Fascism, Nazism and their influence on Greek interwar intellectuals

Course Information
TitleΦασισμός, ναζισμός και η επιρροή τους στην εγχώρια διανόηση του Μεσοπολέμου / Fascism, Nazism and their influence on Greek interwar intellectuals
CodeΜΠΦ 108
FacultyPhilosophy
Cycle / Level2nd / Postgraduate
Teaching PeriodWinter/Spring
CoordinatorFilimon Peonidis
CommonNo
StatusActive
Course ID600019832

Programme of Study: Philosophy: Texts, Interpretations, Practices

Registered students: 1
OrientationAttendance TypeSemesterYearECTS
Istoría tīs FilosofíasElective CoursesWinter/Spring-10
Politikī, Īthikī, DíkaioElective Courses beloging to the selected specializationWinter/Spring-10

Class Information
Academic Year2020 – 2021
Class PeriodSpring
Faculty Instructors
Weekly Hours3
Total Hours39
Class ID
600178170
Course Type 2016-2020
 • Scientific Area
Course Type 2011-2015
Knowledge Deepening / Consolidation
Mode of Delivery
 • Face to face
Digital Course Content
Erasmus
The course is also offered to exchange programme students.
Language of Instruction
 • Greek (Instruction, Examination)
Learning Outcomes
Students should be familiar with the historical development of Fascism and Nazism and be able to understand their influence on Greek interwar intellectuals.
General Competences
 • Retrieve, analyse and synthesise data and information, with the use of necessary technologies
 • Adapt to new situations
 • Make decisions
 • Work autonomously
 • Work in teams
 • Generate new research ideas
 • Design and manage projects
 • Appreciate diversity and multiculturality
 • Be critical and self-critical
 • Advance free, creative and causative thinking
Course Content (Syllabus)
The political movements of fascism and Nazism that came into power in various European countries after the end of War World I did not rely for their domination exclusively on brute force or on the threat of using it. They also formulated multifaceted ideological narratives in an effort to convince and co-opt various social classes, groups and individuals. Certain of their ideas and convictions affected deeply a group of Greek interwar intellectuals and men of letters. Our aim is to trace this influence, which varies from author to author, in their texts which are dealing with questions concerning the organization of the state, political thought and the study of ideas in general. We start with a brief introduction to fascism and Nazism. Next we proceed to the study of texts authored by Giannis Apostolakis, Nikos Kazantzakis, Demitrios Vezanis, Ioannis Sykoutris, Petros Orologas, Helias Kyriakopoulos and Michael Dendias. Finally, we examine the manners these ideas were disseminated to the Greek public through certain sympathetic to fascism and Nazism magazines such as Olimpo, To Neon Kratos and others.
Keywords
Fascism, Nazism, Greek Ιntellectuals, Ιnterwar
Educational Material Types
 • Notes
 • Multimedia
Use of Information and Communication Technologies
Use of ICT
 • Use of ICT in Course Teaching
 • Use of ICT in Communication with Students
Description
Students are provided with electronic material.
Course Organization
ActivitiesWorkloadECTSIndividualTeamworkErasmus
Lectures391.6
Reading Assigment1004
Written assigments1004
Exams110.4
Total25010
Student Assessment
Description
With written essays and written exams.
Student Assessment methods
 • Written Exam with Extended Answer Questions (Formative, Summative)
 • Written Assignment (Formative, Summative)
 • Performance / Staging (Formative, Summative)
Bibliography
Additional bibliography for study
-Πρωτογενείς πηγές Βεζανής, Δ., Ο Παλαμάς φιλόσοφος, Αθήνα 1930. Βεζανής, Δ., Ελληνικός εθνικισμός. Αθήνα 2017. Δένδιας, Μ. Α., Η δημοκρατία: Έννοια, εξέλιξις, κρίσις αυτής. Αθήνα 1935. Καζαντζάκης, Ν., Κείμενα στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, από 06.02.1927 έως 28.02.1927. Κυριακόπουλος, Η., Η θεωρία του φασισμού και το φασιστικόν κράτος. Θεσσαλονίκη 1939. Συκουτρής, Ι., «Συνέντευξη στο περιοδικό Νεοελληνικά Γράμματα (1935)», βλ. και Ιωάννου Συκουτρή Εκλογή Έργων, Αθήνα 1997, σσ. 567-571, 573-588. Συκουτρής, Ι., Από μάθημα στην «Ελευθέραν Σχολήν Κοινωνικής Προνοίας» (1937), βλ. και Εκλογή Έργων, ό.π., σσ. 649-658. Ωρολογάς. Π., Οι συγγραφείς και η εποχή τους, Θεσσαλονίκη 1938. -Δευτερεύουσες πηγές (ενδεικτική βιβλιογραφία) -Φασισμός-ναζισμός (Γενικές προσεγγίσεις και ανθολογίες) Ανδρειωμένος, Γ., Η πνευματική ζωή υπό επιτήρηση: το παράδειγμα του περιοδικού «Το Νέον Κράτος», Αθήνα 2010. Griffin, R., ed. Fascism. Oxford 1995. - Fascism: An Introduction to Comparative Fascist Studies. Cambridge 2018. Κόκκινος, Γ., Η φασίζουσα ιδεολογία στην Ελλάδα: η περίπτωση του περιοδικού «Νέον Κράτος» 1937-1941, Αθήνα 1984. Παιονίδης, Φ. Προλεγόμενα στην πολιτική φιλοσοφία. Αθήνα 2020. (σσ. 130-171) Passmore, K. Fascism: A Very Short Introduction. Oxford 2002. Paxton, R. O. Η ανατομία του φασισμού. Μετάφραση Κ. Χαλμούκου. Αθήνα 2006. Πέιν, Σ. Η ιστορία του φασισμού 1914-1945. Μετάφραση Κ. Γεώρμας. Αθήνα 2000. Rabinach, A. and Gilman S. L, eds. The Third Reich Sourcebook. Berkeley CA 2013. Stackelberg, R. and Winkle, S. A., eds. The Nazi Germany Sourcebook: An Anthology of Texts. London 2002. Βανδώρος, Σ. Εισαγωγή στις πολιτικές ιδεολογίες. Αθήνα 2015 (Κεφάλαιο έξι) -Η σχέση του φασισμού και του ναζισμού με την αρχαία και τη μεσοπολεμική Ελλάδα Kallis, A. “Neither Fascist nor Authoritarian: The 4th of August Regime in Greece (1936-1941) and the Dynamics of Fascistisation in 1930s Europe”. East Central Europe 37 (2010): 303-330. Close, D. “Conservatism, Authoritarianism and Fascism in Greece, 1915-1945”. Στο Fascists and Conservatives: The Radical Right and the Establishment in Twentieth-century Europe (σσ. 200-217). Edited by M. Blinkhorn. London 2003. Κώρης, Π. Η εικόνα του ναζιστικού καθεστώτος στην Ελλάδα (1933-1939). Μεταπτυχιακή εργασία. Θεσσαλονίκη 2017. Μαρκέτος, Σ. Πώς φίλησα τον Μουσολίνι!: Τα πρώτα βήματα του ελληνικού φασισμού. Αθήνα 2006. Μπογιατζής, Β. Α. «Από τη ‘Συντηρητική Επανάσταση’ στο Νέον Κράτος: Ξένοι συντηρητικοί και φασίστες διανοούμενοι στα περιοδικά της μεταξικής δικτατορίας». Τα Ιστορικά 31 (2014): 83-106. Μποχώτης, Θ. «Ανορθολογικές τάσεις στην Ελλάδα, 1890-1940». Αξιολογικά 17 (2007): 123-151. Πάσχος, Γ. Κράτος δικαίου και πολιτική: Πολιτειολογικές θεωρίες (1900-1940). Αθήνα 1991. Roche H. and Demetriou, Κ., eds. Βrill’s Companion to the Classics, Fascist Italy and Nazi Germany. Leiden 2018. Chapoutot, J. Ο εθνικοσοσιαλισμός και η αρχαιότητα. Μετάφραση Γ. Καράμπελας. Αθήνα 2013.
Last Update
10-09-2020