CONTEMPORARY APPROACHES TO CHILDREN'S LITERATURE

Course Information
TitleΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ / CONTEMPORARY APPROACHES TO CHILDREN'S LITERATURE
CodeΕΜ115
FacultyEducation
SchoolPrimary Education
Cycle / Level1st / Undergraduate
Teaching PeriodWinter/Spring
CoordinatorDimitrios Goulis
CommonYes
StatusActive
Course ID600021852

Programme of Study: PPS Tmīmatos Dīmotikīs Ekpaídeusīs (2019-sīmera)

Registered students: 161
OrientationAttendance TypeSemesterYearECTS
KORMOSElective Courses424

Class Information
Academic Year2023 – 2024
Class PeriodSpring
Faculty Instructors
Weekly Hours3
Total Hours39
Class ID
600251093
Course Type 2021
General Foundation
Mode of Delivery
 • Face to face
Digital Course Content
Language of Instruction
 • Greek (Instruction, Examination)
 • English (Instruction, Examination)
 • French (Instruction, Examination)
Prerequisites
General Prerequisites
Contemporary approaches to children's literature.
Learning Outcomes
The aim of this course is to develop critical literacy in children's literature, study of modern theoretical approaches, as well as its thematic and narrative choices and priorities. The individual learning objectives of the course include the following: - Familiarity with the theoretical searches for modernity, intertextuality and metafiction in contemporary children's literature. - Analysis of the relationship between ideology and children's literature. - Recognition of stereotypes in literature. - Identifying the narrative techniques responsible for constructing or reproducing specific ideologies about identity and otherness. - Issues of otherness in children's books: gender, race/ethnicity, religion, social/class, physical and intellectual prowess. - Approaches to the literary constructions of otherness for children through Greek and international children's literature. - The concept of multiculturalism, definition of its content in children's literature. - Critical approach and evaluation of children's books that promote interculturalism. - Analysis of the theoretical research and study of the topic concerning the connection between children's book with the Holocaust.
General Competences
 • Apply knowledge in practice
 • Adapt to new situations
 • Work in teams
 • Work in an interdisciplinary team
 • Appreciate diversity and multiculturality
 • Respect natural environment
 • Demonstrate social, professional and ethical commitment and sensitivity to gender issues
 • Advance free, creative and causative thinking
Course Content (Syllabus)
1. Introduction to the course content. Brief historical and sociological issues of children's literature. Concept, content and peculiarities of children's literature. Literature and its relationship with children's Literature. 2. Theories and criticism of contemporary children's literature. The intended reader and the child reader. The inherent issues of the genre. 3. Ideology and Children's Literature. What is ideology and how it relates to narrative modes addressed to children. 4. Novelty, metafiction and intertextuality in children's literature. 5. Humor, twists and biases. 6. The image in the children's book and its ideological codifications. 7. Censorship, selection and children's book. Political correctness/Political Correctness 8. Stereotypes in children's literature. Racial, class, cultural stereotypes. Multiculturalism and children's literature. 9. Children's literature and gender stereotypes. 10. The other in children's literature. Identity and otherness. 11. The Holocaust in children's literature I. Theoretical issues 12. The Holocaust in children's literature II. In Greece and the world. 13. Contemporary thematic searches in children's literature: a. depictions of interpersonal relationships and individual problems (losses and death, divorce, parent-child relationships, love and sexuality, disability, old age), b. problems of the wider social environment (racism, war, violence, terrorism, drugs, immigration, refugees, historical issues), c. general humanitarian and universal issues (peace, ecology, science, technological development, acceptance of diversity).
Educational Material Types
 • Notes
 • Slide presentations
 • Book
Use of Information and Communication Technologies
Use of ICT
 • Use of ICT in Course Teaching
 • Use of ICT in Laboratory Teaching
 • Use of ICT in Communication with Students
 • Use of ICT in Student Assessment
Description
- Use of ICT in Course Teaching - Use of ICT in Communication with Students - Use of ICT in Student Assessment
Course Organization
ActivitiesWorkloadECTSIndividualTeamworkErasmus
Lectures301
Fieldwork602
Reading Assigment100.3
Written assigments170.6
Exams30.1
Total1204
Student Assessment
Description
For the academic year 2022-2023, through written exams. For those who are interested, there will also be the possibility of optional written work, reinforcing the grade, if in the exams the written paper covers the basis of five (5)
Student Assessment methods
 • Written Exam with Multiple Choice Questions (Formative, Summative)
 • Written Exam with Short Answer Questions (Formative, Summative)
 • Written Assignment (Summative)
Bibliography
Course Bibliography (Eudoxus)
Κανατσούλη Μ. (2004). Ιδεολογικές διαστάσεις της παιδικής λογοτεχνίας, Αθήνα: Τυπωθήτω/Δαρδανός. Κανατσούλη Μ. (2008). Ο ήρωας και η ηρωίδα με τα χίλια πρόσωπα, Αθήνα: Gutenberg.
Additional bibliography for study
Αμπατζοπούλου, Φρ. (2020). Ο άλλος εν διωγμώ. Η εικόνα του Εβραίου στη λογοτεχνία και τον κινηματογράγο. Αθήνα: Πατάκης. Αποστολίδου Β. (2013). Ολοκαύτωμα και εφηβικός έρωτας στη Τζιοκόντα του Νίκου Κοκάντζη, Ηλεκτρονικό Περιοδικό Κείμενα, 17. Auerbacher, Inge. I Am a Star: Child of the Holocaust. New York: Puffin, 1986. Baer, Elizabeth Roberts (2000). ‘A New Algorithm in Evil: Children's Literature in a Post-Holocaust World’, The Lion and the Unicorn 24.3, pp. 378-401. Cai, M., Multicultural Literature for Children and Young Adults: Reflections on Critical Issues. Westport, Greenwood Press, 2002 Γαβριηλίδου, Σ., «Περιθωριακοί χαρακτήρες στη σύγχρονη ελληνική εφηβική λογοτεχνία», στο Κανατσούλη, Μ. & Πολίτης, Δ. (επιμ.), Από την ποιητική της εφηβείας στην αναζήτηση της ερμηνείας της, Αθήνα, Πατάκης, 2010, 291-316. Γαβριηλίδου Σ. (2013). Rosa Bianca, Ηλεκτρονικό Περιοδικό Κείμενα, 17. Gavriilidis, S., “Multicultural Children’s Literature”, Πολύδρομο/Polydromo (ερευνητικό υλικό), 2011, http://www.polydromo.gr/Yliko_epistimoniko.html Γιαννικοπούλου, Α. (2018). Η αναπηρία στο εικονογραφημένο βιβλίο, Ηλεκτρονικό Περιοδικό Κείμενα, 27. Γουλής, Δ. (2013). «Αναπαραστάσεις Τουρκοκυπρίων σε έργα κυπριακής παιδικής λογοτεχνίας», Ηλεκτρονικό Περιοδικό Κείμενα, 16. Γουλής, Δ. (2013). «Η σιωπή της Ρουθ και η φωνή της Ρεβέκκας: εικόνες Εβραίων και απόηχοι της Shoah στην ελληνική λογοτεχνία για παιδιά και νέους», Ηλεκτρονικό Περιοδικό Κείμενα, 17. Γουλής, Δ., (2020), «Η επινόηση της μνήμης και η κατασκευή της αφήγησης στις ναζιστικές δυστοπίες: αφηγηματολογικές τεχνικές, σημειολογικές παρατηρήσεις και ιδεολογικές επισημάνσεις σε λογοτεχνικές και κινηματογραφικές αφηγήσεις», στο Γεωργοπούλου Ελ, Πάγκαλος, Ι. (επ.), Μνήμη και Αφήγηση. Διεπιστημονικές προσεγγίσεις, εκδ. Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2020, 123-144. Ζερβού, Α. (2015), Eπικαιροποίηση και συμβολοποίηση: η αφήγηση του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου για τους νεαρούς αναγνώστες του εικοστού πρώτου αιώνα και η περίπτωση του Εrich –Εmmanuel Schmitt. Ηλεκτρονικό Περιοδικό Κείμενα, 31. Ζερβού, Α. (2021), Εξιστορώντας την προσφυγιά και την αναγκαστική μετανάστευση στα παιδικά βιβλία - Υπερβαίνοντας την παιδαγωγική λογοκρισία, Ηλεκτρονικό Περιοδικό Κείμενα, 31. Hamaide, Eléonore (2006). ‘La représentation des enfants juifs dans la littérature jeunesse’. In Les enfants de la Shoah (Sous la direction de Jacques Fijalkow). Paris, Éditions de Paris et Fondation pour la mémoire de la Shoah, pp. 147-160. Κανατσούλη, Μ. (2011). Εναλλακτικές μορφές οικογένειας στη σύγχρονη παιδική λογοτεχνία για μικρές ηλικίες παιδιών, Ηλεκτρονικό Περιοδικό Κείμενα, 11. Κανατσούλη, Μ., “Διδάσκοντας πολυπολιτισμική παιδική λογοτεχνία”, στο Καλογήρου, Τ. & Λαλαγιάννη, Κ. (επιμ.), Η λογοτεχνία στο σχολείο. Θεωρητικές προσεγγίσεις και διδακτικές εφαρμογές στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (επιμέλεια), Τυπωθήτω-Γιώργος Δαρδανός 2005, 79-90. Κανατσούλη Μ. (2013). Ολοκαύτωμα και λογοτεχνία για μικρά παιδιά: μια ασυμβίβαστη συνύπαρξη; Ηλεκτρονικό Περιοδικό Κείμενα, 17. Καρακίτσιος Α., (2013). Οι αναπαραστάσεις του Εβραίου στην παιδική λογοτεχνία. Κυνηγώντας τις λέξεις και τα νοήματα. Ηλεκτρονικό Περιοδικό Κείμενα, 17. Kertzer, Adrienne. “‘Do You Know What “Auschwitz” Means?’ Children’s Literature and the Holocaust.” The Lion and the Unicorn 23.2 (1999): 238–56. Kimmel, Eric. “Confronting the Ovens: The Holocaust and Juvenile Fiction.” Horn Book Magazine 53 (1977): 84–91. Muallem, Miriam, and Frances A. Dowd. “Model Criteria for and Content Analysis of Historical Fiction about the Holocaust for Grades Four through Twelve.” Multicultural Review 1.2 (April 1992): 49–55. Οικονομίδου, Α. (2004). Τελικά, τα αγόρια κλαίνε; Έμφυλες ταυτότητες στη λογοτεχνία για μικρές ηλικίες: μία πρώτη προσέγγιση, Ηλεκτρονικό Περιοδικό Κείμενα, 1. Οικονομίδου, Α., «Η ενηλικίωση του βλέμματος: το παιδί αναγνώστης μεταξύ εικόνας και κειμένου», στο Καλογήρου, Τζ. (επιμ.), Το εικονογραφημένο βιβλίο δεν είναι μόνο για παιδιά, Αθήνα, Παπαδόπουλος, 2006, 59-85. Παπαρούση, Μ., «Οι Έλληνες ‘οικείοι ξένοι’: Εικόνες Τσιγγάνων στη σύγχρονη ελληνική παιδική πεζογραφία», π. Διαδρομές, τχ. 9-10 (2003): 27-39. Πέτκου Ε. (2008). Ο θάνατος στην παιδική λογοτεχνία. Ηλεκτρονικό Περιοδικό Κείμενα, 7. περ. Κείμενα, τχ. 9, αφιέρωμα τεύχους: Μαύρο και Λευκό: Ο Φυλετικός Ρατσισμός στο Σύγχρονο Βιβλίο για Παιδιά (υπεύθυνη αφιερώματος Τζίνα Καλογήρου), με μελέτες των Αγγελική Γιαννικοπούλου, Κανατσούλη Μένη, Τσιλιμένη Τασούλα – Νταβλαμάνου Ελένη, Pinsent Pat, κ.ά., στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://keimena.ece.uth.gr Russell, David L. “Reading the Shards and Fragments: Holocaust Literature for Young Readers.” The Lion and the Unicorn 21.2 (1997): 267–80. Σηφάκη, Ευγ. (2019), Ερωτήματα για την παιδική προσφυγική λογοτεχνία, Ηλεκτρονικό Περιοδικό Κείμενα, 30. Sullivan, Edward T. The Holocaust in Literature for Youth: A Guide and Resource Book. Lanham, MD: Scarecrow P, 1999.
Last Update
27-03-2024