FEMINIST PSYCHOLOGY

Course Information
TitleΦΕΜΙΝΙΣΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ / FEMINIST PSYCHOLOGY
CodeΨΥ-756
FacultyPhilosophy
SchoolPsychology
Cycle / Level1st / Undergraduate
Teaching PeriodWinter/Spring
CommonNo
StatusActive
Course ID600013550

Programme of Study: PPS Tmīmatos PSychologías (2017-sīmera)

Registered students: 33
OrientationAttendance TypeSemesterYearECTS
KORMOSElective CoursesWinter/Spring-5

Class Information
Academic Year2022 – 2023
Class PeriodSpring
Faculty Instructors
Weekly Hours3
Total Hours39
Class ID
600229268
Course Type 2021
Specialization / Direction
Course Type 2016-2020
 • Scientific Area
Course Type 2011-2015
Knowledge Deepening / Consolidation
Mode of Delivery
 • Face to face
Language of Instruction
 • Greek (Instruction, Examination)
Prerequisites
General Prerequisites
There are no prerequisites for the course
Learning Outcomes
Upon successful completion of the course, students will (a) develop an understanding of the theoretical principles of a critical approach towards the field of Psychology, (b) recognise the patriarchal societal structures as well as the diversity of feminist perspectives, (c) recognise gender power relations in society, (d) acquire a feminist awareness and, finally, (e) develop gender sensitive skills for counselling women and other vulnerable groups.
General Competences
 • Apply knowledge in practice
 • Make decisions
 • Work autonomously
 • Work in an interdisciplinary team
 • Appreciate diversity and multiculturality
 • Demonstrate social, professional and ethical commitment and sensitivity to gender issues
 • Be critical and self-critical
Course Content (Syllabus)
The course is an introduction to the field of Feminist Psychology, within which there is both theory and research on gender identities and gender power relations, as well as, on practices for counselling women. Historically, the division of Feminist Psychology has challenged the moral, political and scientific claims of the scientific field of Psychology, while trying to influence its orientation in terms of gender equality and the inclusion of the female experience. Overall, the course includes the following modules: the history of the feminist movement, the feminist approaches towards sexism and patriarchy, the development of gender identities, the feminist critique to Psychology, feminist theories of personality, feminist therapy, counselling women victims of gender-based violence, gender discrimination in women' s educational and professional development, and counselling people of the LGBTQI+ community.
Keywords
Feminism, Gender identity, Feminist Counselling, Counselling women victims of violence, LGBTQI+
Educational Material Types
 • Notes
 • Slide presentations
 • Multimedia
 • Book
Use of Information and Communication Technologies
Use of ICT
 • Use of ICT in Course Teaching
 • Use of ICT in Laboratory Teaching
 • Use of ICT in Communication with Students
 • Use of ICT in Student Assessment
Description
New information technology methods and procedures (zoom lectures and meetings, emails, videos, e-learning) are being constantly used for lectures (when this is absolutely necessary) and communication with students.
Course Organization
ActivitiesWorkloadECTSIndividualTeamworkErasmus
Lectures783
Laboratory Work130.5
Reading Assigment271.0
Written assigments100.4
Exams20.1
Total1305
Student Assessment
Description
Completion of ten exercises-small papers (20%). Final written examination (70%).
Student Assessment methods
 • Written Exam with Multiple Choice Questions (Summative)
 • Written Assignment (Summative)
Bibliography
Course Bibliography (Eudoxus)
Δεληγιάννη-Κουϊμτζή, Β., & Σακκά, Δ. (2007). Από την εφηβεία στην ενήλικη ζωή: Μελέτες για τις ταυτότητες φύλου στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα. Αθήνα: Gutenberg. 
 Παπαθανασίου, Ν. & Χρηστίδη, Ε.-Ο. (2020). Συμπερίληψη και ανθεκτικότητα. Βασικές αρχές ψυχοκοινωνικής στήριξης σε θέματα σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας, έκφρασης και χαρακτηριστικών φύλου. Αθήνα: Gutenberg.
Additional bibliography for study
Arnot, M. (2005). Διαδικασίες αναπαραγωγής του φύλου. Εκπαιδευτική θεωρία και φεμινιστικές πολιτικές. Αθήνα: Μεταίχμιο. 
 Αθανασιάδου, Χ. (2012). Φεμινισμός και Ψυχολογία: Συνέπειες στην έρευνα, στην κλινική πρακτική και στη συλλογική κοινωνική δράση. Ψυχολογία, 19(2), 230-236. 
 Αθανασιάδου, Χ. (2002). Νέες γυναίκες με πανεπιστημιακή μόρφωση και η συμφιλίωση της ιδιωτικής και δημόσιας σφαίρας στο σχεδιασμό της ενήλικης ζωής. Αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή. Θεσσαλονίκη: Τμήμα Ψυχολογίας, Α.Π.Θ. Crawford, M., & Unger, R. (2004). Women and gender. A Feminist Psychology. New York: McGraw-Hill Companies. Chester, A., & Bretherton, D. (2001). What makes feminist counseling feminist? Feminism & Psychology, 11(4), 527-545. Chodorow, N. (1978). The Reproduction of Mothering: Psychoanalysis and the Sociology of Gender. Berkeley and Los Angeles: University of California Press. Coogan, P. A., & Chen, C. P. (2007). Career development and counselling for women: Connecting theories to practice. Counselling Psychology Quarterly, 20(2), 191-204. Δεληγιάννη, Β., & Αθανασιάδου, Χ. (2017). Κουλτούρες της θηλυκότητας και γυναικείες ταυτότητες στο ελληνικό πλαίσιο: Εφηβικές αναμνήσεις δύο γενεών γυναικών. Στο Κ. Δαλακούρα, Β. Δεληγιάννη-Κουϊμτζή, Χ. Τζήκας, & Β. Φούκας (Επ. Εκδ.) Θέματα ιστορίας της ελληνικής εκπαίδευσης και φύλο (19ος και 20ος αιώνας) (σελ. 413-430). Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Κυριακίδη. Δεληγιάννη-Κουϊμτζή, B., Στογιαννίδου, A., & Αθανασιάδου, X. (Επ. Εκδ.) (2010). Συμβουλευτική με την οπτική του φύλου. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Gill, R. (2008). Empowerment/Sexism: Figuring female sexual agency in contemporary advertising. Feminism & Psychology, 18(1): 35-60. Gilligan, C. (1993). In a different voice: Psychological theory and women's development, 2nd edn. Cambridge, MA: Harvard University Press. Goodman, L.A., Liang, B., Helms, J.E., Latta, R.E., Sparks, E., & Weintraub, S.R. (2004). Training counselling psychologists as social justice agents: feminist and multicultural principles in action. The Counseling Psychologist, 32(6), 793-837. Hakim, C. (2006). Women, careers, and work-life preferences. British Journal of Guidance & Counselling, 34(3), 279-294. Herlihy, B., & Corey, G. (2000). Feminist therapy. In G. Corey (Ed.) Theory and practice of counseling and psychotherapy (pp. 340-381). Belmont, CA: Wadsworth. Kastrani, Th., Deliyanni-Kouimtzis, V., & Athanasiades, C. (2017). Women as counselling and psychotherapy clients: Researching the therapeutic relationship. The European Journal of Counselling Psychology, 6(1), 138-161.
 Kastrani, Th., Deliyanni-Kouimtzi, V., & Athanasiades, C. (2014). Greek female clients’ experience of the gendered therapeutic relationship: An interpretative phenomenological analysis. International Journal for the Advancement of Counselling, 37, 77-92. Kopala, M. & Keitel, M. A. (2003). Handbook of counseling women. London: Sage. Κοτρώνη, Ε., & Αθανασιάδου, Χ. (2011). Η δια του λόγου κατασκευή της ταυτότητας των ανύπανδρων γυναικών. Ψυχολογία, 18(3), 363-380. 
 Μαλικιώση-Λοΐζου, Μ., Σιδηροπούλου-Δημακάκου, Δ., & Κλεφτάρας, Γ. (Επ. Εκδ.) (2006). Η Συμβουλευτική Ψυχολογία στις γυναίκες. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Perez, C. C. (2019). Αόρατες γυναίκες. Προκαταλήψεις και διακρίσεις σε έναν κόσμο για άντρες. Αθήνα: Μεταίχμιο. Τατά-Αρσέλ, Λ., Χαρίτου-Φατούρου, Μ., & Αδαμάκη, Θ. (Επ. Εκδ.) (2008). Καταργώντας τα εμπόδια: Συμβουλευτική και ενδυνάμωση γυναικών. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Villaverde, L. E. (2008). Feminist theories and education. New York: Peter Lang. Walby, S. (1990). Theorizing patriarchy. Oxford UK and Cambridge USA: Basil Blackwell.
Last Update
23-01-2023