CULTURAL AND CRITICAL STUDIES AND LIFELONG LEARNING

Course Information
TitleΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ / CULTURAL AND CRITICAL STUDIES AND LIFELONG LEARNING
CodeΕΜ97
FacultyEducation
SchoolPrimary Education
Cycle / Level1st / Undergraduate
Teaching PeriodWinter/Spring
CoordinatorLamprina Gioti
CommonYes
StatusActive
Course ID600017665

Programme of Study: PPS Tmīmatos Dīmotikīs Ekpaídeusīs (2019-sīmera)

Registered students: 200
OrientationAttendance TypeSemesterYearECTS
KORMOSElective Courses744

Class Information
Academic Year2023 – 2024
Class PeriodWinter
Faculty Instructors
Weekly Hours3
Total Hours39
Class ID
600243241
Course Type 2016-2020
 • Scientific Area
Course Type 2011-2015
Specific Foundation / Core
Mode of Delivery
 • Distance learning
Language of Instruction
 • Greek (Instruction, Examination)
General Competences
 • Apply knowledge in practice
 • Adapt to new situations
 • Make decisions
 • Work autonomously
 • Work in teams
 • Work in an international context
 • Work in an interdisciplinary team
 • Generate new research ideas
 • Appreciate diversity and multiculturality
 • Demonstrate social, professional and ethical commitment and sensitivity to gender issues
 • Be critical and self-critical
 • Advance free, creative and causative thinking
Educational Material Types
 • Notes
 • Slide presentations
 • Multimedia
 • Book
Use of Information and Communication Technologies
Use of ICT
 • Use of ICT in Course Teaching
 • Use of ICT in Communication with Students
 • Use of ICT in Student Assessment
Course Organization
ActivitiesWorkloadECTSIndividualTeamworkErasmus
Lectures200.7
Seminars250.8
Reading Assigment250.8
Written assigments501.7
Total1204
Student Assessment
Student Assessment methods
 • Written Exam with Short Answer Questions (Formative)
 • Written Exam with Extended Answer Questions (Formative)
 • Written Assignment (Formative, Summative)
 • Oral Exams (Summative)
 • Performance / Staging (Summative)
 • Written Exam with Problem Solving (Formative)
Bibliography
Course Bibliography (Eudoxus)
Barker Chris & Jane Emma (2020). Πολιτισμικές Σπουδές Θεωρία και Πρακτική. (Επιμ. Β. Αλεξίου & Μάρθα Μιχαηλίδου). Αθήνα: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΖΙΟΛΑ. Κωδικός Εύδοξου: 94645725 Philip Smith (2006). Πολιτισμική θεωρία. Μία Εισαγωγή. (Επιμ. Ν. Μπουμπάρης – μτφρ. Α. Κατσικερός). Εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ. Κωδικός Εύδοξου: 11749
Additional bibliography for study
Barker, C. (2000). Cultural Studies: Theory and Practice. London: Sage. Eagleton, T. (ed.) Raymond Williams: Critical Perspectives. Boston: Northeastern University Press. Easthope, A. and McGowan, K. (eds.) (1992). A Critical and Cultural Theory Reader. Toronto: University of Toronto. Edgar, A. & Sedgwick, P. (2002). Cultural theory: the key thinkers. London & New York: Routledge. Foucault, M. (1996). The Subject and Power. Critical Inquiry 8(4), 777-795. Freire, P. & D. Macedo (1987). Literacy: Reading the Word and Reading the World. London: Routledge & Kegan Paul. Giroux, H. A. (2012). Disturbing pleasures: Learning popular culture. Routledge. Hake, B. J. (1994). Formative Periods in the History of Adult Education: The role of social and cultural movements in cross-cultural communication. Cultural and Intercultural Experiences in European Adult Education: essays on popular and higher education since, 1890, 10-36. Lacan, J. (1966). Subversion du Sujet et Dialectique du Desir dans l’ Inconscient Freudien. Ecrits. Paris. McGuigan, J. (1997). Cultural Methodologies. London: Sage. Morgan, W. J. (2002). Antonio Gramsci and Raymond Williams: Workers, Intellectuals, and Adult Education. Ιn C. Borg, J. Buttigieg and P. Mayo (eds.) Gramsci and Education. Lanham: Rowman & Littlefield. Motta, S. C., Esteves, A. M., Langdon, J., Larweh, K., Cameron, S., Blanco, E. G., & Luchies, T. (2014). Reinventing emancipation in the 21st century: The pedagogical practices of social movements. Interface, 6(1), 1-24. Tilly, C., & Wood, L. J. (2015). Social Movements 1768-2012. Routledge. Willis, P. E. (1977). Learning to Labour: how working class kids get working classjobs. Aldershot: Gowe Adorno, Τ., Lowenthal, L., Marcuse, H. & Horkheimer, M. (1984). Tέχνη και Mαζική Kουλτούρα. Αθήνα: Ύψιλον. Άντερσον, Μ. (1997).Φαντασιακές κοινότητες. Στοχασμοί για τις απαρχές και τη διάδοση του εθνικισμού, (μτφρ. Π. Χαντζαρούλα). Αθήνα: Νεφέλη. Αστρινάκης Α. Ε. (1991). Νεανικές υποκουλτούρες: Παρεκκλίνουσες υποκουλτούρες της νεολαίας της εργατικής τάξης: Η βρετανική θεώρηση και η ελληνική εμπειρία. Αθήνα: Παπαζήσης. Bourdieu, P. (2013). Η Διάκριση: Κοινωνική κριτική της καλαισθητικής κρίσης, (μτφρ. Κ. Καψαμπέλη). Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκης. Γιώτη, Λ. & Φλουρής, Γ. (2014). Η απόπειρα κατασκευής μίας ‘γλώσσας δυνατότητας’ σε ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα μεντόρων για την υποστήριξη μίας πολιτισμικά ευαίσθητης διδασκαλίας μαθητών με ‘υποτελή’ κουλτούρα. In Proceedings of IV International Conference on Critical Education, in Thessaloniki, 23-26 June, 2014 (to be published as e-book). Gellner E. 1992. Έθνη και Εθνικισμός. Αθήνα: Αλεξάνδρεια. Δερμεντζόπουλος, Χ. & Σπυριδάκης, Μ. (επιμ.), Ανθρωπολογία, κουλτούρα και πολιτική. Αθήνα: Μεταίχμιο. Eagleton, T. (2003). H έννοια της κουλτούρας. Αθήνα: Πόλις. Gramsci, A. (1973). Η οργάνωση της κουλτούρας, (μτφ Θ.Χ. Παπαδόπουλος). Αθήνα: Στοχαστής. Greenberg, C. (2007). Τέχνη και Πολιτισμός: Δοκίμια κριτικής (μτφρ.-επιμ. Δ. Δασκαλοθανάσης). Αθηνα: Εκδόσεις Νεφέλη. Hall, S. (2017). Το έργο της αναπαράστασης, (μτφρ. Π. Πετσίνη). Αθήνα: Πλέθρον Hall, S., Held, D. & McGrew, A. (2003). Η νεωτερικότητα σήμερα. Αθήνα: Σαββάλας Hebdige, D. (1988). Υποκουλτούρα: Το νόημα του στυλ, (μτφρ. Έ. Καλλιφατίδη). Αθήνα: Γνώση. Lacan, J. (1982). Το σεμινάριο του Ζακ Λακάν: Βιβλίο XI: Οι τέσσερις θεμελιακές έννοιες της ψυχανάλυσης (1964), (μτφρ. Α. Σκαρπαλέζου). Αθήνα: Κέδρος - Ράππα. Levi-Strauss, C., 2003. Φυλή και Ιστορία. Φυλή και Πολιτισμός. Αθήνα: Πατάκης. Λίποβατς, Θ. & Δεμερτζής, Ν.(1994). Δοκίμιο για την Ιδεολογία. Αθήνα: εκδ. Οδυσσέας. Πασχαλίδης, Γ. (2012). Πολιτισμικές Σπουδές και Προοπτικές Σπουδών. Στο Διαλέξεις και μελέτες για τις πολιτισμικές σπουδές και τις εικαστικές τέχνες (σσ. 26-39). ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη: εκδ. Ζήτη.https://www.academia.edu/11831596. Ρηγοπούλου, Π. (2018). Πολιτισμικές Σπουδές: Ανατροπή ή παρένδυση του ευρωπαιοκεντρικού μοντέλου; Τετράδια Μαρξισμού, 7. http://tetradia-marxismou.gr. Σάιντ, Έ. (1996). Οριενταλισμός. Αθήνα: Νεφέλη; Williams, R. (1994). Κουλτούρα και Ιστορία, (μτφ. Βενετία Αποστολίδου). Αθήνα: Γνώση.
Last Update
23-11-2020