PORTRAYALS OF CHILDHOOD IN BOOK AND SCREEN

Course Information
TitleΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΘΟΝΗ / PORTRAYALS OF CHILDHOOD IN BOOK AND SCREEN
CodeΕΜ116
FacultyEducation
SchoolPrimary Education
Cycle / Level1st / Undergraduate
Teaching PeriodWinter/Spring
CoordinatorDimitrios Goulis
CommonYes
StatusActive
Course ID600021855

Programme of Study: PPS Tmīmatos Dīmotikīs Ekpaídeusīs (2019-sīmera)

Registered students: 268
OrientationAttendance TypeSemesterYearECTS
KORMOSElective Courses534

Class Information
Academic Year2023 – 2024
Class PeriodWinter
Faculty Instructors
Weekly Hours3
Total Hours39
Class ID
600243252
Course Type 2021
General Foundation
Mode of Delivery
 • Face to face
Digital Course Content
Language of Instruction
 • Greek (Instruction)
Prerequisites
General Prerequisites
The aim of the course is to develop critical literacy in both literature and film through the relationship developed with the adaptation of children's literary texts for the cinema and TV. This relationship is a powerful way of transmitting, preserving and reshaping the cultural capital that literary texts carry. As such, film and television adaptations of children's literary texts play a pivotal role in the cultural reproduction and transformation of childhood and provide a rich field for examining the transmission and adaptation of cultural values and ideologies. Thus, film adaptations of literary texts for children and young people have also played, and continue to play, a crucial role in representations of childhood in the twentieth and early twenty-first century. Learning objectives of the course include the following: - Acquaintance and acquaintance with the wider field of children's literature and cinema for children. - Understanding the special defining characteristics of children's literature and cinema. - Familiarity with the wider area of modern theory on the relationship between children's literature and cinema and its film adaptations. - Acquiring skills related to the selection of suitable films for children but also the creation and implementation of pedagogical programs with content didactic approaches to children's literature and cinema for children.
Learning Outcomes
- Critical analysis of the theory of children's literature. Adaptations of literature in cinema. Application of knowledge in practice. - Search, analysis and synthesis of data and information, using the necessary ICT technologies - Adaptation to new situations - Works in teams - Work in an interdisciplinary environment
General Competences
 • Retrieve, analyse and synthesise data and information, with the use of necessary technologies
 • Make decisions
 • Work in teams
 • Work in an interdisciplinary team
 • Design and manage projects
 • Appreciate diversity and multiculturality
 • Respect natural environment
 • Advance free, creative and causative thinking
Course Content (Syllabus)
Introduction to the course content. Childhood (historical and sociological approach) 2. Brief historical and sociological review of children's literature. Concept, content and peculiarities of children's literature. 3. The meeting of childhood with the cinema. The first adaptations of children's literature in cinema. Theories and perceptions of the adaptations of literature into cinema and vice versa. The relationship between the source text and its cinematic version. 4. Childhood in cinema: a timeless relationship, constantly redefined. Film genre or point of view? 5. The origin of childhood stories and the beloved childhood of cinema. The audience: ways in which adult and minor viewers encounter childhood in cinema and other media. Censorship, stereotypes, the modern multimedia environment. 6. The history of the presence of childhood in cinema in America and Europe. New representations of childhood on screen: Iran, China, Korea, Japan, Middle East, Brazil, independent cinema. 7. Thematic patterns (mourning & loss, conflicts and disputes, dependence, flight and freedom, friendship and love, fear, the child's relationship with animals), and narrative patterns (coming of age films, the duo child-adult, stories with friends, pastiche) of childhood cinema. 8. Angels, monsters and childhood: liminality and the Quotidian Surreal: violence, brutality and childhood in children's literature and cinema. 9. The element of wonder and nostalgia in childhood literature and films. 10. Genre mixing, intertextuality and metafiction in children's literature and cinema. 11. Adaptations of children's literature on the television screen. TV series and TV channels for/with children (USA, Europe, Asia, Latin America). The golden decade of the 80s in Greece. The new, digital platforms. Conventions in cartoon series.
Educational Material Types
 • Notes
 • Slide presentations
 • Book
Use of Information and Communication Technologies
Use of ICT
 • Use of ICT in Course Teaching
 • Use of ICT in Laboratory Teaching
 • Use of ICT in Communication with Students
 • Use of ICT in Student Assessment
Course Organization
ActivitiesWorkloadECTSIndividualTeamworkErasmus
Lectures301
Fieldwork602
Reading Assigment100.3
Written assigments170.6
Exams30.1
Total1204
Student Assessment
Description
Students are expected to produce an essay, consisting of a theoretical and practical component, concerning the relations between children ‘s literature and cinema.
Student Assessment methods
 • Written Assignment (Formative)
Bibliography
Course Bibliography (Eudoxus)
Γουλής, Δ., Εικόνες της παιδικής ηλικίας στη μεγάλη οθόνη. Σκέψεις και ιδέες για την αξιοποίηση του κινηματογράφου στην εκπαίδευση. Εκδόσεις University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2016. Κακλαμανίδου Δ., Όταν το μυθιστόρημα συνάντησε τον κινηματογράφο, Εκδ. Αιγόκερως, Αθήνα 2006.
Additional bibliography for study
Ανδρεάδου, Χ., Γουλής, Δ., Γρόσδος, Στ. (2006). «Κινηματογράφος στο σχολείο: μια αισθητική εμπειρία» Στο: Πρακτικά, 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σχολικών Πολιτιστικών Προγραμμάτων, Πολιτισμός και Αισθητική στην Εκπαίδευση. Πειραιάς: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών-Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Περιβάλλοντος και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Πανεπιστήμιο Πειραιά, 25-26 Νοεμβρίου 2006. Γουλής, Δ., Γρόσδος, Στ., Καρακίτσιος Α., (2012). «Ο μικρός Νικόλας ζωντάνεψε; Κειμενοεικονικές προσεγγίσεις (λογοτεχνία vs κινηματογράφος)» στο Κωτόπουλος Τρ., Σουλιώτη Δ. (επ.), Θέματα Παιδικής Λογοτεχνίας, εκδ. Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 17-35. Goulis, D. (2016). “Science Fiction and childhood: Reaching for the Other through the poetics of Otherness”. International Conference: Detecting film education at the transnational level/Greece-Poland-Hungary, February 27-28, 2016, Euforia-Creative Europe MEDIA, Thessaloniki International Film Festival, Akademia Nauk/Poland, Laterna Magica/Hungary, 81-95. Γουλής, Δ., (2021). «Η δαιμονική οθόνη και η παιδική ηλικία. Κινηματογραφικές απεικονίσεις του κακού παιδιού», στο Μ. Κανατσούλη, Ρ. Αγγελάκη, Δ. Σουλιώτη (επ.) Αφηγήσεις και «αφηγήσεις» για την Παιδική Ηλικία, Τόμος Πρακτικών Συνεδρίου, 18-19 Οκτωβρίου 2019, Θεσσαλονίκη: εκδ. University Studio Press, 63-72. Street, D. (1982). “An Overview of Commercial Filmic Adaptation of Children's Fiction”. Children's Literature Association Quarterly, 7(3), 13-17. Stahl J.D. (1982). “Media Adaptations of Children’s Literature: The Brave New Genre”. Children’s Literature Association Quarterly, 7(3), 1982, 5-9. Hermansson C. (2019). Filming the Children's Book: Adapting Metafiction. Edinburgh: Edinburgh University Press. McCallum R. (2018). Screen Adaptations and the Politics of Childhood. Transforming Children’s Literature into Film. London: Palgrave Macmillan. Hutcheon, L.A. (2006). Theory of Adaptation, London: Routledge. Buchbinder, D. (2011). ‘From “Wizard” to “Wicked”: Adaptation Theory and Young Adult Fiction’. Contemporary Children’s Literature and Film: Engaging with Theory. Eds. Kerry Mallan and Clare Bradford. Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan. Zipes,@ (2011). The Enchanted Screen: The Unknown History of Fairy-tale Films. New York. Bluestone, G. (1957). Novels into Film. Baltimore: Johns Hopkins University Press. Tankard, P. (2007). The Lion, the Witch and the Multiplex. Fantasy Fiction into Film: Essays. Eds. Leslie Stratyner & James R. Keller. Jefferson, North Carolina and Lon-don. Thacker, Deborah Cogan & Jean Webb (2002). Introducing Children’s Literature: From Romanticism to Postmodernism. London: Routledge. Arroyo F., “Littérature et cinéma”. Encontro Nacional sobre o Ensino das Línguas Vivas no Ensino Superior, 5º: actas, 39-50 Gabrielle Germain (2014). Adaptations cinématographiques d’Alice au pays des merveil-les et de De l’autre côté du miroir de Lewis Carrol. Analyse des transécritures de Walt Disney, Jan Švankmajer et Tim Burton. Mémoire. Université Laval, Québec. Laurie Durrenmath, L'adaptation d'un conte de fées littéraire au cinéma: l'exemple de La Belle et la Bête de Walt Disney. Mémoire. Université Lyon 2, Lyon 2011. Adrienne Boutang (2021). Les adaptations de littérature jeunesse au cinéma. CRIT-Centre de recherches interdisciplinaires et transculturelles-UFC (UR 3224) De-cember 14. https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03478847/document Χατζηιωαννίδου Ε. (2016), Κινηματογραφική μεταφορά του Μυστικού Κήπου: συγκριτική μελέτη του βιβλίου και της διασκευής του 1987, Ηλεκτρονικό Περιοδικό Κείμενα, 24. Διδακτικές Σημειώσεις στην προσωπική ιστοσελίδα του διδάσκοντος
Last Update
27-03-2024