Refugees and Immigrants in Contemporary World

Course Information
TitleΤο Προσφυγικό και Μεταναστευτικό Πρόβλημα στον Σύγχρονο Κόσμο / Refugees and Immigrants in Contemporary World
CodeΚΕ0Χ40
FacultyEconomic and Political Sciences
SchoolPolitical Sciences
Cycle / Level1st / Undergraduate
Teaching PeriodSpring
CoordinatorMaria Kavala
CommonYes
StatusActive
Course ID600014085

Programme of Study: PPS Tmīma Politikṓn Epistīmṓn 2023-sīmera

Registered students: 0
OrientationAttendance TypeSemesterYearECTS
KORMOSElective Courses beloging to the selected specializationSpring-5

Class Information
Academic Year2021 – 2022
Class PeriodSpring
Faculty Instructors
Weekly Hours3
Class ID
600193956
Mode of Delivery
 • Face to face
Erasmus
The course is also offered to exchange programme students.
Language of Instruction
 • Greek (Instruction, Examination)
 • English (Examination)
Prerequisites
General Prerequisites
It is a general elective course that applies to all semesters except A 'and B'.
Learning Outcomes
Upon successful completion of the course, students will be able to: - Describe and identify the historical circumstances in which the refugee and migrant phenomenon evolved in the modern world. - To recognize and critically address the multiple and different historiographical interpretations of this process. - Learn to study primary historical sources and to produce historical arguments explaining the causes of events, their effects, and their long-term consequences. - Explain historical continuity and change. - Understand the importance of collective memory and its management.
General Competences
 • Apply knowledge in practice
 • Retrieve, analyse and synthesise data and information, with the use of necessary technologies
 • Adapt to new situations
 • Work autonomously
 • Work in teams
 • Work in an interdisciplinary team
 • Generate new research ideas
 • Appreciate diversity and multiculturality
 • Demonstrate social, professional and ethical commitment and sensitivity to gender issues
 • Be critical and self-critical
 • Advance free, creative and causative thinking
Course Content (Syllabus)
From his first steps on Earth man is constantly moving. Immigration, voluntary or forced, is a feature of man over time. The lesson begins with a mapping of the modern refugee and immigration issue and then attempts to explain the phenomenon historically. It studies the phenomenon from the end of the 19th century with the creation of nation-states and borders and the movement of populations in Europe as a result of persecution (Russia - Jews) or oppression and famine (Ireland - America). Regional conflicts (Balkan Wars) and the First World War bring to the fore new forms of persecution with population movements that take dramatic form (ethnic cleansing of Christian populations 1914-1915 in Anatolia, Armenian genocide - 1915). Especially in the Armenian issue, forced displacement aims at physical extermination. At the same time, the phenomenon of economic migration to the countries of the new world (America - Canada) and the creation of new societies with multiple cultural characteristics and distinct communities are examined. The Asia Minor catastrophe and the exchange of populations between Greece and Turkey name the characterization of the "refugee" who will become a distinctive feature for generations of Greeks. World War II was marked by mass population movements and the Holocaust of the Jews of Europe. The post-war world creates the need for international protection and the establishment of instruments and conventions for refugee assistance (UNHCR, 1950 - Geneva Convention, 1951). The course then focuses on the modern age and the globalized world with continuous migration and refugee flows especially in the eastern Mediterranean and Europe. This examines the new processes of migration and exploitation through illegal human trafficking networks and trafficking and the national and European framework for the protection of refugees and the fight against migration. Immigrant-refugee flows test the resilience of European societies and give rise to political groups with xenophobic-racist content. The aim of the course is to distinguish the political, economic and social aspects of migration both in the countries of origin and exit as well as in the countries of first or final host and the different treatment that exists in time.
Keywords
Refugees, Migrants, pogroms, ethnic cleansing - genocide, Human Rights, Asia Minor catastrophe, World War II - Wars, Racism, , displacement, European Union, Eastern Mediterranean, Xenophobia, NGOs
Educational Material Types
 • Notes
 • Slide presentations
 • Multimedia
 • Book
Use of Information and Communication Technologies
Use of ICT
 • Use of ICT in Course Teaching
 • Use of ICT in Communication with Students
Description
ICT is used during class: web pages, information, films, documentaries related to the course. Regular use of ICT in communicating with students for better understanding of the educational process, for questions and concerns about their study. (e-class, email)
Course Organization
ActivitiesWorkloadECTSIndividualTeamworkErasmus
Lectures552
Reading Assigment150.5
Field trips and participation in conferences / seminars / activities100.4
Written assigments150.5
Exams150.5
Total1104
Student Assessment
Description
Grades in each course are determined by the professor, who has to organize written and / or oral exams or to support assignments. The grade in each course follows a range from one (1) to ten (10). The basis of success is the number five (5). According to Law 3549/2007 and without prejudice to the provisions of article 27 of Law 1404/1983, each course is examined at the end of the semester in which it was taught and in addition to the examination period of September. The score is derived from: a) The level of knowledge on the subject b) The ability analyzing and synthesizing c) The understanding.
Student Assessment methods
 • Written Exam with Multiple Choice Questions (Formative)
 • Written Exam with Short Answer Questions (Formative, Summative)
 • Written Exam with Extended Answer Questions (Summative)
 • Written Assignment (Formative)
 • Performance / Staging (Formative)
Bibliography
Course Bibliography (Eudoxus)
1. Δημήτρης Χριστόπουλος, Αν το προσφυγικό ήταν πρόβλημα, θα είχε λύση, Πόλις, Αθήνα 2020, κωδικός Εύδοξου 94643662 2)Ιάκωβος Μιχαηλίδης, Παιδιά του Οδυσσεά. Έλληνες Πρόσφυγες στη Μέση Ανατολή και στην Αφρική (1941-1946), Μεταίχμιο, Αθήνα 2018.
Additional bibliography for study
Βιβλιογραφία για περαιτέρω εμβάθυνση και μελέτη -Αλβανός Ραϋμόνδος, Σλαβάφωνοι και πρόσφυγες, Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη 2019, κωδικός Εύδοξου 86198875 - Νάσκου-Περράκη Παρούλα, Παπαγεωργίου Γιάννης, Μπαξεβάνης Χρήστος, Πρόσφυγες και Αιτούντες Άσυλο, Παγκόσμια, Ευρωπαϊκή και Εθνική διάσταση, Σάκκουλας, Αθήνα 2017, κωδικός Εύδοξου 68535188 -Κράλοβα Κατερίνα, Τσίβος Κώστας (επιμέλεια), Στέγνωσαν τα δάκρυα μας, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2015, κωδικός Εύδοξου 50658357 -Κυρίδης Αργύρης Γ., Ανδρέου Αντρέας Π. (επιμ.), Όψεις της ετερότητας, Gutenberg, Αθήνα 2005, κωδικός Εύδοξου 31923 -Παπαγεωργίου Κωνσταντίνος, Οι πρόσφυγες και τα καθήκοντά μας απέναντί τους, Πόλις, Αθήνα 2017, κωδικός Εύδοξου 86056171 -Τρουμπέτα Σεβαστή (επιμ.), Το προσφυγικό και μεταναστευτικό ζήτημα, Παπαζήσης, Αθήνα 2012, κωδικός Εύδοξου 22766792 -Χατζηιωσήφ Χρ. 2002, (επιμ.), Ιστορία της Ελλάδας του 20ου αιώνα, Ο Μεσοπόλεμος 1922-1940, τ. Β1 (επιλεγμένα κεφάλαια για την μετανάστευση και την προσφυγιά), Βιβλιόραμα, Αθήνα 2002 Ξενόγλωσση βιβλιογραφία -Bade, Klaus. Migration in European History, Blackwell, 2003 -Castles Stephen, The Age of Migration: International Population Movements in the Modern World, Macmillan International Higher Education, New York 1998 -Geddes, Andrew. The Politics of Migration and Immigration in Europe. Sage Publications, 2003. -Genizi, Haim. America's Fair Share: The Admission and Resettlement of Displaced Persons, 1945–1952. Detroit: Wayne State University Press, 1993. -Clark, Bruce. Twice a Stranger: The Forced Migrations that Forged Modern Greece and Turkey, Cambridge: Harvard University Press, 2007. -Koslowski Rey, Human Migration and the Conceptualization of Pre-Modern World Politics, International Studies Quarterly, Vol. 46, No. 3 (Sep., 2002), σ. 375-399 -Lucassen, Leo. The Immigrant Threat: The Integration of Old and New Migrants in Western Europe since 1850. Urbana, University of Illinois Press, 2005. -Marrus, Michael. The Unwanted: European Refugees in the Twentieth Century. New York: Oxford University Press, 1985. -Wyman, Mark. DPs: Europe’s Displaced Persons, 1945-1951. Ithaca: Cornell University Press, 1998.
Last Update
16-02-2022