PS8-1 URBAN PLANS AND SCHEMES

Course Information
TitleΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ / PS8-1 URBAN PLANS AND SCHEMES
CodeΣΕ8-1
FacultyEngineering
SchoolSchool of Spatial Planning and Development
Cycle / Level1st / Undergraduate
Teaching PeriodSpring
CoordinatorGeorgia Pozoukidou
CommonYes
StatusActive
Course ID20002376

Programme of Study: PPS Tmīmatos Mīchanikṓn CΗōrotaxías kai Anáptyxīs (2020-sīmera)

Registered students: 83
OrientationAttendance TypeSemesterYearECTS
KORMOSCompulsory Course849

Class Information
Academic Year2020 – 2021
Class PeriodSpring
Faculty Instructors
Weekly Hours6
Class ID
600182389
Course Type 2016-2020
 • Scientific Area
 • Skills Development
Course Type 2011-2015
Knowledge Deepening / Consolidation
Mode of Delivery
 • Face to face
Digital Course Content
Language of Instruction
 • Greek (Instruction, Examination)
Learning Outcomes
By successfully attending the studio, students will be able: - to perceive urban plans as framework tools that define the urban form, as well as regulatory tools for the determination of land uses in urban and suburban areas, - to understand the methodology for evaluating development, spatial and urban structure features that affect urban planning, - to understand the methodology of specifying the strategic spatial plans in urban planning, - work in practice with methodologies for determining urban needs using urban standards, - to prepare in practice urban projects(maps and technical reports) in both scales of urban planning, i.e. at the structural level (level of municipal urban plan) and at the more detailed level (level of neighboorhood/street plan.
General Competences
 • Apply knowledge in practice
 • Retrieve, analyse and synthesise data and information, with the use of necessary technologies
 • Adapt to new situations
 • Make decisions
 • Work in teams
 • Work in an interdisciplinary team
 • Design and manage projects
 • Appreciate diversity and multiculturality
 • Respect natural environment
 • Demonstrate social, professional and ethical commitment and sensitivity to gender issues
 • Be critical and self-critical
 • Advance free, creative and causative thinking
Course Content (Syllabus)
The main subjects taught in the course are: Contemporary urban problems and planning policies. Basic elements of the European planning systems. The strategic and regulative character of urban plans. Basic elements of the Greek planning system: levels, content, institutional framework, agents, competencies and planning procedures. The implementation of urban planning (policies and instruments). Types of urban plans: European and Greek examples. The course is project based and, in terms of spatial scale, covers a small city or a municipality of a larger city. The project concerns the elaboration of an urban plan in two levels: Firstly, at a strategic-framework level, such as the General Urban Plan, the students get familiar with an overall strategy and regulation of urban growth and development. Secondly, at a more detailed level, such as a local plan, the students elaborate a plan of one or more urban units (design of street-layout, land-use and building regulations). The elaboration of the project follows specific stages and a unified methodology for all student groups.
Keywords
urban plans and tools, sustainable urban planning, urban development and regeneration projects
Educational Material Types
 • Slide presentations
 • Book
Use of Information and Communication Technologies
Use of ICT
 • Use of ICT in Course Teaching
 • Use of ICT in Laboratory Teaching
 • Use of ICT in Communication with Students
Description
Power Point is used for the lectures. Design software (AUTOCAD, ARCGIS) is used for designing maps and designs related to the project. All lectures are accessible through elearning. Furthermore elearning is used for uploading a wide variety of data and other material (maps, legislation, analytical guidelines, analytical comments for each stage etc.) necessary for conducting the project. Τhere also is an extensive use of eleanring for corresponding purposes with students (email, announcements etc.)as well ασ for discussing specific querries.
Course Organization
ActivitiesWorkloadECTSIndividualTeamworkErasmus
Lectures26
Laboratory Work
Reading Assigment52
Tutorial26
Field trips and participation in conferences / seminars / activities6
Project130
Exams3
Total243
Student Assessment
Description
The final grade for each student will be formulated as follows: •Project: 80% •Εxaminations in theory: 20%
Student Assessment methods
 • Written Assignment (Formative, Summative)
 • Oral Exams (Summative)
 • Performance / Staging (Formative)
Bibliography
Course Bibliography (Eudoxus)
1. Καυκαλάς, Γ., Βιτοπούλου Α., Γεμενετζή Γ., Γιαννακού Α., Τασοπούλου Α. 2015. Βιώσιμες πόλεις: Προσαρμογή και Ανθεκτικότητα σε Περιόδους Κρίσης. Αθήνα: Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα-Κάλλιπος. 2. Ανδρικοπούλου Ε., Γιαννακού Α., Καυκαλάς Γ. και Πιτσιάβα-Λατινοπούλου Μ., Πόλη και Πολεοδομικές Πρακτικές, Αθήνα: εκδ. Κριτική, 2η αναθεωρημένη έκδοση 2014. 3. Γιαννακούρου Γεωργία (2010) Χωροταξική Πολεοδομική Νομοθεσία, Νομική Βιβλιοθήκη
Additional bibliography for study
Αραβαντινός Α., Πολεοδομικός Σχεδιασμός, Αθήνα, Εκδ. Συμμετρία, 2007. Beatley, T. (2000), Green Urbanism, Learning from European Cities, Washington D.C.: Island Press. Campbell S. (2003), “Green cities, growing cities, just cities? Urban planning and the contradictions of sustainable development”, in Campbell S. and Fainstein S. (eds.) Readings in Planning Theory, 2nd edition, Cambridge: Blackwell Publishers. ECTP (2003), The New Charter of Athens. The European Council of Town Planners' Vision for Cities in the 21st century, διαθέσιμο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: http://www.ceu-ectp.org/e/athens/charter2003.pdf Haughton, G. and Hunter, C. (1994), Sustainable Cities, Jessica Kingsley Publishers/Regional Studies Association, London. Newman P. and Jennings I. (2008), Cities as Sustainable Ecosystems, Island Press. EΕK (2006), Σχετικά με μια θεματική Στρατηγική για το Αστικό Περιβάλλον, Ανακοίνωση της Επιτροπής προς στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επiπλέον, στα πλαίσιο του μαθήματος είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή διάφορα επιστημονικά άρθρα και βιβλιογραφικό υλικό, καθώς και επίσημα κείμενα σχετικά με το αντικείμενο του μαθήματος, όπως το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης, τα Ειδικά Πλαίσια και το Σχέδιο Νόμου για την Επικαιροποίηση του Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης, η νομοθεσία που αφορά στην εκπόνηση των ΓΠΣ κλπ.
Last Update
18-11-2020