History of Art I

Course Information
TitleΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 1 / History of Art I
CodeΥΘΝΣΤ1
FacultyFine Arts
SchoolVisual and Applied Arts
Cycle / Level1st / Undergraduate
Teaching PeriodWinter
CoordinatorLouiza Avgita
CommonYes
StatusActive
Course ID600001182

Programme of Study: New PPS of School of Visual and Applied Arts (2014-today)

Registered students: 218
OrientationAttendance TypeSemesterYearECTS
KORMOSTheory323

Class Information
Academic Year2022 – 2023
Class PeriodWinter
Faculty Instructors
Instructors from Other Categories
Weekly Hours3
Class ID
600217283
SectionInstructors
1. Αυγήτα ΛουϊζαLouiza Avgita
2. ΠαπαγεωργίουNikolaos Papageorgiou
Course Type 2021
Specific Foundation
Course Type 2011-2015
Specific Foundation / Core
Mode of Delivery
 • Face to face
Erasmus
The course is also offered to exchange programme students.
Language of Instruction
 • Greek (Instruction, Examination)
 • English (Examination)
Prerequisites
General Prerequisites
There are no prerequisites.
Learning Outcomes
Upon successful completion of the course the students are expected to: * acquire the ability to discern the artworks of each period (Renaissance, Baroque, Rococo) based on their special stylistic elements * look into various aspects of art’s connection to society and life as these have been formulated in the wake of Modernity * understand the ways that the artworks relate to the economic, political and religious structures, as well as to the forms and institutions of power during these periods * develop their critical capacity concerning the ways art has been formulated in relation to the dominant ideological concerns and clashes of the time * conceive the ways that the subject of the artist had been formulated in the wake of Modernity * Acquire the basis for the understanding of the ruptures and links traversing the history of art since the wake of Modernity
General Competences
 • Apply knowledge in practice
 • Retrieve, analyse and synthesise data and information, with the use of necessary technologies
 • Work autonomously
 • Work in teams
 • Work in an international context
 • Work in an interdisciplinary team
 • Generate new research ideas
 • Appreciate diversity and multiculturality
 • Demonstrate social, professional and ethical commitment and sensitivity to gender issues
 • Be critical and self-critical
 • Advance free, creative and causative thinking
Course Content (Syllabus)
This course focuses on the European art of the Renaissance (14th-16th c.), Baroque (17th c.) and Rococo (first half 18th c.), aiming to the analysis of the basic characteristics of these periods through the presentation of works of painting, sculpture and architecture, indicating their structural links with the social processes and changes that also define their differences in relation to time and place. The course aims to analyse the art of Early Modernity and to define its basic characteristics which set the basis for the perception of the artist and the artwork as it has been shaped in the western canon. This perception is conceived in relation to the new approaches and structures of artistic education, the empowerment of the artist, his relation to the market and the newly founded capitalist structures, etc. In particular, this module addresses issues such as: * the relationship between visual arts and the developments in sciences, technology and culture * the concept of humanism * the gradual detachment of the artist from the guilds and the role of patronage * the new ways for defining the subject of the artist in relation to his upgraded social position * the relationship between art and the systems of power (political, religious, etc.) * the foundation of the institution of Academy * art and the new urban environments
Keywords
Renaissance, Baroque, Rococo, painting, sculpture, architecture, humanism, patronage
Educational Material Types
 • Notes
 • Slide presentations
 • Video lectures
 • Audio
 • Multimedia
 • Interactive excersises
 • Book
Use of Information and Communication Technologies
Use of ICT
 • Use of ICT in Course Teaching
 • Use of ICT in Communication with Students
 • Use of ICT in Student Assessment
Description
Teaching involves use of computers and systems of projection and sound for power point presentations, video projections and sound reproductions, internet, and the e-learning platform for uploading all relevant educational material (presentations, bibliography, etc.). Communication with the students takes place via email and the e-learning platform.
Course Organization
ActivitiesWorkloadECTSIndividualTeamworkErasmus
Lectures301
Reading Assigment301
Field trips and participation in conferences / seminars / activities100.3
Written assigments100.3
Exams100.3
Total903
Student Assessment
Description
The evaluation of the students involves: * presence and participation in the lectures (20%) * presence and participation in the relevant scheduled educational activities (visits to museums, conferences, events, etc.) (15%) * assignments, presentations, exercises, etc. (15%) * written or oral exams (50%)
Student Assessment methods
 • Written Exam with Multiple Choice Questions (Formative)
 • Written Exam with Short Answer Questions (Formative)
 • Written Exam with Extended Answer Questions (Summative)
 • Written Assignment (Formative, Summative)
 • Oral Exams (Summative)
 • Performance / Staging (Formative)
Bibliography
Course Bibliography (Eudoxus)
Gombrich, Ernst Hans, Το χρονικό της τέχνης, μτφρ. Λίνα Κάσδαγλη, Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 1998 Μάρεϋ, Λίντα, Πήτερ Μάρεϋ, Η τέχνη της Αναγέννησης, μτφρ. Ανδρέας Παππάς, Αθήνα: Υποδομή, 1995 Χαραλαμπίδης, Άλκης, Η ιταλική αναγέννηση: Αρχιτεκτονική, γλυπτική, ζωγραφική, Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2014 Χαραλαμπίδης, Άλκης, Μπαρόκ: Αρχιτεκτονική, γλυπτική, ζωγραφική, Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2017
Additional bibliography for study
Allen Christopher, French Painting in the Golden Age, Λονδίνο και Νέα Υόρκη, Thames and Hudson, 2003 Bazin Germain, Μπαρόκ και ροκοκό, μτφρ. Ανδρέας Παππάς, Αθήνα: Υποδομή, 1995 Burckhardt Jacob, Ο πολιτισμός της Αναγέννησης στην Ιταλία, μτφρ. Μαρία Τοπάλη, Αθήνα: Νεφέλη, 1997 Burke Peter, Culture and society in Renaissance Italy, 1420-1540, Λονδίνο: Batsford, 1972 Calloway Stephen, Baroque, baroque: the culture of excess, London: Phaidon, 1994 Castelli Patrizia, Η αισθητική της αναγέννησης, μτρφ. Καίτη Μαράκα, Αθήνα: Πολύτροπον, 2008 Chamberlin Eric Russell, Η καθημερινή ζωή στην Αναγέννηση, μτφρ. Α. Πέτρου, Αθήνα: Παπαδήμας, 1995 Cole Alison, Προοπτική, Αθήνα: Δεληθανάσης-Ερευνητές, c1993 Cole Alison, Αναγέννηση, μτφρ. Βασιλική Κοσκινιώτη, Αθήνα: Δεληθανάσης - Ερευνητές, 1994 Debus Allen G., Άνθρωπος και φύση στην Αναγέννηση, μτφρ. Τάσος Τσιαντούλας, επιστ. επιμ. Κώστας Γαβρόγλου, Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 1997 Elliott Sara, Italian Renaissance painting, Λονδίνο: Phaidon Press, 1993 Ficino Marsilio, Αναγέννηση: επιστολές του Μ. Φιτσίνο, Αθήνα: Λυκαβηττός, 1983 Friedlaender Walter F., Mannerism and anti-mannerism in italian painting, New York: Columbia University Press, 1990 Gamberini Andrea και Isabella Lazzarini (επιμ), The Italian renaissance state, Κέμπριτζ, Νέα Υόρκη: Cambridge University Press, 2012 Goffen Rona, Piety and patronage in Renaissance Venice: Bellini, Titian, and the Franciscans, New Haven, Λονδίνο: Yale University Press, 1986 Goffen Rona, Renaissance rivals: Michelangelo, Leonardo, Raphael, Titian, New Haven: University Press, 2002 Gombrich E. M., Gombrich on the Renaissance, Λονδίνο: Phaidon Press, 1986 Hartt Frederick και David G. Wilkins, History of Italian Renaissance art: painting, sculpture, architecture, Λονδίνο: Thames and Hudson, Νέα Υόρκη: Abrams, 1987 Hauser Arnold, Κοινωνική ιστορία της τέχνης, τ. 2. Αναγέννηση, Μανιερισμός, Μπαρόκ, μτφρ. Τάκη Κονδύλη, Αθήνα: Κάλβος, 1969-1970 Hay Denys και John Law, Italy in the Age of the Renaissance, 1380-1530, Λονδίνο, Νέα Υόρκη: Longman, 1989 Hooper-Greenhill Eilean, Το Μουσείο και οι Πρόδρομοί του, μτφρ. Ανδρέας Παππάς, Αθήνα: Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, 2006 Hopkins Andrew, Italian Architecture from Michelangelo to Borromini, Λονδίνο, Thames and Hurson, 2002 Humfrey Peter, Painting in Renaissance Venice, New Haven, Λονδίνο: Yale University Press, 1995 Kent Dale V., Cosimo deʹ Medici and the Florentine Renaissance: the patronʹs oeuvre, New Haven: Yale University Press, 2006 Kitson Michael, Η εποχή του Μπαρόκ, Αθήνα: Χρυσός Τύπος, 1977 Lewis J. Michael, The Gothic Revival, Λονδίνο, Thames and Hudson, 2002 Luchinat Cristina Acidini (επιμ.), The Medici, Michelangelo and the art of late Renaissance Florence, New Haven, Λονδίνο: Yale University Press σε συνεργασία με το Detroit Institute of Arts, 2002 Martin, Alfred Wilhelm Otto von, Κοινωνιολογία της Αναγέννησης, πρόλ. – επιμ. Βασίλης Φίλιας, μτφρ. Αγγέλα Βερυκοκάκη Αρτεμη, Αθήνα: Λιβάνης & Νέα Σύνορα, 1979 Monfasani John, Greeks and Latins in renaissance Italy: studies on humanism and philosophy in the 15th century, Aldershot, Hampshire, Μεγάλη Βρετανία: Ashgate/Variorum, 2004 Muir Edward, Civic ritual in renaissance Venice, Princeton: Princeton University Press, c1981 Mulgan Catherine, Renaissance monarchies, 1469-1558, Κέμπριτζ, ΗΒ, Νέα Υόρκη, ΗΠΑ: Cambridge University Press, 1998 Panofsky Erwin, Μελέτες εικονολογίας: ουμανιστικά θέματα στην τέχνη της Αναγέννησης, μτφρ. Ανδρέας Παππάς, Αθήνα: Νεφέλη, 1991 Pater Walter, Η Αναγέννηση: μελέτες για την τέχνη και την ποίηση, Αθήνα: Αλεξάνδρεια, 2011 Richardson Carol M., Kim W. Woods και Michael W. Franklin (επιμ.), Renaissance art reconsidered: an anthology of primary sources, Μάλντεν, ΗΠΑ, Οξφόρδη, ΗΒ: Blackwell, 2007 Smith Jeffrey Chipps, Η Αναγέννηση στη Βόρεια Ευρώπη, μτφρ. Ιωάννα Βετσοπούλου, Αθήνα: Καστανιώτης, 2005 Strathern Paul, The Medici: godfathers of the Renaissance, Λονδίνο: Vintage Books, 2007 Toman Rolf (επιμ.), Baroque: Architecture, Sculpture, Painting, Κολονία: Ullmann & Konnemann, 1998, 2013 Toman Rolf (επιμ.), Η Τέχνη της Ιταλικής Αναγέννησης: αρχιτεκτονική, γλυπτική, ζωγραφική, σχέδιο, μτφρ. Αγγελική Χατζηγιάννη, Αθήνα: Ελευθερουδάκης, 2008 Turner Richard, Η Αναγέννηση στη Φλωρεντία: Η γένεση μιας νέας τέχνης, μτφρ. Μιχάλης Λυχούνας, επιμ. Γλαύκη Γκότση, Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2011 Vasari Giorgio, Καλλιτέχνες της αναγέννησης, επιλ.-εισ.-μτφρ.-σχ. Στέλιος Λυδάκης, Αθήνα: Κανάκης, 1995 Wolfflin Heinrich, Η κλασική τέχνη: μια εισαγωγή στην ιταλική Αναγέννηση, μτφρ. Στέλιος Λυδάκης, Αθήνα: Κανάκης, 2007 Αλμπέρτι Λέον Μπαττίστα, Περί ζωγραφικής, εισ., μτφρ., σχ. Μαρίνα Λαμπράκη Πλάκα, Αθήνα: Καστανιώτη, 1994 Λαμπράκη-Πλάκα Μαρίνα, Ιταλική αναγέννηση: τέχνη και κοινωνία - τέχνη και αρχαιότητα, Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτη, 2004 Μουρίκη Ντούλα, Αναγέννηση, Μανιερισμός, Μπαρόκ: Ζωγραφική-Γλυπτική, Αθήνα: [χ.ό], 1975 Τσάμπερλιν Ε. Π., Η καθημερινή ζωή στην Αναγέννηση, μτφρ. Α. Πέτρου, Αθήνα: Παπαδήμας, 1995 Χρήστου Χρύσανθος, Η Ευρωπαϊκή ζωγραφική του 17ου αιώνα: το Μπαρόκ, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Βάνιας, 1992
Last Update
18-01-2023