Public Relations and Communication

Course Information
TitleΔημόσιες σχέσεις & επικοινωνία (Θ/A) / Public Relations and Communication
CodeMM0300
FacultyEconomic and Political Sciences
SchoolJournalism and Mass Communications
Cycle / Level1st / Undergraduate
Teaching PeriodWinter
CoordinatorFani Galatsopoulou
CommonYes
StatusActive
Course ID140000198

Programme of Study: UPS School of Journalism and Mass Communications (2010-today)

Registered students: 109
OrientationAttendance TypeSemesterYearECTS
Mass CommunicationsCompulsory Course belonging to the selected specialization (Compulsory Specialization Course)536
JournalismElective Course belonging to the selected specialization (Elective Specialization Course)Winter-6

Class Information
Academic Year2021 – 2022
Class PeriodWinter
Instructors from Other Categories
Weekly Hours4
Total Hours52
Class ID
600191710
Course Type 2016-2020
 • Scientific Area
 • Skills Development
Course Type 2011-2015
Specific Foundation / Core
Mode of Delivery
 • Face to face
 • Distance learning
Erasmus
The course is also offered to exchange programme students.
Language of Instruction
 • Greek (Instruction, Examination)
Prerequisites
Required Courses
 • GE0100 Introduction to Communication
Learning Outcomes
Upon successful completion of the course, students will be able to: - understand and analyze the theoretical framework of public relations - design and prepare a comprehensive public relations program and action plan - have the technical skills to promote on individual media or multimedia, public relations issues and global social challenges - work with creativity and methods related to successful professionalism - distinguish the different related communication scientific fields and professions and to begin to realize the value of professional identity and professionalism in the field - identify the terms and conditions of professionalism and success in the well-meaning of public relations
General Competences
 • Apply knowledge in practice
 • Retrieve, analyse and synthesise data and information, with the use of necessary technologies
 • Adapt to new situations
 • Make decisions
 • Work autonomously
 • Work in teams
 • Work in an international context
 • Work in an interdisciplinary team
 • Generate new research ideas
 • Design and manage projects
 • Appreciate diversity and multiculturality
 • Respect natural environment
 • Demonstrate social, professional and ethical commitment and sensitivity to gender issues
 • Be critical and self-critical
 • Advance free, creative and causative thinking
Course Content (Syllabus)
The philosophy for the systematic understanding and study of Public Relations (PR) is being developed. The strategies for promoting private and public entities as well as individuals are interpreted based on the core principles of the PR theory and industry praxis, that is, sustainability, publicity with societal impact, social responsibility and transparency. Strategic concepts such as 'target group', 'internal' and 'external' PR, and ‘legitimacy’ / ‘recognition’ are analyzed. The evolution of the PR is presented historically, while the perspectives and the role of the PR are analyszed within the framework of globalization and sustainable developement and social change. The professional code of ethics of the PR is reviewed and analyzed, and observed especially in the light of modern pressures for deregulation. The PR are studied also in comparison with the exercise of related professions, and models of exercise of the PR are presented in real and potential conditions (simulation) in the context of practical exercises. The course concludes with the examination of the critical approaches regarding the practice of the PR.
Keywords
Public Relations, Communication, Public Opinion, Propaganda, Advertising, Marketing, Internet, Social Media
Educational Material Types
 • Notes
 • Slide presentations
 • Multimedia
 • Interactive excersises
 • Book
 • experiential learning
Use of Information and Communication Technologies
Use of ICT
 • Use of ICT in Course Teaching
 • Use of ICT in Laboratory Teaching
 • Use of ICT in Communication with Students
 • Use of ICT in Student Assessment
Description
ICTs are used for the intercommunication of the course participants, for the teaching of the course in both the theoretical and laboratory part, for the active participation and interaction of the participants, for the evaluation of the deliverables of the course but also for the presence-participation of participants
Course Organization
ActivitiesWorkloadECTSIndividualTeamworkErasmus
Lectures130.5
Seminars30.1
Laboratory Work220.9
Fieldwork120.5
Reading Assigment120.5
Field trips and participation in conferences / seminars / activities70.3
Project301.2
Written assigments180.7
Artistic creation80.3
Total1255
Student Assessment
Description
The final grade of the course is extracted by 50% from the Written Individual Paper and by the remaining 50% from the evaluation of the performance in the Practical Teamwork but also of the general participation in the lectures and the interactive exercises and creative tasks of the course. Thus, each student must participate in the individual laboratory exercises but also in the elaboration of an individual and a collective work which must be presented and publicly supported in the class.
Student Assessment methods
 • Written Exam with Short Answer Questions (Formative, Summative)
 • Written Exam with Extended Answer Questions (Formative, Summative)
 • Written Assignment (Formative, Summative)
 • Performance / Staging (Formative, Summative)
 • Written Exam with Problem Solving (Formative, Summative)
 • project (Formative, Summative)
Bibliography
Course Bibliography (Eudoxus)
Μαγκλιβέρας Κ. Διονύσης. (1997). Δημόσιες Σχέσεις, 10η έκδοση, Ελλάδα Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση ΑΕΒΕ Βιβλίο [94643819]: Εγχειρίδιο Επικοινωνίας για την Ανάπτυξη και την Κοινωνική Αλλαγή, Gwinn Wilkins Karin, Tufte Thomas, Obregon Rafael
Additional bibliography for study
1. Καϊτατζή – Whitlock, Σ. (2010). Μορφές και Μέσα Πολιτικής Επικοινωνίας. Ελλάδα Αθήνα: Εκδόσεις University Press Α.Ε. 2. Καϊτατζή – Whitlock, Σ. (2008). «Επικοινωνιακή Πολιτική και Δημόσιες Σχέσεις στην Εποχή του Κυβερνοχώρου» στο Επικοινωνία στον 21ο αιώνα, Ελλάδα Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Εταιρείας Δημοσίων Σχέσεων Βορείου Ελλάδος (Ε.ΔΗ.Σ.Β.Ε.), σελ. 99 – 125 3. Καϊτατζή – Γουίτλοκ, Σοφία. (2008). «Δημόσια Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις σε Κρίση Νομιμοποίησης», στο επιστημονικό περιοδικό Ζητήματα Επικοινωνίας, Τεύχος 8, Ελλάδα Αθήνα: Έκδοση Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Επικοινωνίας / Εκδόσεις Καστανιώτη Α.Ε., σελ. 8 – 27. 6. Barthan, Nilanjana & Weaver, C. Kay. (2010). Public Relations in Global Cultural Contexts – Multi-paradigmatic Perspectives. USA: Routledge Publications. 7. Baskin, Otis, Aronoff, Craig & Lattimore, Dan. (2001). Δημόσιες Σχέσεις – Το Επάγγελμα και η Άσκησή του, (επι. Δ. Μαγκλιβέρας), Ελλάδα Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση. 8. Bernays, L. Edward. (2010). Crystallizing Public Opinion, USA: Ig Publications. 9. Bernays, L. Edward. (2007). Propaganda, USA: Filiquarian Publications. 10. Bernays, L. Edward. (2004). Public Relations, USA: Kessinger Publications. 11. Boorstin, J. Daniel. (1991). «Από τη Συλλογή Ειδήσεων στην Κατασκευή Ειδήσεων», στο Συλλογικό Τόμο (επιμ. Κώστας Λιβιεράτος, Τάκης Φραγκούλης). (1991). Το Μήνυμα του Μέσου: Η έκρηξη της Μαζικής Επικοινωνίας, 4η έκδοση, Ελλάδα Αθήνα: Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, σελ. 157. 12. Chiara, Valentini & Nesti, Georgia. (2010). Public Communication in the European Union – History, Perspectives and Challenges. U.K.: Cambridge Scholars Publishing. 13. Curtis, Adam. (2009). The Century of the Self – Sigmund Freud. DVD (240΄), Studio Big D Films. 14. Curtis, Adam. (2002). The Century of the Self. TV Mini Series Documentary (240΄), BBC / UK. 15. Cutlip, M. Scott, Center, H. Allen & Broom, M. Glen. (2005). Effective Public Relations, (9η έκδοση), Prentice Hall Publications. 16. Edwards, Lee & Hdges, E. M. Caroline. (2011). Public Relations, Society and Culture – Theoretical and Empirical Explorations. USA: Routledge Publications. 17. Fearn – Banks, Kathleen. (2010). Crisis Communication – A Casebook Approach, (4η έκδοση), USA: Routledge Publications. 18. Franklin, Bob, Hogan, Mike, Langley, Quentin & Mosdell, Nick. (2009). Key Concepts in Public Relations. U.K.: Sage Publications. 19. Hammad, Ahmed Ibrahim. (2005). Θεωρία και πρακτική των δημοσίων σχέσεων στους κυβερνητικούς οργανισμούς της Παλαιστίνης: η διαμόρφωση της εθνικής εικόνας σε ένα κυρίαρχο κράτος. Ψηφιοποιημένη Διδακτορική Διατριβή, Βιβλιοθήκη Α.Π.Θ. [online] http://invenio.lib.auth.gr/record/47515/files/gri-2006-744.pdf 20. Heath, L. Robert, Toth, L. Elisabeth & Waymer, Damion. (2009). Rhetorical and Critical Approaches to Public Relations II, (2η έκδοση), USA: Routledge Publications. 21. Hendrix, A. Jerry, Hayes, C. Darrell & Kumar, Pallavi Damani. (2013). Public Relations Cases, (9η έκδοση), USA: Wadsworth Cengage Learning. 22. Hendrix, A. Jerry. (2008). Δημόσιες Σχέσεις – Μελέτες Περιπτώσεων, (επιμ. Πρ. Γιαννάς), Ελλάδα Αθήνα: Εκδόσεις Έλλην. 23. Hobsbawm, Julia. (2010). Where the Truth Lies: Trust and Morality in the Business of PR, Journalism and Communications, 2η έκδοση, U.K. London: Atlantic Books. 24. Ihlen, Qyvind, Van Ruler, Betteke & Fredriksson, Magnus. (2009). Public Relations and Social Theory – Key Figures and Concepts. USA: Routledge Publications. 25. Kleine, Stephen, Leiss, William, Botterill, Jacqueline & Jully, Sut. (2008). Διαφήμιση και Επικοινωνία – Η Κατανάλωση στην Εποχή των Μέσων Επικοινωνίας, (μετ. Κ. Μεταξά), Ελλάδα Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτη. 26. L’ Etang, Jacquie. (2007). Public Relations: Concepts, Practice and Critique. U.K.: Sage Publications. 27. Lippman, Walter. (2007). Public Opinion. NuVision Publications. 28. Lippman, Walter. (1922). Public Opinion. Harcout Publications. 29. Mallinson, William. (2000). Public Lies and Private Truths – An Anatomy of Public Relations. Ελλάδα Αθήνα: Εκδόσεις Leader Books. 30. Marlow, Eugene. (1998). Ηλεκτρονικές Δημόσιες Σχέσεις. Ελλάδα Αθήνα: Εκδόσεις Σταμούλη. 31. Matthews, Kelly. (2013). Public Relations – Strategic Social Media. USA: Routledge Publications. 32. Moloney, Kevin. (2006). Rethinking Public Relations – The Spin and the Substance, (2η έκδοση), USA: Routledge Publications. 33. Morris, Trevor & Goldsworthy, Simon. (2008). Public Relations for the new Europe. China: Palgrave Macmillan Publications. 34. Morris, Trevor & Goldsworthy, Simon. (2007). Public Relations for Asia. China: Palgrave Macmillan Publications. 35. Oliver, Sandra. (2009). Public Relations Strategy, (3η έκδοση), PR in Practice Series / Kogan Page Ltd Publications. 36. Oliver, Sandra. (2007). Public Relations Strategy, (2η έκδοση), PR in Practice Series / Chartered Institute of Public Relations / Kogan Page Ltd Publications. 37. Riggulsford, Myc. (2013). Health and Medical Public Relations. USA: Routledge Publications. 38. Seitel, P. Frazer. (2011). Practice of Public Relations, (11η έκδοση), NYC: Prentice Hall, Inc. 39. Smith, D. Ronald. (2009). Strategic Planning for Public Relations, (3η έκδοση), NYC: Routledge. 40. Solis, Brian & Breakenridge, Deirdre. (2009). Putting the Public Back in Public Relations: How Social Media Is Reinventing the Aging Business of PR. U.S.A.: FT Press Publications. 41. Sriramesh, Krishnamurthy & Vercic, Dejan. (2012). Culture and Public Relations. USA: Routledge Publications. 42. Stromback, Jesper & Kiousis, Spiro. (2011). Political Public Relations – Principles and Apllications. USA: Routledge Publications. 43. Tench, Ralph & Yeomans, Liz. (2009). Exploring Public Relations, (2η έκδοση), U.K.: Pearson Education Limited Publications. 44. Theaker, Alison. (2012). The Public Relations Handbook. NY: Routledge Publications. 45. Theaker, Alison & Yaxley, Heather. (2012). The Public Relations Strategic Toolkit. USA: Routledge Publications. 46. Tye, Larry. (2002). The Father of Spin Edward L. Bernays and The Birth of Public Relations. NYC: Picador Publicatons. 47. Wilcox, L. Dennis & Cameron, T. Glen. (2011). Public Relations – Strategies and Tactics, (10η έκδοση), Allyn and Bacon Publications. 48. Wilcox, L. Dennis, Ault, H. Phillip & Agee, K. Warren. (2004). Δημόσιες Σχέσεις – Στρατηγικές και Τεχνικές, (επιμ. Ν. Σαρρής), Ελλάδα Αθήνα: Έλλην / Γ. Παρρίκος και Σια Ε.Ε. 49. Windahl, Sven, Olson, J. Tean & Signitzer, Benno. (1999). Εφαρμοσμένη Επικοινωνία – Μία εφαρμογή στον Επικοινωνιακό Σχεδιασμό, (επιμ. Στ. Παπαθανασόπουλος), Ελλάδα Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτη. 50. Wolton, Dominique. (2005). Σκέψεις για την Επικοινωνία. Ελλάδα Αθήνα: Εκδόσεις Σαββάλα. 51. Voyer, Jean Pierre. (2000). Εισαγωγή στην Επιστήμη της Δημοσιότητας, (επιμ. Γ. – Ι. Μπαμπασάκης), Ελλάδα Αθήνα: Εκδόσεις . 52. Δεριζιώτης, Χρήστος, Χαροκόπος, Γιάννης & Σκυφτός, Κυριάκος. (2006). Επιχειρησιακή Επικοινωνία – Από τη Θεωρία στην Πράξη, Ελλάδα Αθήνα: Εκδόσεις Σοφία Α.Ε.. 53. Δήμου, Νίκος. (1990). Ο δρόμος της Επικοινωνίας, Ελλάδα Αθήνα: Εκδόσεις Νεφέλη. 54. Ζέρβα, Μαγδαληνή Βιολέτα. (2000). Δημόσιες Σχέσεις στην Κοινωνία της Πληροφορίας, Ελλάδα Αθήνα: Εκδόσεις Anubis. 55. Ιατρίδης, Μάνος. (2010). Η Πρώτη Δοκιμή. Ελλάδα Θεσσαλονίκη: Τεχνικό Μουσείο Θεσσαλονίκης . [online] http://www.tmth.gr/printedmedia/44-2010-02-03-12-51-53/242-h-proti-dokimi?format=pdf 56. Κουτούπης, Π. Θαλής. (2004). Πρακτικός Οδηγός Δημοσίων Σχέσεων, Ελλάδα Αθήνα: Εκδόσεις Σάκκουλα. 57. Λιαρόπουλος, Λυκούργος. (2007 & 2010). Οργάνωση Υπηρεσιών και Συστημάτων Υγείας, (Α΄ & Β΄ Τόμος), Ελλάδα Αθήνα: Εκδόσεις Βήτα Ιατρικές Εκδόσεις ΜΕΠΕ. & 58. Λύτρας, Ν. Περικλής. (2008). Δημόσιες Σχέσεις και Επικοινωνία στον Τουρισμό, Ελλάδα Αθήνα: Interbooks / Εκδόσεις Νικητόπουλος Ε. και Σια Ο.Ε. 59. Λύτρας, Ν. Περικλής. (1988). Οι Δημόσιες Σχέσεις στο Δημόσιο Τομέα, Ελλάδα Αθήνα: Εκδόσεις Interbooks. 60. Μαγνήσαλης, Γ. Κώστας. (2003). Δημιουργική Σκέψη – Θεωρία, Τεχνική, Ασκήσεις, Τεστ, Παιχνίδια, Ελλάδα Αθήνα: Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. 61. Μαγνήσαλης, Γ. Κώστας. (2002). Δημόσιες Σχέσεις – Θεωρία και Τεχνική των Σχέσεων με το Κοινό. Ελλάδα Αθήνα: Εκδόσεις Interbooks. 62. Μαγνήσαλης, Γ. Κώστας. (2001). Δημόσιες Σχέσεις του Δημοσιογράφου. Ελλάδα Αθήνα: Εκδόσεις Interbooks. 63. Μαγνήσαλης, Γ. Κώστας. (1995). Ο Προγραμματισμός στις Δημόσιες Σχέσεις, Ελλάδα Αθήνα: Εκδόσεις Interbooks. 64. Μπαντιμαρούδης, Φιλήμων. (2011). Πολιτιστική Επικοινωνία: Οργανισμοί – Θεωρίες – Μέσα, Ελλάδα Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική. 65. Μπαντιμαρούδης, Φιλήμων. (2001). Σύντομη Ιστορία της Επικοινωνίας, Ελλάδα Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση. 66. Μπούνια, Αλεξάνδρα. (2009). Στο Παρασκήνιο του Μουσείου, Ελλάδα Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη. 67. Ξύγγη, Μαντώ. (2012). Δημόσιες Σχέσεις – Θεωρητικές Προσεγγίσεις και Πρακτικές Εφαρμογές, Ελλάδα Αθήνα: Εκδόσεις Προπομπός. 68. Παπατριανταφύλλου, Γιώργος. (2011). Εταιρική Εικόνα, Ελλάδα Αθήνα: Εκδόσεις Σταμούλη. 69. Παυλίδης, Μάνος. (2000). Πολιτισμική Επικοινωνία. Ελλάδα Αθήνα: Εκδόσεις Εξάντας. 70. Σκλαβούνης, Ν. Γεώργιος. (1999). Ολοκληρωμένες Δημόσιες Σχέσεις και Ελληνική Πραγματικότητα, Ελλάδα Αθήνα: Εκδόσεις Έλλην. 71. Τσιλιγιάννης, Α. Κωνσταντίνος. (2006). Οι Δημόσιες Σχέσεις του Περικλή. Ελλάδα Αθήνα: Εκδόσεις Κυρομάνος. 72. Φαναριώτης, Παναγιώτης. (2010). Επιχειρησιακή Επικοινωνία, Ελλάδα Αθήνα: Εκδόσεις Σταμούλης. 73. Φερούσης, Σ. Δημήτρης. (1988). Η Δεοντολογία των Δημοσίων Σχέσεων, Ελλάδα Αθήνα: Εκδόσεις Interbooks.
Last Update
15-01-2021