LOVE OF READING, CHILDREN'S LITERATURE AND CREATIVE WRITING

Course Information
TitleΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ, ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ / LOVE OF READING, CHILDREN'S LITERATURE AND CREATIVE WRITING
CodeΕΜ118
FacultyEducation
SchoolPrimary Education
Cycle / Level1st / Undergraduate
Teaching PeriodWinter/Spring
CoordinatorDimitrios Goulis
CommonYes
StatusActive
Course ID600021859

Programme of Study: PPS Tmīmatos Dīmotikīs Ekpaídeusīs (2019-sīmera)

Registered students: 242
OrientationAttendance TypeSemesterYearECTS
KORMOSElective Courses634

Class Information
Academic Year2023 – 2024
Class PeriodSpring
Faculty Instructors
Weekly Hours3
Total Hours39
Class ID
600250907
Course Type 2021
General Foundation
Mode of Delivery
 • Face to face
Digital Course Content
Language of Instruction
 • Greek (Instruction, Examination)
 • English (Examination)
Learning Outcomes
The aim of the course is to train the students initially in the knowledge fields of Love of Reading (Philanagnosia) and Creative Writing, as well as their connection with Children's Literature. In the first phase, the course focuses on familiarizing students with the various genres of children's literature (poetry, short stories, fairy tale, novel, illustrated short stories), which are the privileged field of encounter for children with Love of Reading (Philanagnosia). In the second phase, the students come into contact with the content of Love of Reading -Philanagnosia (relationship between child and book, development of social, cognitive and aesthetic skills in relation to reading). Finally,we seek the acquisition of those special professional pedagogical skills related to the organization and carrying out of Creative Writing and Literacy activities in institutional educational environments as well as extra-educational environments beyond the school (Libraries, camps or Reading Clubs) i In particular, the aim is to become familiar with special challenging techniques of various types and forms of writing, which are linked to the development of imagination, creativity but also to the overall development and evolution of the students' personality.
General Competences
 • Apply knowledge in practice
 • Adapt to new situations
 • Work autonomously
 • Work in teams
 • Generate new research ideas
 • Design and manage projects
 • Appreciate diversity and multiculturality
 • Be critical and self-critical
 • Advance free, creative and causative thinking
Course Content (Syllabus)
1. Introduction to the course content. Concise review of contemporary children's literature (history, genres, perspectives) 2. Theories of acquisition and reading ability in childhood. The intended reader in children's literature. 3. What is Love of Reading - Philanagnosia (definitions and content, good practices at school and elsewhere) 4. The concept of creativity and creative writing 5. Creativity and education 6. Creativity and linguistic expression. 7. From reading to writing: a difficult transition. 8. Creative reading and writing in the context of literary education. 9. Presentation of programs and work plans for reading and creative writing (terms, conditions and features) 10. Workshop on book-friendly activities (principles, rules, typology) 11. Creative writing workshop (principles, rules, typology) 12. Poetry and creative writing (A la manière de, visual poetry, calligraphy, haiku, limericks) 13. Applications of reading and creative writing in Primary Education.
Educational Material Types
 • Notes
 • Slide presentations
 • Book
Use of Information and Communication Technologies
Use of ICT
 • Use of ICT in Course Teaching
 • Use of ICT in Laboratory Teaching
 • Use of ICT in Communication with Students
 • Use of ICT in Student Assessment
Description
- Use of ICT in Course Teaching - Use of ICT in Communication with Students - Use of ICT in Student Assessment
Course Organization
ActivitiesWorkloadECTSIndividualTeamworkErasmus
Lectures301
Seminars301
Laboratory Work301
Reading Assigment100.3
Written assigments170.6
Exams30.1
Total1204
Student Assessment
Student Assessment methods
 • Written Assignment (Formative, Summative)
Bibliography
Course Bibliography (Eudoxus)
Αρτζανίδου Ε., Γουλής Δ., Γρόσδος Δ., Καρακίτσιος Α., Παιγνίδια Φιλαναγνωσίας και Αναγνωστικές Εμψυχώσεις, Gutenberg, Aθήνα,2011. Καρακίτσιος Α., ( 2021). Δημιουργική Γραφή: παίζουμε λογοτεχνία, Ζυγός Θεσσαλονίκη
Additional bibliography for study
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος) Αρτζανίδου Ε., Γουλής Δ., Γρόσδος Δ., Καρακίτσιος Α., Παιγνίδια Φιλαναγνωσίας και Αναγνωστικές Εμψυχώσεις, Gutenberg, Aθήνα,2011. Καρακίτσιος Α., ( 2021). Δημιουργική Γραφή: παίζουμε λογοτεχνία, Ζυγός Θεσσαλονίκη Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη Brown, D. (1997). Principles of art Therapies. Thornsons. Boutet de Monvel, A. (1960). Encyclopédie Pratique de l’Éducation en France. Paris: Ministre de l’Education. Carter, J. (2001). Creating Writers, A creative writing manual for schools. USA and Canada: RoutledgeFalmer. Csikszentmihalyi M. (2009). Creativity: Flow and the Psychology of Discovery and Invention. HarperCollins. Davis, G. (200o). Creativity forever. Kendall Hunt Publishing Company. Frey, James N. (2002). Πώς να γράψετε ένα πραγματικά καλό μυθιστόρημα, Αθήνα: Εκδ. Ανατολικός. Genette, G. (1969). Rhétorique et Enseignement. In Figures II (pp. 23-68). Paris: Seuil. Genette, G. (2007). Σχήματα ΙΙΙ - Ο λόγος της αφήγησης: Δοκίμιο μεθοδολογίας και άλλα κείμενα, Αθήνα: Πατάκης. Duchense, A. & Legay, T. (1991). La petite fabrique de Littérature. Paris: Magnard. Lubart T. (2003). Psychologie de la creativité, Paris: Armand-Collin. Jacobson, R. (1960). “Closing Statements: Linguistics and Poetics”. In Th. A. Sebeok (Ed.) Style in Language (pp. 350-377). Cambridge Massachusetts: MIT Press. Morley, D., Nielsen. Ph. (2021). Οδηγός δημιουργικής γραφής του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ, Αθήνα: ΕΑΠ. Paul, M. (2006). The Routledge Creative Writing. London and New York: Coursebook. Stowell L. (2016). The Usborn Creative Writing Book, London: Usborne Publishing Ltd. Todorov, T. (2013). Η λογοτεχνία σε κίνδυνο, Αθήνα: Εκδ. Πόλις Γουλής, Δ. (2009). «Ενσυναίσθηση, κριτική σκέψη και δημιουργικότητα με αφετηρία την εικόνα του Άλλου στις ταινίες επιστημονικής φαντασίας», Πανελλήνιο Συνέδριο: Παιδί & Οπτικοακουστικά Μέσα Επικοινωνίας, Θεσσαλονίκη 21-22 Νοεμβρίου 2009. Aνακτήθηκε Ιούλιος 27, 2022 από το διαδίκτυο: http://www.esiemth.gr/inst/esiemth/gallery/File/2009/PaidiOptikoakoustika/Eisigiseis.pdf Γουλής, Δ. (2012). «Φιλαναγνωσία: ερωτήσεις και απαντήσεις», Ανέμη. Επιθεώρηση κυπριακής παιδικής λογοτεχνίας, τ. 20, 92-95. Γουλής, Δ. (2012). «Εργαστήριο φιλαναγνωσίας», Ανέμη. Επιθεώρηση κυπριακής παιδικής λογοτεχνίας, τ. 20, 96-109. Γουλής, Δ. (2013). «Φιλίσα Χατζηχάννα: η τέχνη της ενσυναίσθησης και της δημιουργικότητας στη λογοτεχνία για παιδιά», Ανέμη. Επιθεώρηση κυπριακής παιδικής λογοτεχνίας, τ. 21, 26-32. Γουλής, Δ. (2014), «Από τη στατικότητα στη δημιουργικότητα: επαναπροσδιορίζοντας τη διδασκαλία των κατευθυντικών κειμένων με αφετηρία τη δημιουργική γραφή και την ανάπτυξη της φαντασίας», στο 1ο Διεθνές Συνέδριο «Δημιουργική Γραφή», 4-6 Οκτωβρίου, 2013, Αθήνα. Aνακτήθηκε Ιούλιος 27, 2022 από το διαδίκτυο: http://cwconference.web.uowm.gr/archives/goulis_article.pdf Γουλής, Δ., «Οι αφηγήσεις των απόντων: δημιουργικές ανασυνθέσεις του παρελθόντος μιας γειτονιάς μέσα από το αρχειακό υλικό του σχολείου της», 2ο Διεθνές Συνέδριο «Δημιουργική Γραφή», 1-4 Οκτωβρίου 2015. Aνακτήθηκε Ιούλιος 27, 2022 από το διαδίκτυο: http://cwconference.web.uowm.gr/archives/goulis_article.pdf Καραγιάννης, Σ. (2010). “Η δημιουργική γραφή ως καινοτόμος δράση στο Σχολείο”. http://www.scribd.com/doc/ Κατσίκη Γκίβαλου Α. (επιμ.) (2007) Φιλαναγνωσία και Σχολείο, Αθήνα: Πατάκης. Κιοσσές Σπ. (2018). Εισαγωγή στη δημιουργική ανάγνωση και γραφή του πεζού λόγου. Η συμβολή της αφηγηματολογίας, Αθήνα: Κριτική. Κωτόπουλος, Τριαντάφυλλος, Η «νομιμοποίηση» της Δημιουργικής Γραφής, Κείμενα 15, ανακτήθηκε Ιούλιος 27, 2022 από το διαδίκτυο: http://keimena.ece.uth.gr/main/index.php?view=article&catid=59%3Atefxos15&id=257%3A15-kotopoulos&option=com_content&Itemid=95 \ Πασσιά, Α. & Μανδηλαράς Φ. (2001), Εργαστήρι Δημιουργικής Γραφής για Παιδιά, Αθήνα: Πατάκης Σουλιώτης, Μίμης (2009). Μου αφήνεις πενήντα δραχμές για τσιγάρα; Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Τζιόβας, Δ. (1987). Μετά την Αισθητική. Αθήνα: Γνώση. Διδακτικές Σημειώσεις στην προσωπική ιστοσελίδα του διδάσκοντα ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος) Αρτζανίδου Ε., Γουλής Δ., Γρόσδος Δ., Καρακίτσιος Α., Παιγνίδια Φιλαναγνωσίας και Αναγνωστικές Εμψυχώσεις, Gutenberg, Aθήνα,2011. Καρακίτσιος Α., ( 2021). Δημιουργική Γραφή: παίζουμε λογοτεχνία, Ζυγός Θεσσαλονίκη Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη Brown, D. (1997). Principles of art Therapies. Thornsons. Boutet de Monvel, A. (1960). Encyclopédie Pratique de l’Éducation en France. Paris: Ministre de l’Education. Carter, J. (2001). Creating Writers, A creative writing manual for schools. USA and Canada: RoutledgeFalmer. Csikszentmihalyi M. (2009). Creativity: Flow and the Psychology of Discovery and Invention. HarperCollins. Davis, G. (200o). Creativity forever. Kendall Hunt Publishing Company. Frey, James N. (2002). Πώς να γράψετε ένα πραγματικά καλό μυθιστόρημα, Αθήνα: Εκδ. Ανατολικός. Genette, G. (1969). Rhétorique et Enseignement. In Figures II (pp. 23-68). Paris: Seuil. Genette, G. (2007). Σχήματα ΙΙΙ - Ο λόγος της αφήγησης: Δοκίμιο μεθοδολογίας και άλλα κείμενα, Αθήνα: Πατάκης. Duchense, A. & Legay, T. (1991). La petite fabrique de Littérature. Paris: Magnard. Lubart T. (2003). Psychologie de la creativité, Paris: Armand-Collin. Jacobson, R. (1960). “Closing Statements: Linguistics and Poetics”. In Th. A. Sebeok (Ed.) Style in Language (pp. 350-377). Cambridge Massachusetts: MIT Press. Morley, D., Nielsen. Ph. (2021). Οδηγός δημιουργικής γραφής του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ, Αθήνα: ΕΑΠ. Paul, M. (2006). The Routledge Creative Writing. London and New York: Coursebook. Stowell L. (2016). The Usborn Creative Writing Book, London: Usborne Publishing Ltd. Todorov, T. (2013). Η λογοτεχνία σε κίνδυνο, Αθήνα: Εκδ. Πόλις Γουλής, Δ. (2009). «Ενσυναίσθηση, κριτική σκέψη και δημιουργικότητα με αφετηρία την εικόνα του Άλλου στις ταινίες επιστημονικής φαντασίας», Πανελλήνιο Συνέδριο: Παιδί & Οπτικοακουστικά Μέσα Επικοινωνίας, Θεσσαλονίκη 21-22 Νοεμβρίου 2009. Aνακτήθηκε Ιούλιος 27, 2022 από το διαδίκτυο: http://www.esiemth.gr/inst/esiemth/gallery/File/2009/PaidiOptikoakoustika/Eisigiseis.pdf Γουλής, Δ. (2012). «Φιλαναγνωσία: ερωτήσεις και απαντήσεις», Ανέμη. Επιθεώρηση κυπριακής παιδικής λογοτεχνίας, τ. 20, 92-95. Γουλής, Δ. (2012). «Εργαστήριο φιλαναγνωσίας», Ανέμη. Επιθεώρηση κυπριακής παιδικής λογοτεχνίας, τ. 20, 96-109. Γουλής, Δ. (2013). «Φιλίσα Χατζηχάννα: η τέχνη της ενσυναίσθησης και της δημιουργικότητας στη λογοτεχνία για παιδιά», Ανέμη. Επιθεώρηση κυπριακής παιδικής λογοτεχνίας, τ. 21, 26-32. Γουλής, Δ. (2014), «Από τη στατικότητα στη δημιουργικότητα: επαναπροσδιορίζοντας τη διδασκαλία των κατευθυντικών κειμένων με αφετηρία τη δημιουργική γραφή και την ανάπτυξη της φαντασίας», στο 1ο Διεθνές Συνέδριο «Δημιουργική Γραφή», 4-6 Οκτωβρίου, 2013, Αθήνα. Aνακτήθηκε Ιούλιος 27, 2022 από το διαδίκτυο: http://cwconference.web.uowm.gr/archives/goulis_article.pdf Γουλής, Δ., «Οι αφηγήσεις των απόντων: δημιουργικές ανασυνθέσεις του παρελθόντος μιας γειτονιάς μέσα από το αρχειακό υλικό του σχολείου της», 2ο Διεθνές Συνέδριο «Δημιουργική Γραφή», 1-4 Οκτωβρίου 2015. Aνακτήθηκε Ιούλιος 27, 2022 από το διαδίκτυο: http://cwconference.web.uowm.gr/archives/goulis_article.pdf Καραγιάννης, Σ. (2010). “Η δημιουργική γραφή ως καινοτόμος δράση στο Σχολείο”. http://www.scribd.com/doc/ Κατσίκη Γκίβαλου Α. (επιμ.) (2007) Φιλαναγνωσία και Σχολείο, Αθήνα: Πατάκης. Κιοσσές Σπ. (2018). Εισαγωγή στη δημιουργική ανάγνωση και γραφή του πεζού λόγου. Η συμβολή της αφηγηματολογίας, Αθήνα: Κριτική. Κωτόπουλος, Τριαντάφυλλος, Η «νομιμοποίηση» της Δημιουργικής Γραφής, Κείμενα 15, ανακτήθηκε Ιούλιος 27, 2022 από το διαδίκτυο: http://keimena.ece.uth.gr/main/index.php?view=article&catid=59%3Atefxos15&id=257%3A15-kotopoulos&option=com_content&Itemid=95 \ Πασσιά, Α. & Μανδηλαράς Φ. (2001), Εργαστήρι Δημιουργικής Γραφής για Παιδιά, Αθήνα: Πατάκης Σουλιώτης, Μίμης (2009). Μου αφήνεις πενήντα δραχμές για τσιγάρα; Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Τζιόβας, Δ. (1987). Μετά την Αισθητική. Αθήνα: Γνώση. Διδακτικές Σημειώσεις στην προσωπική ιστοσελίδα του διδάσκοντα Brown, D. (1997). Principles of art Therapies. Thornsons. Boutet de Monvel, A. (1960). Encyclopédie Pratique de l’Éducation en France. Paris: Ministre de l’Education. Carter, J. (2001). Creating Writers, A creative writing manual for schools. USA and Canada: RoutledgeFalmer. Csikszentmihalyi M. (2009). Creativity: Flow and the Psychology of Discovery and Invention. HarperCollins. Davis, G. (200o). Creativity forever. Kendall Hunt Publishing Company. Frey, James N. (2002). Πώς να γράψετε ένα πραγματικά καλό μυθιστόρημα, Αθήνα: Εκδ. Ανατολικός. Genette, G. (1969). Rhétorique et Enseignement. In Figures II (pp. 23-68). Paris: Seuil. Genette, G. (2007). Σχήματα ΙΙΙ - Ο λόγος της αφήγησης: Δοκίμιο μεθοδολογίας και άλλα κείμενα, Αθήνα: Πατάκης. Duchense, A. & Legay, T. (1991). La petite fabrique de Littérature. Paris: Magnard. Lubart T. (2003). Psychologie de la creativité, Paris: Armand-Collin. Jacobson, R. (1960). “Closing Statements: Linguistics and Poetics”. In Th. A. Sebeok (Ed.) Style in Language (pp. 350-377). Cambridge Massachusetts: MIT Press. Morley, D., Nielsen. Ph. (2021). Οδηγός δημιουργικής γραφής του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ, Αθήνα: ΕΑΠ. Paul, M. (2006). The Routledge Creative Writing. London and New York: Coursebook. Stowell L. (2016). The Usborn Creative Writing Book, London: Usborne Publishing Ltd. Todorov, T. (2013). Η λογοτεχνία σε κίνδυνο, Αθήνα: Εκδ. Πόλις Γουλής, Δ. (2009). «Ενσυναίσθηση, κριτική σκέψη και δημιουργικότητα με αφετηρία την εικόνα του Άλλου στις ταινίες επιστημονικής φαντασίας», Πανελλήνιο Συνέδριο: Παιδί & Οπτικοακουστικά Μέσα Επικοινωνίας, Θεσσαλονίκη 21-22 Νοεμβρίου 2009. Aνακτήθηκε Ιούλιος 27, 2022 από το διαδίκτυο: http://www.esiemth.gr/inst/esiemth/gallery/File/2009/PaidiOptikoakoustika/Eisigiseis.pdf Γουλής, Δ. (2012). «Φιλαναγνωσία: ερωτήσεις και απαντήσεις», Ανέμη. Επιθεώρηση κυπριακής παιδικής λογοτεχνίας, τ. 20, 92-95. Γουλής, Δ. (2012). «Εργαστήριο φιλαναγνωσίας», Ανέμη. Επιθεώρηση κυπριακής παιδικής λογοτεχνίας, τ. 20, 96-109. Γουλής, Δ. (2013). «Φιλίσα Χατζηχάννα: η τέχνη της ενσυναίσθησης και της δημιουργικότητας στη λογοτεχνία για παιδιά», Ανέμη. Επιθεώρηση κυπριακής παιδικής λογοτεχνίας, τ. 21, 26-32. Γουλής, Δ. (2014), «Από τη στατικότητα στη δημιουργικότητα: επαναπροσδιορίζοντας τη διδασκαλία των κατευθυντικών κειμένων με αφετηρία τη δημιουργική γραφή και την ανάπτυξη της φαντασίας», στο 1ο Διεθνές Συνέδριο «Δημιουργική Γραφή», 4-6 Οκτωβρίου, 2013, Αθήνα. Aνακτήθηκε Ιούλιος 27, 2022 από το διαδίκτυο: http://cwconference.web.uowm.gr/archives/goulis_article.pdf Γουλής, Δ., «Οι αφηγήσεις των απόντων: δημιουργικές ανασυνθέσεις του παρελθόντος μιας γειτονιάς μέσα από το αρχειακό υλικό του σχολείου της», 2ο Διεθνές Συνέδριο «Δημιουργική Γραφή», 1-4 Οκτωβρίου 2015. Aνακτήθηκε Ιούλιος 27, 2022 από το διαδίκτυο: http://cwconference.web.uowm.gr/archives/goulis_article.pdf Καραγιάννης, Σ. (2010). “Η δημιουργική γραφή ως καινοτόμος δράση στο Σχολείο”. http://www.scribd.com/doc/ Κατσίκη Γκίβαλου Α. (επιμ.) (2007) Φιλαναγνωσία και Σχολείο, Αθήνα: Πατάκης. Κιοσσές Σπ. (2018). Εισαγωγή στη δημιουργική ανάγνωση και γραφή του πεζού λόγου. Η συμβολή της αφηγηματολογίας, Αθήνα: Κριτική. Κωτόπουλος, Τριαντάφυλλος, Η «νομιμοποίηση» της Δημιουργικής Γραφής, Κείμενα 15, ανακτήθηκε Ιούλιος 27, 2022 από το διαδίκτυο: http://keimena.ece.uth.gr/main/index.php?view=article&catid=59%3Atefxos15&id=257%3A15-kotopoulos&option=com_content&Itemid=95 \ Πασσιά, Α. & Μανδηλαράς Φ. (2001), Εργαστήρι Δημιουργικής Γραφής για Παιδιά, Αθήνα: Πατάκης Σουλιώτης, Μίμης (2009). Μου αφήνεις πενήντα δραχμές για τσιγάρα; Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Τζιόβας, Δ. (1987). Μετά την Αισθητική. Αθήνα: Γνώση. Διδακτικές Σημειώσεις στην προσωπική ιστοσελίδα του διδάσκοντα
Last Update
27-03-2024