LAW AND RELIGION

Course Information
TitleΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ / LAW AND RELIGION
CodeΔΣ10
FacultyLaw
SchoolLaw
Cycle / Level1st / Undergraduate
Teaching PeriodSpring
CoordinatorKonstantinos Papageorgiou
CommonYes
StatusActive
Course ID100001575

Programme of Study: UPS School of Law (2015-today)

Registered students: 180
OrientationAttendance TypeSemesterYearECTS
Unified OrientationElective CoursesSpring-4

Class Information
Academic Year2021 – 2022
Class PeriodSpring
Faculty Instructors
Weekly Hours2
Class ID
600202998

Class Schedule

Building
Floor-
HallΕξ αποστάσεως (900)
CalendarΤρίτη 20:00 έως 22:00
Course Type 2016-2020
 • Background
 • General Knowledge
 • Scientific Area
Course Type 2011-2015
Specific Foundation / Core
Mode of Delivery
 • Face to face
Digital Course Content
Language of Instruction
 • Greek (Instruction, Examination)
Prerequisites
General Prerequisites
Constitutional Law - Constitutional Liberties/Human Rights - European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms - Political Science - History of Law
Learning Outcomes
Specialization in the following fields: • Knowledge of multilevel relations between the state and religions, as reflected in a general constitutional and institutional level, in Greece and Europe. • The importance of the right to religious freedom for religious peace in modern societies • Tolerance and respect for religious diversity and the different religious / cultural traditions. • Understanding of the deep political significance involving the "sacred", especially in extreme forms of contemporary fundamentalisms. • Creative conception of the religious phenomenon, through the dialectic synthesis of opposing views, especially in the area of religious education.
General Competences
 • Apply knowledge in practice
 • Adapt to new situations
 • Make decisions
 • Work in teams
 • Work in an interdisciplinary team
 • Appreciate diversity and multiculturality
 • Demonstrate social, professional and ethical commitment and sensitivity to gender issues
 • Be critical and self-critical
 • Advance free, creative and causative thinking
Course Content (Syllabus)
▪ Freedom of thought, conscience and religion (9 ECHR) ▪ International conventional protection of the right to religious freedom ▪ Historical origin and evolutionary development ▪ Charter of the United Nations (1945) - Universal Declaration of Human Rights (1948) - International Covenant on Civil and Political Rights (1966) - International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (1966) - Declaration of the UN General Assembly to eliminate all forms of intolerance and discrimination based on religion or belief (1981) and on minorities (1992)] ▪ Regional Protection Systems: Europe [ECHR (1950) - Helsinki Final Act (1975) - Charter of Fundamental Rights of the European Union (2000) - Treaty of Amsterdam (1999) and Lisbon (2007)] - America - Africa (Mr. OK) Week Two ▪ Freedom of conscience and religious freedom in Greece in the 19th & 20th century. Remarkable public affairs ▪ Greek Enlightenment and religious freedom ▪ Public issues and court cases involving religious liberty and freedom of conscience ▪ Art. 9 ECHR and Art. 13 Greek Constitution ▪ Greek cases before the EctHR ▪ Constitutional status of religions ▪ 'Prevailing', 'known' and 'recognized' religion in Greece and the European Union ▪ Restrictions on religious freedom ▪ Religion and gender discrimination ▪ Equal treatment of citizens and enjoyment of civil, political, civil, tax, or other rights ▪ The issue of religious oath [EctHR: Alexandridis (2008), Dimitras (2013)] ▪ Religious autonomy ▪ Establishment and operation of legal persons aiming religious purposes ▪ Christian churches - Israelite community - Muslim Minority in Western Thrace and the Dodecanese ▪ Status of Islam in Greek law – The problem of 'sharia' ▪ Establishment of schools with religious purposes ▪ The issue of religious symbols in the jurisprudence of the EctHR ▪ Criminal protection of religious peace and religious feelings of citizens ▪ Conscientious objectors and alternative military service ▪ Legal status of clerics/laity: civil, fiscal and budgetary treatment ▪ Financial support of religions ▪ Tax and fiscal treatment of religions in Greece and in the European Union ▪ Church property ▪ Religion and art / culture - Religion and freedom of art ▪ Religion and media ▪ Religion and archaeological legislation - The special protection of religious cultural goods
Keywords
Religious freedom, human rights, state and religion, religious education, religious equality
Educational Material Types
 • Notes
 • Multimedia
 • Book
Use of Information and Communication Technologies
Use of ICT
 • Use of ICT in Course Teaching
 • Use of ICT in Communication with Students
Course Organization
ActivitiesWorkloadECTSIndividualTeamworkErasmus
Lectures
Reading Assigment
Project
Written assigments
Total
Student Assessment
Student Assessment methods
 • Written Exam with Short Answer Questions (Formative)
 • Written Exam with Extended Answer Questions (Formative)
 • Written Assignment (Formative, Summative)
 • Oral Exams (Formative, Summative)
 • Performance / Staging (Formative)
Bibliography
Course Bibliography (Eudoxus)
"1) Βενιζέλος Ευάγγελος, Οι σχέσεις Κράτους - Εκκλησίας, 2005, Εκδόσεις Επίκεντρο Α.Ε. Κωδ: 75422 2) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ .ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, 1/2013, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Κωδ: 33074652 3) Χρυσόγονος Κώστας, Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα, 3η έκδ./2006, ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ Κωδ: 10473
Additional bibliography for study
• Λ. Ζερβογιάννη / Α. Τσαούση, "Multiculturalism and Family Law: The Case of Greek Muslims", in: K. Boele-Woelki / T. Sverdrup (eds) «European Challenges in Contemporary Family Law», Intersentia Editions, Antwerp/Oxford/Portland 2008, 209-239. • Γ. Κτιστάκις, Ιερός νόμος του Ισλάμ και μουσουλμάνοι Έλληνες πολίτες, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2006. • Λ. Παπαδοπούλου, "Φυλακισμένες στην Ιστορία: Ελληνίδες Μουσουλμάνες υπό τον ιερό νόμο του Ισλάμ", Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου-Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου, Το Δημόσιο Δίκαιο σε εξέλιξη - Σύμμεικτα προς τιμήν του Καθηγητού Πέτρου Ι. Παραρά, Αθήνα-Κομοτηνή: εκδ. Αντ. Σάκκουλα 2012, 699-724. • Λ. Παπαδοπούλου, "Περί του θρησκεύματος των ταυτοτήτων", ΤοΣ 4/5 (2000) 675-723. • Ελ. Καλαμπάκου, "Η θρησκευτική ουδετερότητα ως εγγύηση του πλουραλισμού στην δημόσια εκπαίδευση: Η μάχη των συμβόλων στην νομολογία του ΕΔΔΑ", Δικαιώματα του Ανθρώπου 48/2010, 1139-1184. • Χ. Δεληγιάννη-Δημητράκου, "Η περιβολή της ισλαμικής μαντίλας στο δημόσιο σχολείο: μια δικαιοπολιτική προσέγγιση", Θεωρία και Πράξη Διοικητικού Δικαίου 7/2009, 798 επ. • Στ. Ζουμπουλάκης, Χριστιανοί στο δημόσιο χώρο. Πίστη ή πολιτιστική ταυτότητα;, Εστία, Αθήνα 2010. ΕΔΔΑ, Προσφυγή Νο 30814, Υπόθεση Lautsi κατά Ιταλίας, απόφαση 3/11/2009.
Last Update
21-07-2015