Society and sacrum

Course Information
TitleΚοινωνία και ιερό (I) / Society and sacrum
Code1402
FacultyTheology
SchoolTheology
Cycle / Level2nd / Postgraduate
Teaching PeriodWinter
CoordinatorNikolaos Koios
CommonYes
StatusActive
Course ID600015623

Programme of Study: Theology and Culture

Registered students: 10
OrientationAttendance TypeSemesterYearECTS
KORMOSElective Courses belonging to the selected specialization1110
CΗristianikī Grammateía kai IstoríaEE-EMVATHYNSĪS1110
Systīmatikī THeología, Koinōniología kai Spoudī tīs THrīskeíasYE-EMVATHYNSĪS1110
Praktikī THeología kai PaidagōgikīEE-EMVATHYNSĪS1110

Class Information
Academic Year2021 – 2022
Class PeriodWinter
Faculty Instructors
Weekly Hours3
Class ID
600196298
Mode of Delivery
 • Face to face
Digital Course Content
Erasmus
The course is also offered to exchange programme students.
Learning Outcomes
- to understand religion as a social phenomenon - to get knowledge the classical sociological theories of religion - to understand the functions of religion in modern society - to get knowledge contemporary religious phenomena such as fundamentalism, secularization, globalization, etc.
General Competences
 • Apply knowledge in practice
 • Retrieve, analyse and synthesise data and information, with the use of necessary technologies
 • Adapt to new situations
 • Make decisions
 • Work autonomously
 • Work in teams
 • Work in an international context
 • Work in an interdisciplinary team
 • Generate new research ideas
 • Appreciate diversity and multiculturality
 • Respect natural environment
 • Demonstrate social, professional and ethical commitment and sensitivity to gender issues
 • Be critical and self-critical
 • Advance free, creative and causative thinking
Course Content (Syllabus)
The course aims to deepen into basic sociological concepts and theories of the sanctum. It contains two parts: The first part explores religion as a social phenomenon based on the work of classical and modern theorists. The second part focuses on key issues important for understanding religion in modern world, such as secularization, globalization, fundamentalism, etc.
Keywords
sacrum, religion, society, secularisation, globalisation, fundamentalism
Educational Material Types
 • Notes
 • Slide presentations
 • Book
Use of Information and Communication Technologies
Use of ICT
 • Use of ICT in Course Teaching
 • Use of ICT in Communication with Students
Description
Use of videos, power point.
Course Organization
ActivitiesWorkloadECTSIndividualTeamworkErasmus
Lectures50
Seminars40
Reading Assigment80
Field trips and participation in conferences / seminars / activities
Written assigments80
Total250
Student Assessment
Student Assessment methods
 • Written Assignment (Formative, Summative)
 • Performance / Staging (Formative, Summative)
Bibliography
Additional bibliography for study
Berger P. L., The Sacred Canopy: Elements of a Sociological Theory of Religion, Doubleday, Garden City, New York 1967. Berger P. L. (ed.), The Desecularisation of the World: Resurgent Religion and World Politics, Ethics and Public Policy Center, Washington D.C. 1999 Berger P. L., “Orthodoxy and global pluralism”, Demokratizatsiya 13/3 (2005) 437-447 Beyer P., Religion and Globalization, Sage, London 1994 Casanova J., Public Religions in the Modern World, University of Chicago Press, Chicago 1994 Chalikiopoulou D., Patterns of secularization. Church, State and Nation in Greece and the Republic of Ireland, Burlington, Ashgate 2011 Γιούλτσης Τ. Β., Κοινωνιολογία της Θρησκείας, Π. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2002. Γιούλτσης Τ. Β., Η «άλλη» θέαση του κοινωνικού, Π. Πουρναράς,Θεσσαλονίκη 2005. Davie G., Κοινωνιολογία της Θρησκείας, μτφρ. Ευαγγελία Λίλιου - Νίκη Παπαγεωργίου, Κριτική, Αθήνα 2010 Δραγώνα Θ., «Πόσο σύγχρονη είναι η θρησκεία στην Ελλάδα σήμερα;», στο Ά. Τριανταφυλλίδου, Ρ. Γρώπα & Χ. Κούκη επιμ.), Ελληνική κρίση και Ευρωπαϊκή νεωτερικότητα, Κριτική, Αθήνα 2013, σσ. 175-202 Durkheim É., Les formes élémentaires de la vie religieuse, P.U.F.,Paris 1968, pp. 50-51 Hervieu-Léger D., Willaime J.-P., Κοινωνικές Θεωρίες και Θρησκεία,μτφρ. Κων. Τσικερδάνος, Κριτική, Αθήνα 2005 Ζορμπάς Β. Κων. επιμ.), Πολιτική και Θρησκείες, Παπαζήση, Αθήνα 2007 Ζουμπουλάκης Στ., Ο Θεός στην πόλη. Δοκίμια για τη θρησκεία και την πολιτική, Βιβλιοπωλείον της Εστίας, Αθήνα 2002. Ζουμπουλάκης Στ., Χριστιανοί στον δημόσιο χώρο. Πίστη ή πολιτιστική ταυτότητα;,Βιβλιοπωλείον της Εστίας, Αθήνα 2010. Καραμούζης Π., Η Κοινωνιολογία της Θρησκείας μεταξύ Εκπαίδευσης και Κοινωνίας, Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα, Κάλλιππος,Αθήνα 2015, διαθέσιμο μέσω: https://eclass.uoa.gr/modules/document/file. Λίποβατς Θ., «Ορθόδοξος Χριστιανισμός και εθνικισμός: Δύο πτυχές της σύγχρονης ελληνικής πολιτικής κουλτούρας», Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης 2(1993)31-47. Λίποβατς Θ., Ν. Δεμερτζής & Β. Γεωργιάδου (επιμ.), Θρησκείες και πολιτική στη νεωτερικότητα, Κριτική, Αθήνα 2002 Μαντζαρίδης Ι. Γ., Κοινωνιολογία του Χριστιανισμού, Πουρναρά Π. Σ., Θεσσαλονίκη 1999 Μουζέλης Ν., Η θρησκευτική διαμάχη, Θεμέλιο, Αθήνα 2003 Νικολαΐδης Β. Απ., Η διαλεκτική ιερότητας και κοινωνικότητας στο έργο του Émile Durkheim, Γρηγόρη, Αθήνα 2007 Νικολαΐδης Β. Απ., Κοινωνιολογία της Θρησκείας, Γρηγόρη, Αθήνα 2011 Παπαγεωργίου Ν., Μεταμορφώσεις του ιερού. Κοινωνιολογία και θρησκεία στο έργο του Marcel Mauss, Π. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2005 Παπαγεωργίου Ν., Θρησκεία και μετανάστευση. Η κοινότητα των Σιχ στην Ελλάδα, Κορνηλία Σφακιανάκη, Θεσσαλονίκη 2011 Παπαρίζος Α., «Η ταυτότητα των Ελλήνων, τρόποι αυτοπροσδιορισμού και η επίδραση της ελληνικής Ορθοδοξίας», στο Χρ. Κ. Κωνσταντοπούλου κ.ά. (επιμ.), «Εμείς» και οι«άλλοι», αναφορά στις τάσεις και τα σύμβολα, ΕΚΚΕ,Τυπωθήτω/ Γ. Δαρδανός, Αθήνα 1999, σσ. 135-151 Παπαρίζος Α., Θεός, Εξουσία και Θρησκευτική Συνείδηση, Παπαζἠση, Αθήνα 2011 Πέτρου Σ. Ι., Κοινωνική θεωρία και σύγχρονος πολιτισμός, Βάνιας, Θεσσαλονίκη 2005 Πέτρου Σ. Ι., Θρησκεία και Κοινωνία. Κοινωνιολογική ανάλυση των σχέσεων θρησκείας και κοινωνίας στη σύγχρονη πραγματικότητα, Μπαρμπουνάκη, Θεσσαλονίκη 2012 Πέτρου Σ. Ι., Χριστιανισμός και κοινωνία, Μπαρμπουνάκη, Θεσσαλονίκη 2017 Ρουδομέτωφ Βίκτωρ & Βασίλειος Ν. Μακρίδης (επιμ.), Ο Ορθόδοξος Χριστιανισμός στην Ελλάδα του 21ου Αιώνα.Ο ρόλος της Θρησκείας στην Κουλτούρα, την Εθνική Ταυτότητα και την Πολιτική, Επίκεντρο, Αθήνα 2016 Τσιρώνης Ν. Χ., Άνθρωπος και Κοινωνία. Συμβολή στο διάλογο θεολογίας και κοινωνικής θεωρίας, Βάνιας, Θεσσαλονίκη 2013 Weber M., Η προτεσταντική ηθική και το πνεύμα του καπιταλισμού,μτφρ. Μιχάλης Γ. Κυπραίος, Gutenberg, Αθήνα 2000. Weber M., Οικονομία και κοινωνία, 6 τόμοι, μτφρ. - εισαγωγή-επιμέλεια Θανάσης Γκιούρας, Σαββάλα, Αθήνα 2007
Last Update
07-07-2022