TEACHERS: THEIR MISSION, ROLE AND OCCUPATION

Course Information
TitleΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ: ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ / TEACHERS: THEIR MISSION, ROLE AND OCCUPATION
CodeΕΜ73
FacultyEducation
SchoolPrimary Education
Cycle / Level1st / Undergraduate
Teaching PeriodWinter/Spring
CoordinatorAnastasios Liampas
CommonNo
StatusActive
Course ID600017641

Programme of Study: PPS Tmīmatos Dīmotikīs Ekpaídeusīs (2019-sīmera)

Registered students: 6
OrientationAttendance TypeSemesterYearECTS
KORMOSElective Courses534

Class Information
Academic Year2020 – 2021
Class PeriodWinter
Faculty Instructors
Weekly Hours3
Total Hours39
Class ID
600178836

Class Schedule

Building
Floor-
HallΕξ αποστάσεως (900)
CalendarΤρίτη 15:01 έως 18:01
Course Type 2016-2020
 • Background
 • Scientific Area
 • Skills Development
Course Type 2011-2015
Specific Foundation / Core
Mode of Delivery
 • Face to face
Language of Instruction
 • Greek (Instruction, Examination)
Learning Outcomes
The aim of the course is students to form a more complete image or reconstruct the already existing representation of the teacher and his/her work. The course examines important theoretical approaches, studies, and research data about teacher profession, role, identity, and work conditions because are basic factors that affect the understanding and practice of teacher work. At the end of the course students will: 1.Know the content of Pedagogy 2.Know basic concepts of Pedagogy and the act of teaching 3. Know the teacher role, identity, and profession 4. Know the conditions that influence the teacher and his/her work 5. Reconstruct the experiential shaped representation for the teacher and his/her work 6. Shape and constitute as future teachers a critical understanding for the teacher and his/her work
General Competences
 • Apply knowledge in practice
 • Adapt to new situations
 • Work autonomously
 • Work in teams
 • Generate new research ideas
 • Appreciate diversity and multiculturality
 • Demonstrate social, professional and ethical commitment and sensitivity to gender issues
 • Be critical and self-critical
 • Advance free, creative and causative thinking
Course Content (Syllabus)
The main course topics are: 1. Pedagogy as the science of education through the work of Herbart, Dewey, and Freire 2. The act of teaching 3. Teacher role, identity, and profession 4. Teacher education and the conditions of their work 5. The culture of the school 6. Teachers as intellectuals 7. Teachers as researchers and the “Action Research” 8. Paulo Freire’s views on school, the act of teaching, teacher, and “the indispensable qualities of progressive teachers for their better performance”. 9. Teacher profile in contemporary school from their student side. 10. The satisfaction of teachers from their professional careers.
Keywords
teacher's role and profession, action research, teacher as intellectual, school culture, teaching
Educational Material Types
 • Notes
 • Slide presentations
 • Multimedia
 • Book
Use of Information and Communication Technologies
Use of ICT
 • Use of ICT in Course Teaching
 • Use of ICT in Communication with Students
Course Organization
ActivitiesWorkloadECTSIndividualTeamworkErasmus
Lectures782.6
Reading Assigment331.1
Written assigments60.2
Exams30.1
Total1204
Student Assessment
Description
written exams (type of items: problem solving/essay) at the end of the course
Student Assessment methods
 • Written Exam with Extended Answer Questions (Summative)
 • Written Assignment (Formative)
 • Performance / Staging (Formative)
 • Written Exam with Problem Solving (Summative)
Bibliography
Course Bibliography (Eudoxus)
Freire, P. (2009). Δέκα Επιστολές προς Αυτούς που Τολμούν να Διδάσκουν,2η έκδ. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. (1η επιλογή) Day, C. (2003). Η Εξέλιξη των Εκπαιδευτικών, Αθήνα: τυπωθήτω – Γιώργος Δαρδανός. (2η επιλογή)
Additional bibliography for study
«Καθήκοντα και Αρμοδιότητες των Εκπαιδευτικών-Διδασκόντων» (Καθηκοντολόγιο Εκπαιδευτικών, άρθρο 38 βάσει παρ. 8, αρθρ. 13 και άρθρο 55, Ν. 1566/85) Altrichter, H., Posch, P. & Somekh, B. (2001). Οι Εκπαιδευτικοί Ερευνούν το Έργο τους. Μια Εισαγωγή στις Μεθόδους της Έρευνας Δράσης. Αθήνα: Μεταίχμιο. Giroux, H. (2004). Οι Εκπαιδευτικοί ως Διανοούμενοι της Αλλαγής. Ρωγμές εν τάξει, τχ. 15, σσ. 61-64. Giroux, H. & Aronowitz, S. (2010) Η Διδασκαλία και ο Ρόλος του Αναμορφωτή Διανοούμενου. Στο Π. Γούναρη & Γ. Γρόλλιος (Επιμ.), Κριτική Παιδαγωγική. Αθήνα: Gutenberg. McBeath, J. (2001). «Ο Καλός Δάσκαλος», από το βιβλίο του Η Αυτοαξιολόγηση στο Σχολείο. Ουτοπία και Πράξη. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Neave, G. (2001). Οι Εκπαιδευτικοί. Προοπτικές για το Εκπαιδευτικό Επάγγελμα στην Ευρώπη. Αθήνα: Μεταίχμιο. Ντιούι, Τζ. (1982). Το Σχολείο και η Κοινωνία. Αθήνα: Γλάρος. Βάσσος, Μ., Γεωργίου, Β., Τομαράς, Ν. & Τζιγκού, Ε. (1996). Προτάσεις για τη δημιουργία ενός νέου προφίλ του εκπαιδευτικού. Εκπαιδευτική κοινότητα, τχ. 40, σσ. 18-20. Γκότοβος, Α. (1985). «Εκπαιδευτική Πράξη και Αυτοαντίληψη του Εκπαιδευτικού», από το βιβλίο του Παιδαγωγική Αλληλεπίδραση, Αθήνα: Σύγχρονη Εκπαίδευση. Γρόλλιος, Γ. & Τζήκας, Χ. (2002). Ηγεμονία, Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Πολιτική. Το Επιστημονικόν Βήμα του Διδασκάλου (1953-1967). Αθήνα: Μεταίχμιο. Κοσσυβάκη, Φ. (2003). Ο Ρόλος του Εκπαιδευτικού στο Μετανεωτερικό Σχολείο: Προσδοκίες, προοπτικές, όρια. Αθήνα: Gutenberg. Καρακατσάνη, Δ. (2012). Εκπαιδευτική Θεωρία και Διδακτική Πράξη στη Μεταπολεμική Ελλάδα. Μια Κοινωνική Ιστορία της Διδασκαλίας και του Διδασκαλικού Επαγγέλματος. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Κοντονή, Α. (1997). Το Νεοελληνικό Σχολείο και ο Πολιτικός Ρόλος των Παιδαγωγικών Συστημάτων. Αθήνα: Κριτική. Λιάμπας, Τ. (2017). Η Εκπαιδευτική Έρευνα Δράσης. Στο Α. Αϊδίνης (Επιμ.), Bryan, A. Μεθοδολογία Έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήμες. Αθήνα: Gutenberg. Ματσαγγούρας, Η. (1999). Η Κουλτούρα της Σχολικής Μονάδας ως Ρυθμιστικός Παράγοντας Αποτυχίας και Αποκλεισμού. Στο Χ. Κωνσταντίνου και Γ. Πλειός (Επιμ.), Σχολική Αποτυχία και Κοινωνικός Αποκλεισμός. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Μαυρογιώργος, Γ. (1992). «Μύθοι για τη Διδασκαλία», από το βιβλίο του Εκπαιδευτικοί και Διδασκαλία. Αθήνα: Σύγχρονη Εκπαίδευση. Μυλωνάς, Θ. (1993). Αλλαγές του Ρόλου του Εκπαιδευτικού στην Ελλάδα (1840-1990). Σύγχρονη εκπαίδευση, τχ. 68, σσ. 29-37. Mialaret., G. (Επιμ.) (1996). Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής. Αθήνα: τυπωθήτω Γιώργος Δαρδανός. Τζέλα Βαρνάβα-Σκούρα (Επιμ.)(2008). Παιδαγωγικές δράσεις και Διδακτικές προσεγγίσεις σε Πολυπολιτισμικό Περιβάλλον. Αθήνα: Ντουντούμης. Reble, A. (1990). Ιστορία της Παιδαγωγικής. Αθήνα: Παπαδήμας Φράγκος, Χ. (1984). Ψυχοπαιδαγωγική. Αθήνα: Gutenberg. Φράγκος, Χ. (1993).Η Σύγχρονη Διδασκαλία. Αθήνα: Gutenberg. Φρειδερίκου, Α. & Φολερού – Τσερούλη, Φ. (1991). Οι Δάσκαλοι του Δημοτικού Σχολείου. Αθήνα: Ύψιλον. Φρυδάκη, Ε. (2015). Η Επαγγελματική Ταυτότητα του Εκπαιδευτικού και το Μέλλον της Διδασκαλίας. Αθήνα: Κριτική Χαραβιτσίδης, Π. (2013). Χτίζοντας ένα Δημοκρατικό και Ανθρώπινο Σχολείο. Θεσ/νίκη: Επίκεντρο. Ακόμη, τα άρθρα, κείμενα/αποσπάσματα βιβλίων που είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα e-learning του μαθήματος
Last Update
01-06-2021