READINGS: FILM ADAPTATIONS: GERMAN-SREAKING TEXTS ON SCREEN

Course Information
TitleΠΕΡΙΔΙΑΒΑΣΕΙΣ: ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΔΙΑΣΚΕΥΕΣ: ΓΕΡΜΑΝΟΦΩΝΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΟΘΟΝΗ / READINGS: FILM ADAPTATIONS: GERMAN-SREAKING TEXTS ON SCREEN
Title in German Streifzüge: Literaturverfilmungen: Deutschsprachige Texte auf der großen Leinwand
CodeΕΠ0553
FacultyPhilosophy
SchoolGerman Language and Literature
Cycle / Level1st / Undergraduate
Teaching PeriodWinter/Spring
CommonYes
StatusActive
Course ID600020311

Programme of Study: PPS Tmīmatos Germanikīs Glṓssas kai Filologías (2020-sīmera)

Registered students: 63
OrientationAttendance TypeSemesterYearECTS
KORMOSElective CoursesWinter/Spring-6

Class Information
Academic Year2021 – 2022
Class PeriodWinter
Faculty Instructors
Weekly Hours3
Total Hours39
Class ID
600186752
Digital Course Content
Erasmus
The course is also offered to exchange programme students.
Language of Instruction
 • German (Instruction, Examination)
Learning Outcomes
Expected learning outcomes: To have a thorough knowledge of the texts discussed in class (literary and filmic as well)/ familiarization of students with traits or tendencies found diachronically in film adaptations/ Ability of students to recognize and analyze the type of adaptation which a film belongs to/ Ability to apply the methodological tools of narratology in order to compare filmic texts with its literary sources/ improvement of the students critical thought.
General Competences
 • Apply knowledge in practice
 • Retrieve, analyse and synthesise data and information, with the use of necessary technologies
 • Work autonomously
 • Work in teams
 • Work in an interdisciplinary team
 • Appreciate diversity and multiculturality
 • Demonstrate social, professional and ethical commitment and sensitivity to gender issues
 • Be critical and self-critical
 • Advance free, creative and causative thinking
Course Content (Syllabus)
The course approaches the phenomenon of intermediality with special focus on the analysis of film adaptations of-mailnly German- literary texts.
Keywords
Inte
Educational Material Types
 • Notes
 • Slide presentations
 • Multimedia
 • Book
Use of Information and Communication Technologies
Use of ICT
 • Use of ICT in Course Teaching
 • Use of ICT in Communication with Students
Student Assessment
Description
Regular and active participation, oral presentation and short written paper or exams (depends on the number of participating students)
Bibliography
Course Bibliography (Eudoxus)
Bordwell David & Thompson Kristin, Εισαγωγή στην τέχνη του κινηματογράφου, μτφ.-εισαγωγή Κατερίνα Κοκκινίδη, ΜΙΕΤ, Αθήνα 2006
Additional bibliography for study
α) Γενικές εισαγωγικές μελέτες για τον κινηματογράφο (οι περισσότερες υπάρχουν στις πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες ή στο Goethe-Institut) Beicken Peter, Wie interpretiert man einen Film?, Reclam, Stuttgart 2004 Dick Bernard F., Anatomy of Film, St. Martins Press, New York 1998 Faulstich Werner& Faulstich Ingeborg, Modelle der Filmanalyse, Fink, Munchen 1977 Faulstich Werner, Einführung in die Filmanalyse, Narr, Tübingen 1980 Faulstich Werner, Medientheorien, Vandehoeck & Ruprecht, Göttingen 1991 Felix Jürgen (Hrsg.), Moderne Film Theorie, Theo Bender Verl., Mainz 2002 Gronemeyer Andrea, Film Schnellkurs, DuMont, Köln 2004 (11998) Korte Helmut, Einführung in die systematische Filmanalyse, Erich Schmidt, Berlin 2001 Kracauer Siegfried, Theorie des Films. Die Errettung der äußeren Wirklichkeit, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1985 (11960/64) Lapsley Robert, Westlake Michael, Film Theory: an Introduction, Manchester University Press, Manchester 1988 Prokop Dieter, Soziologie des Films, Fischer 1982 (11970, 1974) Stam Robert, Εισαγωγή στη θεωρία του κινηματογράφου, Πατάκης, Αθήνα 2006 Thompson Kristin, Bordwell David, Film History: An Introduction, McGraw Hill, New York, 2003 β) Γενικές μελέτες σχετικά με την κινηματογραφική διασκευή (οι περισσότερες περιέχουν και δοκίμια για επιμέρους έργα) Albersmeier Franz Josef, Roloff Volker (Hrsg.), Literaturverfilmungen, Φρανκφούρτη 1988 Bohnenkamp Anne, Literaturverfilmungen. Interpretationen. (Lernmaterialien), Reclam, Ditzingen 2004 Branigan Edward, Narrative comprehension and film, Routledge, 1992 Erlach Dietrich, Schurf Bernd u.a., Literaturverfilmung: Adaption oder Kreation?, Cornelsen 2001 McFarlane Brian, Novel To Film. An Introduction to the Theory of Adaptation, Clarendon Press, Oxford University Press, 1996 Gast Wolfgang, Film und Literatur. Grundbuch, Diesterweg 1993 Giddings Robert, Selby Keith, Wensley Chris, Screening the novel : the theory and practice of literary dramatization, Palgrave 2002. Helbig Jörg, Intermedialität. Theorie und Praxis eines interdisziplinären Forschungsgebiets, Erich Schmidt, Berlin 1998 Paech Joachim, Literatur und Film, Metzler, Στουτγάρδη 1997 Μωραΐτης Μάκης, Το μυθιστόρημα στον κινηματογράφο, εκδ. Αλεξάνδρεια, Αθήνα 1990 Muller Gilbert H., Williams John Alfred, Ways in : approaches to reading and writing about literature and film, McGraw-Hill, 2003. Naremore James, Film Adaptation, Rutgers University Press, New Brunswick 2000 Rajewsky Irina O., Intermedialität, UTB Wisssenschaft 2002 Reuter Vibeke, Alfred Hitchcocks Handschrift: Vom literarischen zum filmischen Text, WVT, Trier 2005 Reynolds Peter, Novel images: literature in performance, Routledge 1993 Ryan Marie-Laure, Narrative across media : the languages of storytelling, University of Nebraska Press 2004 Zander Peter, Thomas Mann im Kino, Bertz + Fischer 2005 Stam Robert, Literature through film: realism, magic, and the art of adaptation, Blackwell Publ., 2005 Stam Robert and Raengo Alessandra (ed.), Literature and Film. A Guide to the Theory and Practice of Film Adaptation, Blackwell, 2005 Tibbetts John C., Welsh James Michael, The encyclopedia of novels into film, Facts on File, 1998. Welsh James M., Lev Peter (ed.), The literature/film reader: issues of adaptation, Scarecrow, Plymouth 2007 γ) Μελέτες για την αφηγηματολογία και τη διακειμενικότητα Genette Gerard, Σχήματα ΙΙΙ : ο λόγος της αφήγησης : δοκίμιο μεθοδολογίας και άλλα κείμενα, (μτφ Μπάμπης Λυκούδης.-επιμ. Καψωμένος Ερατοσθένης) Πατάκης, Αθήνα 2007 Καψωμένος Ερατοσθένης, Αφηγηματολογία, Πατάκης, Αθήνα 2003 Martinez Mathias, Scheffel Michael, Einführung in die Erzähltheorie, Beck, Μόναχο 2003 Riffaterre Michael, Text Production, μτφ. Terese Lyons, Columbia University Press, Νέα Υόρκη 1983. Ryan Marie-Laure, Narrative across media : the languages of storytelling, University of Nebraska Press, 2004. Stanzel Franz Karl, Θεωρία της αφήγησης, (μτφ. Κυριακή Χρυσομάλλη-Henrich), University Studio Press, Θεσσαλονίκη 1999 Stanzel Franz Karl, Cohn Dorrit, Unterwegs: Erzähltheorie für Leser, Vandehoeck & Ruprecht, Göttingen 2002 Still Judith και Worton Michael (επιμ.), Intertextuality: Theories and practices, Manchester University Press, Μάντσεστερ και Νέα Υόρκη 1990. δ) Internet us.imdb.com/a2z (Internet Movie Database) http://www.cinema-sites.com (cinema sites) www.sa.ua.edu/TCF/welcome.html (screensite: Film&TV Studies) www.lib.utexas.edu/Pubs/guides/chadwickhealy/filmch.html (Film Index International)
Last Update
01-10-2021