ADDICTIONS AND DELINQUENCY

Course Information
TitleΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ / ADDICTIONS AND DELINQUENCY
CodeΠΥ03
Interdepartmental ProgrammeCriminal Law and Addictions
Collaborating SchoolsLaw
University of Nicosia (Cyprus)
Cycle / Level2nd / Postgraduate
Teaching PeriodWinter
CommonNo
StatusActive
Course ID600003023

Programme of Study: Criminal Law and Addictions

Registered students: 66
OrientationAttendance TypeSemesterYearECTS
KORMOSCompulsory Course117.5

Class Information
Academic Year2020 – 2021
Class PeriodWinter
Faculty Instructors
Instructors from Other Categories
Class ID
600178626
Course Type 2016-2020
 • Scientific Area
Course Type 2011-2015
Specific Foundation / Core
Mode of Delivery
 • Face to face
Digital Course Content
Language of Instruction
 • Greek (Instruction, Examination)
Prerequisites
General Prerequisites
To meet the conditions for admission to the program.
Learning Outcomes
After the succesful completion of the course the students would obtain knowledge of the psychological, social and biological factors of the drug addiction and the relation between drug addiction and deliquency. Through the study of the social, political, economic and cultural context of the addiction they will be able to recognise and perceive the risk factors and the circumstances surrounding and leading to the addiction. Finally, the students will obtain knowledge of the psychological and social effects of the drugs in the behavior and psychology of the users, both inmates and not.
General Competences
 • Apply knowledge in practice
 • Retrieve, analyse and synthesise data and information, with the use of necessary technologies
 • Adapt to new situations
 • Make decisions
 • Work autonomously
 • Work in teams
 • Work in an international context
 • Work in an interdisciplinary team
 • Generate new research ideas
 • Appreciate diversity and multiculturality
 • Demonstrate social, professional and ethical commitment and sensitivity to gender issues
 • Be critical and self-critical
 • Advance free, creative and causative thinking
Course Content (Syllabus)
In the terms of the course the social, psychological and biological factors relative to the drug addiction are studied, while the connection between drug addiction and deliquency is discussed. Οther forms of addiction, apart from those related with drugs and alcohol, such as the addiction on sport violence, on internet and on gambling will also be examined, esp. as concerns young persons. The social, political, economic and cultural contex in which the addiction and drug use accrues, the risk factors of individuals and groups and the environment they live in are also examined.The psychological and social effects of the drugs in the behavior and psychology of the users, both inmates or not, are described.
Keywords
drug addiction, drug users, deliquency, drugs, crime policy, drug policy
Educational Material Types
 • Notes
 • Slide presentations
 • Book
 • International Crime Policy Instruments, articles
Use of Information and Communication Technologies
Use of ICT
 • Use of ICT in Course Teaching
 • Use of ICT in Communication with Students
Description
Communication per e-mails.
Course Organization
ActivitiesWorkloadECTSIndividualTeamworkErasmus
Fieldwork187.57.5
Total187.57.5
Student Assessment
Description
Written or oral examination at the end of the semester on the subject-matter covered during lectures and seminars. Evaluation of a written assignment (paper) on a topic selected by each student.
Student Assessment methods
 • Written Exam with Multiple Choice Questions (Summative)
 • Written Exam with Short Answer Questions (Summative)
 • Written Exam with Extended Answer Questions (Summative)
Bibliography
Course Bibliography (Eudoxus)
Βιβλία, άρθρα και μονογραφίες για το αντικείμενο του μαθήματος.
Additional bibliography for study
Αλεξόπουλου, Ευ. (2004). Οι κρατούμενοι στην Ελλάδα χρήστες ναρκωτικών ουσιών. Πορίσματα έρευνας για τα κοινωνικά και δημογραφικά τους χαρακτηριστικά. Ποινικός Λόγος 4, 2719 επ. Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά και την Τοξικομανία (Ε.Κ.ΤΕ.Π.Ν.), Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής (Επιμ., 2013). Ετήσια Έκθεση 2012 για την κατάσταση του προβλήματος των ναρκωτικών και των οινοπνευματωδών στην Ελλάδα.Ετήσια Έκθεση για την Κατάσταση του Προβλήματος των Ναρκωτικών και των Οινοπνευματωδών στην Ελλάδα του 2014, δημοσιοποίηση από το ΕΚΤΕΠΝ τον Απρίλιο του 2015: http://www.ektepn.gr/ Κονταξή, Θ.Θ. (2003). Κοινωνική πραγματικότητα και απονομή δικαιοσύνης: Συμψηφισμός σκοπιμοτήτων (η περίπτωση των ναρκωτικών και η υπονόμευση του δικαιικού μας συστήματος). Τιμητικός Τόμος για τον Νικόλαο Κ. Ανδρουλάκη, 1139 επ. Κουμούλα Αν. και Σκλάβου Κων., επιμ. (2013), Εξαρτήσεις στη Εφηβεία. Οι κίνδυνοι, η πρόληψη και η αντιμετώπισή τους, Σισμανόγλειο Γ.Ν.Α, Τμήμα Παιδιών και Εφήβων. Κουράκη, Νέστορα (2005), Ναρκωτικά και Ελληνική Πραγματικότητα, στη συλλογή μελετών του ιδίου "Εγκληματολογικοί Ορίζοντες", τ. Β', Εκδ. 2η, Εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, ιδίως σελ. 73-136. Κουράκη, Νέστορα (2012), Δίκαιο Παραβατικών Ανηλίκων, Εκδ. 2η, Εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, ιδίως σελ. 199 επ., 276 επ., 288 επ., και 333 επ. Lambropoulou, E. (2003). Drug Policy in Greece: A Balance between Enforcement and Persuasion. European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice 11, 18 επ. Παπαχρήστου, Δ. (2012). Συνθήκες διαβίωσης και υγειονομική περίθαλψη των κρατουμένων. Σε: Α. Γ. Πιτσελά (Επιμ.), Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τομέας Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών Τμήματος Νομικής. Ο Δρόμος προς τη Δικαιοσύνη. Συνέδριο προς τιμή του ομότιμου καθηγητή Στέργιου Αλεξιάδη (343-373). Αθήνα, Θεσσαλονίκη: Σάκκουλα. Παρασκευόπουλου, Ν. (2014). Η καταστολή της διάδοσης των ναρκωτικών στην Ελλάδα. Έκδ. 4η. Αθήνα, Θεσσαλονίκη: Σάκκουλα. Πιτσελά Αγγελική (2007). Έκταση, φύση και εξέλιξη της εγκληματικότητας των ναρκωτικών στην Ελλάδα. Αφιέρωμα στην Πελαγία Γέσιου-Φαλτσή. Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών. Τ. ΙΙ (1207-1230). Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη. Πιτσελά Αγγελική (2010). Tο σωφρονιστικό σύστημα γυναικών – Aποτελέσματα μιας διεθνούς έρευνας. Σε: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Τμήμα Νομικής - Ερευνητικό Ινστιτούτο Δικονομικών Μελετών (Επιμ.), Τιμητικός Τόμος Κωνσταντίνου Δ. Κεραμέως. Tόμος ΙΙ (1173-1193). Αθήνα, Κομοτηνή: Α.Ν. Σάκκουλα. Σπινέλλη, Κ.Δ. (1999). Ναρκωτικά: από το φαινόμενο στα μοντέλα ή τη δικαιοπολιτική αντιμετώπιση. Σε: G. Bemmann, Δ. Σπινέλλη (Επιμ.), Ποινικό δίκαιο - Ελευθερία - Κράτος δικαίου. Τιμητικός τόμος για τον Γ.-Α. Μαγκάκη, 715 επ. Σπινέλλη, Κ.Δ. (2003). Ναρκωτικά: Φαινομενολογία, αιτιολογία και δικαιική πολιτική. Στο: Ελληνική Εταιρεία Ποινικού Δικαίου. Ποινικό δίκαιο & ναρκωτικά, 37 επ. Για τις διαστάσεις του κοινωνικού προβλήματος των ναρκωτικών στις ετήσιες εκθέσεις του, βλ. http://www.annualreport.emcdda.ei.int και http://www.ektepn.gr European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA). European Drug Report 2015: Trends and Developments: http://www.emcdda.europa.eu/edr2015 European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) Prisons and drugs in Europe the problem and responses, Selected Issue,2012 ,βλ. http://www.emcdda.europa.eu. European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA).Alternatives to imprisonment-targeting offending problem drug users in the EU,Selected Issue, 2005,βλ. http://www.emcdda.europa.eu. European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA).Treating drug users in prison-a critical area for health promotion and drug reduction policy, Drugs in focus, 2003,βλ. http://www.emcdda.europa.eu. European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA).Drug use in prison, Selected Issue, 2002,βλ. http://www.emcdda.europa.eu.
Last Update
19-04-2021