Course Information
TitleΧριστιανική Παιδαγωγική. / Christian Pedagogics.
CodeΠΑ6
FacultyTheology
SchoolSocial Theology and Christian Culture
Cycle / Level2nd / Postgraduate
Teaching PeriodWinter
CoordinatorEvangelos Pepes
CommonYes
StatusActive
Course ID600015751

Programme of Study: Orthodox Theology and Christian Culture

Registered students: 18
OrientationAttendance TypeSemesterYearECTS
Vivlikṓn, Paterikṓn, Agiologikṓn kai THrīskeiologikṓn SpoudṓnElective Courses belonging to the selected specialization1110
Istorías, Dógmatos, Filosofías kai ArchaiologíasElective Courses belonging to the selected specialization1110
Efarmosménīs THeologíasCompulsory Course belonging to the selected specialization (Compulsory Specialization Course)1110

Class Information
Academic Year2019 – 2020
Class PeriodWinter
Faculty Instructors
Weekly Hours3
Class ID
600146233
Course Type 2016-2020
 • Background
 • General Knowledge
 • Scientific Area
 • Skills Development
Course Type 2011-2015
Specific Foundation / Core
Mode of Delivery
 • Face to face
Digital Course Content
Language of Instruction
 • Greek (Instruction, Examination)
Learning Outcomes
After successfully completing the course students through their theoretical and practical training in the Laboratory of Christian Pedagogy and in the Secondary Schools they visit supervising postgraduate students in the context of Students Practice Programme, will be able to: carry out a pedagogical research on their own, communicate creatively and effectively with undergraduate students manage a school class as educators.
General Competences
 • Apply knowledge in practice
 • Retrieve, analyse and synthesise data and information, with the use of necessary technologies
 • Adapt to new situations
 • Make decisions
 • Work autonomously
 • Work in teams
 • Work in an interdisciplinary team
 • Generate new research ideas
 • Design and manage projects
 • Appreciate diversity and multiculturality
 • Be critical and self-critical
 • Advance free, creative and causative thinking
Course Content (Syllabus)
Christian Pedagogy, as a specific scientific area, examines fundamental issues of the history of Pedagogy as a science in general, and in particular the history of Christian Pedagogy, the necessity and purpose of pedagogical and Christian pedagogy, the relationship of Christian Pedagogy with other humanities sciences. More over, the course examines issues related to school education and the school environment, such as teacher-student interpersonal relationships, student socialization, School discipline with regard to student freedom, family-school relationship, media, environment and education, illiteracy, otherness and diversity, special education, intercultural education, lifelong learning, etc. A special chapter is the research on the pedagogical principles and categories of the Bible and the Christian Fathers or the Church's Saints. 1. History of Pedagogy 2. History of Christian Education 3. The Purpose of Pedagogy and Christian Education 4. The relationship of Christian Education with the humanities sciences 5. Socialization and Christian education 6. Education and the social environment (family, society, church, institutions, etc.) 7. Interpersonal relationships at school in the light of Christian pedagogy 8. Pedagogical problems from the Christian Education point of view (social exclusion, illiteracy, leisure, otherness and education etc.) 9. Managing the classroom 10. Modern methods of education (dialogue, methodology, curricula) - Means of education (praise, punishment, discipline - freedom, motivation for learning, supervision, technology) 11. Bible and Christian Education 12. The Fathers of the Church and the Education of the child 13. Monasticism and Christian Education
Keywords
Christian Education, Socialization, environment, social exclusion, illiteracy, otherness, classroom management, school discipline.
Use of Information and Communication Technologies
Use of ICT
 • Use of ICT in Course Teaching
 • Use of ICT in Laboratory Teaching
 • Use of ICT in Communication with Students
Description
1. Teaching presentations (pptx) 2. Students using of the technological equipment for the students distance education 3. Formative evaluation of the use of Information Technology 4. Communication with the students through e-mail and sis.auth.gr
Course Organization
ActivitiesWorkloadECTSIndividualTeamworkErasmus
Lectures52
Reading Assigment78
Field trips and participation in conferences / seminars / activities20
Written assigments100
Total250
Student Assessment
Description
Seminar work.
Student Assessment methods
 • Written Assignment (Formative, Summative)
 • Performance / Staging (Summative)
Bibliography
Course Bibliography (Eudoxus)
Δεν παρέχεται κάποιο εγχειρίδιο.
Additional bibliography for study
Προτείνεται κάθε φορά, στους μεταπτυχιακούς φοιτητές, βιβλιογραφία σχετική με το γενικό αντικείμενο του μαθήματος και με το θέμα της εργασίας που έχουν αναλάβει. Γενική βιβιλογραφία: Ι. Κογκούλης, Εισαγωγή στην Παιδαγωγική, εκδ. Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2005. 2. Ηλ. Ματσαγγούρας, Η σχολική τάξη, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα 2000. 3. Δ. Χατζηδήμου, Εισαγωγή στην Παιδαγωγική. Θέσεις, αντιθέσεις και προβληματισμοί, Θεσσαλονίκη 2002. 4. Χ. Κωνσταντίνου, Σχολική πραγματικότητα και κοινωνικοποίηση του μαθητή. Σκιαγράφηση των κοινωνικοποιητικών μηνυμάτων του σχολείου και των εκπαιδευτικών, εκδ. Gutenberg), Αθήνα (χ.χ). 5. Η. Ρεράκης, Ο «άλλος» στο ελληνικό σχολείο. Ορθόδοξη χριστιανοπαιδαγωγική θεώρηση, εκδ. Π. Πουρναράς, Θεσσαλονίκη 2006. 6. Η. Ρεράκης, Κοινωνική ένταξη και θρησκευτική αγωγή του μαθητή στο ελληνικό σχολείο, εκδ. Π. Πουρναράς, Θεσσαλονίκη 2010. 7. K.Muelbauer, Κοινωνικοποίηση. Θεωρία και έρευνα, μτφρ. Δ. Δημοκίδης, εκδ. Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2000. 8. Αχ. Καψάλης, Παιδαγωγική Ψυχολογία, εκδ. Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2009. 9. Αλ. Κοσμόπουλος, Σχεσιοδυναμική παιδαγωγική του προσώπου, εκδ. Γρηγόρης 1990. 10. Κ. Μπακιρτζής, Επικοινωνία και αγωγή, εκδ. Gutenberg, Αθήνα 2002. 11. Αθ. Γκότοβος, Οικουμενικότητα, ετερότητα και ταυτότητα: Η επαναδιαπραγμάτευση του νοήματος της παιδείας, Ιωάννινα 2001 13. Αλ. Κακαβούλης, Ηθική ανάπτυξη και αγωγή, Αθήνα 1994 14. Z. Bauman, Η μετανεωτερικότητα και τα δεινά της, εκδ. Ψυχογιός, Αθήνα 2002. 15. C.Cavadini, Miracles in Jewish and Christian Antiquity, University of Notre Dame Press, Indiana 1996 16. Iω. Tσάκγας, Το παιδί και ο έφηβος στην εκκλησιαστική κοινότητα, Θεωρητική και εμπειρική προσέγγιση, (διδ. Διατριβή), Αθήνα 2000 17. Α. Στογιαννίδης, Η διαπροσωπική επικοινωνία στα πλαίσια της καλούμενης μεταμοντέρνας εποχής και η ορθόδοξη αγωγή (διδ. Διατριβή) Θεσσαλονίκη 2003 18. Εμμ. Περσελής, Πίστη και χριστιανική αγωγή, εκδ. Γρηγόρης, Αθήνα 2006 19. Εμμ. Περσελής, Κατήχηση και παιδεία, Μελετήματα χριστιανικής θρησκευτικής αγωγής, έκδ Β΄, εκδ. Γρηγόρης, Αθήνα 2005 20. Η. Ρεράκης, Θρησκευτικά και πολιτισμικά πρότυπα στο έργο του Δ. Σολωμού, έκδ Β΄ εκδ. Γρηγόρης, Αθήνα 2003 21. Η. Ρεράκης, Σύγχρονη Διδακτική των Θρησκευτικών, εκδ. Πουρναράς, έκδ. Β΄, Θεσσαλονίκη 2010 22. Η. Ρεράκης, Θεολογία και Θεολογικές σπουδές, Εισαγωγικές Προσεγγίσεις, εκδ. Πουρναράς, έκδ. Β΄, Θεσσαλονίκη 2008 23. Εμμ. Περσελής, Χριστιανική αγωγή και σύγχρονος κόσμος. Θέματα θεωρίας και πράξης της χριστιανικής αγωγής, εκδ. Αρμός, Αθήνα 1994 24. Ι. Κογκούλης, κατηχητική και χριστιανική Παιδαγωγική, εκδ. Κυριακίδης, Θεσσαλονίκη 2000 25. Στ. Πορτελάνος, Διαπολιτισμική και διαθεματική διδακτική στο μάθημα των Θρησκευτικών, εκδ. Έννοια, Αθήνα 2010 26. Κ. Γρηγγοριάδης, Η θελογογική και ανθρωπολογική θεώρηση της αγωγής, Αθήνα 1975. 27. Γ. Κρουσταλλάκης, Διαπαιδαγώγηση, έκδ. Γ΄, Αθήνα 1998. 28. Χ. Κωνσταντίνου, Σχολική πραγματικότητα, και κοινωνικοποίηση του μαθητή εκδ. Gutenberg, Au;hna 1997 29. Σ. Κούλουμζιν, Το ορθόδοξο βίωμα και τα παιδιά μας, μτφρ. Πολυξένη Τσαλίκη, έκδ. Γ΄, εκδ. Ακρίτας, Αθήνα 1995
Last Update
18-11-2019