Λόγω τεχνικού προβλήματος οι δημοσιεύσεις του Ιδρυματικού Καταθετηρίου δεν εμφανίζονται προσωρινά στην ιστοσελίδα της ΜΟΔΙΠ.

You are here

Research Projects

Project Code
4952
Title
Second Euroconference and international symposium on Material Instabilities in deformation and fracture
Project Funder:
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Financing Framework
ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ
Status
Περάτωση
Start date
31 - 8 - 1997
End date
Partners:
Institution Role:
Project's school
ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ
Research Area
Scientific Supervisor
ΑΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΧΑΡ.
Scientific Collaborators