Course Information
TitleΝεότερη Πολιτική Φιλοσοφία I / Contemporary Political Philosophy I
CodeΚΥ0104
FacultyEconomic and Political Sciences
SchoolPolitical Sciences
Cycle / Level1st / Undergraduate, 2nd / Postgraduate
Teaching PeriodWinter
CoordinatorDionysios Drosos
CommonYes
StatusActive
Course ID100001039

Programme of Study: UPS School of Political Sciences (2014-today)

Registered students: 305
OrientationAttendance TypeSemesterYearECTS
CoreCompulsory Course115

Class Information
Academic Year2019 – 2020
Class PeriodWinter
Faculty Instructors
Weekly Hours3
Total Hours39
Class ID
600145301
Type of the Course
 • Background
 • General Knowledge
 • Scientific Area
Course Category
Specific Foundation / Core
Mode of Delivery
 • Face to face
Digital Course Content
Erasmus
The course is also offered to exchange programme students.
Language of Instruction
 • Greek (Instruction, Examination)
Prerequisites
General Prerequisites
no
Learning Outcomes
After the courses, students will be in touch with the fundamental principles and theoretical approaches to the political philosophy of early modernity. They will be acquainted with the basic concepts of modern political philosophy, such as natural law, contract, rule of law, equality and freedom as Enlightenment values, state, and civil society. They will be able to recognize and study the great challenges of modern political thought and practice: the tensions between equality and freedom, freedom and coercion, individualism and sociability, universality and national particularity.
General Competences
 • Work autonomously
 • Work in teams
 • Work in an interdisciplinary team
 • Generate new research ideas
 • Be critical and self-critical
 • Advance free, creative and causative thinking
Course Content (Syllabus)
The course deals with the historical, social, economic, and religious conditions and fundamentals of modern political thought. Dwelling on the distinction between modern and premodern political thought, the course deals with the religious reformation, the new natural philosophy, and the decline of the traditional as prerequisites for the modern understanding of virtues. In the context of the opposition between community and society, the course deals with the modern conceptions of the state, the natural law, the separation of powers, the moral foundations of political authority, consent and hegemony, obedience and disobedience.
Keywords
Thomas Aquinas, Machiavelli, Montesquieu, Kant, sovereignty, legitimation, consent, hegemony, obedience-disobedience
Educational Material Types
 • Notes
 • Slide presentations
 • Book
Use of Information and Communication Technologies
Use of ICT
 • Use of ICT in Course Teaching
 • Use of ICT in Communication with Students
Description
Use of internet sources in the courses Use of internet in the communication with the students
Course Organization
ActivitiesWorkloadECTSIndividualTeamworkErasmus
Lectures391.4
Reading Assigment853.1
Exams140.5
Total1385.0
Student Assessment
Description
Students are evaluated by their presence in the courses, their interest, and participation in the course, and their performance in the exams.
Student Assessment methods
 • Written Exam with Short Answer Questions (Formative)
 • Written Exam with Extended Answer Questions (Summative)
 • Oral Exams (Formative, Summative)
Bibliography
Course Bibliography (Eudoxus)
1) Μ. Αγγελίδης, Θ. Γκιούρας (επ), Θεωρίες της πολιτικής και του κράτους. Σαββάλας 2005 2) Γιάννης Πλάγγεσης, Νεότερη Πολιτική και Κοινωνική Φιλοσοφία. Από τον Machiavelli στον Marx. University Studio Press 2009
Additional bibliography for study
Αγγελίδης Μ., Θανάσης Γκιούρας: Θεωρίες της Πολιτικής και του Κράτους. Εκδ. Σαββάλας, ΙΣΚ, 2005. Arendt Hannah, Η πολιτική φιλοσοφία του Καντ,Νήσος 2008 Althusser Louis, Μοντεσκιέ, πολιτική και ιστορία, Πλέθρον 2005 Althusser Louis, Για το κοινωνικό συμβόλαιο, Νήσος 2015 Coleman Janet, Ιστορία της πολιτικής σκέψης, τόμος Β’, Κριτική, Αθήνα 2006. Δρόσος Διονύσης, Αρετές και συμφέροντα. Η βρετανική ηθική σκέψη στο κατώφλι της νεοτερικότητας. Σαββάλας-ΙΣΚ, Αθήνα 2008 Δρόσος Διονύσης, Το ευγενές εμπόριο της συμπάθειας. Αστικός πολιτισμός και ηθική κοινότητα στον σκωτικό διαφωτισμό. Νήσος, Αθήνα 2016 Ernst Bloch: Φυσικό δίκαιο και ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Εκδόσεις ΚΨΜ 2015. E. Cassirer: O μύθος του κράτους. Eκδ. Γνώση. E. Cassirer: Kαντ και Pουσσώ. Eκδ. Έρασμος Raymond Geuss: Φιλοσοφία και πραγματική πολιτική. Εκδόσεις του 21ου, Αθήνα 2013. Antonio Gramsci: Για τον Μακιαβέλι, για την πολιτική και το σύγχρονο κράτος. Ηριδανός 2005. Μακιαβέλλι Νικολό, Ο ηγεμόνας, μτφρ. Ζώζη Ζωγραφίδου-Καραχάλιου, επιμέλεια-σημειώσεις Γιώργος Ζωγραφίδης, Βάνιας, Θεσσαλονίκη 1991. Machiavelli Niccolo, Έργα, πρώτος τόμος: Διατριβές πάνω στην πρώτη Δεκάδα του Τίτου Λίβιου, σελ. 281-512, μτφρ. Παναγιώτης Κονδύλης, Κάλβος, Αθήνα 1972. Montesquieu Charles, Το πνεύμα των νόμων. Γνώση 2015 Νούτσος Παναγιώτης: Niccolò Machiavelli: Πολιτικός Σχεδιασμός και Φιλοσοφία της Ιστορίας. Ζαχαρόπουλος, Αθήνα 1983. Μακρής Σπύρος, Niccolo Machiavelli. Virtu και ερμηνευτικά κάτοπτρα, Ι. Σιδέρης, Αθήνα 2009. Mακφέρσον K. Mπ., Aτομικισμός και ιδιοκτησία. H πολιτική θεωρία του πρώιμου φιλελευθερισμού από τον Hobbes ώς τον Locke, μτφρ. Eλένη Kασίμη, Γνώση, Aθήνα 1986. Πλάγγεσης, Γ., Πολιτική και θρησκεία στη φιλοσοφία του John Locke, University Studio Press, Θεσσαλονίκη 1998. Κουέντιν Σκίνερ: Μακιαβέλι. Νήσος. Αθήνα 2001. Σενελλάρ Μ., Μακιαβελισμός και κρατική σκοπιμότητα, μτφρ. Δ. Αθανασάκης, Εστία, Αθήνα 1997. Σκουλάς Γιώργος: Εισαγωγή στην πολιτική φιλοσοφία και θεωρία. Ρεύματα σκέψης και στοχαστές της Νεωτερικότητας. Gutenberg, Αθήνα 2011. Στράους Λέο, Φυσικό δίκαιο και ιστορία, μτφρ. Στέφανος Pοζάνης – Γεράσιμος Λυκιαρδόπουλος, Γνώση, Aθήνα 1988. Στυλιανού Άρης, Θεωρίες του κοινωνικού συμβολαίου. Από τον Γκρότιους στον Ρουσσώ, Πόλις, Αθήνα 2006.L. Strauss: Iστορία και φυσικό δίκαιο. Eκδ. Γνώση 1988. Swift Adam: Πολιτική Φιλοσοφία. Εισαγωγικός οδηγός για φοιτητές και πολιτικούς. Εκδόσεις Οκτώ, Αθήνα 2015.
Last Update
23-05-2020