Τhe Holy and Great Council of the Orthodox Church

Course Information
TitleΗ Αγία και Μεγάλη Σύνοδος της Ορθόδοξης Εκκλησίας / Τhe Holy and Great Council of the Orthodox Church
CodeΧ346
FacultyTheology
SchoolSocial Theology and Christian Culture
Cycle / Level1st / Undergraduate
Teaching PeriodWinter
CoordinatorStylianos Charalampidis
CommonYes
StatusActive
Course ID600021642

Class Information
Academic Year2022 – 2023
Class PeriodWinter
Faculty Instructors
Weekly Hours3
Class ID
600214824

Class Schedule

BuildingTheology
FloorFloor 3
HallΑΙΘΟΥΣΑ B (99)
CalendarThursdsay 18:00 to 21:00
Course Type 2021
Specific Foundation
Mode of Delivery
 • Face to face
 • Distance learning
Digital Course Content
Erasmus
The course is also offered to exchange programme students.
Language of Instruction
 • Greek (Instruction, Examination)
 • English (Instruction, Examination)
Learning Outcomes
By the end of the course, students will be able: 1. To understand the importance of the Orthodox Church’s witness in the modern world. 2. To realize the leading role of the Ecumenical Patriarchate in the inter–Orthodox relations. 3. To assess the importance, the perspectives and also the contemporary problems of the inter–Orthodox relations. 4. To understand the significance of the Orthodox Church’s presence in the context of inter–Christian relations. 5. To creatively use the texts of the modern and contemporary synodal practice.
General Competences
 • Retrieve, analyse and synthesise data and information, with the use of necessary technologies
 • Adapt to new situations
 • Make decisions
 • Work in teams
 • Work in an international context
 • Work in an interdisciplinary team
 • Appreciate diversity and multiculturality
 • Respect natural environment
 • Demonstrate social, professional and ethical commitment and sensitivity to gender issues
 • Be critical and self-critical
 • Advance free, creative and causative thinking
Course Content (Syllabus)
The Holy and Great Council, held in Crete in 2016, was a historic event for the entire Orthodox Church. The subject of this course is the presentation of the preparation and conducting, as well as the analytical approach of the texts and the teaching of the Council.
Keywords
Holy and Great Council, Orthodox Church, Ecumenical Patriarchate, Crete, Inter–Orthodox relations, Inter–Christian relations, orthodox witness.
Educational Material Types
 • Notes
 • Book
Use of Information and Communication Technologies
Use of ICT
 • Use of ICT in Course Teaching
 • Use of ICT in Communication with Students
Description
Use of audio-visual tools in the process of teaching (powerpoint, videoclips). Supplementary material through the e-learning platform. Use of audio-visual material on the web. Communication with the students through e-mails and Zoom.
Course Organization
ActivitiesWorkloadECTSIndividualTeamworkErasmus
Lectures391.6
Reading Assigment271.1
Field trips and participation in conferences / seminars / activities150.6
Written assigments190.8
Total1004
Student Assessment
Description
Optional Planning of work and written examination. Participation in class is counted positively.
Student Assessment methods
 • Written Exam with Multiple Choice Questions (Summative)
 • Written Exam with Extended Answer Questions (Summative)
 • Written Assignment (Formative)
 • Oral Exams (Summative)
Bibliography
Course Bibliography (Eudoxus)
Β. ΦΕΙΔΑ, Η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος (Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης, 16-27 Ιουνίου 2016). Από την άκριτη αμφισβήτηση στην ομόφωνη αποδοχή, Αθήναι 2017.
Additional bibliography for study
1. Περιοδικό Θεολογία τχ. 4/2015 (“Προς την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο της Ορθόδοξης Εκκλησίας”, Μέρος Α΄). 2. Περιοδικό Θεολογία τχ. 1/2016 (“Προς την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο της Ορθόδοξης Εκκλησίας”, Μέρος Β΄). 3. Περιοδικό Orthodoxes Forum τχ. 1–2/2017 (“Das Heilige und Grosse Konzil der Orthodoxen Kirche, Kreta 2016”). 4. -----------, Ἐν Συνόδῳ, εκδ. περιοδικού «Απόστολος Τίτος», Κρήτη 2016. 5. -----------, Οι αποφάσεις της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας, εκδ. CEMES, Θεσσαλονίκη 2017. 6. ------------, Λόγος Συνόδου (Τα κείμενα της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας, Κρήτη 2016), Αθήνα 2017. 7. Δαμασκηνού [Παπανδρέου], Μητρ. Ελβετίας, Προς την Αγίαν και Μεγάλην Σύνοδον. Προβλήματα και προοπτικαί, Αθήναι 1990. 8. Κ. Κατερέλου, Επισκόπου Αβύδου, Η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος της Κρήτης (Η Ορθόδοξη Εκκλησία και οι ετερόδοξοι), εκδ. Έννοια, Αθήνα 2020. 9. Ε. Λαμπρυνιάδου, Μητρ. Προύσης, Οικουμενικό Πατριαρχείο, Διορθόδοξες Σχέσεις και Διαχριστιανική Μαρτυρία, εκδ. Ι. Θεολογικής Σχολής Χάλκης, Χάλκη 2018 10. P. Mey – Μ. Σταύρου (επιμ.), Καιρός συνεσταλμένος το λοιπόν… (Η μέλλουσα Πανορθόδοξη Σύνοδος. Ζητήματα–Διλήμματα–Προοπτικές), μτφρ. Κ. Χιωτέλλη – Ζ. Πλιάκου – Β. Αργυριάδης, εκδ. Εν Πλώ, Αθήνα 2015. 11. Π. Νέλλα, “Η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος της Ορθοδόξου Εκκλησίας”, Σύναξη τχ. 133/2015, σσ. 6–19. 12. Χρ. Σαββάτου, Μητρ. Μεσσηνίας, Η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος της Ορθοδόξου Εκκλησίας έκφρασις της συνοδικής αυτοσυνειδησίας της Ορθοδόξου Εκκλησίας, Αθήνα 2017. 13. Χρ. Σαββάτου, Μητρ. Μεσσηνίας, «Σημαινόμενα» για την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο της Ορθοδόξου Εκκλησίας (Τα «υπέρ» και τα «κατά» στο πριν και στο μετά της Συνόδου), Αθήνα 2017. 14. Δ. Στανιλοάε, Η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Ο πνευματικός της ορίζοντας, εκδ. Μπαρμπουνάκη, Θεσσαλονίκη 2014. 15. Β. Σταυρίδου, “Η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος της ορθοδόξου Εκκλησίας”, Θεολογία 60(1989), σσ. 94–106. 16. Στ. Τσομπανίδη, Η εκκλησιολογική πρόκληση μετά την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο της Ορθοδόξου Εκκλησίας, εκδ. Ostracon, Θεσσαλονίκη 2018
Last Update
07-03-2023