Course Information
TitleΘΕΩΡΙΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 2: ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ / THEORIES OF ARCHITECTURE 2: THEORIES OF ARCHITECTURE AND SPACE
Code07TH12
FacultyEngineering
SchoolArchitecture
Cycle / Level1st / Undergraduate
Teaching PeriodWinter
CommonNo
StatusActive
Course ID600000800

Programme of Study: PROGRAMMA SPOUDŌN 2020-21 EŌS SĪMERA

Registered students: 0
OrientationAttendance TypeSemesterYearECTS
KORMOSCompulsory Course743

Class Information
Academic Year2019 – 2020
Class PeriodWinter
Faculty Instructors
Weekly Hours2
Class ID
600148141
Course Type 2016-2020
 • Scientific Area
Course Type 2011-2015
Specific Foundation / Core
Mode of Delivery
 • Face to face
Digital Course Content
Learning Outcomes
The learning outcomes are expected to be: -the understanding and knowledge of architectural examples through their relationship with the context, social and cultural, and in particular with the perceptions of the Subject -the understanding of concepts, theories, methods and techniques that make up the modern architectural field and their comparison with earlier phases of architecture -the development and cultivation of critical thinking -the familiarity with the interdisciplinary approaches of architecture - collecting, analyzing, and synthesizing the data of an investigation -familiarity with research processes
General Competences
 • Apply knowledge in practice
 • Retrieve, analyse and synthesise data and information, with the use of necessary technologies
 • Work autonomously
 • Work in teams
 • Work in an international context
 • Work in an interdisciplinary team
 • Design and manage projects
 • Appreciate diversity and multiculturality
 • Respect natural environment
 • Demonstrate social, professional and ethical commitment and sensitivity to gender issues
 • Be critical and self-critical
 • Advance free, creative and causative thinking
Course Content (Syllabus)
The course is dealing with the relationship between expressions of architectural creation in the course of time and their contemporary view of the subject. Subject and space make up the thematic axis on which we are discussing architectural phenomena from modern until the contemporary phase of our civilisation. In this way we are approaching critically and compartively the predominant aspects of architecture in each era with emphasis to contemporary trends of digital and poststructuralist design. Moreover is examined the basic conceptual body of architectural theory and creation of each period in reference to the influences that brought to their formation the current philosophical and scientific reason. We are examining these issues both at the theoretical level and through the analysis of examples of space in architectural and urban scale. In this context and for more effective uptaking and understanding of the content of the course we make extensive use of electronic audiovisual material, images (photographs, drawings and sketches), charts and videos.
Keywords
interdisciplinary theory of architecture, research, philosophy and architecture
Educational Material Types
 • Notes
 • Multimedia
 • Book
Use of Information and Communication Technologies
Use of ICT
 • Use of ICT in Course Teaching
 • Use of ICT in Communication with Students
Course Organization
ActivitiesWorkloadECTSIndividualTeamworkErasmus
Lectures28
Reading Assigment32
Written assigments15
Total75
Student Assessment
Description
Students are evaluated on the basis of their interest in and participation in the course, the ability to engage in the knowledge that the ψοθρσε attempts to impart, as well as their ability of analysis and composition and their critical thought as reflected in the written work and its presentation at the end of the course semester.
Student Assessment methods
 • Written Assignment (Formative, Summative)
 • Performance / Staging (Formative, Summative)
Bibliography
Course Bibliography (Eudoxus)
Τσουκαλα, Κ., Δανιήλ, Μ., Παντελίδου, Χ. (2010). Μετανεωτερικές επόψεις. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο Τσουκαλά, Κ., Τερζόγλου, Ν. Ι., Παντελίδου, Χ. (2012). Τομές ήθους και χώρου. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.
Additional bibliography for study
Charles, S. and Lipovetsky, G., 2006, Hypermodern Times, Cambridge: Polity Press. Craib, I., 2000, Σύγχρονη Κοινωνική Θεωρία. Από τον Πάρσονς στον Χάμπερμας, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Hill, J., 2003, Actions of Architecture. Architects and Creative Users, London and new York: Routledge. Jencks, Ch.,1997, The Architecture of the Jumping Universe: A Polemic. How Complexity Science is Changing Architecture and Culture, London: Academy Editions. Jencks, Ch., kropf, K., 2006, Theories and Manifestos of contemporary architecture, England: Wiley Academy. Jameson, F., Το Μεταμοντέρνο ή η πολιτισμική λογική του ύστερου καπιταλισμού (μετάφραση: Γ. Βάρσος), Αθήνα: Νεφέλη. Κονδύλης, Π., 1991, Η παρακμή του αστικού πολιτισμού, Αθήνα: Θεμέλιο. Zizek, S., 2009, Λακάν (μετάφραση: Δ. Καγιαλάρης, Κ. Παπαδάκης), Αθήνα: Πατάκη. Leach, N. (ed.), 1997, Rethinking Architecture. A Reader in Cultural Theory, London and New York: Routledge. Leach, N., 1999, The Anaesthetics of Architecture, Cambridge, Massachusetts: MIT Press. Λίποβατς, Θ., Ρωμανός, Β. (2002), Το υποκείμενο στην ύστερη νεωτερικότητα, Αθήνα: Νήσος. Μπαρτσίδης, Μ. (επιμ.) (2015), Διατομικότητα. Κείμενα για μία οντολογία της σχέσης, Αθήνα: Nήσος. Norberg – Schulz, Ch., 2000, Principles of Modern Architecture, London: Andreas Papadakis Publisher. Πάγκαλος, Π. (2011), Η σημασία του χρόνου στη σύγχρονη αρχιτεκτονική, Αθήνα: Gutenberg. Πάγκαλος, Π. (2012), Η σημασία του χρόνου στην αρχιτεκτονική του Aldo Rossi, Αθήνα: Gutenberg. Pellegrino, P., 2000, Το νόημα του χώρου. Η εποχή και ο τόπος (μετάφρ. Κ. Τσουκαλά), Αθήνα: Gutenberg. Prestinenza Puglisi, L., 1999, Hyper Architecture, Basel : Birkhäuser. Πετμεζίδου, Μ. (επιμ.), 1998, Σύγχρονη Κοινωνιολογική Θεωρία. Δομισμός, Μετα-δομισμός, Δομοποίηση, Επικοινωνιακή Δράση, Προοπτικές Εξέλιξης της Κοινωνιολογικής Θεωρίας, Ηράκλειο : Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης. Renaut, A. (2009), Η Φιλοσοφία (μετάφρ. Τ. Μπέτζελος, επιμ. Α. Στυλιανού), Αθήνα: Πόλις. Revault d’Allonnes, O., Βέλτσος, Γ. & άλ. 1988, Μοντέρνο – Μεταμοντέρνο, Αθήνα : Σμίλη. Σταυρακάκης, Γ., 2008, Ο Λακάν και το πολιτικό, Αθήνα: Ψυχογιός. Σταυρίδης, Στ., 1990, Η συμβολική σχέση με τον χώρο, Αθήνα: Κάλβος. Σταυρίδης, Στ., 2002, Από την πόλη οθόνη στην πόλη σκηνή, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Stevenson, D., 2007, Πόλεις και αστικοί πολιτισμοί, Αθήνα: Κριτική. Τερζόγλου, Ν. Ι. (2009), Ιδέες του χώρου στον εικοστό αιώνα, Αθήνα: Νήσος. Τσουκαλά, Κ. (2005), «Δημόσιος χώρος. Όρια και ταυτότητα την περίοδο της παγκοσμιοποίησης» στο Ε. Χοντολίδου, Γρ. Πασχαλίδης, Κ. Τσουκαλά, Α. Λάζαρης (επιμ.), Διαπολιτισμικότητα, παγκοσμιοποίηση και ταυτότητα, Αθήνα: Gutenberg, σελ. 149-157. Τσουκαλά, Κ. (2009), «Πολυπλοκότητα και πληροφορία στη σύγχρονη αρχιτεκτονική: Τα όρια της ουδετεροποίησης του σημαίνοντος χώρου” στο Α. Φ. Λαγόπουλος, Ε. Χοντολίδου, Γρ. Πασχαλίδης και Ιφ. Βαμβακίδου (επιμ.), Σημειωτική και Ιδεο-Λογίες : Σύνορα, Περιφέρειες, Διασπορές, Θεσσαλονίκη : University Studio Press. Τσουκαλά, Κ., Δανιήλ, Μ., Παντελίδου, Χ. (επιμ.) (2010), Μετανεωτερικές επόψεις, Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Τσουκαλά, Κ., Τερζόγλου, Ν. Ι., Παντελίδου Χ. (επιμ.) (2012), Τομές ήθους και χώρου, Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Conenna, C., Τσουκαλά, Κ. & άλ. (επιμ.) (2014), Enric Miralles Αρχιτέκτων, Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Conenna, C., Τσουκαλά, Κ., Παντελίδου, Χ. (επιμ.) (2013), Η διδασκαλία του Louis I. Kahn και άλλα δοκίμια, Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Wigley, M., 1993, The Architecture of Deconstruction: Derrida’s Haunt, Cambridge, Masschusetts: The MIT Press.
Last Update
16-07-2019