). Θεωρίες Θρησκευτικής Ανάπτυξης και Αγωγής. Αθήνα: Γρηγόρη. Σακελλαρίου Μαρία, Ζεμπύλας Μιχαλινός, Πέτρου Αλέξιος, (Επιμέλεια). (2010). Ηθική Εκπαίδευση. Διλήμματα και προοπτικές. Αθήνα: ΚριτικήΕΠΕ. Ασπιώτη Αρ. (1962). Το παιδί και η θρησκευτική διαπαιδαγώγηση. Αθήναι. Νεκταρίου Κεφαλά, Μάθημα Χριστιανικής Ηθικής προς χρήσιν των μαθητών της Ριζαρείου Σχολής, εκδ. Καλαράκη, εν Αθήναις 1807 Αγραφιώτης Δημήτριος (1959). Ηθικός και Κοινωνικός εξοπλισμός του ατόμου. Θεσσαλονίκη. Ασπιώτη Αρ. (1952). Ο έφηβος και η θρησκευτική ζωή. Αθήναι. Dupré Ben (2017). Διλήμματα Ηθικής για τη ζωή και τον κόσμο. Αθήνα: Διόπτρα. Σωτηρόπουλος Χαράλαμπος (1998). Κοινωνικά και Θεολογικά Θέματα. Αθήναι. Κογκούλης Ιωάννης (1980). Η Ευχαριστιακή αγωγή εις την παιδικήν ηλικίαν. Διατριβή επί Διδακτορία. Θεσσαλονίκη. ΑΠΘ. Σπυρόπουλος Δημήτριος, (2015). Διδακτικές προσεγγίσεις στο μάθημα των Θρησκευτικών με αφετηρία τη Γ΄τάξη δημοτικού Σχολείου. Μια προσπάθεια κατανόησης του θρησκευτικού βιώματοςτων εκπαιδευτικών στο σύγχρονο σχολείο. Καρδίτσα Πούρκος Μάριος, (1990). Η Ανάπτυξη της ηθικής αυτονομίας (Γνωστικο - Αναπτυξιακή Μεθοδολογία). Αθήνα. Καραφύλλης Γρηγόρης, (1995). Γνωσιολογικά και Ηθικά ζητήματα στη Φιλοσοφία της Παιδείας. Θεσσαλονίκη: Βάνιας. Steiner Rudolf, (1991). Die Erziehung des Kindes vom Gesichtspunkte der Geisteswissenschaft. Αθήνα: ΠΠύρινος Κόσμος. Βασιλόπουλος Χρήστος, (1983). Η Ανάπτυξη της θρησκευτικής σκέψης και το μάθημα των Θρησκευτικών. Θεσσαλονίκη. Ανάτυπο: περιοδ. Σύναξη (4), 1982. Σακελλάριος Γεώργιος, (1938). Η εξέλιξις του Θρησκευτικού Βίου του Έλληνος Εφήβου. Θεσσαλονίκη: Θεοδωρίδου. Επιστημονική Επετηρίδα Φιλοσοφικής Σχολής ΑΠΘ. Σακελλάριος Γεώργιος, (1937). Η εξέλιξις του Θρησκευτικού Βίου του Έλληνος Εφήβου. Ανάτυπο από τα Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών, 12, 1937, σ. 300. Σακελλάριος Γεώργιος, (1937). Η εξέλιξις της Ηθικής Κρίσεως του Έλληνος Εφήβου. Ανάτυπο από τα Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών, 12, 1937, σ. 367. Driver Julia (2007). Ethics: the fundamentals. USA: Blackwell. Bataille Georges, (1982).Theorie de la religion. Αθήνα: Ύψιλον.
Last Update
29-03-2021