Λόγω τεχνικού προβλήματος οι δημοσιεύσεις του Ιδρυματικού Καταθετηρίου δεν εμφανίζονται προσωρινά στην ιστοσελίδα της ΜΟΔΙΠ.

You are here

Research Projects

Project Code
8515
Title
Αναστήλωση του λουτρού της αγοράς Pazar Hamam της Θεσσαλονίκης
Project Funder:
Κράτος
Financing Framework
ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ
Status
Περάτωση
Start date
1 - 12 - 1994
End date
Partners:
Institution Role:
Project's school
ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ
Research Area
Scientific Supervisor
ΑΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΧΑΡ.
Scientific Collaborators
AKINTAYO OLUFEMI-TAIWO ΜΠΑ., ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΕΛΕ., ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΩΝ., ΚΛΑΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΙΚ., ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ ΑΒΡ., ΛΙΟΣΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΚ., ΜΑΡΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΙΩΑ., ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚ., ΜΠΕΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΥΑ., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ ΓΕΩ., ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙ., ΤΣΑΓΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓ., ΤΣΙΟΥΤΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΔΑ., ΤΣΟΤΣΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΒ., ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝ., ΧΑΤΖΗΤΡΥΦΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝ.