Course Information
TitleΠΑΙΔΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΟ ΧΩΡΟ (19ος αιώνας-Μεσοπόλεμος) / Educators and Educational thought in the greek-speaking areas (19th century-Interwar period)
CodeΠ1509
FacultyPhilosophy
SchoolPhilosophy and Education
Cycle / Level1st / Undergraduate
Teaching PeriodWinter/Spring
CoordinatorVasileios Foukas
CommonNo
StatusActive
Course ID280009209

Programme of Study: UPS School of Philosophy and Education (2011-today)

Registered students: 52
OrientationAttendance TypeSemesterYearECTS
PedagogicCompulsory courses beloging to the selected specialisationWinter/Spring-6

Class Information
Academic Year2019 – 2020
Class PeriodSpring
Faculty Instructors
Weekly Hours3
Total Hours39
Class ID
600149030
Type of the Course
 • Scientific Area
 • Skills Development
Course Category
Knowledge Deepening / Consolidation
Mode of Delivery
 • Face to face
Digital Course Content
Language of Instruction
 • Greek (Instruction, Examination)
Learning Outcomes
to know the students the educators' life and work whom they will deal with. to present their list of works. to present and to comment and to interpret, based on the historical-educational-social-economic context, the pedagogical theory of every educator. to present and to interpret it: a) views his / her teacher for the profile and role of the teacher, and b) their contribution to the development of Pedagogy as a theory and science.
General Competences
 • Apply knowledge in practice
 • Retrieve, analyse and synthesise data and information, with the use of necessary technologies
 • Adapt to new situations
 • Make decisions
 • Work autonomously
 • Work in teams
 • Appreciate diversity and multiculturality
 • Demonstrate social, professional and ethical commitment and sensitivity to gender issues
 • Be critical and self-critical
 • Advance free, creative and causative thinking
Course Content (Syllabus)
1. Introduction 2. Historic - hermeneutic method 3. The Education at the Enlightenment period 4. Pedagogic theory and science in Greece during the 19th century 5. 18th century - early 19th century: Josephus Moisiodax (1725? -1800) 6. The Pedagogy in Normal School for boys in Athens (1834-1864) John Kokkonis Georgios Pagon 7. The Pedagogy in Normal Schools for boys (1878 onwards) Charisios Papamarkou (1844-1906) 8. The Education in Normal Schools for girls (19th century). Leon Melas (1812-1879) Aristides Spathakis (1837-1897) 9. The Pedagogy in Normal Schools of the Hellenism Calliope Kechagia (1839-1905) Sappho Leontias (1832-1900) 10. The Pedagogy at University of Athens (19th century). John Pantazidis (1827-1900) Dimitrios Zangogiannis (1860-1904) 11. The Pedagogy at the Universities of Athens and Thessaloniki (first half of the 20th century.) N. Exarhopoulos (1874-1960) Al. Delmouzos (1880-1956)
Keywords
pedagogus, pedagogy, theory, teaching
Educational Material Types
 • Slide presentations
 • Book
Use of Information and Communication Technologies
Use of ICT
 • Use of ICT in Course Teaching
 • Use of ICT in Communication with Students
Description
email, elearning, power point
Course Organization
ActivitiesWorkloadECTSIndividualTeamworkErasmus
Lectures150.6
Seminars241.0
Reading Assigment301.2
Written assigments401.6
Exams30.1
Other / Others381.5
Total1506
Student Assessment
Description
For the assessment of students who have chosen the seminar will be taken: a) their presence in seminars (the intercepts are mandatory) b) participation and their critical contributions to the seminar (10%), c) drawing (25%) and oral support of their work (15%) and d) the performance in the written examination (50%) at the end of the semester.
Student Assessment methods
 • Written Exam with Multiple Choice Questions (Summative)
 • Written Exam with Short Answer Questions (Summative)
 • Written Exam with Extended Answer Questions (Summative)
 • Written Assignment (Summative)
 • Performance / Staging (Summative)
Bibliography
Course Bibliography (Eudoxus)
1. Β. Φούκας (2014), Η παιδαγωγική θεωρία και επιστήμη στην Ελλάδα (18ος και 19ος αιώνας): Βασικοί εκπρόσωποι – αντιπροσωπευτικά κείμενα, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Κυριακίδη. ISBN: 978-618-5105-20-4. 2. Χρ. Αντωνίου (2011), Παιδαγωγοί και παιδαγωγική στην Ελλάδα, Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη. ISBN: 978-960-16-4260-4.
Additional bibliography for study
Χρ. Αντωνίου, Παιδαγωγοί και Παιδαγωγική στην Ελλάδα, Πατάκη, Αθήνα 2011. Σ. Ζιώγου, Η Μέση Εκπαίδευση των κοριτσιών στην Ελλάδα (1830-1893), Ι.Α.Ε.Ν.-Γ.Γ.Ν.Γ., Αθήνα 1986. Σ. Ζιώγου - Θ. Χασεκίδου - Β. Φούκας, Παιδαγωγικά περιοδικά στην Ελλάδα κατά το 19ο αιώνα: Παρουσίαση και περιεχόμενα, Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2005. Π. Μ. Κιτρομηλίδης, Ι. Μοισιόδαξ: Οι συντεταγμένες της βαλκανικής σκέψης τον 18ο αιώνα, Μ.Ι.Ε.Τ., Αθήνα 1985. Κ. Μπίκος, «Η εξέλιξη της Παιδαγωγικής Επιστήμης και ο ρόλος της στην εκπαίδευση των Ελλήνων εκπαιδευτικών», Παιδαγωγική Επιθεώρηση, τχ. 27, 1998, σσ. 71-95. Σ. Μπουζάκης (επιμ.), Πανόραμα Ιστορίας της Εκπαίδευσης. Όψεις και Απόψεις, τόμ. Α΄ - Β΄, Gutenberg, Αθήνα 2011. Σ. Μπουζάκης – Χρ. Τζήκας, Η κατάρτιση των δασκάλων-διδασκαλισσών και των νηπιαγωγών στην Ελλάδα, τόμ. Α΄: Η περίοδος των Διδασκαλείων, Gutenberg, Αθήνα 2002. Ο παιδαγωγός Χαρίσιος Παπαμάρκου (1844-1906), Πρακτικά Επιστημονικής Διημερίδας, Ι.Α.Ν.Ε. – Δήμος Βελβεντού, Βελβεντό 2003. Π. Παπακωνσταντίνου & Α. Ανδρέου, Τα Διδασκαλεία και η ανάπτυξη της παιδαγωγικής σκέψης 1875-1914, Εκδόσεις Οδυσσέας, Αθήνα 1992.. Χ. Πατρινέλης, «Από την άλωση ως τις απαρχές της πρώτης αναγεννήσεως της Παιδείας», Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμ. Ι΄: Ο ελληνισμός υπό ξένη κυριαρχία (περίοδος 1453-1669) Τουρκοκρατία – Λατινοκρατία, Αθήνα 1977, σσ. 367-377. A. Reble, Ιστορία της Παιδαγωγικής, μτφρ. Θ. Δ. Χατζηστεφανίδης – Σοφία Θ. Χατζηστεφανίδη-Πολυζώη, εκδόσεις Δ. Παπαδήμα, Αθήνα 20025. Ν. Π. Τερζής, «Σκέψεις για την ελληνική εκπαίδευση κατά την οθωμανική περίοδο με έμφαση τον Ανώτερο κύκλο σπουδών στην Πατριαρχική Σχολή Κωνσταντινουπόλεως (1759-1821). Μια νέα σκοπιά σε ένα παλαιό ζήτημα», στο: Η Πατριαρχική Μεγάλη του Γένους Σχολή. Ιστορία και Προσφορά, Πρακτικά Επιστημονικής Ημερίδας, Εταιρεία Μελέτης της καθ’ ημάς Ανατολής, Αθήνα 2004, σσ. 17-59. Ν. Π. Τερζής, Η παιδαγωγική του Αλέξανδρου Π. Δελμούζου. Συστηματική εξέταση του έργου και της δράσης του, Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 20062. Ν. Π. Τερζής, Μελέτη της εκπαίδευσης του Νεοελληνισμού. Πριν από το κράτος-έξω από το κράτος-στο κράτος, Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2010. Χρ. Τζήκας, Ι. Π. Κοκκώνης: Ο ρόλος του στη θεμελίωση και τα πρώτα βήματα της δημοτικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα, Gutenberg, Αθήνα 1999. Φ. Τσιρίκογλου-Λαγούδα, Ο Θεσσαλός λόγιος-παιδαγωγός του Νεοελληνικού Διαφωτισμού Κωνσταντίνος Μ. Κούμας: η ζωή – το έργο του – οι ιδέες του, Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 1997. Β. Φούκας, Η παιδαγωγική κατάρτιση των εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα (1837-1910): αναζητήσεις, θέσεις, προοπτικές, Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2005. Β. Φούκας, Η Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης: Σπουδές, σπουδαστές και σπουδάστριες κατά την περίοδο του μεσοπολέμου (1926-1940), Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2010. Χ. Χαρίτος, Ο ιδρυτικός νόμος για τα Δημοτικά σχολεία. Γαλλικές και Γερμανικές επιδράσεις. Συμβολή στην ιστορία των εκπαιδευτικών θεσμών, Εκδόσεις Π. Ζησιμάτος, Βόλος 2010.
Last Update
12-02-2020