Λόγω τεχνικού προβλήματος οι δημοσιεύσεις του Ιδρυματικού Καταθετηρίου δεν εμφανίζονται προσωρινά στην ιστοσελίδα της ΜΟΔΙΠ.

You are here

Research Projects

Project Code
10004
Title
Περαιτέρω εξελίξεις στη βαθμοδυναμική των διαταραχών και στη βαθμοπλαστικότητα. Εφαρμογές στη μοντέρνα τεχνολογία
Project Funder:
Κράτος
Financing Framework
ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ
Status
Περάτωση
Start date
30 - 11 - 1999
End date
29 - 11 - 2001
Partners:
Institution Role:
Contractor
Project's school
ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ
Research Area
Scientific Supervisor
ΑΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΧΑΡ.
Scientific Collaborators
AKINTAYO OLUFEMI-TAIWO ΜΠΑ., ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚ.