Λόγω τεχνικού προβλήματος οι δημοσιεύσεις του Ιδρυματικού Καταθετηρίου δεν εμφανίζονται προσωρινά στην ιστοσελίδα της ΜΟΔΙΠ.

You are here

Research Projects

Project Code
82738
Title
Νανομηχανική των ατελειών σε στερεά με εφαρμογές σε λεπτά υμένια, νανοσωματίδια,νανοκρυστάλλους και Βιουλικά
Project Funder:
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Financing Framework
7o Πρόγραμμα Πλαίσιο, People, International dimension
Status
Λήξη Οικ. Αντ.
Start date
1 - 7 - 2009
End date
30 - 11 - 2011
Partners:
Institution Role:
Contractor
Project's school
ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ
Research Area
5. Υλικά – Διαδικασίες
Scientific Supervisor
ΑΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΧΑΡ.
Scientific Collaborators
ROMANOV ALEXEY ENG.