19TH CENTURY GREEK ART

Course Information
TitleΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΣΤΟΝ 19ο ΑΙΩΝΑ / 19TH CENTURY GREEK ART
CodeΑΙΤ210
FacultyPhilosophy
SchoolHistory and Archaeology
Cycle / Level1st / Undergraduate
Teaching PeriodWinter/Spring
CommonYes
StatusActive
Course ID280004333

Class Information
Academic Year2021 – 2022
Class PeriodSpring
Instructors from Other Categories
Weekly Hours3
Total Hours39
Class ID
600189800
Course Type 2016-2020
 • Scientific Area
Course Type 2011-2015
Specific Foundation / Core
Mode of Delivery
 • Face to face
Digital Course Content
Erasmus
The course is also offered to exchange programme students.
Language of Instruction
 • Greek (Instruction, Examination)
Prerequisites
Required Courses
 • ΑΙΤ101 HISTORY OF ART: THEORY AND METHODS
 • ΑΙΤ203 HIGH RENAISSANCE- MANNERISM ART
 • ΑΙΤ205 NEOCLASSICISM- ROMANTICISM
 • ΑΒΥ207 POST BYZANTINE PAINTING (15TH-17TH CEN)
 • ΑΙΤ204 BAROQUE- ROCOCO
 • ΑΙΤ205 NEOCLASSICISM- ROMANTICISM
 • ΑΙΤ206 REALISM- IMPRESSIONISM POST-IMPRESSIONISM
 • ΑΙΤ601 EARLY RENAISSANCE ART
Learning Outcomes
The aim of the course is the scientific acquaintance and knowledge of the student with the Greek art of the 19th of a critical historical period and the relations that are inaugurated with the European art. The point of reference is the Munich School.
General Competences
 • Work autonomously
 • Work in teams
 • Work in an interdisciplinary team
 • Generate new research ideas
 • Appreciate diversity and multiculturality
 • Respect natural environment
 • Demonstrate social, professional and ethical commitment and sensitivity to gender issues
 • Be critical and self-critical
 • Advance free, creative and causative thinking
Course Content (Syllabus)
From post-Byzantine Art to contemporary Art and the artistic activity in Greece before the War. Foreign artist in Greece. Art during Otto’s rule. The School of Munich. Art Nouveau and symbolism. Painting and sculpture.
Keywords
Post-byzantine Art, Greece before the War, Otto’s rule, School of Munich, Art Nouveau, Symbolism
Educational Material Types
 • Slide presentations
 • Book
Use of Information and Communication Technologies
Use of ICT
 • Use of ICT in Course Teaching
Description
Power point presentations
Course Organization
ActivitiesWorkloadECTSIndividualTeamworkErasmus
Lectures652.2
Reading Assigment112.53.8
Exams2.50.1
Total1806
Student Assessment
Student Assessment methods
 • Written Exam with Short Answer Questions (Summative)
 • Written Exam with Extended Answer Questions (Summative)
 • Oral Exams (Summative)
Bibliography
Course Bibliography (Eudoxus)
Μ. Παπανικολάου, Η ελληνική τέχνη του 18ου και 19ου αιώνα Μ. Παπανικολάου, Το μπλε άλογο. Θέματα Ιστορίας και Κριτικής της Τέχνης
Additional bibliography for study
Αθήνα – Μόναχο, Τέχνη και Πολιτισμός στη Νέα Ελλάδα (Κατάλογος Έκθεσης, Εθνική Πινακοθήκη), Αθήνα 2000 Αδριανόπουλος Δ., Ιστορία της νεοελληνικής αισθητικής, Αθήνα 1990 Από τη μεταβυζαντινή τέχνη στη σύγχρονη, Πανελλήνιο Συνέδριο, 18ος-20ός αιώνας (1997), Πρακτικά συνεδρίου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκης 1998 Γαρίδης Μ., Διακοσμητική ζωγραφική. Βαλκάνια - Μικρασία, 18ος-19ος αιώνας, Μπαρόκ και Ροκοκό, Ανατολίτικη και Βυζαντινή κληρονομιά, Αθήνα 1996 Εθνική Πινακοθήκη. 100 χρόνια. Τέσσερις αιώνες ελληνικής ζωγραφικής, Αθήνα 1999 Εκπαιδευτική Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, τ. 27, Παγκόσμια Τέχνη, Εκδοτική Αθηνών 1996 Επτανήσιοι καλλιτέχνες του 18ου και 19ου αιώνα. Από τις συλλογές Ευριπίδη Κουτλίδη και Εθνικής Πινακοθήκης, Εθνική Πινακοθήκη-Παράρτημα Κέρκυρας (Κατάλογος), Αθήνα 1993 Ζάρρα Ι., Η θρησκευτική ζωγραφική στη Θεσσαλονίκη κατά τον 19ο αιώνα. Ζωγράφοι-Εργαστήρια-Καλλιτεχνικές τάσεις, Θεσσαλονίκη: ΙΜΧΑ-Αφοι Κυριακίδη 2006 ________, Ιωάννινα, 19ος-αρχές 20ού αιώνα. Ιστορία και Πολιτισμός μέσα από την Εικόνα, Ιωάννινα: Έκδοση Περιφερειακού Ταμείου Ιωαννίνων 2018 ________, Χρήστος Μεράντζας, Στέφανος Τσιόδουλοσ, Από τον μεταβυζαντινό στον νεότερο ελληνικό πολιτισμό. Παραδείγματα εικαστικής παραγωγής (16ος-20ός αιώνας), Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα.www.kallipos.gr, Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών-Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 2015 ________, «The synthesis of a new iconography under the stimulus of emerging Greek liberation», Series Byzantina v. 10 (2012) __________, «Αγιογραφικά έργα στη Θεσσαλονίκη από τον 19ο έως τις αρχές του 20ού αιώνα», Θεσσαλονίκη-Φιλιππούπολη σε παράλληλους δρόμους 18ος-20ός αιώνας, Θεσσαλονίκη 2000, 765-782 __________, «Ο αρχάγγελος «Χαριήλ»: η εικονολογία μιας πολιτικής γελοιογραφίας του 1882», ΕΓΝΑΤΙΑ 15, 2011, 247-256. _________, «Η πάλη ανάμεσα σε αετό και φίδι: το εικονογραφικό μοτίβο σε δύο παραδείγματα του 18ου και 19ου αιώνα και οι πολιτικές του προεκτάσεις», Θεσσαλονίκη, Επιστημονική Επετηρίδα Κέντρου Ιστορίας του Δήμου Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 2013, 91-106 ___________, «Μεταξύ του Μαθητή καλλιτεχνικής παιδείας (Ι. Ζαχαρίας, 1868) και της Αποστήθισης (Ν. Γύζης, 1883) ποια γνώση έχει την πιο μεγάλη αξία; Ερμηνευτική προσέγγιση εικονιστικών στοιχείων αναφορικά με το σύστημα εκπαίδευσης στο Νεοελληνικό Κράτος με τη χρήση της φεμινιστικής ιστορίας της τέχνης (Πρώτη προσέγγιση)», 7ο Επιστημονικό Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή: «Ποια γνώση έχει την πιο μεγάλη αξία; Ιστορικές – συγκριτικές προσεγγίσεις», Πανεπιστήμιο Πατρών Πρακτικά Συνεδρίου, στον ιστότοπο: http://eriande-elemedu.emillescreations.com/art/uploads/gynaikeia_ekpaideysi_final.pdf Καλλιγάς Μ., Γιαννούλης Χαλεπάς, Αθήνα 1972 ---------------, Νικόλαος Γύζης, ΜΙΕΤ Αθήνα 1981 Καφέτση Ά., Σχέδια Παρθένη στην Εθνική Πινακοθήκη, Αθήνα 1989 Κολοκοτρώνης Γ., Η νεκρή φύση στη Νεοελληνική Τέχνη από τον 19ο αιώνα ως τις μέρες μας (διδ. διατριβή), Αθήνα 1988 Λεξικό Καλλιτεχνών, Ζωγράφοι-Γλύπτες-Χαράκτες, 16ος-20ός αιώνας, τ. 1-4 3Αθήνα: Μέλισσα 1997-2000
Last Update
10-07-2021